EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0159

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/159 ze dne 23. ledna 2023, kterým se mění rozhodnutí 2011/72/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Tunisku

ST/5059/2023/INIT

OJ L 22, 24.1.2023, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/159/oj

24.1.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 22/18


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2023/159

ze dne 23. ledna 2023,

kterým se mění rozhodnutí 2011/72/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Tunisku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 31. ledna 2011 přijala Rada rozhodnutí 2011/72/SZBP (1) o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Tunisku.

(2)

Na základě přezkumu rozhodnutí 2011/72/SZBP by měla být platnost omezujících opatření prodloužena do 31. ledna 2024. Kromě toho by měla být v příloze uvedeného rozhodnutí změněna odůvodnění a identifikační údaje u pěti osob a u dalších čtyř osob by měly být identifikační údaje aktualizovány.

(3)

Rozhodnutí 2011/72/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2011/72/SZBP se mění takto:

1)

článek 5 se nahrazuje tímto:

„Článek 5

1.   Toto rozhodnutí se použije do 31. ledna 2024.

2.   Toto rozhodnutí je průběžně přezkoumáváno. Pokud bude mít Rada za to, že jeho cílů nebylo dosaženo, může být odpovídajícím způsobem prodlouženo nebo změněno.“

;

2)

příloha se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 23. ledna 2023.

Za Radu

předseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Rozhodnutí Rady 2011/72/SZBP ze dne 31. ledna 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Tunisku (Úř. věst. L 28, 2.2.2011, s. 62).


PŘÍLOHA

V příloze rozhodnutí 2011/72/SZBP se údaje v následujících položkách oddílu „A. Seznam osob a subjektů podle článku 1“ nahrazují těmito údaji:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

„3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Státní příslušnost: tuniská

Místo narození: Tunis, Tunisko

Datum narození: 4. března 1944

Číslo průkazu totožnosti: 05000799

Vydávající země: Tunisko

Pohlaví: muž

Další informace: zemřel, ředitel společnosti, syn Saidy DHERIFOVÉ, manžel Yaminy SOUIEIOVÉ

Osoba (zemřelá), jejíž činnost je předmětem soudního řízení nebo procesu vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu, vedeného tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Státní příslušnost: tuniská

Místo narození: Tunis, Tunisko

Datum narození: 24. června 1948

Poslední známá adresa: 20 rue El Achfat – Carthage – Tunis, Tunisko

Číslo průkazu totožnosti: 00104253

Vydávající země: Tunisko

Pohlaví: muž

Další informace: zemřel, pověřený jednatel zemědělské společnosti, syn Saidy DHERIFOVÉ, manžel Nadii MAKNIOVÉ

Osoba (zemřelá), jejíž činnost je předmětem soudního řízení nebo procesu vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu, vedeného tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Státní příslušnost: tuniská

Místo narození: Tunis, Tunisko

Datum narození: 26. dubna 1950

Číslo průkazu totožnosti: 00178522

Vydávající země: Tunisko

Pohlaví: muž

Další informace: zemřel, ředitel společnosti. Syn Saidy DHERIFOVÉ, manžel Souad BEN JEMIAOVÉ

Osoba (zemřelá), jejíž činnost je předmětem soudního řízení nebo procesu vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu, vedeného tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Státní příslušnost: tuniská

Místo narození: Tunis, Tunisko

Datum narození: 25. září 1955

Poslední známá adresa: 20 rue Ibn Chabat – Salammbô – Carthage –Tunis, Tunisko

Číslo průkazu totožnosti: 05150331

Vydávající země: Tunisko

Pohlaví: muž

Další informace: zemřel, generální ředitel společnosti, syn Saidy DHERIFOVÉ, manžel Hely BELHAJOVÉ

Osoba (zemřelá), jejíž činnost je předmětem soudního řízení nebo procesu vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu, vedeného tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Státní příslušnost: tuniská

Datum narození: 18. září 1976

Číslo průkazu totožnosti: 05412560

Vydávající země: Tunisko

Pohlaví: muž

Další informace: generální ředitel společnosti, syn Najii JERIDIOVÉ

Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Státní příslušnost: tuniská

Datum narození: 28. října 1938

Číslo průkazu totožnosti: 028106l4

Vydávající země: Tunisko

Pohlaví: muž

Další informace: zemřel, syn Selmy HASSENOVÉ, vdovec po Selmě MANSOUROVÉ

Osoba (zemřelá), jejíž činnost je předmětem soudního řízení nebo procesu vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu, vedeného tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Státní příslušnost: tuniská

Místo narození: Monastir

Datum narození: 30. srpna 1982

Číslo průkazu totožnosti: 08434380

Vydávající země: Tunisko

Pohlaví: žena

Další informace: dcera Hayet BEN ALIOVÉ, manželka Badreddina BENNOURA

Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby, spojená s Heyet BEN ALIOVOU (položka č. 33).

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Státní příslušnost: tuniská, francouzská

Místo narození: Paříž, Francie

Datum narození: 27. října 1966

Číslo průkazu totožnosti: 05515496

Vydávající země: Tunisko

Pohlaví: muž

Další informace: zemřel, ředitel společnosti, syn Paulette HAZATOVÉ

Osoba (zemřelá), proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele (bývalého prezidenta Ben Aliho) za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Státní příslušnost: tuniská

Místo narození: Tunis, Tunisko

Datum narození: 28. srpna 1974

Poslední známá adresa: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 – Tunis, Tunisko

Číslo průkazu totožnosti: 04622472

Vydávající země: Tunisko

Pohlaví: muž

Další informace: zemřel, obchodní ředitel, syn Leily DEROUICHEOVÉ

Osoba (zemřelá), jejíž činnost je předmětem soudního řízení nebo procesu vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu, vedeného tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.“


Top