EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1208

Nařízení Rady (EU) 2022/1208 ze dne 12. července 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 2866/98, pokud jde o přepočítací koeficient eura pro Chorvatsko

ST/10853/2022/INIT

OJ L 187, 14.7.2022, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1208/oj

14.7.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 187/18


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/1208

ze dne 12. července 2022,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2866/98, pokud jde o přepočítací koeficient eura pro Chorvatsko

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 140 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 2866/98 (2) stanoví přepočítací koeficienty mezi eurem a měnami členských států přijímajících euro od 1. ledna 1999.

(2)

Podle článku 5 aktu o přistoupení z roku 2012 je Chorvatsko členským státem, na který se vztahuje výjimka ve smyslu čl. 139 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.

(3)

Podle rozhodnutí Rady (EU) 2022/1211 (3) o přijetí eura Chorvatskem ke dni 1. ledna 2023 Chorvatsko splňuje nezbytné podmínky pro přijetí eura a výjimka pro Chorvatsko se zrušuje s účinkem ode dne 1. ledna 2023.

(4)

Zavedení eura v Chorvatsku vyžaduje přijetí přepočítacího koeficientu mezi eurem a chorvatskou kunou. Tento přepočítací koeficient se stanoví na 7,53450 kuny za 1 euro, což odpovídá stávajícímu střednímu kurzu kuny v mechanismu směnných kurzů (ERM II).

(5)

Nařízení (ES) č. 2866/98 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 1 nařízení (ES) č. 2866/98 se mezi přepočítací koeficienty platné pro francouzský frank a irskou libru vkládá nový řádek, který zní:

„= 7,53450 chorvatské kuny“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 1. ledna 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. července 2022.

Za Radu

předseda

Z. STANJURA


(1)  Stanovisko ze dne 4. července 2022 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 2866/98 ze dne 31. prosince 1998 o přepočítacích koeficientech mezi eurem a měnami členských států (Úř. věst. L 359, 31.12.1998, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2022/1211 ze dne 12. července 2022 o přijetí eura Chorvatskem ke dni 1. ledna 2023 (viz strana 31 v tomto Úředním věstníku).


Top