EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0876

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/876 ze dne 3. června 2022, kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině

ST/8641/2022/INIT

OJ L 153, 3.6.2022, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/876/oj

3.6.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 153/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/876

ze dne 3. června 2022,

kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situace v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině (1), a zejména na čl. 8a odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. května 2006 přijala Rada nařízení (ES) č. 765/2006.

(2)

Vzhledem k závažnosti situace v Bělorusku a k pokračujícímu porušování lidských práv a represím vůči občanské společnosti a demokratické opozice by na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze I nařízení (ES) č. 765/2006, mělo být zařazeno 12 osob a osm subjektů.

(3)

Nařízení (ES) č. 765/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 765/2006 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. června 2022.

Za Radu

předsedkyně

C. COLONNA


(1)  Úř. věst. L 134, 20.5.2006, s. 1.


PŘÍLOHA

Příloha I rozhodnutí (ES) č. 765/2006 se mění takto:

1)

V tabulce „A. Fyzické osoby podle čl. 2 odst. 1“ se doplňují tyto fyzické osoby:

 

Jméno

(angl. přepis z běloruštiny) (angl. přepis z ruštiny)

Jméno

(v běloruštině)

(přepis do ruštiny)

Identifikační údaje

Důvody pro zařazení na seznam

Datum zařazení na seznam

„184.

Ihar Vasilevich KARPENKA

Igor Vasilievich KARPENKO

Iгар Васiльевiч КАРПЕНКА

Игорь Васильевич КАРПЕНКО

Funkce: Předseda Ústřední komise Běloruské republiky pro volby a konání republikových referend

Datum narození: 28.4.1964

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své funkce předsedy Ústřední komise Běloruské republiky pro volby a konání republikových referend od 13. prosince 2021 je Ihar Karpenka odpovědný za organizaci a konání ústavního referenda dne 27. února 2022, které nesplňuje mezinárodní standardy právního státu, demokracie a lidských práv a nesplňuje kritéria stanovená Benátskou komisí. Zejména proces přípravy návrhů nebyl transparentní a nezapojoval občanskou společnost ani demokratickou opozici v exilu.

Je proto odpovědný za závažné narušení demokracie a právního státu v Bělorusku.

3.6.2022

185.

Dzmitry Aliakseevich ALEKSIN

Dmitry Alexeevich OLEKSIN

Дзмiтрый Аляксеевiч АЛЕКСIН

Дмитрий Алексеевич ОЛЕКСИН

Funkce: Syn Aliakseie Aleksina, akcionář společností Belneftgaz, Energo-Oil a Grantlo (dříve Energo-Oil-Invest)

Datum narození: 25.4.1987

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Je synem předního běloruského podnikatele Aliakseie Aleksina. V roce 2021 se stal spoluvlastníkem společností vlastněných jeho otcem nebo společností s vazbami na jeho otce, včetně společností Energo-Oil, Belneftgaz a Grantlo (dříve Energo-Oil-Invest). Těmto společnostem se dostalo preferenčního zacházení na základě prezidentských dekretů podepsaných Alexandrem Lukašenkem: společnost „Inter Tobacco“ získala výhradní povolení k dovozu tabákových výrobků do Běloruska a společnost Belneftgaz byla jmenována národním operátorem pro monitorování tranzitu.

Má tedy prospěch z Lukašenkova režimu.

3.6.2022

186.

Vital Aliakseevich ALEKSIN

Vitaliy Alexeevich OLEKSIN

Вiталь Аляксеевiч АЛЯКСIН

Виталий Алексеевич ОЛЕКСИН

Funkce: Syn Aliakseie Aleksina, akcionář společností Belneftgaz, Energo-Oil a Grantlo (dříve Energo-Oil-Invest)

Datum narození: 29.8.1997

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Vital Aleksin je syn předního běloruského podnikatele Aliakseye Aleksina. V roce 2021 se stal spoluvlastníkem společností vlastněných jeho otcem nebo společností s vazbami na jeho otce, včetně společností Energo-Oil, Belneftgaz a Grantlo (dříve Energo-Oil-Invest). Těmto společnostem se dostalo preferenčního zacházení na základě prezidentských dekretů podepsaných Alexandrem Lukašenkem: společnost „Inter Tobacco“ získala výhradní povolení k dovozu tabákových výrobků do Běloruska a společnost Belneftgaz byla jmenována národním operátorem pro monitorování tranzitu.

Má tedy prospěch z Lukašenkova režimu.

3.6.2022

187.

Bogoljub KARIĆ

Богољуб КАРИЋ

Боголюб КАРИЧ

Funkce: Srbský podnikatel a politik s vazbami na společnost Dana Holdings

Datum narození: 17.1.1954

Místo narození: Peja/Pec, Kosovo

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: srbská

Číslo pasu: 012830978 (platný do 27.12.2026)

Bogoljub Karić je srbský podnikatel a politik. Spolu se svými rodinnými příslušníky vybudoval v Bělorusku síť realitních společností a vytvořil si síť kontaktů s rodinou Alexandra Lukašenka. Zejména měl úzké vazby na Dana Holdings a její bývalou dceřinou společnost Dana Astra a údajně tyto subjekty zastupoval během setkání s Lukašenkem. Projekt Minsk World, jehož developerem byla společnost spojená s Karićem, Lukašenko označil za „příklad spolupráce slovanského světa“. Díky těmto úzkým vztahům s Lukašenkem a jeho okolím se společnostem spojeným s Karićem dostalo preferenčního zacházení ze strany Lukašenkova režimu, včetně daňových úlev a pozemků k výstavbě nemovitostí.

Má tedy prospěch z Lukašenkova režimu a podporuje jej.

3.6.2022

188.

Andrii SICH

Andrey SYCH

Андрiй СИЧ

Андрей СЫЧ

Funkce: Jeden z moderátorů programu „Platforma“ ve státem vlastněné televizní stanici „Bělorusko 1“

Člen organizace „Rusj molodaja“

Datum narození: 20.9.1990

Místo narození: Bělorusko

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Andrii Sič je jedním z moderátorů programu „Platforma“ ve státní televizi „Bělorusko 1“. V této funkci podporoval argumentaci režimu zaměřenou na diskreditaci nezávislých sdělovacích prostředků, narušování demokracie a ospravedlňování represí. Podporuje argumentaci Lukašenkova režimu ohledně záměrů západních států zorganizovat v Bělorusku státní převrat a vyzýval k tvrdým trestům pro osoby, které jsou do této činnosti údajně zapojeny, podporuje dezinformační kampaň o špatném zacházení s migranty, kteří do Unie přišli z Běloruska, a propaguje obraz nezávislých sdělovacích prostředků jako agentů zahraničního vlivu, jejichž činnost by měla být omezena.

Podporuje tudíž Lukašenkův režim.

3.6.2022

189.

Dzianis Aliaksandravich MIKUSHEU

Denis Alexandrovich MIKUSHEV

Дзянiс Аляксандравiч МIКУШЭЎ

Денис Александрович МИКУШЕВ

Funkce: Vedoucí oddělení prokuratury Homelské oblasti pro dohled nad výkonem soudních rozhodnutí v trestních věcech; hlavní právní poradce.

Datum narození: 21.3.1980

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Dzianis Mikušau je vedoucím oddělení prokuratury Homelské oblasti pro dohled nad výkonem soudních rozhodnutí v trestních věcech a hlavním právním poradcem. Z tohoto titulu je odpovědný za zahájení stíhání Sjarheje Cichanouského, Arťoma Sakaua, Dzmitryje Papoua, Ihara Losika, Uladzimira Cihanoviče a Mikalaje Statkeviče. Podle zprávy pracovní skupiny Rady pro lidská práva pro svévolné zadržování se podílel na svévolném zadržování Sjarheje Cichanouského.

Je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv a oslabování právního státu, jakož i za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

3.6.2022

190.

Mikalai lvanavich DOLIA

Nikolai lvanovich DOLYA

Мiĸалай Iванавiч ДОЛЯ

Ниĸолай Иванович ДОЛЯ

Funkce: Soudce oblastního soudu v Homelu

Datum narození: 3.7.1979

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Číslo dokladu totožnosti: 3070379H0 41PBI

Mikalaj Dolja je soudcem oblastního soudu v Homelu. Z titulu této funkce je odpovědný za odsouzení Sjarheje Cichanouského, Arťoma Sakaua, Dzmitryje Papoua, Ihara Losika, Uladzimira Cihanoviče a Mikalaje Statkeviče k nepřiměřeně dlouhým trestům odnětí svobody. Podle zprávy pracovní skupiny Rady pro lidská práva pro svévolné zadržování se podílel na svévolném zadržování Sjarheje Cichanouského.

Je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv a oslabování právního státu, jakož i za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

3.6.2022

191.

Andrei Yauhenavich PARSHYN

Andrei Yevgenevich PARSHIN

Андрэй Яўгенавiч ПАРШЫН

Андрей Евгеньевич ПАРШИН

Funkce: Vedoucí hlavního úřadu pro boj proti organizované trestné činnosti a korupci v Bělorusku (GUBOPiK)

Datum narození: 19.2.1974

Adresa: 4A Skryganova St., Apt. (byt) 211, Minsk, Bělorusko

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Andrej Paršyn je od roku 2021 vedoucím hlavního úřadu pro boj proti organizované trestné činnosti a korupci v Bělorusku (GUBOPiK), jež spadá pod ministerstvo vnitra. GUBOPiK je jedním z hlavních orgánů odpovědných za politicky motivované perzekuce aktivistů a členů občanské společnosti v Bělorusku, které obnášejí svévolné a protiprávní zatýkání a špatné zacházení, včetně mučení.

GUBOPiK na své stránce na platformě Telegram zveřejnil videa vynucených doznání běloruských aktivistů i běžných občanů; ti jsou tak vystavováni běloruské veřejnosti a využíváni jako nástroj politického nátlaku. GUBOPiK rovněž zadržel jednoho z předních ruskojazyčných editorů Wikipedie Marka Bernsteina za zveřejňování informací o ruské agresi vůči Ukrajině, které jsou považovány za protiruské falešné zprávy.

Andrej Paršyn je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv a za represe vůči občanské společnosti.

3.6.2022

192.

Ihar Pyatrovich TUR

Igor Petrovich TUR

Iгар Пятровiч ТУР

Игорь петрович ТУР

Funkce: Zaměstnanec ONT (státní televizní stanice), autor a moderátor několika pořadů („Propaganda“, „To be completed“ (Je třeba upřesnit))

Datum narození: 26.3.1989

Místo narození: Hrodna, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Ihar Tur je zaměstnancem státní televizní stanice ONT a jedním z hlavních propagandistů Lukašenkova režimu. Je moderátorem pořadu „Propaganda“, v němž podněcuje k násilí, diskredituje opoziční aktivisty a zveřejňuje videa s vynucenými doznáními politických vězňů. Je autorem řady falešných zpráv o protestech běloruské opozice, dezinformací týkajících se událostí v Unii a útoků na občanskou společnost. Je rovněž odpovědný za šíření dezinformací a podněcování k násilí online. Alexandr Lukašenko mu za jeho práci v médiích udělil vyznamenání.

Ihar Tur má tedy prospěch z Lukašenkova režimu a podporuje jej.

3.6.2022

193.

Lyudmila Leanidauna GLADKAYA

Lyudmila Leonidovna GLADKAYA

Людмiла Леанiдаўна ГЛАДКАЯ

Людмила Леонидовна ГЛАДКАЯ

Funkce: Zvláštní zpravodajka deníku Belarus Segodnya (Bělorusko dnes), moderátorka státem vlastněné televizní stanice „Belarus 1“ (Bělorusko 1).

Datum narození: 30.6.1983

Adresa: 8A Vodolazhskyst. , apt. (byt) 45, Minsk, Bělorusko

Pohlaví: žena

Státní příslušnost: běloruská

Ljudmila Gladkaja patří mezi nejvýznamnější propagandisty Lukašenkova režimu. Je zaměstnankyní deníku „SB Belarus Segodnya“ (SB Bělorusko dnes) a spolupracuje i s dalšími prorežimními sdělovacími prostředky, včetně státem vlastněné televizní stanice „Belarus 1“. Když hovoří o demokratické opozici, často se uchyluje k nenávistným projevům a používá hanlivé formulace. Vedla rovněž řadu „rozhovorů“ s nespravedlivě zadržovanými běloruskými občany – často se jednalo o studenty –, které prezentovala v ponižujících situacích a zesměšňovala je. Podporuje represe organizované běloruským bezpečnostním aparátem a podílí se na dezinformačních kampaních a manipulování s informacemi. Veřejně podporuje Alexandra Lukašenka a vyjadřuje hrdost na to, že slouží jeho režimu. Lukašenko ji za její práci veřejně ocenil a vyznamenal.

Ljudmila Gladkaja má tedy prospěch z Lukašenkova režimu a podporuje jej.

3.6.2022

194.

Ryhor Yur'yevich AZARONAK

Grigoriy Yurevich AZARYONOK

Рыгор Юр'евiч АЗАРОНАК

Григорий Юрьевич АЗАРЁНОК

Funkce: Zaměstnanec státem vlastněné televizní stanice „CTV“, autor a moderátor několika pořadů („Secret Springs of Politics“ (Tajná zákoutí politiky), „Order of Judas“ (Jidášův řád), „Panopticon“ (Panoptikon))

Hodnost: poručík v záloze

Datum narození: 18.10.1995

Místo narození: Minsk, Bělorusko

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Ryhor Azaronak je jedním z hlavních propagandistů Lukašenkova režimu. Je autorem politických komentářů, autorem a moderátorem propagandistických pořadů státem vlastněné televizní stanice „CTV“, které jsou vysílány každý týden. Ve svých pořadech schvaloval násilí namířené proti oponentům Lukašenkova režimu a systematicky používal hanlivé formulace vůči aktivistům, novinářům a dalším odpůrcům režimu. Alexandr Lukašenko jej ocenil vyznamenáním „Za odvahu“.

Ryhor Azanorak má tedy prospěch z Lukašenkova režimu a podporuje jej.

3.6.2022

195.

Ivan Ivanavich GALAVATYI

Ivan Ivanovich GOLOVATY

Iван Iванавiч ГАЛАВАТЫ

Иван Иванович ГОЛОВАТЫЙ

Funkce: Generální ředitel akciové společnosti „Belaruskali“

Člen stálého výboru pro zahraniční věci a národní bezpečnost Rady republiky Národního shromáždění Běloruska

Datum narození: 15.6.1976

Místo narození: osada Pogost, obvod Soligorsk, Minská oblast, nyní Bělorusko

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Ivan Galavatyj je generálním ředitelem státem vlastněného podniku Belaruskali, jenž pro Lukašenkův režim představuje významný zdroj příjmů a zahraniční měny. Je členem Rady republiky Národního shromáždění, kromě toho v Bělorusku zastává řadu dalších významných funkcí. V průběhu své kariéry obdržel řadu státních vyznamenání, včetně vyznamenání udělených přímo Alexandrem Lukašenkem. Má úzké vazby na Lukašenka a členy jeho rodiny. Má tedy prospěch z Lukašenkova režimu a podporuje jej.

Zaměstnancům společnosti „Belaruskali“, kteří se účastnili stávek a pokojných protestů po podvodných prezidentských volbách v srpnu 2020 v Bělorusku, nebyly vyplaceny prémie a později byli tito zaměstnanci propuštěni ze zaměstnání. Lukašenko osobně vyhrožoval tím, že stávkující pracovníky nahradí horníky z Ukrajiny. Ivan Galavatyj je tudíž odpovědný za represi vůči občanské společnosti.

3.6.2022“

2)

V tabulce „B. Právnické osoby, subjekty a orgány podle čl. 2 odst. 1 “ se doplňují tyto právnické osoby:

 

Název

(angl. přepis z běloruštiny)

(angl. přepis z ruštiny)

Název

(v běloruštině)

(přepis do ruštiny)

Identifikační údaje

Důvody pro zařazení na seznam

Datum zařazení na seznam

„28.

Veřejná akciová společnost „Belaruskali“

Адкрытае акцыянернае таварыства "Беларуськалiй"

Открытое акционерное общество "Беларуськалий"

Adresa: 5 Korzha street, Soligorsk, 223710, Minská oblast, Bělorusko

Datum registrace: 23.12.1996

Registrační číslo: 600122610

Akciová společnost „Belaruskali“ je státem vlastněný podnik a jeden z největších výrobců potaše na světě, který zajišťuje 20 % celosvětového vývozu potaše. Jako taková představuje tato společnost pro Lukašenkův režim významný zdroj příjmů a zahraniční měny. Alexandr Lukašenko ji označil za „národní poklad, zdroj hrdosti, jeden z pilířů běloruského vývozu“. Společnost „Belaruskali“ má tedy prospěch z Lukašenkova režimu a podporuje jej.

Zaměstnanci společnosti „Belaruskali“, kteří se účastnili stávek a pokojných protestů po podvodných prezidentských volbách v srpnu 2020 v Bělorusku, byli vedením společnosti zastrašováni a později propuštěni ze zaměstnání. Alexandr Lukašenko osobně vyhrožoval tím, že stávkující pracovníky nahradí horníky z Ukrajiny. Společnost „Belaruskali“ je proto odpovědná za represi vůči občanské společnosti v Bělorusku a podporuje Lukašenkův režim.

3.6.2022

29.

Akciová společnost “Belarusian Potash Company“

ААТ "Беларуская калiйная кампанiя"

ОАО Белорусская калийная компания

Adresa: 35 Masherova ave,. 220002, Minsk, Bělorusko, , 5

Datum registrace: 13.9.2013

Registrační číslo: 192050251

Tel. +375 (17)-309-30-10; +375 (17)-309-30-30

E-mail: info@belpc.by

Společnost JSC „Belarusian Potash Company“ je součástí běloruským státem vlastněného výrobce potaše „Belaruskali“, která zajišťuje vývoz. Společnost „Belaruskali“ je pro Lukašenkův režim jedním z největších zdrojů příjmů. Dodávky od společnosti „Belarusian Potash Company“ Stát zaručuje této společnosti „Belarusian Potash Company“ monopolní práva na vývoz draselných hnojiv. Díky preferenčnímu zacházení ze strany státních orgánů dosahuje tato společnost značných příjmů.

Společnost „Belarusian Potash Company“ má tedy prospěch z Lukašenkova režimu a podporuje jej.

3.6.2022

30.

„Inter Tobacco“, společnost s ručením omezeným

Таварыства з абмежаванай адказнасцю "Iнтэр Табак"

Общество с ограниченной ответственностью "Интер Тобако"

Adresa: 131 Novodvorskiy village (obec Novodvorskij), Novodvorskiy village council (obecní úřad Novodvorskij), 223016, okres Minsk, Minská oblast, Bělorusko (Minská zóna volného obchodu)

Datum registrace: 10.10.2002

Registrační číslo: 808000714

Společnost „Inter Tobacco“ je součástí tabákového zpracovatelského průmyslu v Bělorusku. Významnou částí se podílí na ziskovém domácím trhu s cigaretami v Bělorusku. Na základě dekretu podepsaného Alexandrem Lukašenkem získala tato společnost výhradní povolení k dovozu tabákových výrobků do Běloruska. Kromě toho Alexandr Lukašenko vydal prezidentský dekret s cílem změnit správní hranice běloruského hlavního města Minsku tak, aby z nich byl vyňat pozemek pro stavbu výrobního podniku společnosti „Inter Tobacco“, a to pravděpodobně z důvodů spojených s daňovými úniky. Společnost „Inter Tobacco“ patří Alexejovi Oleksinovi a jeho blízkým rodinným příslušníkům (je ve vlastnictví společnosti Alexeje Oleksina „Energo-Oil“.)

Společnost „Inter Tobacco“ má tedy prospěch z Lukašenkova režimu

3.6.2022

31.

Veřejná akciová společnost „Naftan“

Адкрытае акцыянернае таварыства "НАФТАН"

Открытое акционерное общество "НАФТАН"

Adresa: Novopolotsk 1, 211440 Vitebská oblast, Bělorusko

Datum registrace: 1992

Registrační číslo: 300042199

Jakožto státem vlastněný podnik představuje akciová společnost „Naftan“ pro Lukašenkův režim významný zdroj příjmů a zahraniční měny. Společnost „Naftan“ má tedy prospěch z Lukašenkova režimu a podporuje jej.

Zaměstnanci společnosti „Naftan“, kteří se účastnili stávek a pokojných protestů po podvodných prezidentských volbách v srpnu 2020 v Bělorusku, byli vedením společnosti zastrašováni a propuštěni ze zaměstnání. Společnost „Naftan“ je proto odpovědná za represe vůči občanské společnosti v Bělorusku a podporuje Lukašenkův režim.

3.6.2022

32.

Veřejná akciová společnost „Grodno Tobacco Factory Neman“

Адкрытае акцыянернае таварыства "Гродзенская тытунёвая фабрыка "Нёман""

Oткрытое акционерное общество "Гродненская табачная фабрика Неман"

Adresa: 18 Ordzhonikidze st., 230771 Grodno, Bělorusko

Datum registrace: 30.12.1996

Registrační číslo: 500047627

Akciová společnost „Grodno Tobacco Factory Neman“ je běloruský státem vlastněný podnik a je pro Lukašenkův režim jedním z významných zdrojů příjmů. Tato společnost má 70–80% podíl na trhu s tabákem v Bělorusku. „Grodno Tobacco Factory Neman“ má proto prospěch z Lukašenkova režimu a podporuje jej.

Značky „Grodno Tobacco Factory Neman“ vyráběné v Bělorusku patří mezi cigarety, které jsou v rámci lukrativního obchodu s pašovaným tabákem nejčastěji pašovány do Unie. V rámci tohoto systému pašování jsou využívány železniční vozy, které patří běloruským státem vlastněným společnostem „Belaruskali“ a „Grodno Azot“. Společnost „Grodno Tobacco Factory Neman“ proto přispívá k usnadňování nedovolené přepravy zboží podléhajícího omezením na území Unie.

3.6.2022

33.

Beltamozhservice

Рэспублiканскае унiтарнае прадпрыемства "БЕЛМЫТСЭРВIС"

Республиканское унитарное предприятие "БЕЛТАМОЖСЕРВИС"

Adresa: 17th km, 223049, Minsk-Dzerzhinsk highway (magistrála), administrative building (administrativní budova), office (kancelář č.) 75, Shchomyslitsky s / s, Minská oblast, Bělorusko

Datum registrace: 9.6.1999

Registrační číslo: 101561144

Společnost „Beltamozhservice“ je státní největší logistická společnost v Bělorusku. Je úzce spojena s běloruskými orgány a podílí se na pašování a zpětném vývozu zboží z Běloruska do Ruska. Tato společnost má prospěch z vazeb na státní orgány a zajišťuje pro Lukašenkův režim značné příjmy. Společnost „Beltamozhservice“ má tedy prospěch z Lukašenkova režimu a podporuje jej.

3.6.2022

34.

Veřejná akciová společnost „Managing Company of Holding ‚Belkommunmash‘“

Адкрытае акцыянернае таварыства "Кiруючая кампанiя холдынгу""Белкамунмаш"

Открытое акционерное общество "Управляющая компания холдинга""Белкоммунмаш"

Adresa: ul. Perehodnaja 64B-2, d220070 Minsk, Bělorusko

Datum registrace: 13.8.1991

Registrační číslo: 100205408

Společnost „Belkommunmash“ je běloruský výrobce vozidel veřejné dopravy. Alexandr Lukašenko podporuje obchodování s výrobky společnosti „Belkommunmash“, přičemž zajišťuje, aby společnost dodržovala své smluvní závazky vůči svým partnerům, a využívá svého vlivu k tomu, aby podpořil obchodní činnost této společnosti. Tato společnost má tedy z Lukašenkova režimu prospěch.

Společnost „Belkommunmash“ propustila pracovníky jako odvetu za jejich protest proti zfalšovaným výsledkům prezidentských voleb v roce 2020, a je proto odpovědná za represi vůči občanské společnosti a podporuje Lukašenkův režim.

3.6.2022

35.

Belteleradio Company / Státní televizní a rozhlasová společnost Běloruské republiky

Нацыянальная дзяржаўная тэлерадыёкампанiя Рэспублiкi Беларусь / Белтэлерадыёкампанiя

Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь / Белтелерадиокомпания

Adresa: 9. Makayonka st., Minsk, Bělorusko

Datum registrace: 14.9.1994

Registrační číslo: 100717729

Internetové stránky: tvr.by

Společnost „Belteleradio Company“ je státní televizní a rozhlasová společnost, která v Bělorusku ovládá sedm televizních kanálů a pět rozhlasových stanic. Po podvodných prezidentských volbách v srpnu 2020 společnost „Belteleradio Company“ propustila protestující pracovníky sdělovacích prostředků, které ovládá, a nahradila je zaměstnanci ruských sdělovacích prostředků. Je tudíž odpovědná za represi vůči občanské společnosti.

Televizní a rozhlasové stanice, které jsou pod dohledem společnosti „Belteleradio Company“ aktivně šíří propagandu, a podporují tak Lukašenkův režim.

3.6.2022“.


Top