EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0332

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/332 ze dne 25. února 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

ST/6567/2022/INIT

OJ L 53, 25.2.2022, p. 1–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/332/oj

25.2.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 53/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/332

ze dne 25. února 2022,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 17. března 2014 přijala Rada nařízení (EU) č. 269/2014.

(2)

Unie nadále neochvějně podporuje svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny.

(3)

Ve svých závěrech ze dnů 24. a 25. června 2021 Evropská rada vyzvala Rusko, aby plně přijalo svou odpovědnost při zajišťování plného provedení minských dohod jakožto klíčové podmínky pro jakoukoli podstatnou změnu postoje Unie. Zdůraznila, že je třeba, aby Unie a její členské státy důrazně a koordinovaně reagovaly na jakékoli další nepřátelské, protiprávní a destabilizující aktivity Ruska, a to s plným využitím všech nástrojů, které má Unie k dispozici, a zajištěním koordinace s partnery. Za tímto účelem Evropská rada rovněž vyzvala Komisi a vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“), aby předložili možnosti dalších omezujících opatření, včetně hospodářských sankcí.

(4)

Ve svých závěrech ze dne 16. prosince 2021 Evropská rada zdůraznila, že je naléhavě nutné, aby Rusko zmírnilo napětí způsobené posilováním vojenské přítomnosti na jeho hranicích s Ukrajinou a agresivní rétorikou. Znovu zopakovala, že plně podporuje svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny. Evropská rada vyzvala k diplomatickému úsilí a podpořila normandský formát s cílem dosáhnout úplného provedení minských dohod a uvedla, že jakákoli další vojenská agrese vůči Ukrajině by měla obrovské důsledky a cena za ni by byla velmi vysoká, včetně omezujících opatření koordinovaných s partnery.

(5)

Dne 24. ledna 2022 Rada schválila závěry, v nichž odsoudila další agresivní kroky a hrozby ze strany Ruska vůči Ukrajině a vyzvala Rusko, aby zmírnilo napětí, dodržovalo mezinárodní právo a konstruktivně se zapojilo do dialogu prostřednictvím zavedených mezinárodních mechanismů. Rada znovu potvrdila, že Unie je plně odhodlána dodržovat základní zásady, na nichž je založena evropská bezpečnost a jež jsou zakotveny v Chartě Organizace spojených národů (OSN) a v zakládajících dokumentech Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, mimo jiné Helsinském závěrečném aktu a Pařížské chartě. Mezi tyto základní zásady patří zejména svrchovaná rovnost a územní celistvost států, nedotknutelnost hranic, zdržení se hrozby nebo použití síly a svoboda států zvolit si nebo změnit svá vlastní bezpečnostní opatření. Rada uvedla, že tyto zásady nemohou být ani předmětem jednání, ani předmětem revize nebo nového výkladu a že jejich porušování Ruskem je překážkou společného a nedělitelného bezpečnostního prostoru v Evropě a ohrožuje mír a stabilitu na evropském kontinentu. Připomínajíc závěry Evropské rady ze dne 16. prosince 2021, Rada znovu zopakovala, že jakákoli další vojenská agrese Ruska vůči Ukrajině by měla obrovské následky a cena za ni by byla velmi vysoká, včetně široké škály odvětvových a individuálních omezujících opatření, která by byla přijata v koordinaci s partnery.

(6)

Dne 19. února 2022 vydal vysoký představitel jménem Unie prohlášení, v němž vyjádřil znepokojení nad masivním posilováním přítomnosti ruských ozbrojených sil na Ukrajině a v jejím okolí a naléhavě vyzval Rusko, aby se zapojilo do smysluplného dialogu a diplomatických jednání, projevilo zdrženlivost a zmírnilo napětí stažením podstatné části vojenských sil z blízkosti ukrajinských hranic. Unie uvedla, že jakákoli další vojenská agrese Ruska vůči Ukrajině by měla obrovské následky a cena za ni by byla velmi vysoká, včetně omezujících opatření koordinovaných s partnery.

(7)

Dne 21. února 2022 podepsal prezident Ruské federace výnos uznávající „nezávislost a svrchovanost“ území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, a nařídil vyslat na tato území ruské ozbrojené síly.

(8)

Dne 22. února 2022 vydal vysoký představitel jménem Unie prohlášení, v němž odsoudil tento protiprávní čin, který dále narušuje svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a představuje závažné porušení mezinárodního práva a mezinárodních dohod, včetně Charty OSN, Helsinského závěrečného aktu, Pařížské charty a Budapešťského memoranda, jakož i minských dohod a rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2202 (2015). Vysoký představitel naléhavě vyzval Rusko, aby jako strana konfliktu odvolalo uvedené uznání, dostálo svým závazkům, dodržovalo mezinárodní právo a opět se zapojilo do jednání v normandském formátu a v rámci třístranné kontaktní skupiny. Oznámil, že Unie na tato nejnovější porušení mezinárodního práva ze strany Ruska zareaguje tím, že neodkladně přijme další omezující opatření.

(9)

Dne 24. února 2022 oznámil prezident Ruské federace vojenskou operaci na Ukrajině a ruské ozbrojené síly zahájily na Ukrajinu útok. Tento útok je zjevným porušením územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

(10)

Dne 24. února 2022 vydal vysoký představitel jménem Unie prohlášení, v němž co nejdůrazněji odsuzuje nevyprovokovanou invazi ozbrojených sil Ruské federace do Ukrajiny a zapojení Běloruska do této agrese vůči Ukrajině. Vysoký představitel uvedl, že reakce EU bude zahrnovat odvětvová i individuální omezující opatření.

(11)

Vzhledem k závažnosti situace se Rada domnívá, že by na seznam osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 měli být doplněni členové Národní bezpečnostní rady, kteří podpořili okamžité uznání samozvané Doněcké republiky a samozvané Luhanské republiky Ruskem. Kromě toho by na uvedený seznam měly být doplněny osoby Běloruska, které odtud usnadnily ruskou vojenskou agresi, a členové Státní dumy, kteří ratifikovali vládní rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou“ a kteří na uvedený seznam dosud zařazení nebyli.

(12)

Příloha I nařízení (EU) č. 269/2014 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Na seznam obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 se doplňují osoby uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. února 2022.

Za Radu

předseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 6.


PŘÍLOHA

Na seznam osob, subjektů a orgánů obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 se doplňují tyto osoby:

Osoby

 

Jméno (angl. přepis)

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„572.

Sardana Vladimirovna AVKSENTYEVA, rozená GOGOLEVA

(Сардана Владимировна Авксентьева / Сардаана Владимировна Авксентьева)

Datum narození: 2.7.1970

Pohlaví: žena

Poslankyně Státní dumy, která ratifikovala vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

573.

Olga Nikolayevna ALIMOVA

(Ольга Николаевна Алимова)

Datum narození: 10.4.1953

Pohlaví: žena

Poslankyně Státní dumy, která ratifikovala vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

574.

Georgy Konstantinovich ARAPOV

(Георгий Константинович Арапов)

Datum narození: 11.9.1999

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

575.

Otari Yonovich ARSHBA

(Отари Ионович Аршба)

Datum narození: 12.4.1955

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

576.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Александр Михайлович Бабаков)

Datum narození: 8.2.1963

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

577.

Mikhail Nikolayevich BERULAVA

(Михаил Николаевич Берулава)

Datum narození: 3.8.1950

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

578.

Vladimir Abdauliyevich VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич Васильев)

Datum narození: 11.8.1949

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

579.

Veronika Valeriyevna VLASOVA

(Вероника Валериевна Власова)

Datum narození: 2.11.1966

Pohlaví: žena

Poslankyně Státní dumy, která ratifikovala vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

580.

Yelena Andreyevna VTORYGINA

(Елена Андреевна Вторыгина)

Datum narození: 17.8.1957

Pohlaví: žena

Poslankyně Státní dumy, která ratifikovala vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

581.

Dmitry Fyodorovich VYATKIN

(Дмитрий Фёдорович Вяткин)

Datum narození: 21.5.1974

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

582.

Alexey Vasilyevich GORDEYEV

(Алексей Васильевич Гордеев)

Datum narození: 28.2.1955

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

583.

Kseniya Alexandrovna GORJATCHEVA

(Ксения Александровна Горячева)

Datum narození: 16.5.1996

Pohlaví: žena

Poslankyně Státní dumy, která ratifikovala vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

584.

Vladislav Andreevich DAVANKOV

(Владислав Андреевич Даванков)

Datum narození: 25.2.1984

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

585.

Vyacheslav Anatolyevich DAMDINTSURUNOV

(Вячеслав Анатольевич Дамдинцурунов)

Datum narození: 21.9.1977

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

586.

Alexander Vyacheslavovich DYOMIN

(Александр Вячеславович Дёмин)

Datum narození: 23.9.1988

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

587.

Oksana Genrikhovna DMITRIEVA

(Оксана Генриховна Дмитриева)

Datum narození: 3.4.1958

Pohlaví: žena

Poslankyně Státní dumy, která ratifikovala vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

588.

Alexander Dmitriyevich ZHUKOV

(Александр Дмитриевич Жуков)

Datum narození: 1.6.1956

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

589.

Konstantin Fyodorovich ZATULIN

(Константин Фёдорович Затулин)

Datum narození: 7.9.1958

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

590.

Artem Alexandrovich KAVINOV

(Артём Александрович Кавинов)

Datum narození: 3.9.1969

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

591.

Olga Mikhailovna KAZAKOVA

(Ольга Михайловна Казакова)

Datum narození: 30.5.1968

Pohlaví: žena

Poslankyně Státní dumy, která ratifikovala vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

592.

Sholban Valeryevich KARA-OOL

(Шолбан Валерьевич Кара-оол)

Datum narození: 18.7.1966

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

593.

Raisa Vasilyevna KARMAZINA

(Раиса Васильевна Кармазина)

Datum narození: 9.1.1951

Pohlaví: žena

Poslankyně Státní dumy, která ratifikovala vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

594.

Artem Yuryevich KIRYANOV

(Артём Юрьевич Кирьянов)

Datum narození: 12.1.1977

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

595.

Lev Igoryevich KOVPAK

(Лев Игоревич Ковпак)

Datum narození: 23.10.1978

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

596.

Robert Ivanovich KOCHIEV

(Роберт Иванович Кочиев)

Datum narození: 16.3.1966

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

597.

Andrey Leonidovich KRASOV

(Андрей Леонидович Красов)

Datum narození: 27.1.1967

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

598.

Pavel Vladimirovich KRASHENINNIKOV

(Павел Владимирович Крашенинников)

Datum narození: 21.6.1964

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

599.

Anna Yuryevna KUZNETSOVA

(Анна Юрьевна Кузнецова)

Datum narození: 3.1.1982

Pohlaví: žena

Poslankyně Státní dumy, která ratifikovala vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

600.

Rizvan Danilovich KURBANOV

(Ризван Даниялович Курбанов)

Datum narození: 3.1.1961

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

601.

Oleg Yuryevich LEONOV

(Олег Юрьевич Леонов)

Datum narození: 10.9.1970

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

602.

Andrey Mikhailovich MAKAROV

(Андрей Михайлович Макаров)

Datum narození: 22.7.1954

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

603.

Evgeny Evgenievich MARCHENKO

(Евгений Евгеньевич Марченко)

Datum narození: 17.7.1972

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

604.

Oleg Anatolyevich MATVEYCHEV

(Олег Анатольевич Матвейчев)

Datum narození: 1.2.1970

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

605.

Artem Pavlovich METELEV

(Артём Павлович Метелев)

Datum narození: 11.8.1993

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

606.

Oleg Viktorovich MOROZOV

(Олег Викторович Морозов)

Datum narození: 5.11.1953

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

607.

Yevgeny Sergeyevich MOSKVICHEV

(Евгений Cергеевич Москвичев)

Datum narození: 28.9.1957

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

608.

Alexey Gennadyevich NECHAYEV

(Алексей Геннадьевич Нечаев)

Datum narození: 30.8.1966

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

609.

Viktoria Viktorovna NIKOLAEVA

(Виктория Викторовна Николаева)

Datum narození: 21.11.1962

Pohlaví: žena

Poslankyně Státní dumy, která ratifikovala vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

610.

Nikolay Vladimirovich NOVICHKOV

(Николай Владимирович Новичков)

Datum narození: 24.12.1974

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

611.

Marina Eduardovna ORGEYEVA

(Марина Эдуардовна Оргеева)

Datum narození: 21.9.1959

Pohlaví: žena

Poslankyně Státní dumy, která ratifikovala vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

612.

Sergey Alexandrovich PAHOMOV

(Сергей Александрович Пахомов)

Datum narození: 6.8.1975

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

613.

Dmitriy Anatolyevich PEVTSOV

(Дмитрий Анатольевич Певцов)

Datum narození: 8.7.1963

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

614.

Alexander Petrovich PETROV

(Александр Петрович Петров)

Datum narození: 21.5.1958

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

615.

Viktor Vitalyevich PINSKIY

(Виктор Витальевич Пинский)

Datum narození: 6.2.1964

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

616.

Vasily Ivanovich PISKAREV

(Василий Иванович Пискарев)

Datum narození: 8.11.1963

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

617.

Vladimir Vladimirovich PLYAKIN

(Владимир Владимирович Плякин)

Datum narození: 19.9.1981

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

618.

Aleksandr Alekseyevich POLYAKOV

(Александр Алексеевич Поляков)

Datum narození: 31.1.1969

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

619.

Svetlana Viktorovna RAZVOROTNEVA

(Светлана Викторовна Разворотнева)

Datum narození: 25.3.1968

Pohlaví: žena

Poslankyně Státní dumy, která ratifikovala vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

620.

Evgeny Vasilyevich REVENKO

(Евгений Васильевич Ревенко)

Datum narození: 22.5.1972

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

621.

Svetlana Yevgenyevna SAVITSKAYA

(Светлана Евгеньевна Савицкая)

Datum narození: 8.8.1948

Pohlaví: žena

Poslankyně Státní dumy, která ratifikovala vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

622.

Dmitry Stanislavovich SKRIVANOV

(Дмитрий Станиславович Скриванов)

Datum narození: 15.8.1971

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

623.

Ivan Alexandrovich SOLODOVNIKOV

(Иван Александрович Солодовников)

Datum narození: 9.4.1985

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

624.

Yuriy Arkadevich STANKEVICH

(Юрий Аркадьевич Станкевич)

Datum narození: 24.7.1976

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

625.

Aleksandr Mikhaylovich STRELYUKHIN

(Александр Михайлович Стрелюхин)

Datum narození: 4.7.1958

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

626.

Sangadzhi Andreyevich TARBAEV

(Сангаджи Андреевич Тарбаев)

Datum narození: 15.4.1982

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

627.

Olga Victorovna TIMOFEYEVA

(Ольга Викторовна Тимофеева)

Datum narození: 19.8.1977

Pohlaví: žena

Poslankyně Státní dumy, která ratifikovala vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

628.

Alexey Nikolaevich TKACHEV

(Алексей Николаевич Ткачёв)

Datum narození: 1.3.1957

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

629.

Maxim Anatolyevich TOPILIN

(Максим Анатольевич Топилин)

Datum narození: 19.4.1967

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

630.

Vladislav Alexandrovich TRETIAK

(Владислав Александрович Третьяк)

Datum narození: 25.4.1952

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

631.

Amir Makhsudovich HAMITOV

(Амир Махсудович Хамитов)

Datum narození: 4.2.1975

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

632.

Alexander Evseyevich KHINSHTEIN

(Александр Евсеевич Хинштейн)

Datum narození: 26.10.1974

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

633.

Gleb Yakovlevich KHOR

(Глеб Яковлевич Хор)

Datum narození: 8.4.1963

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

634.

Dmitry Anatolievich KHUBEZOV

(Дмитрий Анатольевич Хубезов)

Datum narození: 20.12.1971

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

635.

Roza Basirovna CHEMERIS

(Роза Басировна Чемерис)

Datum narození: 11.6.1978

Pohlaví: žena

Poslankyně Státní dumy, která ratifikovala vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

636.

Alexey Vasilievich CHEPA

(Алексей Васильевич Чепа)

Datum narození: 22.11.1955

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

637.

Rifat Gabdulkhakovich SHAYHUTDINOV

(Рифат Габдулхакович Шайхутдинов)

Datum narození: 23.12.1963

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

638.

Grigory Vladimirovich SHILKIN

(Григорий Владимирович Шилкин)

Datum narození: 20.10.1976

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

639.

Alexander Mikhailovich SHOLOKHOV

(Александр Михайлович Шолохов)

Datum narození: 25.1.1962

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

640.

Elena Alexandrovna YAMPOLSKAYA

(Елена Александровна Ямпольская)

Datum narození: 20.6.1971

Pohlaví: žena

Poslankyně Státní dumy, která ratifikovala vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

641.

Irina Anatolievna YAROVAYA

(Ирина Анатольевна Яровая)

Datum narození: 17.10.1966

Pohlaví: žena

Poslankyně Státní dumy, která ratifikovala vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

642.

Nikita RUMYANTSEV

(Румянцев Никита Геннадьевич)

Datum narození: 27.4.1988

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

643.

Mikhail KISELYOV

(Киселёв Михаил Сергеевич)

Datum narození: 18.6.1986

Pohlaví: muž

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a Doněckou lidovou republikou a mezi Ruskou federací a Luhanskou lidovou republikou.

25.2.2022

644.

Dmitry Anatolyevich MEDVEDEV

(Дмитрий Анатольевич Медведев)

Datum narození: 14.9.1965

Pohlaví: muž

Místopředseda Národní bezpečnostní rady. Jako člen Národní bezpečnostní rady podpořil okamžité uznání obou samozvaných republik.

25.2.2022

645.

Mikhail Vladimirovich MISHUSTIN

(Михаил Владимирович Мишустин)

Datum narození: 3.5.1966

Pohlaví: muž

Předseda vlády Ruské federace. Jako člen Národní bezpečnostní rady podpořil okamžité uznání obou samozvaných republik.

25.2.2022

646.

Vladimir Alexandrovich KOLOKOLTSEV

(Владимир Александрович Колокольцев)

Datum narození: 11.5.1961

Pohlaví: muž

Ministr vnitra Ruské federace. Jako člen Národní bezpečnostní rady podpořil okamžité uznání obou samozvaných republik.

25.2.2022

647.

Sergei Borisovich IVANOV

(Сергей Борисович Иванов)

Datum narození: 31.1.1953

Pohlaví: muž

Zvláštní zástupce prezidenta Ruské federace pro záležitosti životního prostředí, ekologie a sportu. Jako člen Národní bezpečnostní rady podpořil okamžité uznání obou samozvaných republik.

25.2.2022

648.

Igor Olegovich SHCHYOGOLEV

(Игорь Олегович Щёголев)

Datum narození: 10.11.1965

Pohlaví: muž

Zástupce prezidenta Ruské federace v Centrálním federálním okruhu, státní poradce Ruské federace. Jako člen Národní bezpečnostní rady podpořil okamžité uznání obou samozvaných republik.

25.2.2022

649.

Vladislav Leonidovich BRUEV

(Владислав Леонидович БРУЕВ)

Datum narození: 1977

Funkce: velitel pohraniční skupiny v Homelu

Hodnost: plukovník

Místo narození: Charkov, Ukrajinská SSR (nyní Ukrajina)

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Vladislav Brujev je velitelem běloruské pohraniční skupiny v Homelu. Z titulu této funkce je zodpovědný za dohled nad bezpečností hranice v Homelské oblasti, včetně hranice mezi Běloruskem a Ukrajinou, a za pohyb osob a zboží přes tuto hranici. Během ruské vojenské agrese vůči Ukrajině dne 24. února 2022 překročila ruská vojska v Homelské oblasti hranici mezi Běloruskem a Ukrajinou. Vladislav Brujev tedy nese odpovědnost za činnosti, které narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině, a aktivně tyto činnosti podporuje.

25.2.2022

650.

Oleg Anatolyevich EIBATOV

(Олег Анатольевич ЭЙБАТОВ)

Funkce: velitel detašovaného útvaru pohraniční stráže v Mozyru

Hodnost: plukovník

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Oleg Ejbatov je velitelem detašovaného útvaru pohraniční stráže v Mozyru. Z titulu své funkce je zodpovědný za dohled nad bezpečností hranice v okolí Mozyru, včetně hranice mezi Běloruskem a Ukrajinou, a za pohyb osob a zboží přes tuto hranici. Během ruské vojenské agrese vůči Ukrajině dne 24. února 2022 překročila ruská vojska v okolí Mozyru hranici mezi Běloruskem a Ukrajinou. Oleg Ejbatov tedy nese odpovědnost za činnosti, které narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině, a aktivně tyto činnosti podporuje.

25.2.2022

651.

Dmitry Alexandrovich VINNIKOV

(Дмитрий Александрович ВИННИКОВ)

Funkce: velitel detašovaného útvaru pohraniční stráže v Pinsku

Hodnost: plukovník

Datum narození: 1979

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Dmitrij Vinnikov je velitelem detašovaného útvaru pohraniční stráže v Pinsku. Z titulu této funkce je zodpovědný za dohled nad bezpečností hranice v okolí Pinsku, včetně hranice mezi Běloruskem a Ukrajinou, a za pohyb osob a zboží přes tuto hranici. Je příslušníkem běloruské armády, která podporuje ruskou vojenskou agresi vůči Ukrajině ze dne 24. února 2022. Během ruské vojenské agrese vůči Ukrajině překročila ruská vojska v okolí Pinsku hranici mezi Běloruskem a Ukrajinou. Dmitrij Vinnikov tedy nese odpovědnost za činnosti, které narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině, a aktivně tyto činnosti podporuje.

25.2.2022

652.

Aleksandr PASHKEVICH

(Пашкевич Александр)

Funkce: náčelník štábu vojenské jednotky 65408 / letiště Luniněc.

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Alexandr Paškevič je náčelníkem štábu běloruské jednotky 65408 / letiště Luniněc. Z titulu této funkce se podílel na posilování ruské vojenské přítomnosti na letišti Luniněc, která bylo součástí přípravy na ruskou vojenskou agresi vůči Ukrajině dne 24. února 2022 a usnadnila ji. Je příslušníkem běloruské armády, která podporuje ruskou vojenskou agresi vůči Ukrajině. Alexandr Paškevič tedy nese odpovědnost za činnosti, které narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině, a aktivně tyto činnosti podporuje.

25.2.2022

653.

Andrei LUKYANOVICH

(Андрей Лукьянович)

Funkce: vojenský pilot, plukovník, zástupce velitele leteckých sil a leteckých obranných sil – velitel běloruského letectva, velitel vojenské jednotky 06752 / letiště Mačuliščy

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Plukovník Andrej Lukjanovič je vojenský pilot, zástupce velitele běloruských leteckých sil a leteckých obranných sil / velitel běloruského letectva, velitel vojenské jednotky 06752 / letiště Mačuliščy. Z titulu této funkce se zúčastnil společných vojenských cvičení Ruska a Běloruska, jež předcházela posilování vojenské přítomnosti na ukrajinské hranici, která byla přípravou na vojenskou agresi vůči Ukrajině ze dne 24. února 2022. Je příslušníkem běloruské armády, která podpořila ruskou vojenskou agresi vůči Ukrajině. Andrej Lukjanovič tedy nese odpovědnost za činnosti, které narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině, a aktivně tyto činnosti podporuje.

25.2.2022

654.

Aleksandr KRIVETS

(Кривец Александр)

Funkce: velitel letecké základny 116. gardového útočného pluku „Radom“, nositele Řádu rudého praporu / letiště Lida

Státní příslušnost: Bělorusko

Pohlaví: muž

Alexandr Krivec je velitelem letecké základny 116. gardového útočného pluku „Radom“, nositele Řádu rudého praporu / letiště Lida. Je příslušníkem běloruské armády, která podporuje ruskou vojenskou agresi. Z titulu této funkce se podílel na posilování ruské vojenské přítomnosti na letišti Lida, které předcházelo vojenské agresi vůči Ukrajině ze dne 24. února 2022. Alexandr Krivec tedy nese odpovědnost za činnosti, které narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině, a aktivně tyto činnosti podporuje.

25.2.2022

655.

Yuri PYZHIK

(Юрий Пыжик)

Funkce: vojenský pilot, plukovník, velitel vojenské jednotky 54804, velitel 61. stíhací letecké základny / letiště Baranavičy

Státní příslušnost: Bělorusko

Pohlaví: muž

Plukovník Jurij Pyžik je vojenský pilot, velitel 61. stíhací letecké základny / letiště Baranavičy. Je příslušníkem běloruské armády, která podpořila ruskou vojenskou agresi na Ukrajině. Z titulu této funkce se účastnil společných vojenských cvičení Ruska a Běloruska, jež předcházela posilování vojenské přítomnosti na ukrajinské hranici, která byla přípravou na vojenskou agresi vůči Ukrajině ze dne 24. února 2022 . Jurij Pyžik tedy nese odpovědnost za činnosti, které narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině, a aktivně tyto činnosti podporuje.

25.2.2022

656.

Vladimir Nikolaevich KUPRIYANYUK

(Владимир Николаевич КУПРИЯНЮК)

Funkce: náčelník štábu – první zástupce velitele západního operačního velení

Datum narození: 11.7.1972

Místo narození: vesnice Kameňuky, Kamjaněcký rajón, Brestská oblast, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Vladimir Nikolajevič Kuprijanjuk je náčelníkem štábu a prvním zástupcem velitele běloruského západního operačního velení. Je příslušníkem běloruské armády, která podporuje ruskou vojenskou agresi. Z titulu této funkce je odpovědný za účast vojsk pod jeho velením na společných bělorusko-ruských vojenských cvičeních, jež předcházela posilování vojenské přítomnosti na ukrajinské hranici, která byla přípravou na vojenskou agresi vůči Ukrajině ze dne 24. února 2022 a usnadnila ji. Vladimir Nikolajevič Kuprijanjuk tedy nese odpovědnost za činnosti, které narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, a aktivně tyto činnosti podporuje.

25.2.2022

657.

Andrei Konstantinovich NEKRASHEVICH

(Андрей Константинович НЕКРАШЕВИЧ)

Funkce: velitel vrchního ředitelství bojového výcviku ozbrojených sil

Hodnost: generálmajor

Datum narození: 1.1.1968

Místo narození: Homelská oblast, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Andrej Konstantinovič Nekraševič je velitelem vrchního ředitelství bojového výcviku ozbrojených sil Běloruské republiky. Je příslušníkem běloruské armády, která podporuje ruskou vojenskou agresi vůči Ukrajině dne 24. února 2022. Z titulu své funkce je odpovědný za dohled nad společným bojovým výcvikem běloruských ozbrojených sil a ozbrojených sil cizích států. Veřejně se pochvalně vyjadřoval ke společným bělorusko-ruským vojenským cvičením, která byla přípravou na vojenskou agresi vůči Ukrajině ze dne 24. února 2022 a usnadnila ji. Andrej Konstantinovič Nekraševič tedy nese odpovědnost za činnosti, které narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, a aktivně tyto činnosti podporuje.

25.2.2022

658.

Viktor Vladimirovich GULEVICH

(Виктор Владимирович ГУЛЕВИЧ)

Datum narození: 14.5.1969

Místo narození: obec Velyka Pader, Slucký rajón, Minská oblast, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Viktor Vladimirovič Gulevič je náčelníkem generálního štábu běloruských ozbrojených sil a prvním náměstkem ministra obrany Běloruské republiky. Je příslušníkem běloruské armády, která podporuje ruskou vojenskou agresi na Ukrajině. Z titulu této funkce podporoval společná bělorusko-ruská vojenská cvičení, která byla přípravou na vojenskou agresi vůči Ukrajině ze dne 24. února 2022 a usnadnila ji, dohlížel na ně a veřejně se k nim vyjadřoval. Viktor Vladimirovič Gulevič tedy nese odpovědnost za činnosti, které narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, a aktivně tyto činnosti podporuje.

25.2.2022

659.

Volfovich Aleksandr GRIGORYEVICH

(Вольфович Александр Григорьевич)

Funkce: státní tajemník Bezpečnostní rady

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Alexandr Volfovič Grigorjevič je státním tajemníkem Bezpečnostní rady Běloruské republiky a podle místních vojenských zdrojů dohlížel na vojenské cvičení „Allied Resolve 2022“, které bylo přípravou na vojenskou agresi vůči Ukrajině ze dne 24. února 2022 a usnadnilo ji. Alexandr Volfovič Grigorjevič tedy nese odpovědnost za činnosti, které narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, a aktivně tyto činnosti podporuje.

25.2.2022

660.

Andrey ZHUK

Funkce: náměstek běloruského ministra obrany, generálmajor

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Andrej Žuk je náměstkem běloruského ministra obrany Běloruské republiky. Z titulu této funkce se účastnil společných vojenských cvičení Ruska a Běloruska, jež předcházela posilování vojenské přítomnosti na ukrajinské hranici, která byla přípravou na vojenskou agresi ze dne 24. února 2022 a usnadnila ji. Andrej Žuk tedy nese odpovědnost za činnosti, které narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, a aktivně tyto činnosti podporuje.

25.2.2022

661.

Sergei SIMONENKO

Funkce: generálmajor, náměstek ministra obrany pro vyzbrojování, náčelník vyzbrojování

Datum narození: 2.4.1968

Místo narození: Kascjukovičy, Mohylevská oblast

Pohlaví: muž

Sergej Simoněnko je generálmajorem, náměstkem ministra obrany pro vyzbrojování a náčelníkem vyzbrojování Běloruské republiky. Je příslušníkem běloruské armády, která podpořila a usnadnila ruskou vojenskou agresi vůči Ukrajině ze dne 24. února 2022 zejména tím, že za své účasti uspořádala společná vojenská cvičení běloruských a ruských ozbrojených sil v týdnech předcházejících ozbrojené agresi. V postavení generálmajora a z titulu funkce náměstka ministra obrany Běloruské republiky pro vyzbrojování Sergei Simonenko tedy nese odpovědnost za činnosti, které narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, a aktivně tyto činnosti podporuje.

25.2.2022

662.

Andrei BURDYKO

Funkce: generálmajor, náměstek ministra obrany pro logistiku, náčelník logistiky

Místo narození: Plieščanicy, Minská oblast.

Pohlaví: muž

Andrej Burdyko je generálmajorem, náměstkem ministra obrany pro logistiku a náčelníkem logistiky Běloruské republiky. Je příslušníkem běloruské armády, která podpořila a usnadnila ruskou vojenskou agresi vůči Ukrajině ze dne 24. února 2022 zejména tím, že za své účasti uspořádala společná vojenská cvičení běloruských a ruských ozbrojených sil v týdnech předcházejících ozbrojené agresi. V postavení generálmajora a z titulu funkce náměstka ministra obrany Běloruské republiky pro logistiku Andrej Burdyko tedy nese odpovědnost za činnosti, které narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, a aktivně tyto činnosti podporuje.

25.2.2022

663.

Nikolai Mikhailovich ROGASHCHUK

(Николай Михайлович РОГАЩУК)

Pohlaví: muž

Nikolaj Rogašuk je pobočníkem prezidenta Alexandra Lukašenka a inspektorem pro Homelskou oblast. Z titulu této funkce poskytoval podporu při společných rusko-běloruských vojenských cvičeních, která byla přípravou na ruskou vojenskou agresi vůči Ukrajině ze dne 24. února 2022 .

Nikolaj Rogašuk tedy nese odpovědnost za činnosti, které narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, a aktivně tyto činnosti podporuje.

25.2.2022

664.

Vadim Ivanovich DENISENKO

(Вадим Иванович ДЕНИСЕНКО)

Funkce: generálmajor, velitel sil pro speciální operace ozbrojených sil

Datum narození: 3.9.1967

Místo narození: Budapešť, Maďarsko

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Vadim Denisenko je generálmajorem a velitelem sil pro speciální operace. Z titulu této funkce se zúčastnil společných vojenských cvičení Ruska a Běloruska, jež předcházela posilování vojenské přítomnosti na ukrajinské hranici, která byla přípravou na ruskou vojenskou agresi vůči Ukrajině ze dne 24. února 2022. Je příslušníkem běloruské armády, která podporuje ruskou vojenskou agresi vůči Ukrajině. Vadim Denisenko tedy nese odpovědnost za činnosti, které narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině, a aktivně tyto činnosti podporuje.

25.2.2022

665.

Aleksandr LOZITSKY

(Александр ЛОЗИЦКИЙ)

Funkce: podplukovník, velitel jednotky 65408 / letiště Luniněc

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Alexandr Lozickij je podplukovníkem běloruské armády a velitelem jednotky 65408 / letiště Luniněc. Je příslušníkem běloruské armády, která podporuje ruskou vojenskou agresi vůči Ukrajině. Z titulu této funkce se zúčastnil společných vojenských cvičení Ruska a Běloruska, jež předcházela posilování vojenské přítomnosti na ukrajinské hranici, která byla přípravou na ruskou vojenskou agresi vůči Ukrajině ze dne 24. února 2022.

Alexandr Lozickij tedy nese odpovědnost za činnosti, které narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině, a aktivně tyto činnosti podporuje.

25.2.2022

666.

Igor Viktorovich DEMIDENKO

(Игорь Викторович ДЕМИДЕНКО)

Funkce: generálmajor, velitel západního operačního velení

Datum narození: 5.2.1971

Místo narození: Mohylev, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Igor Viktorovič Děmiděnko je generálmajorem a velitelem západního operačního velení Běloruské republiky. Je příslušníkem běloruské armády, která podporuje ruskou vojenskou agresi vůči Ukrajině ze dne 24. února 2022. Z titulu této funkce je odpovědný za účast vojsk pod jeho velením na společných bělorusko-ruských vojenských cvičeních, která byla přípravou na ruskou vojenskou agresi vůči Ukrajině a usnadnila ji. Rovněž se účastnil a dohlížel na účast svých vojsk na těchto cvičeních.

Igor Viktorovič Děmiděnko tedy nese odpovědnost za činnosti, které narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině, a aktivně tyto činnosti podporuje.

25.2.2022

667.

Yuri Vitoldovich SHULEYKO

(Yury Vitoldovich SHULEIKO)

Datum narození: 1968

Místo narození: Kozlovščina, rajón Dzjatlava, Hrodenská oblast

Telefonní číslo: (+375162) 21-23-32

Pohlaví: muž

Juri Vitoldovič Šulejko je předsedou výkonného výboru Brestské oblasti. Z titulu této funkce je zodpovědný za mobilizaci a civilní obranu, jakož i za kontakty s vojenskými organizacemi, mimo jiné v průběhu společných rusko-běloruských vojenských cvičení, jež se uskutečnila v okolí Brestu v rámci posilování vojenské přítomnosti před ruskou vojenskou agresí vůči Ukrajině ze dne 24. února 2022. Juri Vitoldovič Šulejko tedy nese odpovědnost za činnosti, které narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i nebo stabilitu a bezpečnost na Ukrajině, a aktivně tyto činnosti podporuje.

25.2.2022

668.

Ivan Ivanovich KRUPKO

(Иван Иванович КРУПКО)

Funkce: předseda výkonného výboru Homelské oblasti.

Datum narození: 23.7.1974

Místo narození: obec Burdevičy, rajón Kareličy, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Ivan Ivanovič Krupko je předsedou výkonného výboru Homelské oblasti. Z titulu této funkce je odpovědný za dohled nad kontakty mezi místními výkonnými a správními orgány této oblasti s vojenskými orgány, jakož i za provádění opatření týkajících se obrany a státní bezpečnosti. V Homelské oblasti se uskutečnila společná rusko-běloruská vojenská cvičení, která předcházela ruské vojenské agresi vůči Ukrajině.

Ivan Ivanovič Krupko tedy nese odpovědnost za činnosti, které narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině, a aktivně tyto činnosti podporuje.

25.2.2022

669.

Vladimir Vladimirovich PUTIN

(Владимир Владимирович ПYТИН)

Funkce: prezident Ruské federace

Datum narození: 7.10.1952

Místo narození: Leningrad (nyní Sankt Petěrburg), bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Pohlaví: muž

Vladimir Putin je prezidentem Ruské federace.

Dne 22. února 2022 podepsal výnos uznávající „nezávislost a svrchovanost“ území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, a nařídil vyslat na tato území ruské ozbrojené síly.

Dne 24. února 2022 vydal rozkaz k vojenské operaci na Ukrajině a ruské ozbrojené síly zahájily na Ukrajinu útok. Tento útok je zjevným porušením územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

Vladimir Putin nese odpovědnost za činnosti, které narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině, a aktivně tyto činnosti podporuje.

25.2.2022

670.

Sergey Viktorovich LAVROV

(Сергей Викторович ЛАВРОВ)

Funkce: ministr zahraničních věcí Ruské federace

Datum narození: 21.3.1950

Místo narození: Moskva, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Pohlaví: muž

Ministr zahraničních věcí Ruské federace.

Jako člen Ruské rady bezpečnosti podpořil okamžité uznání obou samozvaných republik ze strany Ruska.

Sergej Lavrov nese odpovědnost za činnosti, které narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině, a aktivně tyto činnosti podporuje.

25.2.2022“

.


Top