EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022O2250

Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2022/2250 ze dne 9. listopadu 2022, kterými se mění obecné zásady (EU) 2022/912 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase nové generace (TARGET) (ECB/2022/8) (ECB/2022/39)

ECB/2022/39

OJ L 295, 16.11.2022, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2022/2250/oj

16.11.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 295/50


OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2022/2250

ze dne 9. listopadu 2022,

kterými se mění obecné zásady (EU) 2022/912 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase nové generace (TARGET) (ECB/2022/8) (ECB/2022/39)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na první a čtvrtou odrážku čl. 127 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 3.1 a články 17, 18 a 22 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 24. února 2022 přijala Rada guvernérů obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2022/912 (ECB/2022/8) (1), které stanoví, že transevropský expresní automatizovaný systém zúčtování plateb v reálném čase nové generace (TARGET) zahájí provoz od 21. listopadu 2022, data, ke kterému mají centrální banky Eurosystému dosáhnout souladu s obecnými zásadami (EU) 2022/912 (ECB/2022/8) a od kterého mají být zrušeny obecné zásady Evropské centrální banky ECB/2012/27 (2).

(2)

Rada guvernérů dne 20. října 2022 rozhodla o změně termínu zahájení provozu systému TARGET na 20. března 2023 z důvodu potřeby poskytnout uživatelům více času na dokončení testování nové technické platformy ve stabilním prostředí s přihlédnutím k systémové povaze systému TARGET. Do uvedeného data by proto centrální banky Eurosystému měly i nadále postupovat podle obecných zásad ECB/2012/27 a nadále by měl fungovat transevropský expresní automatizovaný systém zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2).

(3)

Obecné zásady (EU) 2022/912 (ECB/2022/8) je proto třeba příslušným způsobem změnit,

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

Článek 1

Změny

Obecné zásady (EU) 2022/912 (ECB/2022/8) se mění takto:

1)

V článku 24 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Obecné zásady ECB/2012/27 se zrušují s účinkem od 20. března 2023.“;

2)

Článek 25 se mění takto:

a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Centrální banky Eurosystému zajistí soulad s těmito obecnými zásadami od 20. března 2023.“;

b)

v odstavci 3 se první věta nahrazuje tímto:

„Národní centrální banky členských států, jejichž měnou je euro, přijmou opatření nezbytná k dosažení souladu s těmito obecnými zásadami a použijí je od 20. března 2023.“.

Článek 2

Nabytí účinku

1.   Tyto obecné zásady nabývají účinku dnem oznámení národním centrálním bankám členských států, jejichž měnou je euro.

2.   Centrální banky Eurosystému zajistí soulad s těmito obecnými zásadami od 21. listopadu 2022.

Článek 3

Určení

Tyto obecné zásady jsou určeny všem centrálním bankám Eurosystému.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 9. listopadu 2022.

Za Radu guvernérů ECB

Prezidentka ECB

Christine LAGARDE


(1)  Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2022/912 ze dne 24. února 2022 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase nové generace (TARGET) a o zrušení obecných zásad ECB/2012/27 (ECB/2022/8) (Úř. věst. L 163, 17.6.2022, s. 84).

(2)  Obecné zásady Evropské centrální banky ECB/2012/27 ze dne 5. prosince 2012 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) (Úř. věst. L 30, 30.1.2013, s. 1).


Top