EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1259

Rozhodnutí Rady (EU) 2022/1259 ze dne 18. července 2022 o jmenování jednoho člena Evropského hospodářského a sociálního výboru, navrženého Lucemburským velkovévodstvím

ST/10465/2022/INIT

OJ L 191, 20.7.2022, p. 68–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1259/oj

20.7.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 191/68


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2022/1259

ze dne 18. července 2022

o jmenování jednoho člena Evropského hospodářského a sociálního výboru, navrženého Lucemburským velkovévodstvím

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 302 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady (EU) 2019/853 ze dne 21. května 2019, kterým se stanoví složení Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

s ohledem na návrh lucemburské vlády,

po konzultaci s Evropskou komisí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 300 odst. 2 Smlouvy se má Evropský hospodářský a sociální výbor skládat ze zástupců organizací zaměstnavatelů, zaměstnanců a dalších subjektů zastupujících občanskou společnost, zejména v sociálně-hospodářské, občanské, profesní a kulturní oblasti.

(2)

Dne 2. října 2020 přijala Rada rozhodnutí (EU) 2020/1392 (2) o jmenování členů Evropského hospodářského a sociálního výboru na období od 21. září 2020 do 20. září 2025.

(3)

Po odstoupení paní Claudine OTTOVÉ se uvolnilo jedno místo člena Evropského hospodářského a sociálního výboru,

(4)

Lucemburská vláda navrhla na zbývající část funkčního období, tedy do 20. září 2025, jako členku Evropského hospodářského a sociálního výboru paní Christel CHATELAINOVOU, Directrice des Affaires Économiques – Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Paní Christel CHATELAINOVOU, Directrice des Affaires Économiques – Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, je jmenována členkou Evropského hospodářského a sociálního výboru na zbývající část funkčního období, tedy do 20. září 2025.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 18. července 2022.

Za Radu

předseda

Z. NEKULA


(1)  Úř. věst. L 139, 27.5.2019, s. 15.

(2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2020/1392 ze dne 2. října 2020, kterým se jmenují členové Evropského hospodářského a sociálního výboru na období od 21. září 2020 do 20. září 2025 a zrušuje a nahrazuje rozhodnutí Rady, kterým se jmenují členové Evropského hospodářského a sociálního výboru na období od 21. září 2020 do 20. září 2025, přijaté dne 18. září 2020 (Úř. věst. L 322, 5.10.2020, s. 1).


Top