EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1256

Rozhodnutí Rady (EU) 2022/1256 ze dne 15. července 2022 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na 226. zasedání Rady Mezinárodní organizace pro civilní letectví k navrženému přijetí doplňku č. 48 části I přílohy 6 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví

ST/10712/2022/INIT

OJ L 191, 20.7.2022, p. 61–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1256/oj

20.7.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 191/61


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2022/1256

ze dne 15. července 2022

o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na 226. zasedání Rady Mezinárodní organizace pro civilní letectví k navrženému přijetí doplňku č. 48 části I přílohy 6 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 100 odst. 2 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Úmluva o mezinárodním civilním letectví (dále jen „Chicagská úmluva“), jež upravuje mezinárodní leteckou dopravu, vstoupila v platnost dnem 4. dubna 1947. Zřídila Mezinárodní organizaci pro civilní letectví (ICAO).

(2)

Členské státy Unie jsou smluvními státy Chicagské úmluvy (dále jen „smluvní státy“) a členy ICAO, přičemž Unie má v některých orgánech ICAO status pozorovatele. V Radě ICAO je v současnosti zastoupeno sedm členských států.

(3)

Podle článku 54 Chicagské úmluvy má Rada ICAO přijímat mezinárodní standardy a doporučené postupy a označit je jako přílohy Chicagské úmluvy (dále jen „přílohy“).

(4)

Podle článku 90 Chicagské úmluvy mají každá příloha nebo její doplněk nabýt platnosti po uplynutí tří měsíců ode dne, kdy byly předloženy smluvním státům ICAO, nebo po uplynutí delší doby, stanovené Radou ICAO, leč by většina smluvních států ICAO mezitím oznámila Radě svůj nesouhlas.

(5)

Rada ICAO má na svém 226. zasedání přijmout doplněk č. 48 části I přílohy 6 Chicagské úmluvy (dále jen „doplněk č. 48“).

(6)

Hlavním cílem doplňku č. 48 je odložit datum použitelnosti části I přílohy 6 normy 6.18.1 na 1. leden 2025.

(7)

Je vhodné stanovit postoj, který má být zaujat jménem Unie na 226. zasedání Rady ICAO k doplňku č. 48. Tímto postojem by mělo být podpořit tento doplněk a měly by ho vyjádřit členské státy Unie, které jsou členy Rady ICAO, jednajíce společně jménem Unie.

(8)

Postojem Unie poté, co Rada ICAO přijme doplněk č. 48, což má oznámit generální tajemník ICAO prostřednictvím dopisů ICAO jednotlivým státům, by mělo být neregistrování nesouhlasu, bude-li doplněk č. 48 přijat bez podstatných změn,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Postojem, jenž má být jménem Unie zaujat na 226. zasedání Rady ICAO nebo na kterémkoli jejím dalším zasedání, je podpořit navrhovaný doplněk č. 48 části I přílohy 6 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (dále jen „doplněk č. 48“) v plném rozsahu.

2.   Postojem, jenž má být jménem Unie zaujat poté, co Rada ICAO přijme doplněk č. 48 bez podstatných změn, je v odpovědi na příslušný dopis ICAO jednotlivým státům nevyjádřit nesouhlas s přijatým doplňkem č. 48.

Článek 2

1.   Postoj uvedený v čl. 1 odst. 1 vyjádří členské státy Unie, které jsou členy Rady ICAO, jednajíce společně jménem Unie.

2.   Postoj uvedený v čl. 1 odst. 2 vyjádří všechny členské státy, jednajíce společně jménem Unie.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 15. července 2022.

Za Radu

předseda

M. BEK


Top