EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0810

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/810 ze dne 23. května 2022, kterým se mění rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/339 o opatření pomoci v rámci Evropského mírového nástroje na podporu ukrajinských ozbrojených sil

ST/8889/2022/INIT

OJ L 145, 24.5.2022, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/810/oj

24.5.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 145/42


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2022/810

ze dne 23. května 2022,

kterým se mění rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/339 o opatření pomoci v rámci Evropského mírového nástroje na podporu ukrajinských ozbrojených sil

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 28 odst. 1 a čl. 41 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 28. února 2022 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2022/339 (1), kterým bylo zavedeno opatření pomoci s finanční referenční částkou 50 000 000 EUR za účelem pokrytí financování pro poskytování vybavení a dodávek, které nejsou určeny k použití smrtící síly, jako jsou například osobní ochranné prostředky, soupravy první pomoci a palivo, ukrajinským ozbrojeným silám.

(2)

Dne 23. března 2022 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2022/472 (2), kterým změnila rozhodnutí (SZBP) 2022/339 a navýšila finanční referenční částku na 100 000 000 EUR.

(3)

Dne 13. dubna 2022 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2022/637 (3), kterým změnila rozhodnutí (SZBP) 2022/339 a navýšila dále finanční referenční částku na 150 000 000 EUR.

(4)

S ohledem na pokračující agresi Ruské federace vůči Ukrajině by měla být finanční referenční částka navýšena o dalších 10 000 000 EUR za účelem pokrytí financování pro poskytování vybavení a dodávek, které nejsou určeny k použití smrtící síly, jako jsou například osobní ochranné prostředky, soupravy první pomoci a palivo, ukrajinským ozbrojeným silám.

(5)

Rozhodnutí (SZBP) 2022/339 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí (SZBP) 2022/339 se mění takto:

1)

v článku 2 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Finanční referenční částka určená na krytí výdajů souvisejících s opatřením pomoci činí 160 000 000 EUR.“;

2)

v článku 2 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   V souladu s čl. 29 odst. 5 rozhodnutí (SZBP) 2021/509 může správce pro opatření pomoci po přijetí tohoto rozhodnutí vyzvat k úhradě příspěvků až do výše 160 000 000 EUR. Finanční prostředky, jichž se výzva správce pro opatření pomoci týká, se použijí pouze k úhradě výdajů v mezích schválených výborem zřízeným rozhodnutím (SZBP) 2021/509 v opravném rozpočtu na rok 2022 a v rozpočtech na následující roky odpovídajících dotyčnému opatření pomoci.“;

3)

v článku 2 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Výdaje související s prováděním opatření pomoci jsou způsobilé od 1. ledna 2022 do dne, který určí Rada. Maximální způsobilé výdaje vzniklé před 11. březnem 2022 činí 50 000 000 EUR.“

4)

v čl. 4 odst. 4 se písmeno k) nahrazuje tímto:

„k)

ministerstvo obrany, ministerstvo zahraničních věcí a Spolkové ministerstvo vnitra a vlasti Německa;“.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 23. května 2022.

Za Radu

předseda

M. BEK


(1)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/339 ze dne 28. února 2022 o opatření pomoci v rámci Evropského mírového nástroje na dodávky vojenského vybavení a platforem určených k použití smrtící síly ukrajinským ozbrojeným silám (Úř. věst. L 61, 28.2.2022, s. 1).

(2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/472 ze dne 23. března 2022, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2022/339 o opatření pomoci v rámci Evropského mírového nástroje na dodávky vojenského vybavení a platforem určených k použití smrtící síly ukrajinským ozbrojeným silám (Úř. věst. L 96, 24.3.2022, s. 45).

(3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/637 ze dne 13. dubna 2022, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2022/339 o opatření pomoci v rámci Evropského mírového nástroje na podporu ukrajinských ozbrojených sil (Úř. věst. L 117, 19.4.2022, s. 36).


Top