EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0472

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/472 ze dne 23. března 2022, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2022/339 o opatření pomoci v rámci Evropského mírového nástroje na podporu ukrajinských ozbrojených sil

ST/7171/2022/INIT

Úř. věst. L 96, 24.3.2022, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/472/oj

24.3.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 96/45


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2022/472

ze dne 23. března 2022,

kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2022/339 o opatření pomoci v rámci Evropského mírového nástroje na podporu ukrajinských ozbrojených sil

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 28 odst. 1 a čl. 41 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/339 (1) zavádí finanční referenční částku 50 000 000 EUR za účelem pokrytí financování pro poskytování vybavení a dodávek, které nejsou určeny k použití smrtící síly, jako jsou například osobní ochranné prostředky, soupravy první pomoci a palivo, ukrajinským ozbrojeným silám.

(2)

S ohledem na pokračující ozbrojený konflikt na ukrajinském území by měla být finanční referenční částka navýšena o dalších 50 000 000 EUR a doba trvání opatření pomoci by měla být prodloužena o 12 měsíců.

(3)

Rozhodnutí (SZBP) 2022/339 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí (SZBP) 2022/339 se mění takto:

1)

V článku 1 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Doba trvání opatření pomoci je 36 měsíců od přijetí tohoto rozhodnutí.“

2)

V článku 2 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   „Finanční referenční částka určená na krytí výdajů souvisejících s opatřením pomoci činí 100 000 000 EUR.“

3)

V článku 2 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   V souladu s čl. 29 odst. 5 rozhodnutí (SZBP) 2021/509 může správce pro opatření pomoci po přijetí tohoto rozhodnutí vyzvat k úhradě příspěvků až do výše 100 000 000 EUR. Finanční prostředky, jichž se výzva správce pro opatření pomoci týká, se použijí pouze k úhradě výdajů v mezích schválených výborem zřízeným rozhodnutím (SZBP) 2021/509 v roce 2022, jímž se mění rozpočet odpovídající dotyčnému opatření pomoci.“

4)

V článku 2 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Výdaje související s prováděním opatření pomoci jsou způsobilé od 1. ledna 2022 do dne, který určí Rada. Nejméně 50 % finanční referenční částky pokryje výdaje vzniklé ke dni 11. března 2022.“

5)

V čl. 4 odst. 4 se písmeno k) nahrazuje tímto:

„k)

ministerstvo obrany, spolkové ministerstvo zahraničí a jiné vládní instituce Německa.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 23. března 2022.

Za Radu

předseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/339 ze 28. února 2022 o opatření pomoci v rámci Evropského mírového nástroje na podporu ukrajinských ozbrojených sil (Úř. věst. L 61, 28.2.2022, s. 1).


Top