EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0157

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/157 ze dne 4. února 2022, kterým se mění rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1775 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Mali

ST/5705/2022/INIT

Úř. věst. L 25I, 4.2.2022, p. 7–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/157/oj

4.2.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 25/7


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2022/157

ze dne 4. února 2022,

kterým se mění rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1775 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Mali

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 28. září 2017 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2017/1775 (1) o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Mali.

(2)

Dne 13. prosince 2021 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2021/2208 (2), které vytvořilo nový rámec umožňující omezující opatření vůči fyzickým osobám a subjektům, které jsou odpovědné za ohrožení míru, bezpečnosti nebo stability Mali a které brání úspěšnému dokončení politické transformace Mali nebo jej narušují.

(3)

Jak bylo rozhodnuto na zasedání Hospodářského společenství států západní Afriky (ECOWAS) dne 15. září 2020 a stanoveno v chartě na přechodné období, měly malijské přechodné orgány během osmnáctiměsíčního přechodného období uskutečnit politickou transformaci a předat moc voleným civilním orgánům. V uvedeném období měly uspořádat svobodné a spravedlivé prezidentské a parlamentní volby, naplánované na 27. února 2022, jakož i regionální a místní volby a případně ústavní referendum.

(4)

Dne 8. ledna 2022 malijské přechodné orgány předložily orgánu ECOWAS nový harmonogram týkající se konání prezidentských voleb na konci prosince 2025, čímž byla doba trvání přechodného období stanovena na celkem pět a půl roku, což je v rozporu s dohodou dosaženou s ECOWAS dne 15. září 2020 a se závazkem stanoveným v chartě pro přechodné období. Orgán ECOWAS s politováním konstatoval, že přechodné orgány v Mali nepřijaly nezbytné kroky k tomu, aby se před 27. únorem 2022 mohly konat prezidentské volby, což je v rozporu s dohodou dosaženou s orgánem ECOWAS dne 15. září 2020 a se závazkem stanoveným v chartě pro přechodné období. Orgán ECOWAS vyjádřil hluboké politování nad zjevným a očividným nedostatkem politické vůle ze strany přechodných orgánů, jenž vedl k tomu, že v přípravách na volby nedošlo k žádnému hmatatelnému pokroku, a to navzdory ochotě ECOWAS a všech regionálních a mezinárodních partnerů Mali v tomto procesu podpořit. Pokud jde o závěry přijaté „Assises National de la Refondation“ (Národními shromážděními pro obnovu) dne 13. prosince 2021, které vedly k přijetí revidovaného harmonogramu voleb, orgán ECOWAS konstatoval, že se těchto národních shromáždění pro obnovu nezúčastnily významné zúčastněné strany, což svědčí o nedostatečné shodě malijských zúčastněných stran, pokud jde o navrhovaný harmonogram. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se společenství ECOWAS dne 9. ledna 2022 rozhodlo zachovat původní sankce, které již byly Mali a přechodným orgánům uloženy dne 7. listopadu 2021, a uložilo další hospodářské a finanční sankce.

(5)

Vzhledem k přetrvávající vážné situaci v Mali by na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze II rozhodnutí (SZBP) 2017/1775, mělo být zařazeno pět osob.

(6)

Příloha II rozhodnutí (SZBP) 2017/1775 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha II rozhodnutí (SZBP) 2017/1775 se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 4. února 2022.

Za Radu

předseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1775 ze dne 28. září 2017 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Mali (Úř. věst. L 251, 29.9.2017, s. 23).

(2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/2208 ze dne 13. prosince 2021, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2017/1775 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Mali (Úř. věst. L 446, 14.12.2021, s. 44).


PŘÍLOHA

Příloha II rozhodnutí (SZBP) 2017/1775 se mění takto:

1)

Na seznam fyzických osob stanovený v oddíle „A. Seznam fyzických osob podle čl. 1a odst. 1“ se zařazují tyto položky:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„1.

DIAW, Malick

Místo narození: Ségou

Datum narození: 2. prosince 1979

Státní příslušnost: Mali

Číslo pasu: B0722922, platný do 13. srpna 2018

Pohlaví: muž

Funkce: Předseda Národní přechodné rady (legislativní orgán transformace), plukovník

Adresa: Koulouba – Présidence de la République. 00223 BAMAKO

Malick Diaw je jedním z klíčových členů vnitřního kruhu plukovníka Assimi Goïty. Jako náčelník štábu třetí vojenské oblasti Kati byl jedním z iniciátorů a vůdců převratu ze dne 18. srpna 2020 – spolu s plukovníkem-majorem Ismaëlem Waguém, plukovníkem Assimim Goïtou, Sadiem Camarou a plukovníkem Modibem Koném.

Malick Diaw je proto odpovědný za činnosti nebo politiky, jež ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu Mali.

Malick Diaw je rovněž jedním z klíčových aktérů v souvislosti s přechodným obdobím coby předseda Národní přechodné rady (CNT) od prosince 2020.

CNT nedosáhla žádného významného pokroku, pokud jde o „mise“ zakotvené v chartě pro přechodné období ze dne 1. října 2020, které měly být dokončeny do 18 měsíců, jak dokládá skutečnost, že CNT neschválila návrh volebního zákona. To přispívá k tomu, že je oddalováno pořádání voleb, a tím i úspěšné završení politické transformace Mali.

Hospodářské společenství států západní Afriky (ECOWAS) přijalo v listopadu 2021 individuální sankce vůči přechodným orgánům (včetně Malicka Diawa) za to, že oddalují pořádání voleb a završení transformace.

Malick Diaw tak brání úspěšnému završení politické transformace Mali a podrývá ji.

4.2.2022

2.

WAGUÉ Ismaël

Místo narození: Bamako

Datum narození: 2. března 1975

Státní příslušnost: Mali

Číslo pasu: diplomatický pas AA0193660, platný do 15.2.2023

Pohlaví: muž

Funkce: Ministr pro usmíření, plukovník-major

Adresa: Koulouba – Présidence de la République. 00223 BAMAKO

Plukovník-major Ismaël Wagué je jedním z klíčových členů vnitřního kruhu plukovníka Assimiho Goïty a byl jedním z hlavních aktérů odpovědných za převrat v srpnu 2020 – spolu s plukovníkem Goïtou, plukovníkem Sadiem Camarou, plukovníkem Modibem Koném a Malickem Diawem.

Dne 19. srpna 2020 oznámil, že moc převzala armáda, a poté se stal mluvčím Národního výboru pro záchranu lidu (CNSP).

Ismaël Wagué je proto odpovědný za činnosti, jež ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu Mali.

Jako ministr pro usmíření v rámci přechodné vlády od října 2020 je Ismaël Wagué odpovědný za provádění dohody o míru a usmíření v Mali. Svým prohlášením v říjnu 2021 přispěl k zablokování Monitorovacího výboru Malijské mírové dohody (Comité de suivi de l’accord pour la paix au Mali, CSA), a tudíž i provádění uvedené dohody, jak je stanoveno v článku 2 charty pro přechodné období.

Společenství ECOWAS přijalo v listopadu 2021 individuální sankce vůči orgánům pro přechodné období (včetně Ismaëla Waguého) za to, že oddalují pořádání voleb a završení transformace.

Ismaël Wagué je proto odpovědný za činnosti, které ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu Mali, a rovněž za bránění úspěšnému završení politické transformace Mali a její podrývání.

4.2.2022

3.

MAÏGA, Choguel

Místo narození: Tabango, Gao, Mali

Datum narození: 31. prosince 1958

Státní příslušnost: Mali

Číslo pasu: Diplomatický pas č. DA0004473, vydalo Mali, uděleno schengenské vízum

Pohlaví: muž

Funkce: předseda vlády

Adresa: Koulouba – Présidence de la République. 00223 BAMAKO

Jako předseda vlády od června 2021 vede Choguel Maïga přechodnou vládu Mali zřízenou po převratu, k němuž došlo dne 24. května 2021.

V rozporu s harmonogramem týkajícím se reforem a voleb, který byl dříve dohodnut se společenstvím ECOWAS v souladu s chartou pro přechodné období, oznámil v červnu 2021 uspořádání „celonárodních zasedání o obnově“ (Assises nationales de la refondation, ANR) v rámci předreformního procesu a coby předpoklad pro pořádání voleb naplánovaných na 27. února 2022.

Jak oznámil sám Choguel Maïga, ANR byla poté několikrát odložena a volby se zpozdily. Zasedání, která se nakonec uskutečnila v prosinci 2021, řada zúčastněných stran bojkotovala. Na základě závěrečných doporučení ANR předložila přechodná vláda nový harmonogram,v němž je konání prezidentských voleb stanoveno na prosinec 2025, což přechodným orgánům umožní, aby zůstaly u moci déle než pět let.

Společenství ECOWAS přijalo v listopadu 2021 individuální sankce vůči přechodným orgánům (včetně premiéra Choguela Maïgy) za to, že oddalují pořádání voleb a završení transformace. Společenství ECOWAS zdůraznilo, že přechodné orgány využily nutnost provést reformy jako záminku k tomu, aby ospravedlnily prodloužení přechodného období a udržely se u moci bez demokratických voleb.

Z titulu funkce předsedy vlády je Choguel Maïga přímo odpovědný za odkládání voleb stanovených v chartě pro přechodné období, a brání tak úspěšnému završení politické transformace Mali a podrývá ji, zejména tím, že brání a narušuje konání voleb a předání moci voleným orgánům.

4.2.2022

4.

MAÏGA, Ibrahim Ikassa

Místo narození: Tondibi, oblast Gao, Mali

Datum narození: 5. února 1971

Státní příslušnost: Mali

Číslo pasu: Diplomatický pas vydaný Mali

Pohlaví: muž

Funkce: Ministr obnovy

Adresa: Koulouba – Présidence de la République. 00223 BAMAKO

Ibrahim Ikassa Maïga je členem strategického výboru M5-RFP (Mouvement du 5 juin – Rassemblement des Forces patriotiques), který hrál klíčovou úlohu při svržení prezidenta Keity.

Jakožto ministr obnovy od června 2021 byl Ibrahim Ikassa Maïga pověřen naplánováním „celonárodních zasedání o obnově“ (Assises nationales de la Refondation, ANR), která oznámil předseda vlády Choguel Maïga.

V rozporu s harmonogramem týkajícím se reforem a voleb, který byl dříve dohodnut se společenstvím ECOWAS v souladu s chartou pro přechodné období, byla tato zasedání přechodnou vládou prezentována jako předreformní proces a předpoklad pro uspořádání voleb naplánovaných na 27. února 2022.

Jak oznámil Choguel Maïga, zasedání byla poté několikrát odložena a volby se zpozdily. Zasedání, která se nakonec konala v prosinci 2021, mnoho zúčastněných stran bojkotovalo. Na základě závěrečných doporučení ANR předložila přechodná vláda nový harmonogram,v němž je konání prezidentských voleb stanoveno na prosinec 2025, což přechodným orgánům umožní, aby zůstaly u moci déle než pět let.

Společenství ECOWAS přijalo v listopadu 2021 individuální sankce vůči přechodným orgánům (včetně Ibrahima Ikassy Maïgy) za to, že oddalují pořádání voleb a završení transformace. Společenství ECOWAS zdůraznilo, že přechodné orgány využily nutnost provést reformy jako záminku k tomu, aby ospravedlnily prodloužení přechodného období a udržely se u moci bez demokratických voleb.

Z titulu své funkce ministra obnovy Ibrahim Ikassa Maïga brání úspěšnému završení politické transformace Mali a podrývá ji, zejména tím, že brání a podrývá konání voleb a předání moci voleným orgánům.

4.2.2022

5.

DIARRA, Adama Ben

Též znám jako Ben Le Cervau

Místo narození: Kati, Mali

Státní příslušnost: Mali

Číslo pasu: Diplomatický pas vydaný Mali, uděleno schengenské vízum

Pohlaví: muž

Funkce: Člen Národní přechodné rady (legislativní orgán transformace)

Adresa: Koulouba – Présidence de la République. 00223 BAMAKO

Adama Ben Diarra, známý jako „soudruh Ben Le Cerveau“, je jedním z mladých vůdců M5-RFP (Mouvement du 5 juin – Rassemblement des Forces patriotiques), který hrál klíčovou úlohu při svržení prezidenta Keity. Adama Ben Diarra je rovněž vůdcem hnutí Yéréwolo, které je hlavní organizací podporující přechodné orgány, a od 3. prosince 2021 je členem Národní přechodné rady (CNT).

CNT nedosáhla žádného významného pokroku, pokud jde o „mise“ zakotvené v chartě pro přechodné období ze dne 1. října 2020, které měly být dokončeny do 18 měsíců, jak dokládá skutečnost, že CNT návrh volebního zákona neschválila. To přispívá k tomu, že je oddalováno pořádání voleb, a tím i úspěšné završení politické transformace Mali.

Adama Ben Diarra během politických shromáždění a na sociálních sítích aktivně prosazuje a podporuje prodloužení přechodného období, přičemž prohlašuje, že pětileté prodloužení přechodného období, o němž rozhodly přechodné orgány v návaznosti na zasedáních ANR, bylo hlubokým přáním malijského lidu.

V rozporu s harmonogramem reforem a voleb, který byl dříve dohodnut s ECOWAS v souladu s chartou pro přechodné období, byla tato ANR přechodnou vládou prezentována jako předreformní proces a předpoklad pro uspořádání voleb naplánovaných na 27. února 2022.

4.2.2022“

 

 

 

Jak oznámil Choguel Maïga, ANR byla několikrát odložena a volby se zpozdily. ANR, která se nakonec konala v prosinci 2021, mnoho zúčastněných stran bojkotovalo. Na základě závěrečných doporučení ANR předložila přechodná vláda nový harmonogram,v němž je konání prezidentských voleb stanoveno na prosinec 2025, což přechodné vládě umožní, aby zůstala u moci déle než pět let.

Společenství ECOWAS přijalo v listopadu 2021 individuální sankce vůči přechodným orgánům (včetně Adamy Bena Diarry) za to, že oddalují pořádání voleb a završení transformace. Společenství ECOWAS zdůraznilo, že přechodné orgány využily nutnost provést reformy jako záminku k tomu, aby ospravedlnily prodloužení přechodného období a udržely se u moci bez demokratických voleb.

Adama Ben Diarra tak brání úspěšnému završení politické transformace Mali a narušuje ji, zejména tím, že brání a narušuje konání voleb a předání moci voleným orgánům.

 

2)

Na seznam v oddílu „B. Seznam fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů podle čl. 2a odst. 1“ se zařazují tyto položky:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„1.

DIAW, Malick

Místo narození: Ségou

Datum narození: 2. prosince 1979

Státní příslušnost: Mali

Číslo pasu: B0722922, platný do 13. srpna 2018

Pohlaví: muž

Funkce: Předseda Národní přechodné rady (legislativní orgán transformace), plukovník

Adresa: Koulouba – Présidence de la République. 00223 BAMAKO

Malick Diaw je jedním z klíčových členů vnitřního kruhu plukovníka Assimi Goïty. Jako náčelník štábu třetí vojenské oblasti Kati byl jedním z iniciátorů a vůdců převratu ze dne 18. srpna 2020 – spolu s plukovníkem-majorem Ismaëlem Waguém, plukovníkem Assimim Goïtou, Sadiem Camarou a plukovníkem Modibem Koném.

Malick Diaw je proto odpovědný za činnosti nebo politiky, jež ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu Mali.

Malick Diaw je rovněž jedním z klíčových aktérů v souvislosti s přechodným obdobím coby předseda Národní přechodné rady (CNT) od prosince 2020.

CNT nedosáhla žádného významného pokroku, pokud jde o „mise“ zakotvené v chartě pro přechodné období ze dne 1. října 2020, které měly být dokončeny do 18 měsíců, jak dokládá skutečnost, že CNT neschválila návrh volebního zákona. To přispívá k tomu, že je oddalováno pořádání voleb, a tím i úspěšné završení politické transformace Mali.

Hospodářské společenství států západní Afriky (ECOWAS) přijalo v listopadu 2021 individuální sankce vůči přechodným orgánům (včetně Malicka Diawa) za to, že oddalují pořádání voleb a završení transformace.

Malick Diaw tak brání úspěšnému završení politické transformace Mali a podrývá ji.

4.2.2022

2.

WAGUÉ Ismaël

Místo narození: Bamako

Datum narození: 2. března 1975

Státní příslušnost: Mali

Číslo pasu: diplomatický pas AA0193660, platný do 15.2.2023

Pohlaví: muž

Funkce: Ministr pro usmíření, plukovník-major

Adresa: Koulouba – Présidence de la République. 00223 BAMAKO

Plukovník-major Ismaël Wagué je jedním z klíčových členů vnitřního kruhu plukovníka Assimiho Goïty a byl jedním z hlavních aktérů odpovědných za převrat v srpnu 2020 – spolu s plukovníkem Goïtou, plukovníkem Sadiem Camarou, plukovníkem Modibem Koném a Malickem Diawem.

Dne 19. srpna 2020 oznámil, že moc převzala armáda, a poté se stal mluvčím Národního výboru pro záchranu lidu (CNSP).

Ismaël Wagué je proto odpovědný za činnosti, jež ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu Mali.

Jako ministr pro usmíření v rámci přechodné vlády od října 2020 je Ismaël Wagué odpovědný za provádění dohody o míru a usmíření v Mali. Svým prohlášením v říjnu 2021 přispěl k zablokování Monitorovacího výboru Malijské mírové dohody (Comité de suivi de l’accord pour la paix au Mali, CSA), a tudíž i provádění uvedené dohody, jak je stanoveno v článku 2 charty pro přechodné období.

Společenství ECOWAS přijalo v listopadu 2021 individuální sankce vůči orgánům pro přechodné období (včetně Ismaëla Waguého) za to, že oddalují pořádání voleb a završení transformace.

Ismaël Wagué je proto odpovědný za činnosti, které ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu Mali, a rovněž za bránění úspěšnému završení politické transformace Mali a její podrývání.

4.2.2022

3.

MAÏGA, Choguel

Místo narození: Tabango, Gao, Mali

Datum narození: 31. prosince 1958

Státní příslušnost: Mali

Číslo pasu: Diplomatický pas č. DA0004473, vydalo Mali, uděleno schengenské vízum

Pohlaví: muž

Funkce: předseda vlády

Adresa: Koulouba – Présidence de la République. 00223 BAMAKO

Jako předseda vlády od června 2021 vede Choguel Maïga přechodnou vládu Mali zřízenou po převratu, k němuž došlo dne 24. května 2021.

V rozporu s harmonogramem týkajícím se reforem a voleb, který byl dříve dohodnut se společenstvím ECOWAS v souladu s chartou pro přechodné období, oznámil v červnu 2021 uspořádání „celonárodních zasedání o obnově“ (Assises nationales de la refondation, ANR) v rámci předreformního procesu a coby předpoklad pro pořádání voleb naplánovaných na 27. února 2022.

Jak oznámil sám Choguel Maïga, ANR byla poté několikrát odložena a volby se zpozdily. Zasedání, která se nakonec uskutečnila v prosinci 2021, řada zúčastněných stran bojkotovala. Na základě závěrečných doporučení ANR předložila přechodná vláda nový harmonogram,v němž je konání prezidentských voleb stanoveno na prosinec 2025, což přechodným orgánům umožní, aby zůstaly u moci déle než pět let.

Společenství ECOWAS přijalo v listopadu 2021 individuální sankce vůči přechodným orgánům (včetně premiéra Choguela Maïgy) za to, že oddalují pořádání voleb a završení transformace. Společenství ECOWAS zdůraznilo, že přechodné orgány využily nutnost provést reformy jako záminku k tomu, aby ospravedlnily prodloužení přechodného období a udržely se u moci bez demokratických voleb.

Z titulu funkce předsedy vlády je Choguel Maïga přímo odpovědný za odkládání voleb stanovených v chartě pro přechodné období, a brání tak úspěšnému završení politické transformace Mali a podrývá ji, zejména tím, že brání a narušuje konání voleb a předání moci voleným orgánům.

4.2.2022

4.

MAÏGA, Ibrahim Ikassa

Místo narození: Tondibi, oblast Gao, Mali

Datum narození: 5. února 1971

Státní příslušnost: Mali

Číslo pasu: Diplomatický pas vydaný Mali

Pohlaví: muž

Funkce: Ministr obnovy

Adresa: Koulouba – Présidence de la République. 00223 BAMAKO

Ibrahim Ikassa Maïga je členem strategického výboru M5-RFP (Mouvement du 5 juin – Rassemblement des Forces patriotiques), který hrál klíčovou úlohu při svržení prezidenta Keity.

Jakožto ministr obnovy od června 2021 byl Ibrahim Ikassa Maïga pověřen naplánováním „celonárodních zasedání o obnově“ (Assises nationales de la Refondation, ANR), která oznámil předseda vlády Choguel Maïga.

V rozporu s harmonogramem týkajícím se reforem a voleb, který byl dříve dohodnut se společenstvím ECOWAS v souladu s chartou pro přechodné období, byla tato zasedání přechodnou vládou prezentována jako předreformní proces a předpoklad pro uspořádání voleb naplánovaných na 27. února 2022.

Jak oznámil Choguel Maïga, zasedání byla poté několikrát odložena a volby se zpozdily. Zasedání, která se nakonec konala v prosinci 2021, mnoho zúčastněných stran bojkotovalo. Na základě závěrečných doporučení ANR předložila přechodná vláda nový harmonogram,v němž je konání prezidentských voleb stanoveno na prosinec 2025, což přechodným orgánům umožní, aby zůstaly u moci déle než pět let.

Společenství ECOWAS přijalo v listopadu 2021 individuální sankce vůči přechodným orgánům (včetně Ibrahima Ikassy Maïgy) za to, že oddalují pořádání voleb a završení transformace. Společenství ECOWAS zdůraznilo, že přechodné orgány využily nutnost provést reformy jako záminku k tomu, aby ospravedlnily prodloužení přechodného období a udržely se u moci bez demokratických voleb.

Z titulu své funkce ministra obnovy Ibrahim Ikassa Maïga brání úspěšnému završení politické transformace Mali a podrývá ji, zejména tím, že brání a podrývá konání voleb a předání moci voleným orgánům.

4.2.2022

5.

DIARRA, Adama Ben

Též znám jako Ben Le Cervau

Místo narození: Kati, Mali

Státní příslušnost: Mali

Číslo pasu: Diplomatický pas vydaný Mali, uděleno schengenské vízum

Pohlaví: muž

Funkce: Člen Národní přechodné rady (legislativní orgán transformace)

Adresa: Koulouba – Présidence de la République. 00223 BAMAKO

Adama Ben Diarra, známý jako „soudruh Ben Le Cerveau“, je jedním z mladých vůdců M5-RFP (Mouvement du 5 juin – Rassemblement des Forces patriotiques), který hrál klíčovou úlohu při svržení prezidenta Keity. Adama Ben Diarra je rovněž vůdcem hnutí Yéréwolo, které je hlavní organizací podporující přechodné orgány, a od 3. prosince 2021 je členem Národní přechodné rady (CNT).

CNT nedosáhla žádného významného pokroku, pokud jde o „mise“ zakotvené v chartě pro přechodné období ze dne 1. října 2020, které měly být dokončeny do 18 měsíců, jak dokládá skutečnost, že CNT návrh volebního zákona neschválila. To přispívá k tomu, že je oddalováno pořádání voleb, a tím i úspěšné završení politické transformace Mali.

Adama Ben Diarra během politických shromáždění a na sociálních sítích aktivně prosazuje a podporuje prodloužení přechodného období, přičemž prohlašuje, že pětileté prodloužení přechodného období, o němž rozhodly přechodné orgány v návaznosti na zasedáních ANR, bylo hlubokým přáním malijského lidu.

V rozporu s harmonogramem reforem a voleb, který byl dříve dohodnut s ECOWAS v souladu s chartou pro přechodné období, byla tato ANR přechodnou vládou prezentována jako předreformní proces a předpoklad pro uspořádání voleb naplánovaných na 27. února 2022.

4.2.2022“

 

 

 

Jak oznámil Choguel Maïga, ANR byla několikrát odložena a volby se zpozdily. ANR, která se nakonec konala v prosinci 2021, mnoho zúčastněných stran bojkotovalo. Na základě závěrečných doporučení ANR předložila přechodná vláda nový harmonogram,v němž je konání prezidentských voleb stanoveno na prosinec 2025, což přechodné vládě umožní, aby zůstala u moci déle než pět let.

Společenství ECOWAS přijalo v listopadu 2021 individuální sankce vůči přechodným orgánům (včetně Adamy Bena Diarry) za to, že oddalují pořádání voleb a završení transformace. Společenství ECOWAS zdůraznilo, že přechodné orgány využily nutnost provést reformy jako záminku k tomu, aby ospravedlnily prodloužení přechodného období a udržely se u moci bez demokratických voleb.

Adama Ben Diarra tak brání úspěšnému završení politické transformace Mali a narušuje ji, zejména tím, že brání a narušuje konání voleb a předání moci voleným orgánům.

 


Top