EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1008

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1008 ze dne 21. června 2021, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/620, pokud jde o status Chorvatska a jedné oblasti Portugalska jako území prostého infekce způsobené Brucella abortus, B. melitensis a B. suis u populací skotu, mění příloha VIII uvedeného nařízení, pokud jde o status Litvy a určitých oblastí Německa, Itálie a Portugalska jako území prostého infekce virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24), a kterým se mění příloha XIII uvedeného nařízení, pokud jde o status Dánska a Finska jako území prostého infekční nekrózy krvetvorné tkáně (Text s významem pro EHP)

C/2021/4336

OJ L 222, 22.6.2021, p. 12–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1008/oj

22.6.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 222/12


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1008

ze dne 21. června 2021,

kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/620, pokud jde o status Chorvatska a jedné oblasti Portugalska jako území prostého infekce způsobené Brucella abortus, B. melitensisB. suis u populací skotu, mění příloha VIII uvedeného nařízení, pokud jde o status Litvy a určitých oblastí Německa, Itálie a Portugalska jako území prostého infekce virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24), a kterým se mění příloha XIII uvedeného nařízení, pokud jde o status Dánska a Finska jako území prostého infekční nekrózy krvetvorné tkáně

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 36 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/429 stanoví pravidla pro konkrétní nákazy uvedené na seznamu v souladu s čl. 5 odst. 1 uvedeného nařízení (dále jen „nákazy uvedené na seznamu“), přičemž článek 9 uvedeného nařízení stanoví, jak se tato pravidla použijí na různé kategorie nákaz uvedených na seznamu. Článek 36 uvedeného nařízení rovněž stanoví, že status členských států nebo jejich oblastí jako území prostého nákazy, pokud jde o určité nákazy uvedené na seznamu podle čl. 9 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného nařízení, schvaluje Komise.

(2)

Článek 280 nařízení (EU) 2016/429 dále stanoví zachování stávajícího statusu území prostého nákazy u členských států nebo jejich oblastí či jednotek pro určité nákazy uvedené na seznamu, které schválila Komise mimo jiné v souladu se směrnicí Rady 64/432/EHS (2). Kromě toho článek 84 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 (3) v tomto ohledu doplňuje pravidla stanovená v nařízení (EU) 2016/429 stanovením přechodných opatření týkajících se určitých stávajících statusů území prostého nákazy. Uvedené ustanovení zejména uvádí, že členské státy nebo jejich oblasti se schváleným statusem území prostého nákazy před datem použitelnosti uvedeného nařízení v přenesené pravomoci se považují za státy se schváleným statusem území prostého infekce způsobené Brucella abortus, B. melitensisB. suis u populací skotu, pokud jim byl status území prostého brucelózy udělen v souladu se směrnicí 64/432/EHS.

(3)

Na základě směrnice 64/432/EHS bylo přijato rozhodnutí Komise 2003/467/ES (4), které mimo jiné stanovilo seznam členských států a jejich oblastí úředně prostých brucelózy, pokud jde o stáda skotu. Rozhodnutí 2003/467/ES bylo zrušeno a nahrazeno prováděcím nařízením Komise (EU) 2021/620 (5). Uvedené prováděcí nařízení mimo jiné stanoví, že členské státy nebo jejich oblasti se statusem území prostého infekce způsobené Brucella abortus, B. melitensisB. suis u populací skotu jsou uvedeny na seznamu v jeho příloze I části I kapitole 1. Chorvatsko bylo v rozhodnutí 2003/467/ES uvedeno na seznamu jako členský stát se statusem území prostého brucelózy, pokud jde o stáda skotu. Chorvatsko by proto nyní mělo být uvedeno na seznamu v příloze I části I kapitole 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/620 jako členský stát se statusem území prostého infekce způsobené Brucella abortus, B. melitensisB. suis u populací skotu. Příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/620 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

Kromě toho Portugalsko předložilo Komisi informace prokazující, že určité oblasti uvedeného členského státu splňují požadavky stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, aby tyto oblasti mohly být uznány za oblasti se statusem území prostého infekce způsobené Brucella abortus, B. melitensisB. suis u populací skotu. Příloha I část I kapitola 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/620 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna, aby zahrnovala uvedené oblasti Portugalska.

(5)

Prováděcí nařízení (EU) 2021/620 rovněž stanoví, že členské státy nebo jejich oblasti se statusem území prostého infekce virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24) jsou uvedeny na seznamu v příloze VIII části I uvedeného nařízení.

(6)

Litva pro celé své území a Německo, Itálie a Portugalsko pro několik svých oblastí předložily Komisi informace prokazující, že podmínky pro uznání statusu území prostého infekce virem katarální horečky ovcí stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 jsou splněny. Příloha VIII část I prováděcího nařízení (EU) 2021/620 by proto měla být změněna, aby zahrnovala celé území Litvy a rovněž uvedené oblasti Německa, Itálie a Portugalska.

(7)

Prováděcí nařízení (EU) 2021/620 rovněž stanoví, že členské státy nebo jejich oblasti se statusem území prostého infekční nekrózy krvetvorné tkáně (IHN) jsou uvedeny na seznamu v příloze XIII části I uvedeného nařízení. V části I uvedené přílohy je na seznamu území prostých nákazy IHN v současnosti uvedeno celé území Dánska a Finska. Uvedené členské státy však nedávno oznámily Komisi ohniska IHN. Příloha XIII část I prováděcího nařízení (EU) 2021/620 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy I, VIII a XIII prováděcího nařízení (EU) 2021/620 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. června 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Směrnice Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství (Úř. věst. L 121, 29.7.1964, s. 1977).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro dozor, eradikační programy a status území prostého nákazy pro některé nákazy uvedené na seznamu a nově se objevující nákazy (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 211).

(4)  Rozhodnutí Komise 2003/467/ES ze dne 23. června 2003, kterým se stanoví status stád skotu úředně prostých tuberkulózy, brucelózy a enzootické leukózy skotu v některých členských státech nebo oblastech členských států (Úř. věst. L 156, 25.6.2003, s. 74).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/620 ze dne 15. dubna 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o schválení statusu území prostého nákazy a statusu území, kde se neprovádí vakcinace, některých členských států nebo jejich oblastí či jednotek pro některé nákazy uvedené na seznamu a schválení eradikačních programů pro zmíněné nákazy uvedené na seznamu (Úř. věst. L 131, 16.4.2021, s. 78).


PŘÍLOHA

Přílohy I, VIII a XIII prováděcího nařízení (EU) 2021/620 se mění takto:

1)

v příloze I části I se kapitola 1 mění takto:

a)

za položku pro Francii a před položku pro Itálii se vkládá nová položka pro Chorvatsko, která zní:

„Chorvatsko

Celé území“

b)

položka pro Portugalsko se nahrazuje tímto:

„Portugalsko

Região Algarve: všechny distritos

Região Autónoma dos Açores: Ilhas de Corvo, Faial, Flores, Graciosa, Pico, São Jorge, Santa Maria, Terceira

Região Centro: distritos Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria, Castelo Branco“

2)

v příloze VIII se část I mění takto:

a)

položka pro Německo se nahrazuje tímto:

„Německo

Bundesland Baden-Württemberg

Landkreis Lörrach

Landkreis Waldshut

Landkreis Konstanz

Landkreis Tuttlingen

Landkreis Sigmaringen

Bodenseekreis

Landkreis Ravensburg

Landkreis Biberach

Alb-Donau-Kreis

Stadtkreis Ulm

Landkreis Göppingen

Landkreis Heidenheim

Ostalbkreis

Landkreis Schwäbisch Hall

Main-Tauber-Kreis

Tato města a obce v Landkreis Esslingen: Altbach, Altdorf, Baltmannsweiler, Bempflingen, Beuren, Bissingen a.d.Teck, Deizisau, Dettingen unter Teck, Erkenbrechtsweiler, Frickenhausen, Großbettlingen, Hochdorf, Holzmaden, Kirchheim unter Teck, Köngen, Kohlberg, Lichtenwald, Neidlingen, Neuffen, Notzingen, Nürtingen, Oberboihingen, Ohmden, Owen, Plochingen, Reichenbach a.d. Fils, Unterensingen, Weilheim a.d.Teck, Wendlingen am Neckar, Wernau (Neckar), Lenningen

Tato města a obce v Rems-Murr-Kreis: Alfdorf, Allmersbach im Tal, Althütte, Auenwald, Großerlach, Kaisersbach, Murrhardt, Plüderhausen, Rudersberg, Schorndorf, Sulzbach a.d. Murr, Urbach, Weissach im Tal, Welzheim, Winterbach, Berglen, Remshalden

Tato města a obce v Hohenlohekreis: Dörzbach, Ingelfingen, Krautheim, Künzelsau, Kupferzell, Mulfingen, Neuenstein, Niedernhall, Waldenburg, Weißbach

Tato města a obce v Neckar-Odenwald-Kreis: Hardheim, Höpfingen, Rosenberg, Ravenstein

Tato města a obce v Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald: Auggen, Badenweiler, Feldberg, Friedenweiler, Lenzkirch, Löffingen, Müllheim, Schluchsee, Sulzburg

Tato města a obce v Schwarzwald-Baar-Kreis: Bad Dürrheim, Blumberg, Bräunlingen, Donaueschingen, Hüfingen, Tuningen, Brigachtal

Tato města a obce v Landkreis Reutlingen: Dettingen a.d. Erms, Eningen unter Achalm, Gomadingen, Grabenstetten, Grafenberg, Hayingen, Hülben, Mehrstetten, Metzingen, Münsingen, Pfronstetten, Pfullingen, Riederich, Trochtelfingen, Bad Urach, Zwiefalten, Gutsbez, Münsingen, Römerstein, Engstingen, Hohenstein, Sonnenbühl, Lichtenstein, Sankt Johann

Tato města a obce v Landkreis Zollernalbkreis: Bitz, Burladingen, Hausen am Tann, Jungingen, Meßstetten, Nusplingen, Obernheim, Straßberg, Winterlingen, Albstadt

Bundesland Bayern

Bundesland Berlin

Bundesland Brandenburg

Bundesland Bremen

Bundesland Hamburg

Bundesland Hessen:

Tyto obce v Lahn-Dill-Kreis: Dietzhölztal, Eschenburg, Siegbach, Mittenaar, Hohenahr, Bischoffen, Lahnau

Tyto obce v Landkreis Gießen: Stadt Allendorf, Biebertal, Buseck, Fernwald, Gießen, Grünberg, Heuchelheim, Hungen, Laubach, Lich, Linden, Lollar, Pohlheim, Rabenau, Reiskirchen, Staufenberg, Wettenberg

Tyto obce v Main-Kinzig-Kreis: Bad Orb, Bad Soden-Salmünster, Biebergemünd, Birstein, Brachttal, Bruchköbel, Erlensee, Flörsbachtal,Freigericht, Gelnhausen, Gründau, Gutsbezirk Spessart, Hammersbach, Hasselroth, Jossgrund, Langenselbold, Linsengericht, Neuberg, Nidderau, Rodenbach, Ronneburg, Schöneck, Schlüchtern, Sinntal, Steinau an der Straße, Wächtersbach

Tyto obce v Wetteraukreis: Altenstadt, Bad Nauheim, Büdingen, Echzell, Florstadt, Gedern, Glauburg, Hirzenhain, Kefenrod, Limeshain, Münzenberg, Nidda, Niddatal, Ortenberg, Ranstadt, Reichelsheim, Rockenberg, Wölfersheim, Wöllstadt

Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Landkreis Kassel

Landkreis Fulda

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Schwalm-Eder-Kreis

Stadt Kassel

Vogelsbergkreis

Werra-Meißner-Kreis

Landkreis Marburg Biedenkopf

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Bundesland Niedersachsen

Bundesland Nordrhein-Westfalen:

Landkreis Borken

Landkreis Coesfeld

Ennepe-Ruhr-Kreis

Landkreis Gütersloh

Stadt Hagen

Landkreis Herford

Hochsauerlandkreis

Landkreis Höxter

Tato města a obce v Landkreis Kleve: Bedburg-Hau, Emmerich am Rhein, Geldern, Goch, Issum, Kalkar, Kerken, Kevelaer, Kleve, Kranenburg, Rees, Rheurdt, Uedem, Weeze

Landkreis Lippe

Märkischer Kreis

Tyto obce v Landkreis Mettmann: Heiligenhaus, Velbert, Wülfrath

Landkreis Minden-Lübbecke

Tyto obce v Oberbergischen Kreis: Bergneustadt, Radevormwald

Landkreis Olpe

Landkreis Paderborn

Landkreis Recklinghausen

Tyto obce v Landkreis Siegen-Wittgenstein: Netphen, Kreuztal, Hilchenbach, Erndtebrüch, Bad Laasphe, Bad Berleburg

Landkreis Soest

Landkreis Steinfurt

Landkreis Unna

Landkreis Warendorf

Landkreis Wesel

Stadt Bielefeld

Stadt Bochum

Stadt Bottrop

Stadt Dortmund

Stadt Duisburg

Stadt Essen

Stadt Gelsenkirchen

Stadt Hamm

Stadt Herne

Stadt Mülheim an der Ruhr

Stadt Münster (Westfalen)

Stadt Oberhausen

Bundesland Sachsen

Bundesland Sachsen-Anhalt

Bundesland Schleswig-Holstein

Bundesland Thüringen“

b)

položka pro Itálii se nahrazuje tímto:

„Itálie

Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

Regione Valle d’Aosta

Regione Friuli Venezia Giulia“

c)

za položku pro Lotyšsko a před položku pro Maďarsko se vkládá nová položka pro Litvu, která zní:

„Litva

Celé území“

d)

za položku pro Polsko a před položku pro Slovinsko se vkládá nová položka pro Portugalsko, která zní:

„Portugalsko

Celé území kromě Região Algarve“

3)

v příloze XIII se část I mění takto:

a)

položka pro Dánsko se nahrazuje tímto:

„Dánsko

Celé území kromě povodí Rohden Å, Sneum Å, Vidå, Lindenborg Å a Århus Å“

b)

položka pro Finsko se nahrazuje tímto:

„Finsko

Celé území kromě:

pobřežní jednotky v Ii, Kuivaniemi,

pobřežní jednotky zahrnující části obcí Föglö, Lumparland, Lemland a Vårdö obsažené v kruhu o poloměru 11,466 kilometrů se středem na souřadnicích systému WGS84 60,013565060° šířky, 20,317617393° délky,

povodí: 14.72 Virmasvesi, 14.73 Nilakka, 4.74 Saarijärvi a 4.41 Pielinen“


Top