EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0743

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/743 ze dne 6. května 2021, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

ST/6305/2021/INIT

OJ L 160, 7.5.2021, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/743/oj

7.5.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 160/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2021/743

ze dne 6. května 2021,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 36/2012 ze dne 18. ledna 2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii a o zrušení nařízení (EU) č. 442/2011 (1), a zejména na čl. 32 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. ledna 2012 přijala Rada nařízení (EU) č. 36/2012.

(2)

Je třeba aktualizovat informace týkající se jedné osoby na seznamu fyzických a právnických osob, subjektů nebo orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsaženém v příloze II nařízení (EU) č. 36/2012.

(3)

Nařízení (EU) č. 36/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (EU) č. 36/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. května 2021.

Za Radu

předseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Úř. věst. L 16, 19.1.2012, s. 1.


PŘÍLOHA

V oddíle A („Osoby“) přílohy II nařízení (EU) č. 36/2012 se položka 36 nahrazuje tímto:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„36.

Nizar AL-ASSAD (také znám jako al-Asad, Assad, Asad, Assaad, Asaad, Al-Assaad)

( اسعد, الاسعد,الاسد;نزار)

datum narození: 2.3.1948 nebo 23.3.1948 nebo březen 1948;

státní příslušnost: syrská, libanonská, kanadská;

syrský pas č. 011090258;

libanonský pas č. RL0003434;

kanadský pas č. AG629220;

pohlaví: muž

Přední syrský podnikatel s úzkými vazbami na režim. Spojený s rodinami Asádů a Maklúfů.

Jako takový se podílí na syrském režimu, má z něj prospěch nebo jej jinak podporuje.

Přední investor v ropném průmyslu, zakladatel a ředitel společnosti Lead Contracting & Trading Ltd.

23.8.2011“


Top