EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1234

Rozhodnutí Rady (EU) 2021/1234 ze dne 13. července 2021 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Thajským královstvím podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994, která se týká změny koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie

ST/5444/2021/INIT

OJ L 274, 30.7.2021, p. 55–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1234/oj

Related international agreement

30.7.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 274/55


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2021/1234

ze dne 13. července 2021

o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Thajským královstvím podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994, která se týká změny koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 207 odst. 4 první pododstavec ve spojení s čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcempísm. a) bodem v) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 15. června 2018 zmocnila Rada Komisi k zahájení jednání s Thajským královstvím o dohodě o změně koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Unie.

(2)

Jednání byla dokončena a Dohoda mezi Evropskou unií a Thajským královstvím podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994, která se týká změny všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie (dále jen „dohoda“), byla parafována dne 7. ledna 2021.

(3)

V souladu s rozhodnutím Rady (EU) 2021/373 (2) byla uvedená dohoda podepsána dne 7. května 2021.

(4)

Dohoda by měla být schválena,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Dohoda mezi Evropskou unií a Thajským královstvím podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994, která se týká změny koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie, se schvaluje jménem Unie (3).

Článek 2

Předseda Rady učiní jménem Unie oznámení uvedené v čl. 4 odst. 1 dohody (4).

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 13. července 2021.

Za Radu

předseda

A. ŠIRCELJ


(1)  Souhlas ze dne 23. června 2021 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2021/373 ze dne 22. února 2021 o podpisu, jménem Unie, Dohody mezi Unií a Thajským královstvím podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994, která se týká změny koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie (Úř. věst. L 72, 3.3.2021, s. 1).

(3)  Viz strana ... v tomto čísle Úředního věstníku

(4)  Den vstupu dohody v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


Top