EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0595

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/595 ze dne 12. dubna 2021, kterým se mění rozhodnutí 2011/235/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům s ohledem na situaci v Íránu

ST/6739/2021/INIT

OJ L 125, 13.4.2021, p. 58–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/595/oj

13.4.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 125/58


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2021/595

ze dne 12. dubna 2021,

kterým se mění rozhodnutí 2011/235/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům s ohledem na situaci v Íránu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 12. dubna 2011 přijala Rada rozhodnutí 2011/235/SZBP (1).

(2)

Na základě přezkumu rozhodnutí 2011/235/SZBP má Rada za to, že by platnost omezujících opatření stanovených v uvedeném rozhodnutí měla být prodloužena do 13. dubna 2022.

(3)

Jedna osoba označená v příloze rozhodnutí 2011/235/SZBP zemřela a položka, která se jí týká, by měla být z uvedené přílohy vypuštěna. Rada rovněž dospěla k závěru, že položky týkající se 34 osob a jednoho subjektu uvedených v příloze rozhodnutí 2011/235/SZBP by měly být aktualizovány.

(4)

Rozhodnutí 2011/235/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2011/235/SZBP se mění takto:

1)

v článku 6 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Toto rozhodnutí se použije do 13. dubna 2022. Je průběžně přezkoumáváno. Pokud bude mít Rada za to, že jeho cílů nebylo dosaženo, odpovídajícím způsobem prodlouží jeho použitelnost nebo je změní.“;

2)

příloha se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 12. dubna 2021.

Za Radu

předsedkyně

A. P. ZACARIAS


(1)  Rozhodnutí Rady 2011/235/SZBP ze dne 12. dubna 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům s ohledem na situaci v Íránu (Úř. věst. L 100, 14.4.2011, s. 51).


PŘÍLOHA

Příloha rozhodnutí 2011/235/SZBP („Seznam osob a subjektů podle článků 1 a 2“) se mění takto:

1)

z části seznamu nadepsaného „Osoby“ se vypouští položka 16 (týkající se osoby HADDAD Hassan (také znám jako Hassan ZAREH DEHNAVI);

2)

položky týkající se těchto 34 osob a jednoho subjektu se nahrazují tímto:

Osoby

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Místo narození: Teherán (Írán)

Datum narození: 1961

Pohlaví: muž

Bývalý seniorní poradce pro bezpečnostní otázky náčelníka generálního štábu ozbrojených sil. Od roku 2005 do začátku roku 2015 velitel íránské národní policie. Od ledna 2011 do začátku roku 2015 rovněž ředitel íránského policejního útvaru pro počítačovou trestnou činnost (subjekt uvedený na seznamu). Jednotky pod jeho velením prováděly brutální útoky na účastníky pokojných protestů a 15. června 2009 v noci tvrdě zasáhly na kolejích Teheránské univerzity. Bývalý vedoucí íránského ústředí na podporu jemenského lidu.

12.4.2011

4.

FAZLI Ali

Pohlaví: muž

Hodnost: brigádní generál

Bývalý velitel kadetské akademie imáma Husajna (2018 – červen 2020). Bývalý zástupce velitele milicí Basídž (2009–2018), velitel jednotek Sejjed aš-Šoháda Islámských revolučních gard (IRGC) v provincii Teherán (do února 2010). Jednotky Sejjed aš-Šoháda jsou pověřeny zajištěním bezpečnosti v provincii Teherán a v roce 2009 sehrály klíčovou úlohu při brutálních represích namířených proti protestujícím.

12.4.2011

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

Pohlaví: muž

Člen pedagogického sboru Univerzity imáma Husajna (Strážci revoluce). Bývalý ředitel Vojenské akademie pro velitele a důstojníky generálního štábu (DAFOOS). Bývalý velitel jednotek Sejjed aš-Šoháda Islámských revolučních gard (IRGC) v provincii Teherán. Jednotky Sejjed aš-Šoháda sehrály klíčovou úlohu při organizování represí během protestů v roce 2009.

12.4.2011

11.

RAJABZADEH Azizollah

Pohlaví: muž

Od roku 2014 velitel na velitelství městské pořádkové policie. Bývalý ředitel teheránské organizace pro zmírňování katastrof (2010–2013). Ve funkci velitele teheránské policie do ledna 2010 byl odpovědný za násilné útoky policie namířené proti protestujícím a studentům. Jako velitel donucovacích orgánů v aglomeraci Teheránu byl nejvýše postavenou osobou, která byla obviněna v souvislosti s týráním ve vazebním zařízení v Kahrízaku v prosinci 2009.

12.4.2011

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Místo narození: Nadžafabád (Írán)

Datum narození: 3.12. 1950

Pohlaví: muž

Člen Rady expertů a zástupce Nejvyššího vůdce v provincii Markazí („centrální“ provincie) a předseda Nejvyššího správního soudu. Íránský generální prokurátor (do září 2009) a rovněž bývalý ministr zpravodajských služeb za prezidenta Chatámího. Jako íránský generální prokurátor nařídil exemplární procesy, které se odehrály po prvních povolebních protestech a při nichž byla obviněným odpírána jejich práva a možnost využít obhájce; na tyto procesy zároveň dohlížel.

12.4.2011

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

Místo narození: Jazd (Írán)

Datum narození: 1953

Pohlaví: muž

Od 29. dubna 2019 poradce Nejvyššího disciplinárního soudu pro soudce. Bývalý teheránský generální prokurátor (srpen 2009 – duben 2019). Jeho úřad obžaloval velký počet protestujících, včetně jedinců, kteří se účastnili protestů během svátku Ašúrá v prosinci roku 2009. Nařídil uzavření kanceláře Mehdího Karrúbího v září roku 2009 a zatčení několika reformních politiků, v červnu roku 2010 zakázal dvě reformní politické strany. Jeho úřad obžalovával protestující z trestného činu „moharebeh“ (nepřátelství vůči Bohu), za nějž hrozí trest smrti, a obžalovaným z tohoto činu upíral řádný proces. Jeho úřad se dále v rámci rozsáhlých zákroků vůči politické opozici zaměřoval na reformisty, aktivisty v oblasti lidských práv a příslušníky médií, které zatýkal.

V říjnu roku 2018 médiím oznámil, že čtyři zadržovaní íránští ekologičtí aktivisté budou obviněni ze „rozsévání zkaženosti na zemi“, které se trestá smrtí.

12.4.2011

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Místo narození: Edžijeh (Írán)

Datum narození: přibližně 1956

Pohlaví: muž

Člen Rady pro určování zájmů režimu. Od září 2009 do roku 2014 generální prokurátor Íránu. Bývalý místopředseda a mluvčí justice. Bývalý ministr zpravodajských služeb (v období voleb v roce 2009). Během jeho působení ve funkci ministra zpravodajských služeb v období voleb v roce 2009 byli příslušníci rozvědky pod jeho velením odpovědní za zadržování, mučení a vymáhání falešných přiznání pod nátlakem od stovek aktivistů, novinářů, disidentů a reformních politiků. Kromě toho byli političtí činitelé nuceni k falešným přiznáním při nesnesitelných výsleších, jejichž součástí bylo mučení, násilí, vydírání a výhrůžky členům rodiny.

12.4.2011

22.

MORTAZAVI Said

Místo narození: Mejbod, Jazd (Írán)

Datum narození: 1967

Pohlaví: muž

V letech 2011 až 2013 vedoucí systému sociálního zabezpečení. Do srpna 2009 teheránský generální prokurátor. Jako generální prokurátor Teheránu vydal paušální příkaz, na jehož základě byly zatčeny stovky aktivistů, novinářů a studentů. V lednu roku 2010 byl na základě parlamentního vyšetřování označen jako přímo odpovědný za zadržení tří vězňů, kteří následně ve vazbě zemřeli. V srpnu roku 2010 byl dočasně postaven mimo službu poté, co íránská justice vyšetřovala, jakou hrál roli v případě úmrtí tří mužů zadržených po volbách na jeho příkaz.

Íránské orgány v listopadu roku 2014 jeho roli v případě úmrtí zadržených oficiálně uznaly. V bodech souvisejících s mučením a smrtí tří mladých mužů v roce 2009 ve vazebním zařízení v Kahrízaku jej dne 19. srpna 2015 íránský soud zprostil obvinění. V roce 2017 odsouzen k trestu odnětí svobody, propuštěn v září 2019.

12.4.2011

27.

ZARGAR Ahmad

Pohlaví: muž

Soudce Nejvyššího soudu a předseda Teheránského revolučního soudu. Vedoucí „Organizace pro zachování mravnosti“. Bývalý soudce druhé komory Zvláštního soudu pro hospodářskou korupci. Bývalý soudce Teheránského odvolacího soudu, oddělení 36.

Potvrdil rozsudky, kterými byly uloženy tresty dlouhodobého odnětí svobody a smrti pro protestující.

12.4.2011

33.

ABBASZADEH-MESHKINI, Mahmoud

Pohlaví: muž

Od února 2020 poslanec parlamentu. Bývalý poradce íránské Vrchní rady pro lidská práva (do roku 2019). Bývalý tajemník Rady pro lidská práva. Bývalý guvernér provincie Ílám. Bývalý politický ředitel ministerstva vnitra. Jako předseda Výboru článku 10 zákona o činnosti politických stran a uskupení byl odpovědný za povolování demonstrací a dalších veřejných událostí a za registraci politických stran.

V roce 2010 pozastavil činnost dvou reformních politických stran spojených s Mírem Husajnem Músavím – Fronty účasti na islámském Íránu a Organizace bojovníků islámské revoluce. Od roku 2009 důsledně a soustavně odmítá povolovat jakákoli nevládní shromáždění, a znemožňuje tak uplatňování ústavního práva na protest, což v rozporu s právem na svobodu shromažďování vede k mnoha případům zatčení pokojných demonstrantů.

V roce 2009 rovněž odmítl opozici povolit obřad na uctění památky osob, jež byly zabity během protestů v souvislosti s prezidentskými volbami.

10.10.2011

34.

AKBARSHAHI Ali-Reza

Pohlaví: muž

Bývalý generální ředitel Íránského ústředí pro kontrolu drog (též známého jako protinarkotické ústředí). Bývalý velitel teheránské policie. Za jeho vedení byly policejní síly odpovědné za to, že při zatýkání a během zadržovací vazby používaly vůči podezřelým osobám protiprávní násilí. Teheránská policie se v červnu roku 2009 rovněž podílela na raziích na kolejích Teheránské univerzity, při nichž podle komise íránského parlamentu (Madžlisu) policie a příslušníci jednotek Basídž zranili více než 100 studentů. Do roku 2018 velitel železniční policie.

10.10.2011

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (také znám jako: AVAEE Seyyed Alireza, AVAIE Alireza)

Místo narození: Dezful (Írán)

Datum narození: 20.5.1956

Pohlaví: muž

Ministr spravedlnosti. Bývalý ředitel zvláštního vyšetřovacího úřadu. Do července roku 2016 náměstek ministra vnitra a vedoucí veřejného registru. Od dubna roku 2014 poradce Disciplinárního soudu pro soudce. Bývalý předseda teheránského soudu. Jako předseda teheránského soudu je odpovědný za porušování lidských práv, svévolné zatýkání, porušování práv vězňů a vysoký počet poprav.

10.10.2011

39.

GANJI Mostafa Barzegar

Pohlaví: muž

Od června 2020 generální ředitel pro inspekci, dohled a hodnocení výkonnosti soudů. Bývalý generální prokurátor v Kummu (2008–2017) a bývalý ředitel generálního ředitelství věznic. Byl odpovědný za svévolné zatčení desítek pachatelů ve městě Kumm a za špatné zacházení s těmito osobami. Byl spoluodpovědný za hrubé porušování práva na spravedlivý proces, a přispíval tak k nadměrnému a stále častějšímu používání trestu smrti a k prudkému nárůstu počtu poprav v období let 2009 a 2010.

10.10.2011

40.

HABIBI Mohammad Reza

Pohlaví: muž

Předseda soudu v Isfahánu. Bývalý generální prokurátor v Isfahánu. Bývalý vedoucí úřadu ministerstva spravedlnosti v Jazdu. Bývalý zástupce prokurátora v Isfahánu. Zapojen do řízení, v jejichž rámci bylo porušeno právo obžalovaných na spravedlivý proces – například v případě Abdolláha Fathího, jenž byl popraven v květnu roku 2011 poté, co Mohammad Rezá Habíbí během soudního procesu v březnu roku 2010 ignoroval jeho právo na slyšení a jeho problémy plynoucí z duševní nemoci. Byl spoluodpovědný za hrubé porušování práva na spravedlivý proces, a přispěl tak k prudkému nárůstu počtu poprav v roce 2011.

10.10.2011

41.

HEJAZI Mohammad

Místo narození: Isfahán (Írán)

Datum narození: 1956

Pohlaví: muž

Od roku 2020 zástupce velitele jednotek Kuds Islámských revolučních gard (IRGC) v důsledku reorganizace její linie velení po zabití generála Kásema Solejmáního. Jakožto generál Islámských revolučních gard (IRGC) hrál klíčovou úlohu při zastrašování a vyhrožování namířeným proti „nepřátelům Íránu“. Bývalý velitel sborů Islámských revolučních gard (IRGC) na základně Sarollah v Teheránu, bývalý velitel jednotek Basídž, v roce 2009 hrál klíčovou úlohu při povolebních tvrdých zákrocích proti protestujícím.

10.10.2011

44.

JAZAYERI Massoud

Pohlaví: muž

Hodnost: brigádní generál

Od dubna 2018 kulturní poradce společného náčelníka štábu íránských ozbrojených sil. V rámci společného vojenského štábu íránských ozbrojených sil byl zástupcem náčelníka štábu odpovědným za kulturní a mediální záležitosti (odbor též znám jako velitelství státní obranné propagandy). Jakožto zástupce náčelníka štábu se v roce 2009 aktivně podílel na represích protestujících. V rozhovoru pro deník Kajhán varoval, že v Íránu i mimo Írán již byla identifikována řada demonstrantů a v pravou chvíli na ně dojde řada.

Otevřeně vyzýval k represím vůči zahraničním hromadným sdělovacím prostředkům a íránské opozici. V roce 2010 požádal vládu, aby přijala přísnější zákony namířené proti íránským občanům, kteří spolupracují se zahraničními zdroji sdělovacích prostředků.

10.10.2011

45.

JOKAR Mohammad Saleh

Místo narození: Jazd (Írán)

Datum narození: 1957

Pohlaví: muž

Poslanec parlamentu za provincii Jazd. Bývalý zástupce revolučních gard pro parlamentní záležitosti. V letech 2011 až 2016 poslancem parlamentu za provincii Jazd a členem parlamentního výboru pro národní bezpečnost a zahraniční politiku. Bývalý velitel studentských jednotek Basídž. V této funkci se aktivně podílel na potlačování protestů a indoktrinaci dětí a mladých lidí s cílem pokračovat v potlačování práva na svobodný projev a na vyjadřování nesouhlasného postoje. Jako člen parlamentního výboru pro národní bezpečnost a zahraniční politiku veřejně podporoval potlačování opozice.

10.10.2011

46.

KAMALIAN Behrouz (také znám jako: Hackers Brain, Behrooz_Ice)

Místo narození: Teherán (Írán)

Datum narození: 1983

Pohlaví: muž

Vedoucí kyberskupiny „Ashiyaneh“ spojené s íránským režimem. Skupina „Ashiyaneh“ pro oblast digitální bezpečnosti, založená Behrúzem Kamalianem, je odpovědná za intenzivní počítačové útoky proti domácím oponentům a reformistům i proti zahraničním institucím. Činnost Kamalianovy organizace „Ashiyaneh“ napomáhala tvrdým zásahům režimu proti opozici, které v roce 209 zahrnovaly četné případy porušení lidských práv. Kamalian i kyberskupina „Ashiyaneh“ pokračovaly ve své činnosti přinejmenším do ledna 2020.

10.10.2011

47.

KHALILOLLAHI Moussa (také znám jako: KHALILOLLAHI Mousa, ELAHI Mousa Khalil)

Místo narození: Tabríz (Írán)

Datum narození: 1963

Pohlaví: muž

V letech 2010 až 2019 prokurátor v Tabrízu. Byl zapojen do případu Sakíne Muhammadí Aštíániové a je spoluodpovědný za hrubé porušování práva na spravedlivý proces.

10.10.2011

48.

MAHSOULI Sadeq (také znám jako: MAHSULI, Sadeq)

Místo narození: Orumíje (Írán)

Datum narození: 1959/1960

Pohlaví: muž

Zástupce generálního tajemníka Fronty Paydari (Fronta islámské stability). Bývalý poradce bývalého prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda, bývalý člen Rady pro určování zájmů režimu a bývalý místopředseda Fronty vytrvalosti. Ministr sociálních věcí a sociálního zabezpečení v období let 2009 až 2011. Do srpna 2009 ministr vnitra. Jakožto ministr vnitra byl nadřízen všem policejním silám, bezpečnostním agentům ministerstva vnitra a tajným agentům. Síly pod jeho vedením byly odpovědné za útoky na koleje Teheránské univerzity, k nimž došlo 14. června 2009, a za mučení studentů v suterénních prostorách ministerstva (neblaze proslulé čtvrté podzemní podlaží). Další demonstranti byly vystaveni hrubému zacházení ve vazebním zařízení v Kahrízaku, jehož provoz zajišťovala policie podléhající kontrole Sádeka Mahsúlího.

10.10.2011

53.

TALA Hossein (také znám jako: TALA Hosseyn)

Místo narození: Teherán (Írán)

Datum narození: 1969

Pohlaví: muž

Starosta města Eslamšár. Bývalý íránský poslanec. Do září roku 2010 působil jako generální guvernér („farmandar“) provincie Teherán, odpovědný za zásah policejních sil, a tedy za potlačení demonstrací. V prosinci roku 2010 mu byla udělena cena za jeho úlohu v povolebních represích.

10.10.2011

54.

TAMADDON Morteza (také znám jako: TAMADON Morteza)

Místo narození: Šar-e Kord – Isfahán (Írán)

Datum narození: 1959

Pohlaví: muž

Bývalý předseda Rady teheránské provincie pro veřejnou bezpečnost. Bývalý generální guvernér Islámských revolučních gard (IRGC) pro provincii Teherán. Ve funkci guvernéra a předsedy Rady provincie Teherán pro veřejnou bezpečnost nese celkovou odpovědnost za veškeré represivní aktivity Islámských revolučních gard (IRGC) v provincii Teherán, včetně zásahů proti politickým demonstrantům, k nimž došlo od června roku 2009. V současnosti člen rady Technologické univerzity Nasira al-Dina al-Tusiho.

10.10.2011

60.

HOSSEINI Dr Mohammad (také znám jako: HOSSEYNI, Dr Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed a Sayyid)

Místo narození: Rafsandžán, Kermán (Írán)

Datum narození: 23.7.1961

Pohlaví: muž

Poradce bývalého prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda a mluvčí radikální politické frakce YEKTA. Ministr kultury a otázek islámu (2009–2013). Bývalý člen Islámských revolučních gard (IRGC), podílel se na represích vůči novinářům.

10.10.2011

63.

TAGHIPOUR Reza

Místo narození: Maragheh (Írán)

Datum narození: 1957

Pohlaví: muž

Poslanec 11. íránského parlamentu (za volební obvod Teherán). Člen nejvyšší rady pro kyberprostor. Bývalý člen rady města Teheránu. Bývalý ministr informatiky a komunikací (2009–2012).

Jakožto ministr informatiky byl jedním z vysoce postavených úředníků pověřených cenzurou a kontrolou internetových činností a rovněž veškerých způsobů komunikace (zejména mobilními telefony). Během vyšetřování osob zadržovaných z politických důvodů vyšetřovatelé využívali jejich osobní údaje, e-maily a komunikace. Po prezidentských volbách v roce 2009 a během pouličních demonstrací byly odpojeny sítě mobilních operátorů a zablokováno zasílání textových zpráv, docházelo k rušení satelitního vysílání televizních kanálů a k místnímu pozastavení nebo alespoň zpomalení internetu.

23.3.2012

65.

LARIJANI Sadeq

Místo narození: Nadžaf (Irák)

Datum narození: 1960 nebo srpen 1961

Pohlaví: muž

Dne 29. prosince 2018 jmenován vedoucím Rady pro určování zájmů režimu. Bývalý nejvyšší představitel justice (2009–2019). Nejvyšší představitel justice musí odsouhlasit a podepsat veškeré rozsudky kisás (odplata), hodúd (trestné činy rouhání) a ta’zirat (trestné činy proti státu). To zahrnuje vynesení rozsudku a uložení trestu smrti, bičování a amputace. V tomto ohledu osobně schválil řadu rozsudků trestu smrti, v rozporu s mezinárodními normami, včetně kamenování, poprav udušením, poprav mladistvých a veřejných poprav, jako v případech, kdy tisíce osob přihlížely popravám vězňů oběšením na mostech. Přispěl tak k vysokému počtu poprav. Rovněž umožňoval ukládání tělesných trestů, jako byly například amputace nebo kapání kyseliny do očí odsouzené osoby. Od doby, kdy převzal funkci, se značně zvýšila četnost svévolného zatýkání politických vězňů, obránců lidských práv a příslušníků menšin. Je rovněž odpovědný za systematické porušování dodržování práva na spravedlivý proces při soudních řízeních v Íránu.

23.3.2012

66.

MIRHEJAZI Ali

Pohlaví: muž

Náleží k osobám z nejbližšího okruhu Nejvyššího vůdce a je jednou z osob odpovědných za plánování potlačování protestů, k nimž dochází od roku 2009, je rovněž spojován s osobami odpovědnými za potlačování těchto protestů.

Byl rovněž odpovědný za plánování potlačení veřejných nepokojů v prosinci 2017–2018 a listopadu 2019.

23.3.2012

67.

SAEEDI Ali

Pohlaví: muž

Ředitel Úřadu politické ideologie Nejvyššího vůdce. Bývalý zástupce Nejvyššího vůdce v Islámských revolučních gardách (IRGC, Pasdarán) (1995–2020) v návaznosti na rozsáhlou vojenskou kariéru, konkrétně ve zpravodajských službách Pasdaránu. Z titulu této funkce byl klíčovým zprostředkovatelem příkazů vydávaných Úřadem Nejvyššího vůdce, které předával represivnímu aparátu Pasdaránu.

23.3.2012

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Místo narození: Farsán, Čahármahál i Bahtijárí (jih) – (Írán)

Datum narození: 1967

Pohlaví: muž

Od 16. září 2019 vedoucí realitní pobočky Nadace Mostazafan, kterou přímo řídí Nejvyšší vůdce Chomejní. Do listopadu 2019 ředitel teheránské pobočky nadace Astan Qods Razavi. Bývalý starosta Mašhadu, druhého největšího íránského města, kde se pravidelně konají veřejné popravy. Bývalý náměstek ministra vnitra pro politické záležitosti, jmenovaný v roce 2009. V této funkci byl odpovědný za represe namířené proti osobám, které veřejně vystupovaly na obranu svých legitimních práv, včetně svobody projevu. Později jmenován vedoucím íránské volební komise pro parlamentní volby v roce 2012 a prezidentské volby v roce 2013.

23.3.2012

73.

FARHADI Ali

Pohlaví: muž

Zástupce vedoucího inspektorátu pro právní záležitosti a veřejnou kontrolu při ministerstvu spravedlnosti v Teheránu. Bývalý prokurátor v Karadži. Odpovědný za hrubé porušování lidských práv, včetně trestních stíhání končících rozsudkem trestu smrti. Během jeho působení ve funkci prokurátora byl v regionu Karadži vykonán vysoký počet poprav.

23.3.2012

79.

RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf

Pohlaví: muž

Bývalý ředitel věznice Evín (2012–2015). Během jeho působení se podmínky ve věznici zhoršily a zprávy uvádějí, že se trýznivé zacházení s vězni stupňuje. V říjnu 2012 drželo devět vězeňkyň hladovku na protest proti porušování jejich práv a násilnému zacházení ze strany vězeňské stráže.

12.3.2013

82.

SARAFRAZ, Mohammad (Dr.) (také znám jako: Haj-agha Sarafraz)

Místo narození: Teherán (Írán)

Datum narození: přibližně 1963

Bydliště: Teherán

Pohlaví: muž

Bývalý člen Nejvyšší rady pro kyberprostor. Bývalý ředitel státního vysílání Íránské islámské republiky (IRIB) (2014–2016). Bývalý ředitel IRIB World Service a Press TV, odpovědný za veškerá programová rozhodnutí. V úzkém kontaktu s orgány státní bezpečnosti. Pod jeho vedením spolupracovala Press TV spolu s IRIB s íránskými bezpečnostními službami a prokurátory na vysílání vynucených přiznání zadržených osob, včetně přiznání íránsko-kanadského novináře a filmového režiséra Maziara Bahariho, v pravidelném týdenním pořadu „Írán dnes“. Nezávislý regulační orgán pro odvětví telekomunikací OFCOM uložil organizaci Press TV ve Spojeném království pokutu ve výši 100 000 GBP za to, že v roce 2011 odvysílala Bahariho přiznání, které bylo natočeno ve vězení a které Bahari učinil pod nátlakem. Sarafraz je proto spojován s porušováním práva na řádné a spravedlivé řízení.

12.3.2013

84.

EMADI, Hamid Reza (také znám jako: Hamidreza Emadi)

Místo narození: Hamádán (Írán)

Datum narození: přibližně 1973

Bydliště: Teherán

Pracoviště: sídlo Press TV, Teherán

Pohlaví: muž

Ředitel televizního zpravodajského vysílání. Bývalý vedoucí producent Press TV.

Odpovědný za výrobu a vysílání záznamů vynucených přiznání zadržených osob, včetně novinářů, politických aktivistů a příslušníků kurdských a arabských menšin, čímž porušuje mezinárodně uznávaná práva na řádné a spravedlivé řízení. Nezávislý regulační orgán pro odvětví telekomunikací OFCOM uložil organizaci Press TV ve Spojeném království pokutu ve výši 100 000 GBP za to, že v roce 2011 odvysílala přiznání íránsko-kanadského novináře a filmového režiséra Maziara Bahariho, které bylo natočeno ve vězení a které Bahari učinil pod nátlakem. Nevládní organizace informovaly o dalších případech vynuceného přiznání zprostředkovaného televizním vysíláním Press TV. Emadi je proto spojován s porušováním práva na řádné a spravedlivé řízení.

12.3.2013

86.

MUSAVI-TABAR, Seyyed Reza

Místo narození: Džahrom (Írán)

Datum narození: 1964

Pohlaví: muž

Bývalý ředitel revoluční prokuratury v Šírázu. Odpovědný za nezákonné zatýkání politických aktivistů, novinářů, obránců lidských práv, bahaistů a politických vězňů a za špatné zacházení s nimi, za jejich obtěžování, mučení a vyslýchání a za to, že jim byl odepírán přístup k obhájcům a řádnému řízení. Sejjed Reza Musavi-Tabar podepsal soudní příkazy v nechvalně známém vazebním zařízení č. 100 (věznice pro muže), včetně příkazu, na jehož základě byla baháistka Raha Sabetová po tři roky držena v izolaci.

12.3.2013

87.

KHORAMABADI, Abdolsamad

Pohlaví: muž

Zástupce ředitele pro soudní dohled (od 13. října 2018). Bývalý předseda „Komise pro vymezení případů zločinné povahy“, vládní organizace, která je pověřena cenzurou internetu a vyšetřováním počítačové trestné činnosti. Uvedená komise pod jeho vedením vymezila pojem „počítačové trestné činnosti“ prostřednictvím řady neurčitých kategorií, podle nichž se za trestný čin považuje vytváření a zveřejňování obsahu považovaného íránským režimem za nepřípustný. Byl odpovědný za potlačování a blokování řady opozičních internetových stránek, internetových novin, blogů, internetových stránek nevládních organizací pro ochranu lidských práv, jakož i služeb Google a Gmailod od září roku 2012. Choramabadi měl spolu s uvedenou komisí aktivní podíl na úmrtí blogera Sattára Beheštího ve vazbě v listopadu roku 2012. Komise, kterou řídil, je tedy přímo odpovědná za systematické porušování lidských práv, a to zejména tím, že zakazuje a filtruje internetové stránky určené široké veřejnosti, a příležitostně dokonce znemožňuje přístup k internetu.

12.3.2013“

Subjekty

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„1.

Policejní útvar pro počítačovou trestnou činnost

Sídlo: Teherán (Írán)

Internetové stránky:http://www. cyberpolice.ir

Íránský policejní útvar pro počítačovou trestnou činnost, zřízený v lednu roku 2011, je součástí policie Íránské islámské republiky, v jehož čele stojí Vahíd Madžíd. Od jeho vzniku až do začátku roku 2015 stál v jeho čele Esmail Ahmadi-Moqaddam (zařazený na seznam). Ahmadi-Moqaddam zdůraznil, že policejní útvar pro počítačovou trestnou činnost zakročí proti kontrarevolučním a disidentským skupinám, které v roce 2009 využily internetových sociálních sítí ke spuštění protestních akcí proti znovuzvolení prezidenta Mahmúda Ahmadínedžáda. V lednu roku 2012 vydal policejní útvar pro počítačovou trestnou činnost nové pokyny pro internetové kavárny, podle nichž musí uživatelé poskytovat osobní údaje, které mají majitelé kaváren uchovávat po dobu šesti měsíců, stejně jako záznamy o navštívených internetových stránkách. Podle těchto pravidel musí majitelé ve svých kavárnách nainstalovat také televizní kamery s uzavřeným okruhem a uchovávat záznamy po dobu šesti měsíců. Tato nová pravidla umožňují vytvoření záznamů o činnosti, jež mohou příslušné orgány využít k vysledování aktivistů nebo jakýchkoli jiných osob považovaných za hrozbu pro národní bezpečnost.

V červnu roku 2012 íránské sdělovací prostředky informovaly o tom, že policejní útvar pro počítačovou trestnou činnost připravuje ostrý zákrok proti virtuálním soukromým sítím. Dne 30. října 2012 policisté útvaru pro počítačovou trestnou činnost bez zatykače zatkli bloggera Sattára Beheštího za „činnost ohrožující národní bezpečnost na sociálních sítích a Facebooku“. Beheští předtím ve svém blogu kritizoval íránskou vládu. Dne 3. listopadu 2012 byl nalezen mrtev ve vězeňské cele a má se za to, že jej umučili k smrti příslušníci policejního útvaru pro počítačovou trestnou činnost. Útvar pro počítačovou trestnou činnost nese odpovědnost za řadu zatčení administrátorů skupiny Telegram v souvislosti s celostátními protesty z listopadu 2019.

12.3.2013“.


Top