EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2146R(01)

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/2146 z dnia 24 września 2020 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do wyjątkowych zasad produkcji w przypadku produkcji ekologicznej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 428 z dnia 18 grudnia 2020 r.)

C/2023/6262

OJ L 226, 14.9.2023, p. 207–207 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/2146/corrigendum/2023-09-14/oj

14.9.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 226/207


Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/2146 z dnia 24 września 2020 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do wyjątkowych zasad produkcji w przypadku produkcji ekologicznej

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 428 z dnia 18 grudnia 2020 r. )

1.

Strona 5, motyw 6:

zamiast:

„(6)

W przypadku, gdy podmioty dotknięte okolicznościami katastroficznymi nie mogą uzyskać dostępu do ekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin lub materiału rozmnożeniowego roślin w okresie konwersji do ekologicznej produkcji roślin i produktów roślinnych innych niż materiał rozmnożeniowy roślin, konieczne jest zapewnienie tym podmiotom możliwości stosowania pod pewnymi warunkami nieekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin.”,

powinno być:

„(6)

W przypadku gdy podmioty dotknięte okolicznościami katastroficznymi nie mogą uzyskać dostępu do ekologicznego materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin lub materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin w okresie konwersji do ekologicznej produkcji roślin i produktów roślinnych innych niż materiał przeznaczony do reprodukcji roślin, konieczne jest zapewnienie tym podmiotom możliwości stosowania pod pewnymi warunkami nieekologicznego materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin.”.

2.

Strona 7, art. 3 ust. 1:

zamiast:

„1.

Na zasadzie odstępstwa od pkt 1.8.1 części I załącznika II do rozporządzenia (UE) 2018/848, jeżeli stosowanie ekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin lub materiału rozmnożeniowego roślin w okresie konwersji jest niemożliwe, do produkcji roślin i produktów roślinnych innych niż materiał rozmnożeniowy roślin można stosować nieekologiczny materiał rozmnożeniowy roślin, o ile spełnione są wymogi określone w części I pkt 1.8.5.3 tego załącznika oraz, w stosownych przypadkach, wymogi określone w części I pkt 1.7 tego załącznika.”,

powinno być:

„1.

Na zasadzie odstępstwa od pkt 1.8.1 części I załącznika II do rozporządzenia (UE) 2018/848, jeżeli stosowanie ekologicznego materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin lub materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin w okresie konwersji jest niemożliwe, do produkcji roślin i produktów roślinnych innych niż materiał przeznaczony do reprodukcji roślin można stosować nieekologiczny materiał przeznaczony do reprodukcji roślin, o ile spełnione są wymogi określone w części I pkt 1.8.5.3 tego załącznika oraz, w stosownych przypadkach, wymogi określone w części I pkt 1.7 tego załącznika.”.

Top