EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1463

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/1463 ze dne 12. října 2020, kterým se provádí nařízení (EU) 2018/1542 o omezujících opatřeních proti šíření a používání chemických zbraní

Úř. věst. L 335, 13.10.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1463/oj

13.10.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 335/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2020/1463

ze dne 12. října 2020,

kterým se provádí nařízení (EU) 2018/1542 o omezujících opatřeních proti šíření a používání chemických zbraní

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2018/1542 ze dne 15. října 2018 o omezujících opatřeních proti šíření a používání chemických zbraní (1), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 15. října 2018 přijala Rada nařízení (EU) 2018/1542.

(2)

V souladu s článkem 12 nařízení (EU) 2018/1542 provedla Rada přezkum seznamu označených osob a subjektů obsaženého v příloze I uvedeného nařízení. Měla by být aktualizována jedna položka na seznamu fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů podle článku 2 uvedeného nařízení, jak je stanoven v příloze I uvedeného nařízení.

(3)

Příloha I nařízení (EU) 2018/1542 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) 2018/1542 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 12. října 2020.

Za Radu

předseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Úř. věst. L 259, 16.10.2018, s. 12.


PŘÍLOHA

Položka č. 5 na seznamu fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů podle článku 2 obsažená v části A., nazvané „Fyzické osoby“), který je stanoven v příloze I nařízení (EU) 2018/1542, se nahrazuje tímto:

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„5. Said SAID

také znám jako: Saeed, Sa’id Sa’id, Image 1;

titul/funkce: doktor, člen Institutu 3000 (také znám jako Institut 6000) v rámci střediska SSRC;

pohlaví: mužské;

datum narození: 11. prosince 1955

Said Said je významnou postavou Institutu 3000, též známého jako Institut 6000, oddělení Střediska pro vědecká studia a výzkum (Scientific Studies and Research Centre, SSRC) odpovědného za vývoj a výrobu syrských chemických zbraní.

21.1.2019“


Top