EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0383

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/383 ze dne 6. března 2020, kterým se od 9. března 2020 stanoví dovozní cla pro některé druhy loupané rýže

C/2020/1556

OJ L 72, 9.3.2020, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/383/oj

9.3.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 72/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/383

ze dne 6. března 2020,

kterým se od 9. března 2020 stanoví dovozní cla pro některé druhy loupané rýže

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 183 první pododstavec písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o metodě výpočtu uplatňovaných cel z loupané rýže, schválená rozhodnutím Rady 2005/476/ES (2), stanoví metodu výpočtu cel uplatňovaných na dovoz loupané rýže.

(2)

Na základě informací předaných příslušnými orgány Komise zjistila, že na období od 1. září 2019 do 29. února 2020 byly na množství 235 233 tun vydány dovozní licence pro loupanou rýži kódu KN 1006 20, kromě dovozních licencí pro rýži Basmati. Dovozní clo pro loupanou rýži kódu KN 1006 20 jinou než rýže Basmati, stanovené prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/371 (3), by proto mělo být upraveno.

(3)

Prováděcí nařízení (EU) 2019/371 by proto mělo být zrušeno.

(4)

Použitelné clo se musí stanovit ve lhůtě deseti dní od konce výše uvedeného období. Je proto potřeba, aby toto nařízení vstoupilo v platnost neprodleně,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Dovozní clo pro loupanou rýži kódu KN 1006 20 jinou než rýže Basmati činí 42,50 EUR za tunu.

Článek 2

Prováděcí nařízení (EU) 2019/371 se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. března 2020.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

María Ángeles BENÍTEZ SALAS

úřadující generální ředitelka

Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Rozhodnutí Rady 2005/476/ES ze dne 21. června 2005 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o metodě výpočtu uplatňovaných cel z loupané rýže, a o změně rozhodnutí 2004/617/ES, 2004/618/ES a 2004/619/ES (Úř. věst. L 170, 1.7.2005, s. 67).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/371 ze dne 7. března 2019, kterým se od 8. března 2019 stanoví dovozní cla pro některé druhy loupané rýže (Úř. věst. L 68, 8.3.2019, s. 3).


Top