EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0349

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/349 ze dne 2. března 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1916, pokud jde o provozní podmínky v některých městských nebo meziměstských oblastech

C/2020/1121

OJ L 63, 3.3.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/349/oj

3.3.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 63/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/349

ze dne 2. března 2020,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1916, pokud jde o provozní podmínky v některých městských nebo meziměstských oblastech

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 96/53/ES ze dne 25. července 1996, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz (1), a zejména na čl. 8b odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Po přijetí prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1916 (2) se ukázalo, že pokud jde o provozní podmínky v určitých městských nebo meziměstských oblastech, nebyly jeho požadavky v souladu s čl. 8b odst. 3 směrnice 96/53/ES.

(2)

Prováděcí nařízení (EU) 2019/1916 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(3)

Toto nařízení by jakožto naléhavá záležitost mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v čl. 10i odst. 2 směrnice 96/53/ES,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna prováděcího nařízení (EU) 2019/1916

V článku 3 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Členské státy mohou zakázat provoz vozidel nebo souprav vozidel vybavených zařízeními v poloze při použití s ohledem na zvláštní charakteristiky městských nebo meziměstských oblastí, v nichž je nejvyšší povolená rychlost 50 km/h nebo nižší a v nichž je pravděpodobná přítomnost zranitelných účastníků silničního provozu.“

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. března 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 59.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1916 ze dne 15. listopadu 2019, kterým se stanoví podrobná ustanovení týkající se používání zadních aerodynamických zařízení podle směrnice Rady 96/53/ES (Úř. věst. L 297, 18.11.2019, s. 3).


Top