EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0258

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/258 ze dne 16. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 stanovením počtu a názvů proměnných pro oblast příjmů a životních podmínek (Text s významem pro EHP)

C/2019/8800

OJ L 54, 26.2.2020, p. 16–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/258/oj

26.2.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 54/16


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/258

ze dne 16. prosince 2019,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 stanovením počtu a názvů proměnných pro oblast příjmů a životních podmínek

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 ze dne 10. října 2019, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností založené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů, mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004, (ES) č. 452/2008 a (ES) č. 1338/2008 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 a nařízení Rady (ES) č. 577/98 (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby byly pokryty potřeby zjištěné v příslušných dílčích tématech, měla by Komise stanovit počet a názvy proměnných pro soubor údajů v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC).

(2)

Šetření EU-SILC je klíčovým nástrojem pro poskytování informací, které jsou požadovány v rámci evropského semestru a evropského pilíře sociálních práv, zejména pokud jde o rozdělení příjmů, chudobu a sociální vyloučení, jakož i o různé související politiky EU v oblasti životních podmínek a chudoby, například v oblasti dětské chudoby, přístupu ke zdravotní péči a jiným službám, bydlení, nadměrného zadlužení a kvality života. Kromě toho je také hlavním zdrojem údajů pro účely mikrosimulace a bleskových odhadů v oblasti rozdělení příjmů a míry chudoby.

(3)

Počet proměnných, které mají být shromažďovány, nepřekročí o více než 5 % počet proměnných shromažďovaných pro oblast příjmů a životních podmínek v době vstupu nařízení (EU) 2019/1700 v platnost.

(4)

Komise v rámci přípravy tohoto aktu v přenesené pravomoci vedla odpovídající konzultace,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Počet a názvy proměnných pro soubor údajů v oblasti příjmů a životních podmínek jsou stanoveny v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2019.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 261I, 14.10.2019, s. 1.


PŘÍLOHA

Počet a názvy proměnných pro oblast příjmů a životních podmínek

Dílčí téma

Identifikátor proměnné

Název proměnné

Informace o sběru údajů

DB010

Rok zjišťování

24 technických proměnných (ročně)

DB020

Země bydliště

3 odvozené proměnné (ročně)

DB040

Region bydliště

 

DB050

Stratum (vrstva)

 

DB060

Primární jednotka výběrového souboru (PSU)

 

DB062

Sekundární jednotka výběrového souboru (SSU)

 

DB070

Pořadí výběru PSU

 

DB075

Rotační skupina

 

DB076

Vlna dotazování

 

DB110

Status domácnosti

 

DB120

Kontakt na adrese

 

DB130

Dotazník domácnosti – výsledek

 

DB135

Zařazení dotazníku domácnosti do databáze

 

RB010

Rok zjišťování

 

RB020

Země bydliště

 

HB010

Rok zjišťování

 

HB020

Země bydliště

 

HB040

Den rozhovoru s domácností

 

HB050

Měsíc rozhovoru s domácností

 

HB060

Rok rozhovoru s domácností

 

HB100

Počet minut potřebných pro vyplnění dotazníku pro domácnost

 

PB010

Rok zjišťování

 

PB020

Země bydliště

 

PB090

Den osobního rozhovoru

 

PB100

Měsíc osobního rozhovoru

 

PB110

Rok osobního rozhovoru

 

PB120

Počet minut potřebných pro vyplnění dotazníku pro jednotlivce

Identifikace

DB030

ID domácnosti

9 technických proměnných (ročně)

RB030

ID osoby

 

RB032

Pořadové číslo osoby v domácnosti

 

RB040

ID současné domácnosti

 

RB100

Osoba ve výběru nebo spolubydlící

 

HB030

ID domácnosti

 

HB070

ID osoby odpovídající na dotazník pro domácnost

 

PB030

ID osoby

 

PB265

ID osoby, která vyplnila dotazník pro jednotlivce

Váhy

DB080

Výběrová váha domácnosti

16 technických proměnných (ročně)

DB090

Váha domácnosti pro průřezovou složku

 

DB095

Panelová váha domácnosti

 

RB050

Váha vybraného respondenta pro průřezovou složku

 

RB060

Základní váha osoby

 

RB062

Panelová váha (po dobu dvou let)

 

RB063

Panelová váha (po dobu tří let)

 

RB064

Panelová váha (po dobu čtyř let)

 

RB065

Panelová váha (po dobu pěti let)

 

RB066

Panelová váha (po dobu šesti let)

 

RL070

Váha dítěte pro průřezovou složku ve vztahu k péči o dítě

 

PB040

Váha osoby pro průřezovou složku (všichni členové domácnosti ve věku 16 let a starší)

 

PB050

Základní váha osoby (všichni členové domácnosti ve věku 16 let a starší)

 

PB060

Váha vybraného respondenta pro průřezovou složku

 

PB070

Výběrová váha vybraného respondenta

 

PB080

Základní váha vybraného respondenta

Charakteristiky dotazování

RB250

Stav údajů

4 technické proměnné (ročně)

HB130

Použitý způsob dotazování (domácnost)

 

PB260

Povaha účasti na zjišťování

 

PB270

Použitý způsob dotazování (osoba)

Místo

1 technická proměnná (ročně)

DB100

Stupeň urbanizace

Demografické údaje

RB080

Rok narození

9 sbíraných proměnných (ročně)

RB081

Věk, v celých letech

9 odvozených proměnných (ročně)

RB082

Věk v době dotazování (v celých letech)

 

RB083

Narozeniny předcházely době dotazování

 

RB090

Pohlaví

 

RB110

Panelový status členství osoby v domácnosti

 

RB120

Místo, kam se osoba odstěhovala

 

RB220

ID otce

 

RB230

ID matky

 

RB240

ID manžela/manželky nebo partnera/partnerky

 

RB245

Status respondenta

 

PB140

Rok narození

 

PB150

Pohlaví

 

PB160

ID otce

 

PB170

ID matky

 

PB180

ID manžela/manželky nebo partnera/partnerky

 

PB190

Rodinný stav

 

PB200

Partnerský svazek

Státní občanství a přistěhovalecký původ

RB280

Země narození

4 sbírané proměnné (ročně)

RB290

Země hlavního státního občanství

 

PB230

Země narození otce

 

PB240

Země narození matky

Složení domácnosti

RB200

Situace týkající se pobytu

2 sbírané proměnné (ročně)

RG_Z#

Matice vztahů v domácnosti

Složení domácnosti — další konkrétní podrobné údaje

HB110

Typ domácnosti

3 odvozené proměnné (ročně)

HB120

Velikost domácnosti

 

PB205

Partneři, kteří žijí v jedné domácnosti

Délka pobytu v zemi

1 sbíraná proměnná (ročně)

RB285

Délka pobytu v zemi bydliště, v celých letech

Zdravotní postižení a minimální evropský zdravotní modul

PH010

Zdraví obecně (subjektivní hodnocení)

3 sbírané proměnné (ročně)

PH020

Dlouhodobé zdravotní potíže

 

PH030

Omezení aktivit ze zdravotních důvodů

Zdraví dětí

RCH010

Celkový zdravotní stav (dítě)

2 sbírané proměnné (každé 3 roky)

RCH020

Omezení aktivit ze zdravotních důvodů (dítě)

Přístup ke zdravotní péči

PH040

Neprovedení potřebné lékařské prohlídky či neposkytnutí lékařské péče

4 sbírané proměnné (ročně)

PH050

Hlavní důvod pro neprovedení potřebné lékařské prohlídky či neposkytnutí lékařské péče

 

PH060

Neprovedení potřebné zubní prohlídky či neposkytnutí zubní péče

 

PH070

Hlavní důvod pro neprovedení potřebné zubní prohlídky či neposkytnutí zubní péče

Přístup ke zdravotní péči (děti)

HCH010

Neprovedení potřebné lékařské prohlídky či neposkytnutí lékařské péče (děti)

4 sbírané proměnné (každé 3 roky)

HCH020

Hlavní důvod pro neprovedení potřebné lékařské prohlídky či neposkytnutí lékařské péče (děti)

 

HCH030

Neprovedení potřebné zubní prohlídky či neposkytnutí zubní péče (děti)

 

HCH040

Hlavní důvod pro neprovedení potřebné zubní prohlídky či neposkytnutí zubní péče (děti)

Hlavní status dle ekonomické aktivity (sebezařazení)

RB211

Hlavní status dle ekonomické aktivity (sebezařazení)

4 sbírané proměnné (ročně)

PL032

Současný status dle ekonomické aktivity (sebezařazení)

 

PL040 A

Postavení v zaměstnání

 

PL040B

Postavení v (posledním) zaměstnání

Základní charakteristiky zaměstnání

PL051 A

Činnost v hlavním zaměstnání

5 sbíraných proměnných (ročně)

PL051B

Činnost (v posledním zaměstnání)

 

PL111 A

Hospodářská činnost místní jednotky (v rámci hlavního zaměstnání)

 

PL111B

Hospodářská činnost místní jednotky (poslední zaměstnání)

 

PL145

Plný nebo částečný hlavní pracovní úvazek (sebezařazení)

Doba trvání smlouvy/dohody

1 sbíraná proměnná (ročně)

PL141

Stálost hlavního zaměstnání

Podrobný popis situace na trhu práce

PL073

Počet měsíců strávených v pracovním poměru na plný úvazek jako zaměstnanec

1 sbíraná proměnná (ročně)

PL074

Počet měsíců strávených v pracovním poměru na částečný úvazek jako zaměstnanec

11 odvozených proměnných (ročně)

PL075

Počet měsíců strávených prací na plný úvazek jako osoba samostatně výdělečně činná (i jako pomáhající rodinný příslušník)

 

PL076

Počet měsíců strávených prací na částečný úvazek jako osoba samostatně výdělečně činná (i jako pomáhající rodinný příslušník)

 

PL080

Počet měsíců strávených v nezaměstnanosti

 

PL085

Počet měsíců strávených v důchodu

 

PL086

Počet měsíců v pracovní neschopnosti v důsledku dlouhodobých zdravotních potíží

 

PL087

Počet měsíců strávených studiem

 

PL088

Počet měsíců strávených v povinné vojenské službě

 

PL089

Počet měsíců strávených v domácnosti

 

PL090

Počet měsíců strávených jinou činností

 

PL271

Délka posledního období nezaměstnanosti

Úkoly v oblasti vedení zaměstnanců

1 sbíraná proměnná (ročně)

PL150

Úkoly v oblasti vedení zaměstnanců v hlavním zaměstnání

Dosavadní pracovní zkušenosti

PL016

Existence předchozích pracovních zkušeností

2 sbírané proměnné (ročně)

PL200

Počet let strávených v placeném zaměstnání (jako zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná)

Pracovní kalendář

PL211 A

Hlavní ekonomické postavení v lednu

12 sbíraných proměnných (ročně)

PL211B

Hlavní ekonomické postavení v únoru

 

PL211C

Hlavní ekonomické postavení v březnu

 

PL211D

Hlavní ekonomické postavení v dubnu

 

PL211E

Hlavní ekonomické postavení v květnu

 

PL211F

Hlavní ekonomické postavení v červnu

 

PL211G

Hlavní ekonomické postavení v červenci

 

PL211H

Hlavní ekonomické postavení v srpnu

 

PL211I

Hlavní ekonomické postavení v září

 

PL211J

Hlavní ekonomické postavení v říjnu

 

PL211K

Hlavní ekonomické postavení v listopadu

 

PL211L

Hlavní ekonomické postavení v prosinci

Pracovní doba

PL060

Počet hodin obvykle odpracovaných za týden v hlavním zaměstnání

2 sbírané proměnné (ročně)

PL100

Celkový počet hodin obvykle odpracovaných za týden v druhém, třetím a dalším zaměstnání

Dosažený stupeň vzdělání

1 sbíraná proměnná (ročně)

PE041

Dosažený stupeň vzdělání

Účast v činnostech formálního vzdělávání (v současnosti)

RL010

Předškolní vzdělávání

4 sbírané proměnné (ročně)

RL020

Povinná školní docházka

 

PE010

Účast ve formálním vzdělávání a odborné přípravě (student nebo učeň)

 

PE021

Úroveň stávající/poslední činnosti formálního vzdělávání nebo odborné přípravy

Kvalita života

PW010

Celková životní spokojenost

2 sbírané proměnné (ročně)

PW191

Důvěra v ostatní

Materiální deprivace

HD080

Nahrazení opotřebovaného nábytku

14 sbíraných proměnných (ročně)

HH050

Schopnost udržet doma přiměřené teplo

 

HS040

Finanční možnost dovolující zaplatit si každý rok týdenní dovolenou mimo domov

 

HS050

Finanční možnost dovolující dopřát si každý druhý den jídlo s masem, kuřetem nebo rybou (nebo ekvivalentní vegetariánské jídlo)

 

HS060

Finanční možnost dovolující čelit neočekávaným finančním výdajům

 

HS090

Máte počítač?

 

HS110

Máte automobil?

 

HS120

Schopnost vystačit s příjmem

 

PD020

Nahrazení opotřebovaného oblečení novým (ne použitým)

 

PD030

Dva páry správně padnoucích obuvi (včetně jednoho páru celoroční obuvi)

 

PD050

Scházení se s přáteli/rodinou (příbuznými) ke společnému posezení u jídla či pití nejméně jednou měsíčně

 

PD060

Pravidelné provozování volnočasové aktivity

 

PD070

Utratit za sebe každý týden malý peněžní obnos

 

PD080

Připojení k internetu pro účely osobního použití v místě bydliště

Deprivace specificky se týkající dětí

HD100

Nějaké nové (ne použité) oblečení

13 sbíraných proměnných (každé 3 roky)

HD110

Dva páry správně padnoucí obuvi (včetně jednoho páru celoroční obuvi)

 

HD120

Ovoce a zelenina jednou denně

 

HD140

Jedno jídlo s masem, kuřetem nebo rybou (nebo ekvivalentní vegetariánské jídlo) nejméně jednou denně

 

HD150

Knihy doma vhodné pro jejich věkovou kategorii

 

HD160

Potřeby pro venkovní volnočasové aktivity

 

HD170

Hry v bytě

 

HD180

Pravidelné volnočasové aktivity

 

HD190

Oslavy při zvláštních příležitostech

 

HD200

Příležitostně pozvat k sobě přátele pro zábavu a pohoštění

 

HD210

Účast na placených školních výletech a školních akcích

 

HD220

Vhodné místo pro studium nebo domácí úkoly

 

HD240

Odjet na prázdniny mimo domov alespoň na jeden týden ročně

Hlavní charakteristiky bydlení

HH010

Typ bytové jednotky

3 sbírané proměnné (ročně)

HH021

Majetkové vztahy domácnosti

 

HH030

Počet místností, které má domácnost k dispozici

Náklady na bydlení, včetně snížených plateb za služby

HH060

Současné nájemné za obydlený byt

4 sbírané proměnné (ročně)

HH070

Celkové náklady na bydlení

 

HH071

Splácení jistiny hypotéky

 

HS022

Snížené platby za služby

Péče o dítě

RL030

Péče o dítě ve vzdělávacích zařízeních mimo dobu vyučování (před/po)

4 sbírané proměnné (ročně)

RL040

Péče o dítě v denních stacionářích

 

RL050

O dítě pečuje kvalifikovaná síla v domově dítěte nebo u sebe doma

 

RL060

O dítě pečují prarodiče, členové domácnosti jiní než rodiče, jiní příbuzní, přátelé nebo sousedé

Příjmy z pracovní činnosti

PY010G/PY010N

Peněžní nebo kvazi-peněžní příjem ze zaměstnání

5 sbíraných proměnných (ročně)

PY020G/PY020N

Nepeněžní příjem ze zaměstnání

 

PY021G/PY021N

Služební automobil

 

PY030G

Příspěvek zaměstnavatele na sociální pojištění

 

PY050G/PY050N

Peněžní zisk nebo ztráta ze samostatné výdělečné činnosti

Příjmy ze sociálních transferů

HY050G/HY050N

Dávky pro rodinu/dítě

8 sbíraných proměnných (ročně)

HY060G/HY060N

Příspěvky/dávky z důvodu sociálního vyloučení jinde nezařazené

32 proměnných, které jsou zemím známy (roční)

HY070G/HY070N

Příspěvky na bydlení

 

PY090G/PY090N

Dávky v nezaměstnanosti

 

PY110G/PY110N

Dávky pozůstalým

 

PY120G/PY120N

Dávky v nemoci

 

PY130G/PY130N

Invalidní dávky

 

PY140G/PY140N

Příspěvky na vzdělávání

 

HY051G

Dávky pro rodinu/dítě (příspěvkové a testované)

 

HY052G

Dávky pro rodinu/dítě (příspěvkové a netestované)

 

HY053G

Dávky pro rodinu/dítě (nepříspěvkové a testované)

 

HY054G

Dávky pro rodinu/dítě (nepříspěvkové a netestované)

 

HY061G

Příspěvky/dávky z důvodu sociálního vyloučení jinde nezařazené (příspěvkové a testované)

 

HY062G

Příspěvky/dávky z důvodu sociálního vyloučení jinde nezařazené (příspěvkové a netestované)

 

HY063G

Příspěvky/dávky z důvodu sociálního vyloučení jinde nezařazené (nepříspěvkové a testované)

 

HY064G

Příspěvky/dávky z důvodu sociálního vyloučení jinde nezařazené (nepříspěvkové a netestované)

 

HY071G

Příspěvky na bydlení (příspěvkové a testované)

 

HY072G

Příspěvky na bydlení (příspěvkové a netestované)

 

HY073G

Příspěvky na bydlení (nepříspěvkové a testované)

 

HY074G

Příspěvky na bydlení (nepříspěvkové a netestované)

 

PY091G

Dávky v nezaměstnanosti (příspěvkové a testované)

 

PY092G

Dávky v nezaměstnanosti (příspěvkové a netestované)

 

PY093G

Dávky v nezaměstnanosti (nepříspěvkové a testované)

 

PY094G

Dávky v nezaměstnanosti (nepříspěvkové a netestované)

 

PY111G

Dávky pozůstalým (příspěvkové a testované)

 

PY112G

Dávky pozůstalým (příspěvkové a netestované)

 

PY113G

Dávky pozůstalým (nepříspěvkové a testované)

 

PY114G

Dávky pozůstalým (nepříspěvkové a netestované)

 

PY121G

Dávky v nemoci (příspěvkové a testované)

 

PY122G

Dávky v nemoci (příspěvkové a netestované)

 

PY123G

Dávky v nemoci (nepříspěvkové a testované)

 

PY124G

Dávky v nemoci (nepříspěvkové a netestované)

 

PY131G

Invalidní dávky (příspěvkové a testované)

 

PY132G

Invalidní dávky (příspěvkové a netestované)

 

PY133G

Invalidní dávky (nepříspěvkové a testované)

 

PY134G

Invalidní dávky (nepříspěvkové a netestované)

 

PY141G

Příspěvky na vzdělávání (příspěvkové a testované)

 

PY142G

Příspěvky na vzdělávání (příspěvkové a netestované)

 

PY143G

Příspěvky na vzdělávání (nepříspěvkové a testované)

 

PY144G

Příspěvky na vzdělávání (nepříspěvkové a netestované)

Příjmy z penzijního zabezpečení

PY080G/PY080N

Důchod ze soukromých penzijních plánů

2 sbírané proměnné (ročně)

PY100G/PY100N

Starobní dávky

4 proměnné, které jsou zemím známy (roční)

PY101G

Starobní dávky (příspěvkové a testované)

 

PY102G

Starobní dávky (příspěvkové a netestované)

 

PY103G

Starobní dávky (nepříspěvkové a testované)

 

PY104G

Starobní dávky (nepříspěvkové a netestované)

Další příjmy, včetně příjmů z nemovitostí a kapitálu a transferů mezi domácnostmi

HY040G/HY040N

Příjem z pronájmu majetku nebo pozemků

7 sbíraných proměnných (ročně)

HY080G/HY080N

Pravidelně přijímané peněžní transfery mezi domácnostmi

 

HY081G/HY081N

Přijaté výživné (povinné + dobrovolné)

 

HY090G/HY090N

Úroky, dividendy, zisk z kapitálových investic do subjektu nezapsaného v obchodním rejstříku

 

HY100G/HY100N

Splátky úroků z hypotéky

 

HY110G/HY110N

Příjem přijatý osobami mladšími než 16 let

 

HY170G/HY170N

Hodnota zboží vyrobeného pro vlastní spotřebu

Daně a příspěvky skutečně vyplacené po snížení

HY120G/HY120N

Pravidelné daně z jmění

7 sbíraných proměnných (ročně)

HY121G/HY121N

Daně placené z vlastnictví hlavního bytu domácnosti

 

HY130G/HY130N

Pravidelně poskytované peněžní transfery mezi domácnostmi

 

HY131G/HY131N

Placené výživné (povinné + dobrovolné)

 

HY140G/HY140N

Daň z příjmu a příspěvky na sociální pojištění

 

HY145N

Doplatky/přeplatky pro úpravu daní

 

PY035G/PY035N

Příspěvky do soukromých penzijních plánů

Celkové roční příjmy na úrovni osob a domácností

HI010

Změna příjmů domácnosti oproti předchozímu roku

4 sbírané proměnné (ročně)

HI020

Důvod zvýšení příjmů

4 odvozené proměnné (ročně)

HI030

Důvod snížení příjmů

 

HI040

Očekávaný příjem domácnosti v příštích 12 měsících

 

HY010

Hrubý příjem domácnosti celkem

 

HY020

Disponibilní příjem domácnosti celkem

 

HY022

Celkový disponibilní příjem domácnosti před sociálními transfery jinými než starobními dávkami a dávkami pozůstalým

 

HY023

Celkový disponibilní příjem domácnosti před sociálními transfery včetně starobních dávek a dávek pozůstalým

Nedoplatky

HS011

V prodlení s placením hypotéky nebo nájemného

4 sbírané proměnné (ročně)

HS021

V prodlení s placením účtů za domácnost

 

HS031

V prodlení se splácením splátek za nákup zboží na splátky nebo jiných půjček

 

HS150

Finanční zátěž ze splácení dluhů z nákupů na splátky nebo půjček

Modul ad hoc tématu 2021

 

 

Životní podmínky a podmínky dětí v rozdělených a smíšených rodinách

HK010

Počet dětí, které jsou členy domácnosti a jejichž další rodič v domácnosti nežije

12 sbíraných proměnných (ročně)

HK020

Počet dětí, které nejsou členy domácnosti a jejichž rodič v domácnosti žije

1 odvozená proměnná (ročně)

PK010

Člen domácnosti má děti, které nejsou členy domácnosti

RK010

ID rodiče a pořadové číslo dítěte, které není členem domácnosti

RK020

Věk dítěte, které není členem domácnosti

PK020

Hlavní důvod, proč netráví více času s dětmi, které jsou členy domácnosti

PK030

Hlavní důvod, proč netráví více času s dětmi, které nejsou členy domácnosti

 

RK030

Obvyklý čas, který rodič potřebuje, aby se dostal k dítěti, které není členem domácnosti

 

RK040

Četnost kontaktů během posledních 12 měsíců (prostřednictvím telefonu, sociálních médií atd.) s dítětem, které není členem domácnosti

 

RK050

Dítě má ložnici, ve které spí (včetně ložnice sdílené se sourozenci)

 

RK060

Četnost aktivního trávení času s dítětem (jídlo, hraní si, domácí úkoly, procházky, povídání si atd.)

 

RK070

Počet nocí za měsíc, které dítě tráví v domácnosti (průměr)

 

RK080

Právní situace týkající se péče o dítě


Top