EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D2067

Rozhodnutí Rady (EU) 2020/2067 ze dne 7. prosince 2020 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Radě přidružení zřízené Evropsko-středomořskou dohodou zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé ke změně uvedené dohody nahrazením protokolu 3 k ní o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce

Úř. věst. L 424, 15.12.2020, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2067/oj

15.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 424/37


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/2067

ze dne 7. prosince 2020

o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Radě přidružení zřízené Evropsko-středomořskou dohodou zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé ke změně uvedené dohody nahrazením protokolu 3 k ní o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 4 první pododstavec ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé (dále jen „dohoda“) byla uzavřena Unií rozhodnutím Rady a Komise 2002/357/ES, ESUO (1) a vstoupila v platnost dnem 1. května 2002.

(2)

Součástí dohody je protokol 3 o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce (dále jen „protokol 3“). V souladu s článkem 39 protokolu 3 může Rada přidružení zřízená článkem 89 dohody (dále jen „Rada přidružení“) rozhodnout o změnách protokolu 3.

(3)

Rada přidružení přijme rozhodnutí o změně dohody nahrazením protokolu 3 (dále jen „rozhodnutí“) na svém příštím zasedání do konce roku 2023.

(4)

Je vhodné stanovit postoj, který má být jménem Unie zaujat v Radě přidružení, neboť rozhodnutí bude mít pro Unii závazné právní účinky.

(5)

Regionální úmluva o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu (dále jen „úmluva“) byla uzavřena Unií rozhodnutím Rady 2013/94/EU (2) a pro Unii vstoupila v platnost dnem 1. května 2012. Obsahuje ustanovení o původu zboží obchodovaného v souladu s příslušnými dvoustrannými dohodami o volném obchodu uzavřenými mezi smluvními stranami úmluvy, jež se uplatňují, aniž jsou dotčeny zásady stanovené v uvedených dvoustranných dohodách.

(6)

Článek 6 úmluvy stanoví, že každá smluvní strana má přijmout vhodná opatření, aby zajistila účinné uplatňování úmluvy. Za tímto účelem rozhodnutí začlení do protokolu 3 dynamický odkaz na úmluvu v platném znění, aby se vždy odkazoval na její poslední platné znění.

(7)

Jednání o změně úmluvy vedla k vytvoření nového souboru modernizovaných a flexibilnějších pravidel původu, která se mají začlenit do úmluvy. Unie a Jordánské hášimovské království se dohodly na co nejdřívějším používání alternativního souboru pravidel původu založeného na pravidlech pozměněné úmluvy, který by bylo možné dvoustranně používat jako alternativní pravidla původu k pravidlům stanoveným v úmluvě (dále jen „přechodná pravidla“). Za tímto účelem rozhodnutí stanoví rovněž tato přechodná pravidla.

(8)

Postoj Unie v Radě přidružení by proto měl vycházet z návrhu rozhodnutí,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postoj, který má být jménem Unie zaujat v Radě přidružení zřízené Evropsko-středomořskou dohodou zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé ke změně uvedené dohody nahrazením protokolu 3 k ní, vychází z návrhu rozhodnutí Rady přidružení (3).

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí a pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2023.

V Bruselu dne 7. prosince 2020.

Za Radu

předseda

M. ROTH


(1)  Rozhodnutí Rady a Komise 2002/357/ES, ESUO ze dne 26. března 2002 o uzavření Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé (Úř. věst. L 129, 15.5.2002, s. 1).

(2)  Rozhodnutí Rady 2013/94/EU ze dne 26. března 2012 o uzavření Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech (Úř. věst. L 54, 26.2.2013, s. 3).

(3)  Viz dokument ST 11085/20 na http://register.consilium.europa.eu.


Top