EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1214(01)

Rozhodnutí Rady (EU) ze dne 11. prosince 2020 o jmenování členů a náhradníků Poradního výboru pro volný pohyb pracovníků za Kypr 2020/C 432 I/01

Úř. věst. C 432I, 14.12.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/09/2022

14.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CI 432/1


ROZHODNUTÍ RADY (EU)

ze dne 11. prosince 2020

o jmenování členů a náhradníků Poradního výboru pro volný pohyb pracovníků za Kypr

(2020/C 432 I/01)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie (1), a zejména na články 23 a 24 uvedeného nařízení,

s ohledem na seznamy kandidátů předložené Radě vládami členských států,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada jmenovala rozhodnutím ze dne 21. září 2020 (2) členy a náhradníky Poradního výboru pro volný pohyb pracovníků na období od 25. září 2020 do 24. září 2022.

(2)

Vláda Kypru předložila návrhy na jmenování pro několik míst, která je třeba obsadit,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Na období, které končí 24. září 2022, jsou jmenováni tito členové a náhradníci Poradního výboru pro volný pohyb pracovníků:

I.

ZÁSTUPCI VLÁD

Země

Členové

Náhradníci

Kypr

Pan Prodromos CHRYSANTHOU

Paní Alexia TSAOUSIOVÁ

Paní Yolanda IOANNIDOUOVÁ

II.

ZÁSTUPCI ODBOROVÝCH ORGANIZACÍ

Země

Členové

Náhradníci

Kypr

Pan Christos KARYDIS

Paní Marina STAVRINOUOVÁ

Pan Stelios CHRISTODOULOU

III.

ZÁSTUPCI ORGANIZACÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

Země

Členové

Náhradníci

Kypr

Pan Aimilios MICHAEL

Paní Lena PANAYIOTOUOVÁ

 

Článek 2

Členy a náhradníky, kteří zatím nebyli navrženi, jmenuje Rada později.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 11. prosince 2020.

Za Radu

předseda

M. ROTH


(1)  Úř. věst. L 141, 27.5.2011, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Rady ze dne 21. září 2020 o jmenování členů a náhradníků Poradního výboru pro volný pohyb pracovníků (Úř. věst. C 315I, 23.9.2020, s. 5).


Top