EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0702

Rozhodnutí Rady (EU) 2020/702 ze dne 20. května 2020 o dalším prodloužení použitelnosti dočasné odchylky od jednacího řádu Rady zavedené rozhodnutím (EU) 2020/430 a prodloužené rozhodnutím (EU) 2020/556 vzhledem k cestovním obtížím způsobeným pandemií COVID-19 v Unii

ST/8059/2020/INIT

OJ L 165, 27.5.2020, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 10/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/702/oj

27.5.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 165/38


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/702

ze dne 20. května 2020

o dalším prodloužení použitelnosti dočasné odchylky od jednacího řádu Rady zavedené rozhodnutím (EU) 2020/430 a prodloužené rozhodnutím (EU) 2020/556 vzhledem k cestovním obtížím způsobeným pandemií COVID-19 v Unii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 240 odst. 3 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Rady (EU) 2020/430 (1) se na dobu jednoho měsíce zavedla odchylka od čl. 12 odst. 1 prvního pododstavce jednacího řádu Rady (2), pokud jde o rozhodnutí o použití běžného písemného postupu, jestliže je přijímá Výbor stálých zástupců vlád členských států. Použitelnost této odchylky byla stanovena do 23. dubna 2020.

(2)

Rozhodnutí (EU) 2020/430 stanoví, že pokud to bude odůvodněno pokračujícími mimořádnými okolnostmi, může Rada rozhodnout o jeho dalším použití. Dne 21. dubna 2020 prodloužila Rada rozhodnutím (EU) 2020/556 (3) použitelnost odchylky stanovené v článku 1 rozhodnutí (EU) 2020/430 o další dobu jednoho měsíce od 23. dubna 2020. Takto prodloužená použitelnost uvedené odchylky skončí dne 23. května 2020.

(3)

Vzhledem k tomu, že mimořádné okolnosti způsobené pandemií COVID-19 pokračují a nadále je uplatňována řada mimořádných preventivních opatření a opatření k omezení šíření nákazy, která přijaly členské státy, je nezbytné prodloužit použitelnost odchylky stanovené v článku 1 rozhodnutí (EU) 2020/430, jež byla prodloužena rozhodnutím (EU) 2020/556, o další omezenou dobu do 10. července 2020,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Použitelnost odchylky stanovené v článku 1 rozhodnutí (EU) 2020/430, jež byla prodloužena rozhodnutím (EU) 2020/556, se prodlužuje do 10. července 2020.

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem přijetí.

Bude vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 20. května 2020.

Za Radu

Předseda

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Rozhodnutí Rady (EU) 2020/430 ze dne 23. března 2020 o dočasné odchylce od jednacího řádu Rady vzhledem k cestovním obtížím způsobeným pandemií nákazy COVID-19 v Unii (Úř. věst. L 88 I, 24.3.2020, s. 1).

(2)  Rozhodnutí Rady 2009/937/EU ze dne 1. prosince 2009, kterým se přijímá její jednací řád (Úř. věst. L 325, 11.12.2009, s. 35).

(3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2020/556 ze dne 21. dubna 2020 o prodloužení použitelnosti dočasné odchylky od jednacího řádu Rady zavedené rozhodnutím (EU) 2020/430 vzhledem k cestovním obtížím způsobeným pandemií COVID-19 v Unii (Úř. věst. L 128 I, 23.4.2020, s. 1).


Top