EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0512

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/512 ze dne 7. dubna 2020, kterým se mění rozhodnutí 2011/235/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům s ohledem na situaci v Íránu

ST/6113/2020/INIT

OJ L 113, 8.4.2020, p. 22–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/512/oj

8.4.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 113/22


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2020/512

ze dne 7. dubna 2020,

kterým se mění rozhodnutí 2011/235/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům s ohledem na situaci v Íránu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 12. dubna 2011 přijala Rada rozhodnutí 2011/235/SZBP (1).

(2)

Na základě přezkumu rozhodnutí 2011/235/SZBP má Rada za to, že by měla být platnost omezujících opatření stanovených v uvedeném rozhodnutí prodloužena do 13. dubna 2021.

(3)

Rada rovněž dospěla k závěru, že položky týkající se 82 osob uvedených v příloze rozhodnutí 2011/235/SZBP by měly být aktualizovány.

(4)

Rozhodnutí 2011/235/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2011/235/SZBP se mění takto:

1)

v článku 6 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.

Toto rozhodnutí se použije do 13. dubna 2021. Je průběžně přezkoumáváno. Pokud bude mít Rada za to, že jeho cílů nebylo dosaženo, odpovídajícím způsobem prodlouží jeho použitelnost nebo je změní.“;

2)

příloha se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 7. dubna 2020.

Za Radu

předseda

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Rozhodnutí Rady 2011/235/SZBP ze dne 12. dubna 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům s ohledem na situaci v Íránu (Úř. věst. L 100, 14.4.2011, s. 51).


PŘÍLOHA

Položky týkající se následujících osob, uvedené v příloze rozhodnutí 2011/235/SZBP, se nahrazují těmito položkami:

Osoby

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Místo narození: Teherán, Írán

datum narození: 1961

Pohlaví: muž

Bývalý seniorní poradce pro bezpečnostní otázky náčelníka generálního štábu ozbrojených sil. Velitel íránské národní policie (od roku 2005 do začátku roku 2015). Od ledna 2011 do začátku roku 2015 rovněž ředitel íránského policejního útvaru pro počítačovou trestnou činnost (subjekt uvedený na seznamu). Jednotky pod jeho velením prováděly brutální útoky na účastníky pokojných protestů; 15. června 2009 v noci tvrdě zasáhly na kolejích teheránské univerzity. V současnosti vedoucí íránského ústředí na podporu jemenského lidu.

12.4.2011

2.

ALLAHKARAM Hossein

Místo narození: Nadžafabád (Írán)

Datum narození: 1945

Pohlaví: muž

Velitel koordinační rady Ansár Hizballáhu a bývalý generál Islámských revolučních gard. Spoluzakladatel Ansár Hizballáhu. Tato polovojenská jednotka stála za extrémním násilím během zákroků proti studentům a univerzitám v letech 1999, 2002 a 2009.

V rámci organizace, která je připravena porušovat lidská práva obyvatelstva a mimo jiné podporuje agresivní útoky na ženy na základě jejich oděvu, má Hossein Allahkaram nadále významné postavení.

12.4.2011

3.

ARAGHI (ERAGHI) Abdollah

Pohlaví: muž

Hodnost: brigádní generál

Brigádní generál Islámských revolučních gard. Vedoucí odboru bezpečnosti generálního štábu ozbrojených sil. Bývalý zástupce velitele pozemních sil Islámských revolučních gard. Nese přímou a osobní odpovědnost za potlačení protestů během celého léta roku 2009.

12.4.2011

4.

FAZLI Ali

Pohlaví: muž

Hodnost: brigádní generál

Velitel kadetské akademie Imama Hosseina (od 2018). Bývalý zástupce velitele milicí Basídž (2009–2018) , velitel jednotek Sejjed aš-Šoháda Islámských revolučních gard (do února 2010). Jednotky Sejjed aš-Šoháda jsou pověřeny zajištěním bezpečnosti v provincii Teherán a v roce 2009 sehrály klíčovou úlohu při brutálních represích namířených proti protestujícím.

12.4.2011

6.

JAFARI Mohammad-Ali (též znám jako Aziz Jafari)

Místo narození: Jazd (Írán)

datum narození: 1. 9. 1957

Pohlaví: muž

Ředitel společenského a kulturního střediska Hagrat-e Baqiatollah. Bývalý velitel Islámských revolučních gard (září 2007 – duben 2019). Islámské revoluční gardy a základna Sarollah pod velením generála Mohammada-Ali (Azize) Jafariho sehrály klíčovou roli v nezákonném zasahování do prezidentských voleb v roce 2009, kdy docházelo k zatýkání a zadržování politických aktivistů a pouličním střetům s protestujícími.

12.4.2011

7.

KHALILI Ali

Pohlaví: muž

Generál Islámských revolučních gard, má významné postavení na základně Sarollah. Podepsal dopis zaslaný dne 26. června 2009 ministerstvu zdravotnictví, v němž se zakazuje vydávat dokumentaci či lékařské zprávy osobám zraněným nebo hospitalizovaným během povolebních událostí.

12.4.2011

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

Pohlaví: muž

Bývalý ředitel Vojenské akademie generálního štábu (DAFOOS). Bývalý velitel jednotek Sejjed aš-Šoháda Islámských revolučních gard v provincii Teherán. Jednotky Sejjed aš-Šoháda sehrály klíčovou úlohu při organizování represí během protestů v roce 2009.

12.4.2011

9.

NAQDI Mohammad-Reza

Místo narození: Najaf (Irák)

datum narození: asi 1952

Pohlaví: muž

Hodnost: brigádní generál

Zástupce koordinátora Islámských revolučních gard. Bývalý zástupce náčelníka Islámských revolučních gard pro kulturní a sociální otázky. Bývalý velitel jednotek Basídž (2009–2016). Jako velitel jednotek Basídž Islámských revolučních gard byl odpovědný nebo spoluodpovědný za násilí páchané jednotkami Basídž koncem roku 2009, včetně násilné reakce na protesty během svátku Ašúrá v prosinci roku 2009, při nichž bylo usmrceno 15 osob a byly zatčeny stovky protestujících. Před svým jmenováním velitelem milicí Basídž v říjnu roku 2009 působil jako velitel zpravodajské jednotky Basídž a odpovídal za výslechy osob, které byly zadrženy při povolebních zákrocích.

12.4.2011

10.

RADAN Ahmad-Reza

Místo narození: Isfahán (Írán)

datum narození: 1963

Pohlaví: muž

Ředitel centra pro strategická studia íránského donucovacího orgánu, subjektu napojeného na národní policii. Zástupce velitele íránské národní policie do června 2014. Jako náměstek velitele národní policie (od roku 2008) byl Radan odpovědný za bití, vraždění a svévolné zatýkání a zadržování protestujících, jež prováděly policejní jednotky. V současnosti velitel Islámských revolučních gard odpovědný za výcvik iráckých „protiteroristických“ sil.

12.4.2011

11.

RAJABZADEH Azizollah

Pohlaví: muž

Poradce starosty Teheránu. Bývalý ředitel teheránské organizace pro zmírňování katastrof (2010–2013). Ve funkci velitele teheránské policie (do ledna 2010) byl odpovědný za násilné útoky policie namířené proti protestujícím a studentům. Jako velitel donucovacích orgánů v aglomeraci Teheránu byl Azizollah Rajabzadeh nejvýše postavenou osobou, která byla obviněna v souvislosti s týráním ve vazebním zařízení v Kahrízaku v prosinci 2009.

12.4.2011

12.

SAJEDI-NIA Hossein

Pohlaví: muž

Zástupce velitele policejních operací. Bývalý velitel teheránské policie, bývalý zástupce velitele íránské národní policie, odpovědný za policejní operace. V rámci ministerstva vnitra je pověřen koordinací represivních operací v íránském hlavním městě.

12.4.2011

13.

TAEB Hossein

Místo narození: Teherán (Írán)

datum narození: 1963

Pohlaví: muž

Ředitel zpravodajské organizace Islámských revolučních gard od října 2009. Jeho povinnosti byly rozšířeny v květnu 2019, kdy došlo ke sloučení úřadu zástupce strategické zpravodajské služby Islámských revolučních gard a jejich zpravodajské organizace. Velitel jednotek Basídž (do října 2009). Jednotky pod jeho velením se účastnily hromadného bití, vražd, zatýkání a mučení pokojných protestujících.

12.4.2011

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

Pohlaví: muž

Poradce a člen 28. sekce Nejvyššího soudu. Předseda soudu v Mašhadu (do září 2014). Soudní procesy se pod jeho dohledem konaly ve zkráceném řízení, bez účasti veřejnosti, aniž by byla dodržována základní práva obviněných, s použitím přiznání získaných pod nátlakem a mučením. Vzhledem k tomu, že rozsudky o popravách byly vydávány hromadně, při udělování trestu smrti nebyla dodržována pravidla spravedlivého procesu.

12.4.2011

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Místo narození: Nadžafabád (Írán)

datum narození: 1945

Pohlaví: muž

Člen Rady expertů a zástupce Nejvyššího vůdce v provincii Markazí („centrální“ provincie) a předseda Nejvyššího správního soudu. Generální prokurátor Íránu (do září 2009) a rovněž bývalý ministr zpravodajských služeb za prezidenta Chatámího. Jako íránský generální prokurátor nařídil exemplární procesy, které se odehrály po prvních povolebních protestech a při nichž byla obviněným odpírána jejich práva a možnost využít obhájce; na tyto procesy zároveň dohlížel.

12.4.2011

16.

HADDAD Hassan (též znám jako Hassan ZAREH DEHNAVI)

Pohlaví: muž

Bývalý zástupce bezpečnostního důstojníka teheránského revolučního soudu. Bývalý soudce teheránského revolučního soudu, oddělení 26. Byl pověřen případy zadržených osob, jež souvisely s povolebními krizemi, a pravidelně vyhrožoval rodinám zadržených, aby je umlčel. Zásadním způsobem se podílel na vydávání příkazů k zadržení za účelem umístění ve vazebním zařízení v Kahrízaku v roce 2009. Íránské orgány v listopadu roku 2014 jeho roli v případě úmrtí zadržených oficiálně uznaly.

12.4.2011

17.

SOLTANI Hodjatoleslam Seyed Mohammad

Pohlaví: muž

Vedoucí představitel Organizace pro šíření islámu v provincii Chorásán-Razaví. Soudce revolučního soudu v Mašhadu (do roku 2013). Procesy v jeho pravomoci byly vedeny exemplárně, na uzavřených zasedáních, aniž byla dodržována základní práva obviněných. Vzhledem k tomu, že rozsudky o popravách byly vydávány hromadně, při udělování trestu smrti nebyla dodržována pravidla spravedlivého procesu.

12.4.2011

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

Pohlaví: muž

Bývalý soudce teheránského revolučního soudu. Účastnil se procesů s protestujícími. Byl justicí vyslýchán ohledně násilností v Kahrízaku. Zásadním způsobem se podílel na vydávání příkazů k zadržení za účelem umísťování zadržených do nápravného zařízení v Kahrízaku v roce 2009. Íránské orgány v listopadu roku 2014 jeho roli v případě úmrtí zadržených oficiálně uznaly.

12.4.2011

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

Místo narození: Jazd (Írán)

datum narození: 1953

Pohlaví: muž

Bývalý teheránský generální prokurátor (srpen 2009 – duben 2019). Jeho úřad obžaloval velký počet protestujících, včetně jedinců, kteří se účastnili protestů během svátku Ašúrá v prosinci roku 2009. Nařídil uzavření kanceláře Mehdího Karrúbího v září roku 2009 a zatčení několika reformních politiků, v červnu roku 2010 zakázal dvě reformní politické strany. Jeho úřad obžalovával protestující z trestného činu moharebeh (nepřátelství vůči Bohu), za nějž hrozí trest smrti, a obžalovaným z tohoto činu upíral řádný proces. Jeho úřad se dále v rámci rozsáhlých zákroků vůči politické opozici zaměřoval na reformisty, aktivisty v oblasti lidských práv a příslušníky médií, které zatýkal.

V říjnu roku 2018 médiím oznámil, že čtyři zadržovaní íránští ekologičtí aktivisté budou obviněni ze „rozsévání zkaženosti na zemi“, které se trestá smrtí.

12.4.2011

20.

MOGHISSEH Mohammad (též znám jako NASSERIAN)

Pohlaví: muž

Soudce, předseda teheránského revolučního soudu, oddělení 28. Rovněž je považován za odpovědného za rozsudky vynesené nad příslušníky společenství Bahá'í. Zabýval se povolebními případy. V nespravedlivých procesech vynesl dlouhé tresty odnětí svobody nad sociálními a politickými aktivisty a novináři, přičemž nad několika protestujícími osobami a sociálními a politickými aktivisty vynesl trest smrti.

12.4.2011

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Místo narození: Edžijeh –

datum narození: přibližně 1956

Pohlaví: muž

Člen Rady pro určování zájmů režimu. Generální prokurátor Íránu od září 2009 a místopředseda a mluvčí justice. Bývalý ministr zpravodajských služeb (v období voleb v roce 2009). Během jeho působení ve funkci ministra zpravodajských služeb v období voleb v roce 2009 byli příslušníci rozvědky pod jeho velením odpovědní za zadržování, mučení a vymáhání falešných přiznání pod nátlakem od stovek aktivistů, novinářů, disidentů a reformních politiků. Kromě toho byli političtí činitelé nuceni k falešným přiznáním při nesnesitelných výsleších, jejichž součástí bylo mučení, násilí, vydírání a výhrůžky členům rodiny.

12.4.2011

22.

MORTAZAVI Said

Místo narození: Mejbod, Jazd (Írán)

datum narození: 1967

Pohlaví: muž

Teheránský generální prokurátor (do srpna roku 2009). Jako teheránský generální prokurátor vydal paušální příkaz, na jehož základě byly zatčeny stovky aktivistů, novinářů a studentů. V lednu roku 2010 byl na základě parlamentního vyšetřování označen jako přímo odpovědný za zadržení tří vězňů, kteří následně ve vazbě zemřeli. V srpnu roku 2010 byl dočasně postaven mimo službu poté, co íránská justice vyšetřovala, jakou hrál roli v případě úmrtí tří mužů zadržených po volbách na jeho příkaz. Íránské orgány v listopadu roku 2014 jeho roli v případě úmrtí zadržených oficiálně uznaly. V bodech souvisejících s mučením a smrtí tří mladých mužů v roce 2009 ve vazebním zařízení v Kahrízaku jej dne 19. srpna 2015 íránský soud zprostil obvinění.

12.4.2011

23.

PIR-ABASSI Abbas

Pohlaví: muž

Soudní úředník při trestním senátu. Bývalý soudce teheránského revolučního soudu, oddělení 26. Měl na starosti povolební případy. Vydal několik trestů dlouhodobého odnětí svobody v rámci nespravedlivých procesů s aktivisty v oblasti lidských práv a rovněž několik trestů smrti pro protestující.

12.4.2011

24.

MORTAZAVI Amir

Pohlaví: muž

Náměstek vedoucího oddělení pro sociální věci a předcházení trestné činnosti v rámci soudnictví v provincii Chorásán-Razaví. Náměstek státního zástupce v Mašhadu (minimálně do roku 2015). Soudní procesy se v jeho pravomoci konaly ve zkráceném řízení, bez účasti veřejnosti, aniž by byla dodržována základní práva obviněných. Vzhledem k tomu, že rozsudky o popravách byly vydávány hromadně, při udělování trestu smrti nebyla dodržována pravidla spravedlivého procesu.

12.4.2011

25.

SALAVATI Abdolghassem

Pohlaví: muž

Soudce, předseda teheránského revolučního soudu, oddělení 15. Vyšetřující soudce teheránského soudu. Jako soudce předsedal v létě roku 2009 povolebním exemplárním procesům a odsoudil k smrti dva monarchisty, s nimiž byly procesy vedeny. Více než sto politických vězňů, aktivistů v oblasti lidských práv a demonstrantů odsoudil k trestům dlouhodobého odnětí svobody.

Podle dostupných informací pokračoval ve vydávání obdobných rozsudků v rozporu s pravidly spravedlivého procesu i v roce 2018.

12.4.2011

26.

SHARIFI Malek Adjar, též znám jako SHARIFI Malek Ajdar

Pohlaví: muž

Soudce nejvyššího soudu, vedoucí 43. úseku. Bývalý předseda východoázerbajdžánského soudu. Je odpovědný za proces se Sakíne Muhammadí Aštíanovou.

12.4.2011

27.

ZARGAR Ahmad

Pohlaví: muž

Soudce druhé komory zvláštního soudu pro hospodářskou korupci. Vedoucí Organizace pro zachování mravnosti. Bývalý soudce teheránského odvolacího soudu, oddělení 36.

Potvrdil rozsudky, kterými byly uloženy tresty dlouhodobého odnětí svobody a smrti pro protestující.

12.4.2011

28.

YASAGHI Ali-Akbar

Pohlaví: muž

Soudce nejvyššího soudu, ředitel 44. sekce. Náměstek výkonného ředitele nadace Setad-e Dieh. Vrchní soudce revolučního soudu v Mašhadu (2001–2011). Procesy v jeho pravomoci byly vedeny exemplárně, na uzavřených zasedáních, aniž byla dodržována základní práva obviněných. Vzhledem k tomu, že rozsudky o popravách byly vydávány hromadně (v období od léta 2009 do léta 2011 jich bylo vyneseno až 550), při udělování trestu smrti nebyla dodržována pravidla spravedlivého procesu.

12.4.2011

29.

BOZORGNIA Mostafa

Pohlaví: muž

Velitel oddělení 350 ve věznici Evín. V řadě příležitostí se dopustil vůči vězňům nepřiměřeného násilí.

12.4.2011

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

Pohlaví: muž

Mluvčí justice od dubna 2019. Bývalý předseda teheránského soudu. Bývalý velitel Íránské vězeňské služby. Z titulu své funkce se podílel na hromadných zadržováních politických protestujících a zastírání násilností páchaných v nápravných zařízeních.

12.4.2011

31.

SEDAQAT (též znám jako Sedaghat) Farajollah

Pohlaví: muž

Pomocný tajemník Generální správy věznic v Teheránu. Velitel věznice Evín v Teheránu (do října roku 2010), v době jeho působení ve funkci docházelo k mučení. Působil jako člen vězeňské služby a v řadě případů vězňům vyhrožoval a vyvíjel na ně nátlak.

12.4.2011

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

Pohlaví: muž

Jako seniorní poradce a zástupce velitele íránské vězeňské služby je odpovědný za závažné porušování lidských práv vězňů. Zajišťoval správu systému, v němž byli vězni vystavováni násilnostem, mučení, nelidskému/ponižujícímu zacházení a velmi špatným životním podmínkám.

12.4.2011

33.

ABBASZADEH-MESHKINI Mahmoud

Pohlaví: muž

Poradce íránské Vrchní rady pro lidská práva. Bývalý tajemník Rady pro lidská práva. Bývalý guvernér provincie Ílám. Bývalý politický ředitel na ministerstvu vnitra. Jako předseda Výboru článku 10 zákona o činnosti politických stran a uskupení byl odpovědný za povolování demonstrací a dalších veřejných událostí a za registraci politických stran.

V roce 2010 pozastavil činnost dvou reformních politických stran spojených s Mírem Husajnem Músavím – Fronty účasti na islámském Íránu a Organizace bojovníků islámské revoluce. Od roku 2009 důsledně a soustavně odmítá povolovat jakákoli nevládní shromáždění, a znemožňuje tak uplatňování ústavního práva na protest, což v rozporu s právem na svobodu shromažďování vede k mnoha případům zatčení pokojných demonstrantů.

V roce 2009 rovněž odmítl opozici povolit obřad na uctění památky osob, jež byly zabity během protestů v souvislosti s prezidentskými volbami.

10.10.2011

34.

AKBARSHAHI Ali-Reza

Pohlaví: muž

Bývalý generální ředitel íránského ústředí pro kontrolu drog (též známého jako protinarkotické ústředí). Bývalý velitel teheránské policie. Za jeho vedení byly policejní síly odpovědné za to, že při zatýkání a během zadržovací vazby používaly vůči podezřelým osobám protiprávní násilí. Teheránská policie se v červnu roku 2009 rovněž podílela na raziích na kolejích Teheránské univerzity, při nichž podle komise íránského parlamentu (Madžlisu) policie a příslušníci jednotek Basídž zranili více než 100 studentů. V současnosti velitel železniční policie.

10.10.2011

35.

AKHARIAN Hassan

Pohlaví: muž

Dozorce na oddělení č. 1 věznice Radžaj-Šahr ve městě Karadž (do července roku 2010). Několik bývalých vězňů vypovědělo, že používal mučení a že na základě jeho rozkazů nebyla vězňům poskytována lékařská pomoc. Podle záznamu výpovědi jednoho z uvedených vězňů ve věznici Radžaj-Šahr jej všichni dozorci tvrdě bili, a to s plným vědomím Hassana Akhariana. Existuje rovněž nejméně jeden ohlášený případ trýznivého zacházení a následného úmrtí zadržovaného (Mohsen Beikvand), k němuž došlo v době Akharianovy služby. Mohsen Beikvand zemřel v září roku 2010. Podle důvěryhodných výpovědí spoluvězňů byl zabit na příkaz Hassana Akhariana.

10.10.2011

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (též znám jako: AVAEE Seyyed Alireza)

Pohlaví: muž

Ministr spravedlnosti. Bývalý ředitel zvláštního vyšetřovacího úřadu. Do července roku 2016 náměstek ministra vnitra a vedoucí veřejného registru. Od dubna roku 2014 poradce disciplinárního soudu pro soudce. Bývalý předseda teheránského soudu. Jako předseda teheránského soudu je odpovědný za porušování lidských práv, svévolné zatýkání, porušování práv vězňů a vysoký počet poprav.

10.10.2011

37.

BANESHI Jaber

Pohlaví: muž

Vedoucí oddělení 22 odvolacího soudu v Šírázu (od listopadu roku 2011). Prokurátor v Šírázu (do října roku 2011). Prokurátor v případu bombového útoku spáchaného v roce 2008 v Šírázu, jejž režim využil k tomu, aby odsoudil k trestu smrti další osoby, které do incidentu nebyly nijak zapojeny. Vynášel rozsudky smrti a další přísné tresty nad příslušníky menšin, čímž mimo jiné porušoval jejich lidská práva, právo na spravedlivý proces a právo nebýt svévolně zadržován.

10.10.2011

38.

FIRUZABADI Maj-Gen Dr Seyyed Hasan (též znám jako: FIRUZABADI Maj-Gen Dr Seyed Hassan; FIROUZABADI Maj-Gen Dr Seyyed Hasan; FIROUZABADI Maj-Gen Dr Seyed Hassan)

Místo narození: Machhad.

Datum narození: 3.2.1951

Pohlaví: muž

Jako náčelník štábu íránských ozbrojených sil (1989–2016) byl nejvyšším vojenským velitelem odpovědným za vedení všech vojenských útvarů a politik, včetně příslušníků Islámských revolučních gard a policie. Oddíly pod jeho formálním velením v roce 2009 vedly brutální represe proti pokojným demonstrantům a prováděly hromadná zatýkání.

V současnosti vojenský poradce Nejvyššího vůdce a člen Nejvyšší národní rady bezpečnosti a Rady pro určování zájmů režimu.

10.10.2011

39.

GANJI Mostafa Barzegar

Pohlaví: muž

Generální prokurátor v Kummu (2008–2017), nyní stojí v čele generálního ředitelství věznic. Byl odpovědný za svévolné zatčení desítek pachatelů ve městě Kumm a za špatné zacházení s těmito osobami. Byl spoluodpovědný za hrubé porušování práva na spravedlivý proces, a přispíval tak k nadměrnému a stále častějšímu používání trestu smrti a k prudkému nárůstu počtu poprav v období let 2009 a 2010.

10.10.2011

40.

HABIBI Mohammad Reza

Pohlaví: muž

Generální prokurátor v Isfahánu. Bývalý vedoucí úřadu ministerstva spravedlnosti v Jazdu. Bývalý zástupce prokurátora v Isfahánu. Zapojen do řízení, v jejichž rámci bylo porušeno právo obžalovaných na spravedlivý proces – například v případě Abdolláha Fathího, jenž byl popraven v květnu roku 2011 poté, co Mohammad Rezá Habíbí během soudního procesu v březnu roku 2010 ignoroval jeho právo na slyšení a jeho problémy plynoucí z duševní nemoci. Byl spoluodpovědný za hrubé porušování práva na spravedlivý proces, a přispěl tak k prudkému nárůstu počtu poprav v roce 2011.

10.10.2011

41.

HEJAZI Mohammad

Místo narození: Isfahán

Datum narození: 1956

Pohlaví: muž

Generál Islámských revolučních gard, hrál klíčovou úlohu při zastrašování a vyhrožování, které byly namířeny proti „nepřátelům Íránu“. Bývalý velitel sborů Islámských revolučních gard na základně Sarollah v Teheránu, bývalý velitel jednotek Basídž, v roce 2009 hrál klíčovou úlohu při povolebních tvrdých zákrocích proti protestujícím.

10.10.2011

43.

JAVANI Yadollah

Pohlaví: muž

Zástupce velitele Islámských revolučních gard pro politické otázky. Prostřednictvím veřejných prohlášení, ve kterých podporoval zatýkání a postihy protestujících a oponentů režimu, se opakovaně pokoušel potlačit právo na svobodu projevu a svobodu vyjadřování. Jeden z prvních vysokých představitelů, kteří v roce 2009 požadovali zatčení Míra Husajna Músavího, Mahdího Karrúbího a Muhammada Chátamího. Podporoval využívání metod, které jsou v rozporu s právem na spravedlivý proces, včetně veřejných doznání, a zveřejňoval obsah výslechů ještě před zahájením procesu. Podle dostupných důkazů rovněž toleroval použití násilí proti protestujícím a vzhledem k jeho postavení řádného příslušníka Islámských revolučních gard je vysoce pravděpodobné, že věděl o používání tvrdých metod výslechu s cílem získat vynucené doznání.

10.10.2011

44.

JAZAYERI Massoud

Pohlaví: muž

Hodnost: brigádní generál

V rámci společného vojenského štábu íránských ozbrojených sil byl brigádní generál Massoud Jazayeri zástupcem náčelníka štábu odpovědným za kulturní a mediální záležitosti (odbor též znám jako velitelství státní obranné propagandy). Jakožto zástupce náčelníka štábu se v roce 2009 aktivně podílel na represích protestujících. V rozhovoru pro deník Kayhan varoval, že v Íránu i mimo Írán již byla identifikována řada demonstrantů a v pravou chvíli na ně dojde řada.

Otevřeně vyzýval k represím vůči zahraničním hromadným sdělovacím prostředkům a íránské opozici. V roce 2010 požádal vládu, aby přijala přísnější zákony namířené proti íránským občanům, kteří spolupracují se zahraničními zdroji sdělovacích prostředků.

10.10.2011

45.

JOKAR Mohammad Saleh

Pohlaví: muž

Zástupce revolučních gard pro parlamentní záležitosti. V letech 2011 až 2016 poslancem parlamentu za provincii Jazd a členem parlamentního výboru pro národní bezpečnost a zahraniční politiku. Bývalý velitel studentských jednotek Basídž.

V této funkci se aktivně podílel na potlačování protestů a indoktrinaci dětí a mladých lidí s cílem pokračovat v potlačování práva na svobodný projev a na vyjadřování nesouhlasného postoje. Jako člen parlamentního výboru pro národní bezpečnost a zahraniční politiku veřejně podporoval potlačování opozice.

10.10.2011

46.

KAMALIAN Behrouz

(též znám jako: Hackers Brain, Behrooz_Ice)

Místo narození: Teherán (Írán)

Datum narození: 1983

Pohlaví: muž

Vedoucí počítačové skupiny „Ashiyaneh“ spojené s íránským režimem. Skupina „Ashiyaneh“ pro oblast digitální bezpečnosti, založená Behrouzem Kamalianem, je odpovědná za intenzivní počítačové útoky jak proti domácím oponentům a reformistům, tak i proti zahraničním institucím. Činnost Kamalianovy organizace „Ashiyaneh“ napomáhala tvrdým zásahům režimu proti opozici, jejichž součástí byly četné případy porušení lidských práv.

10.10.2011

47.

KHALILOLLAHI Moussa (též znám jako: KHALILOLLAHI Mousa, ELAHI Mousa Khalil)

Pohlaví: muž

Prokurátor v Tabrízu. Byl zapojen do případu Sakíne Muhammadí Aštíániové a je spoluodpovědný za hrubé porušování práva na spravedlivý proces.

10.10.2011

48.

MAHSOULI Sadeq (též znám jako: MAHSULI Sadeq)

Místo narození: Orumíje (Írán)

Datum narození: 1959/60

Pohlaví: muž

Poradce bývalého prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda a současný člen Rady pro určování zájmů režimu a místopředseda Fronty vytrvalosti. Ministr sociálních věcí a sociálního zabezpečení v období let 2009 až 2011. Do srpna 2009 ministr vnitra. Jakožto ministr vnitra byl Sadeq Mahsouli nadřízen všem policejním silám, bezpečnostním agentům ministerstva vnitra a tajným agentům. Síly pod jeho vedením byly odpovědné za útoky na koleje Teheránské univerzity, k nimž došlo 14. června 2009, a za mučení studentů v suterénních prostorách ministerstva (neblaze proslulé čtvrté podzemní podlaží). Další demonstranti byly vystaveni hrubému zacházení ve vazebním zařízení Kahrizak, jehož provoz zajišťovala policie podléhající kontrole Sadeqa Mahsouliho.

10.10.2011

49.

MALEKI Mojtaba

Pohlaví: muž

Zástupce vedoucího ministerstva spravedlnosti v provincii Chorásán-Razaví. Bývalý prokurátor v Kermánšáhu. Měl podíl na vysokém počtu rozsudků trestu smrti v Íránu, včetně řízení se sedmi vězni odsouzenými za obchodování s drogami, kteří byli oběšeni ve stejný den, 3. ledna 2010, v ústřední věznici města Kermánšáhu. OMIDI Mehrdad

10.10.2011

50.

OMIDI Mehrdad (též znám jako: Reza; OMIDI Reza)

Pohlaví: muž

Ředitel VI. policejního úseku, oddělení vyšetřování. Bývalý velitel zpravodajské služby v rámci íránské policie. Bývalý velitel jednotky íránské policie pro počítačovou trestnou činnost. Byl odpovědný za tisíce případů vyšetřování reformistů a politických oponentů používajících internet a za podání žalob na tyto osoby. Byl tedy odpovědný za hrubé porušování lidských práv při represích namířených proti osobám, které veřejně vystupovaly na obranu svých legitimních práv, včetně svobody projevu, v průběhu protestů v rámci tzv. Zeleného hnutí v roce 2009 i po jejich skončení.

10.10.2011

51.

SALARKIA Mahmoud

Pohlaví: muž

Bývalý ředitel teheránského fotbalového klubu „Persepolis“

Bývalý vedoucí komise pro ropu a dopravu města Teheránu. Zástupce generálního prokurátora Teheránu pro záležitosti vězeňství během zásahů v roce 2009. Jakožto zástupce generálního prokurátora Teheránu pro záležitosti vězeňství byl přímo odpovědný za vydání mnoha zatykačů na nevinné pokojné demonstranty a aktivisty. Řada zpráv od obránců lidských práv dokládá, že prakticky všichni zadržení byli na základě jeho pokynů po různě dlouhou dobu drženi v izolaci, aniž by měli přístup ke svému právníkovi či rodinám a aniž by proti nim bylo vzneseno obvinění, a to často za podmínek, které se rovnají nedobrovolnému zmizení. Jejich rodiny často nebyly o jejich zatčení informovány. V současné době působí jako právník.

10.10.2011

52.

KHODAEI SOURI Hojatollah

Místo narození: Selseleh (Írán) –

Datum narození: 1964

Pohlaví: muž

Člen Výboru pro národní bezpečnost a zahraniční politiku. Poslanec parlamentu za provincii Lorestán. Člen parlamentní komise pro zahraniční a bezpečnostní politiku. Ředitel věznice Evín do roku 2012. Za Surího vedení bylo mučení v evínské věznici běžnou praxí. V oddělení č. 209 byla zadržována řada aktivistů za pokojné aktivity namířené proti stávající vládě.

10.10.2011

53.

TALA Hossein (též znám jako: TALA Hosseyn)

Pohlaví: muž

Starosta města Eslamšár. Bývalý íránský poslanec. Do září roku 2010 působil jako generální guvernér („farmandar“) provincie Teherán, odpovědný za zásah policejních sil, a tedy za potlačení demonstrací. V prosinci roku 2010 mu byla udělena cena za jeho úlohu v povolebních represích.

10.10.2011

54.

TAMADDON Morteza (též znám jako: TAMADON Morteza)

Místo narození: Shar Kord Isfahán

Datum narození: 1959

Pohlaví: muž

Bývalý předseda Rady teheránské provincie pro veřejnou bezpečnost. Bývalý generální guvernér Islámských revolučních gard pro teheránskou provincii. Ve funkci guvernéra a předsedy Rady teheránské provincie pro veřejnou bezpečnost nese celkovou odpovědnost za veškeré represivní aktivity Islámských revolučních gard v teheránské provincii, včetně zásahů proti politickým demonstrantům, k nimž došlo od června roku 2009. V současnosti člen rady technické univerzity Khajeh Nasireddin Tusi.

10.10.2011

55.

ZEBHI Hossein

Pohlaví: muž

První náměstek soudního poradce a soudce nejvyššího soudu. Zástupce generálního prokurátora Íránu (2007–2015). Ve výše uvedené funkci byl odpovědný za soudní řízení související s povolebními protesty v roce 2009, která byla vedena v rozporu s lidskými právy. Dále v této funkci toleroval neúměrně přísné tresty za trestnou činnost související s drogami.

10.10.2011

56.

BAHRAMI Mohammad-Kazem

Pohlaví: muž

Předseda správního soudu. Jako vedoucí představitel vojenského soudnictví se v roce 2009 podílel na represích namířených proti pokojným demonstrantům.

10.10.2011

57.

HAJMOHAM- MADI Aziz (též znám jako Aziz Hajmohammadi, Noorollah Azizmohammadi)

Místo narození: Teherán (Írán)

Datum narození: 1948

Pohlaví: muž

Soudce trestního soudu teheránské provincie. Od roku 1971 působil v justici a byl zapojen do několika soudních řízení s demonstranty, zejména s učitelem Abdolem-Rezou Ghanbarím, jenž byl kvůli svým politickým aktivitám zadržen v lednu roku 2010 a odsouzen k trestu smrti.

10.10.2011

58.

BAGHERI Mohammad-Bagher

Pohlaví: muž

Soudce nejvyššího soudu od prosince 2015. Bývalý místopředseda soudní správy provincie Jižní Chorásán, odpovědný za prevenci trestné činnosti. Vedle 140 trestů smrti vykonaných v období od března roku 2010 do března roku 2011, které Mohammed-Bagher Bagheri přiznal, mělo být ve stejném období a ve stejné provincii Jižního Chorásánu tajně vykonáno v červnu 2011 na sto dalších poprav, aniž by o nich byly informovány rodiny či právníci. Byl spoluodpovědný za hrubé porušování práva na spravedlivý proces, a přispěl tak k vysokému počtu rozsudků smrti.

10.10.2011

59.

BAKHTIARI Seyyed Morteza

Místo narození: Mašad (Írán)

datum narození: 1952

Pohlaví: muž

Předseda dobročinné nadace imáma Chomejního (od července 2019). Bývalý zástupce správce svatyně imáma Rezy. Bývalý úředník zvláštního klerikálního soudu. Bývalý ministr spravedlnosti (2009 až 2013). Během jeho působení ve funkci ministra spravedlnosti se podmínky v íránských věznicích ve srovnání s uznávanými mezinárodními standardy značně zhoršily a běžně docházelo ke špatnému zacházení s vězni. Kromě toho hrál klíčovou úlohu při vyhrožování příslušníkům íránské diaspory a jejich pronásledování tím, že oznámil vytvoření zvláštního soudu určeného konkrétně k řešení otázky Íránců žijících mimo Írán. Pod jeho vedením došlo i k prudkému nárůstu počtu poprav v Íránu, včetně tajných poprav, které vláda neoznámila, a poprav za trestné činy související s drogami.

10.10.2011

60.

HOSSEINI Dr Mohammad (též znám jako: HOSSEYNI, Dr Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed a Sayyid)

Místo narození: Rafsandžán, Kermán

Datum narození: 1961

Pohlaví: muž

Poradce bývalého prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda a mluvčí radikální politické frakce YEKTA. Ministr kultury a otázek islámu (2009–2013). Bývalý člen Islámských revolučních gard, podílel se na represích vůči novinářům.

10.10.2011

61.

MOSLEHI Heydar (též znám jako: MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)

Místo narození: Isfahán (Írán)

Datum narození: 1956

Pohlaví: muž

Zástupce ideologického a politického úřadu velitele íránských ozbrojených sil (od roku 2018). Bývalý poradce pro nejvyšší judikaturu u Islámské revoluční gardy. Vedoucí organizace pro publikace o úloze duchovních ve válce. Bývalý ministr pro zpravodajskou činnost (2009–2013). Pod jeho vedením pokračovalo ministerstvo pro zpravodajskou činnost ve širokosáhlém svévolném zatýkání a pronásledování demonstrantů a disidentů. Ministerstvo pro zpravodajskou činnost provozuje oddělení č. 209 evínské věznice, kde je zadržována řada aktivistů za své pokojné aktivity namířené proti stávající vládě. Vyšetřovatelé z ministerstva pro zpravodajskou činnost podrobili vězně v oddělení č. 209 bití a duševnímu a sexuálnímu zneužívání.

10.10.2011

62.

ZARGHAMI Ezzatollah

Místo narození: Dezful (Írán)

datum narození: 22. července 1959

Pohlaví: muž

Člen nejvyšší rady pro kyberprostor a Rady kulturní revoluce. Do listopadu roku 2014 působil jako vedoucí státního vysílání Íránské islámské republiky (Islamic Republic of Iran Broadcasting – IRIB). Během svého působení v této funkci byl odpovědný za veškerá programová rozhodnutí. IRIB vysílal v srpnu roku 2009 a v prosinci roku 2011 vynucená doznání zadržovaných osob a řadu zinscenovaných procesů. Tyto pořady představují jasné porušení mezinárodních ustanovení o spravedlivém soudním řízení a práva na spravedlivý proces.

23.3.2012

63.

TAGHIPOUR Reza

Místo narození: Maragheh (Írán)

Datum narození: 1957

Pohlaví: muž

Člen nejvyšší rady pro kyberprostor. Člen rady města Teheránu. Bývalý ministr informatiky a komunikací (2009–2012).

Jakožto ministr informatiky byl jedním z vysoce postavených úředníků pověřených cenzurou a kontrolou internetových činností a rovněž veškerých způsobů komunikace (zejména mobilními telefony). Během vyšetřování osob zadržovaných z politických důvodů vyšetřovatelé využívali jejich osobní údaje, emaily a komunikace. Po prezidentských volbách v roce 2009 a během pouličních demonstrací byly odpojeny sítě mobilních operátorů a zablokováno zasílání textových zpráv, docházelo k rušení satelitního vysílání televizních kanálů a k místnímu pozastavení nebo alespoň zpomalení internetu.

23.3.2012

64.

KAZEMI Toraj

Pohlaví: muž

Velitel teheránské divize policie pro počítačovou trestnou činnost, která je uvedena na seznamu EU. V rámci výkonu této funkce oznámil kampaň vládních hackerů s cílem lépe kontrolovat informace na internetu a poškodit „nebezpečné“ internetové stránky.

23.3.2012

65.

LARIJANI Sadeq

Místo narození: Najaf (Irák)

datum narození: 1960 nebo srpen 1961

Pohlaví: muž

Dne 29. prosince 2018 jmenován vedoucím Rady pro určování zájmů režimu. Nejvyšší představitel soudnictví od roku 2009. Nejvyšší představitel soudnictví musí odsouhlasit a podepsat veškeré rozsudky kisás (odplata), hodúd (trestné činy rouhání) a ta'zirat (trestné činy proti státu). To zahrnuje vynesení rozsudku a uložení trestu smrti, bičování a amputace. V tomto ohledu osobně schválil řadu rozsudků trestu smrti, v rozporu s mezinárodními normami, včetně kamenování, poprav udušením, poprav mladistvých a veřejných poprav, jako v případech, kdy tisíce osob přihlížely popravám vězňů oběšením na mostech. Přispěl tak k vysokému počtu poprav. Rovněž umožňoval ukládání tělesných trestů, jako byly například amputace nebo kapání kyseliny do očí odsouzené osoby. Od doby, kdy Sadeq Larijani převzal funkci, se značně zvýšila četnost svévolného zatýkání politických vězňů, obránců lidských práv a příslušníků menšin. Sadek Larídžání je rovněž odpovědný za systematické porušování dodržování práva na spravedlivý proces při soudních řízeních v Íránu.

23.3.2012

66.

MIRHEJAZI Ali

Pohlaví: muž

Je členem uzavřeného okruhu Nejvyššího vůdce a je jednou z osob odpovědných za plánování potlačování protestů, ke kterým dochází od roku 2009, je rovněž spojován s osobami odpovědnými za potlačování těchto protestů.

23.3.2012

67.

SAEEDI Ali

Pohlaví: muž

Zástupce vůdce v Islámské revoluční gardě (Guide chez les Pasdaran) od roku 1995 poté, co absolvoval kariéru v rámci vojenské instituce, přesněji ve zpravodajských službách Pasdaran. Díky této úřední funkci se stal nezbytným zprostředkovatelem mezi příkazy, které přicházejí z Nejvyššího výboru vůdce (Bureau du Guide) a v rámci represivního aparátu Islámské revoluční gardy (Pasdaran).

23.3.2012

68.

RAMIN Mohammad-Ali

Místo narození: Dezful (Írán)

datum narození: 1954

Pohlaví: muž

Generální tajemník Světové nadace holokaustu (World Holocaust Foundation) zřízené na Mezinárodní konferenci o přezkumu globálního vnímání holokaustu (International Conference to Review the Global Vision of the Holocaust) konané v roce 2006, za jejíž uspořádání jménem íránské vlády byl Mohammad-Alí Ramin odpovědný. Do prosince roku 2013 nesl jako náměstek ministra pro tisk hlavní odpovědnost za cenzuru; přímo odpovídal za ukončení činnosti řady orgánů reformního tisku (Etemad, Etemad-e Melli, Shargh apod.), zrušení nezávislého sdružení tisku a za zastrašování či zatýkání novinářů.

23.3.2012

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Místo narození: Farsán, Čaharmahal i Bahtijari (jih) – (Írán)

Datum narození: 1967

Pohlaví: muž

Do listopadu 2019 ředitel teheránské pobočky nadace Astan Qods Razavi. Bývalý starosta Mašhadu, druhého největšího íránského města, kde se pravidelně konají veřejné popravy. Bývalý náměstek ministra vnitra pro politické záležitosti, jmenovaný v roce 2009. V této funkci byl odpovědný za represe namířené proti osobám, které veřejně vystupovaly na obranu svých legitimních práv, včetně svobody projevu. Později jmenován vedoucím íránské volební komise pro parlamentní volby v roce 2012 a prezidentské volby v roce 2013.

23.3.2012

73.

FAHRADI Ali

Pohlaví: muž

Zástupce vedoucího inspektorátu pro právní záležitosti a veřejnou kontrolu při ministerstvu spravedlnosti v Teheránu. Bývalý prokurátor v Karadži. Odpovědný za hrubé porušování lidských práv, včetně trestních stíhání končících rozsudkem trestu smrti. Během jeho působení ve funkci prokurátora byl v regionu Karadži vykonán vysoký počet poprav.

23.3.2012

74.

REZVANMA-NESH Ali

Pohlaví: muž

Zástupce prokurátora ve městě Karadž, oblast Alborz. Odpovědný za hrubé porušování lidských práv, včetně účasti na popravě mladistvého.

23.3.2012

75.

RAMEZANI Gholamhossein

Pohlaví: muž

Od roku 2011 ředitel zpravodajské sekce na ministerstvu obrany; od listopadu 2009 do března 2011: velitel zpravodajství Pasdaranu; od března 2008 do listopadu 2009: zástupce velitele zpravodajství Pasdaranu; od dubna 2006 do března 2008: velitel Pasdaranu odpovědný za ochranu a zpravodajství. Zapojen do potlačování svobody projevu, včetně toho, že je spojován s osobami odpovědnými za zatýkání a mučení bloggerů/novinářů v roce 2004 a údajně se podílel na potlačování povolebních protestů v roce 2009.

23.3.2012

76.

SADEGHI Mohamed

Pohlaví: muž

Plukovník a zástupce velitele technické a kybernetické zpravodajské služby Islámských revolučních gard; odpovědný za analytické středisko a boj proti organizované trestné činnosti v rámci Islámských revolučních gard (Pasdarán). Odpovědný za zatýkání a mučení bloggerů/novinářů.

23.3.2012

77.

JAFARI Reza

Datum narození: 1967

Pohlaví: muž

Od roku 2012 poradce disciplinárního soudu pro soudce. Člen Výboru pro určování trestného internetového obsahu, což je subjekt odpovědný za cenzuru internetových stránek a sociálních médií. Bývalý šéf zvláštního stíhání kyberkriminality (v období let 2007 až 2012). Byl odpovědný za potlačování svobody projevu, a to i zatýkáním, zadržováním a stíháním bloggerů a novinářů. S osobami zatčenými pro podezření z kyberkriminality bylo špatně zacházeno a byl s nimi veden nespravedlivý soudní proces.

23.3.2012

78.

RESHTE- AHMADI Bahram

Pohlaví: muž

Soudce obecného soudu v severním Teheránu. Bývalý inspektor státního zastupitelství v Teheránu. Zástupce vedoucího úřadu pro záležitosti vězeňství v provincii Teherán. Bývalý zástupce prokurátora v Teheránu (do roku 2013). Vedl středisko pro trestní stíhání ve věznici Evín. Byl odpovědný za odpírání práv obráncům lidských práv a politickým vězňům, včetně návštěv a jiných práv zadržených osob.

23.3.2012

79.

RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf

Pohlaví: muž

Bývalý ředitel věznice Evín, jmenován v polovině roku 2012. Během jeho působení se podmínky ve věznici zhoršily a zprávy uvádějí, že se trýznivé zacházení s vězni stupňuje. V říjnu 2012 drželo devět vězeňkyň hladovku na protest proti porušování jejich práv a násilnému zacházení ze strany vězeňské stráže.

12.3.2013

80.

KIASATI Morteza

Pohlaví: muž

Soudce revolučního soudu v Awházu, 4. oddělení, který vynesl tresty smrti nad čtyřmi arabskými politickými vězni (bratři Taha Hejdariján, Abás Hejdariján a Abd al-Rahman Hejdariján a Alí Šarífí). Uvedení muži byli zatčeni, mučeni a popraveni oběšením bez řádného soudního řízení. Tyto případy, jakož i absence řádného řízení jsou zmíněny ve zprávě zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva v Íránu ze dne 13. září 2012 a ve zprávě generálního tajemníka OSN o Íránu ze dne 22. srpna 2012.

12.3.2013

81.

MOUSSAVI, Seyed Mohammad Bagher

Pohlaví: muž

Soudce revolučního soudu v Awházu, 2. oddělení, který dne 17. března 2012 vynesl tresty smrti nad pěti arabskými občany Ahwázu (Mohammad Alí Amúrí, Hašam Ša'bání Amúrí, Hadí Rášedí, Sajíd Džáber Albošoka, Sajíd Mochtár Albošoka) za „činnost proti národní bezpečnosti“ a „nepřátelství vůči Bohu“. Tyto rozsudky potvrdil dne 9. ledna 2013 íránský nejvyšší soud. Těchto pět osob bylo více než rok vězněno bez vznesení obvinění a byli mučeni a odsouzeni bez řádného řízení.

12.3.2013

82.

SARAFRAZ Mohammad (Dr) (též znám jako: Haj-agha Sarafraz)

Místo narození: Teherán

Datum narození: přibližně 1963

Bydliště: Teherán

Pohlaví: muž

Bývalý člen Nejvyšší rady pro kyberprostor. Bývalý ředitel státního vysílání Íránské islámské republiky (IRIB) (2014–2016). Bývalý ředitel IRIB World Service a Press TV, odpovědný za veškerá programová rozhodnutí. V úzkém kontaktu s orgány státní bezpečnosti. Pod jeho vedením spolupracovala Press TV spolu s IRIB s íránskými bezpečnostními službami a prokurátory na vysílání vynucených přiznání zadržených osob, včetně přiznání íránsko-kanadského novináře a filmového režiséra Maziara Bahariho, v pravidelném týdenním pořadu „Írán dnes“. Nezávislý regulační orgán pro odvětví telekomunikací OFCOM uložil organizaci Press TV ve Spojeném království pokutu ve výši 100 000 GBP za to, že v roce 2011 odvysílala Bahariho přiznání, které bylo natočeno ve vězení a které Bahari učinil pod nátlakem. Sarafraz je proto spojován s porušováním práva na řádné a spravedlivé řízení.

12.3.2013

83.

JAFARI, Asadollah

Pohlaví: muž

Ve funkci prokurátora v provincii Mázandarán Asadollah Jafari v trestních řízeních, která vedl, navrhoval uložení trestu smrti, což vedlo k řadě poprav, včetně poprav veřejných, přičemž uložení trestu smrti bylo v daných případech v rozporu s mezinárodním humanitárním právem, mimo jiné bylo zcela nepřiměřené. Assadollah Jafari byl rovněž odpovědný za nezákonné zatýkání a porušování práv zadržených představitelů společenství Bahá'í od jejich prvotního zatčení po jejich držení v izolaci vazebního zařízení zpravodajských služeb.

12.3.2013

84.

EMADI, Hamid Reza (též znám jako: Hamidreza Emadi)

Místo narození: Hamedan

Datum narození: přibližně 1973

Bydliště: Teherán

Pracoviště: sídlo Press TV, Teherán

Pohlaví: muž

Ředitel televizního zpravodajského vysílání. Bývalý vedoucí producent Press TV.

Odpovědný za výrobu a vysílání záznamů vynucených přiznání zadržených osob, včetně novinářů, politických aktivistů, příslušníků kurdských a arabských menšin, čímž porušuje mezinárodně uznávaná práva na řádné a spravedlivé řízení. Nezávislý regulační orgán pro odvětví telekomunikací OFCOM uložil organizaci Press TV ve Spojeném království pokutu ve výši 100 000 GBP za to, že v roce 2011 odvysílala přiznání íránsko-kanadského novináře a filmového režiséra Maziara Bahariho, které bylo natočeno ve vězení a které Bahari učinil pod nátlakem. Nevládní organizace informovaly o dalších případech vynuceného přiznání zprostředkovaného televizním vysíláním Press TV. Emadi je proto spojován s porušováním práva na řádné a spravedlivé řízení.

12.3.2013

85.

HAMLBAR, Rahim

Pohlaví: muž

Soudce 1. oddělení revolučního soudu v Tabrízu. Odpovědný za přísné tresty uložené příslušníkům etnické menšiny Ázerů a aktivistům bojujícím za práva pracujících, které obvinil ze špionážní činnosti proti národní bezpečnosti, propagandy proti íránskému režimu a urážky íránského vůdce. V mimořádně sledovaném případu odsoudil dvacet dobrovolných pracovníků zapojených do záchranných prací po zemětřesení, jež postihlo Írán v srpnu roku 2012, k trestu odnětí svobody za jejich pokusy pomáhat obětem zemětřesení. Soud tyto pracovníky obvinil ze „zločinného spolčování a konspirace proti národní bezpečnosti.“

12.3.2013

86.

MUSAVI-TABAR, Seyyed Reza

Pohlaví: muž

Bývalý ředitel revoluční prokuratury v Šírázu. Odpovědný za nezákonné zatýkání politických aktivistů, novinářů, obránců lidských práv, představitelů Baha'í společenství a politických vězňů a za špatné zacházení s nimi, za jejich obtěžování, mučení a vyslýchání a za to, že jim byl odepírán přístup k obhájcům a řádnému řízení. Seyyed Reza Musavi-Tabar podepsal soudní příkazy v nechvalně známém vazebním zařízení č. 100 (věznice pro muže), včetně příkazu, na jehož základě byla baháistka Raha Sabetová po tři roky držena v izolaci.

12.3.2013

87.

KHORAMABADI, Abdolsamad

Předseda „Komise pro vymezení případů zločinného obsahu“

Pohlaví: muž

Zástupce ředitele pro soudní dohled (od 13. října 2018). Bývalý předseda „Komise pro vymezení případů zločinné povahy“, vládní organizace, která je pověřena cenzurou internetu a vyšetřováním počítačové trestné činnosti. Uvedená komise pod jeho vedením vymezila pojem „počítačové trestné činnosti“ prostřednictvím řady neurčitých kategorií, podle nichž se za trestný čin považuje vytváření a zveřejňování obsahu považovaného íránským režimem za nepřípustný. Je odpovědný za potlačování a blokování řady opozičních internetových stránek, internetových novin, blogů, internetových stránek nevládních organizací pro ochranu lidských práv, jakož i služeb Google a Gmailod od září roku 2012. Khoramabadi měl spolu s uvedenou komisí aktivní podíl na úmrtí blogera Sattara Beheshtiho ve vazbě v listopadu roku 2012. Komise, kterou Khoramabadi řídí, je tedy přímo odpovědná za systematické porušování lidských práv, a to zejména tím, že zakazuje a filtruje internetové stránky určené široké veřejnosti, a příležitostně dokonce znemožňuje přístup k internetu.

12.3.2013“


Top