EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0369

Rozhodnutí Komise (EU) 2020/369 ze dne 4. března 2020, kterým se subjektům zastupujícím zájmy spotřebitelů a obchodníků na úrovni Unie svěřuje pravomoc vydávat externí varování podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 (Text s významem pro EHP)

C/2020/1206

OJ L 67, 5.3.2020, p. 139–140 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/369/oj

5.3.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 67/139


ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/369

ze dne 4. března 2020,

kterým se subjektům zastupujícím zájmy spotřebitelů a obchodníků na úrovni Unie svěřuje pravomoc vydávat externí varování podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 ze dne 12. prosince 2017 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu zájmů spotřebitelů a o zrušení nařízení (ES) č. 2006/2004 (1), a zejména na čl. 27 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2017/2394 obsahuje ustanovení o spolupráci mezi příslušnými orgány, které byly členskými státy určeny jako orgány příslušné pro vymáhání dodržování právních předpisů Unie na ochranu zájmů spotřebitelů.

(2)

Podle čl. 27 odst. 2 nařízení (EU) 2017/2394 Komise svěří subjektům zastupujícím zájmy spotřebitele a případně zájmy obchodníků na úrovni Unie pravomoc vydávat externí varování týkající se podezření na protiprávní jednání, na něž se vztahuje uvedené nařízení.

(3)

Subjekty, na něž se vztahuje toto rozhodnutí, působí na úrovni celé Unie a vyjádřily zájem o účast na mechanismu externího varování. Tyto subjekty se zapsaly do rejstříku transparentnosti, a tudíž se zavázaly ke kodexu chování obsaženému v příloze III Dohody mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí o rejstříku transparentnosti pro organizace a osoby samostatně výdělečně činné, jež se podílejí na tvorbě a provádění politik EU (2).

(4)

Nařízení (EU) 2017/2394 se použije ode dne 17. ledna 2020. Toto rozhodnutí by se proto mělo použít od prvního dne po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, aby se dotčené organizace mohly co nejdříve zapojit do mechanismu externího varování.

(5)

V souladu s čl. 27 odst. 2 nařízení (EU) 2017/2394 byly členské státy ohledně subjektů, na něž se vztahuje toto rozhodnutí, konzultovány,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pravomoc vydávat externí varování podle čl. 27 odst. 2 nařízení (EU) 2017/2394 se svěřuje těmto subjektům:

a)

Evropské organizaci spotřebitelů (BEUC), identifikační číslo v rejstříku transparentnosti: 9505781573-45;

b)

Konfederaci organizací na podporu rodiny v Evropské unii (COFACE), identifikační číslo v rejstříku transparentnosti: 93283396780-85;

c)

Evropskému společenství spotřebních družstev (EURO COOP), identifikační číslo v rejstříku transparentnosti: 3819438251-87.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 4. března 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 345, 27.12.2017, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 277, 19.9.2014, s. 11.


Top