EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0212

Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/212 ze dne 17. února 2020, kterým se provádí rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii

ST/5863/2020/INIT

Úř. věst. L 43I, 17.2.2020, p. 6–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/212/oj

17.2.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 43/6


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2020/212

ze dne 17. února 2020,

kterým se provádí rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2013/255/SZBP ze dne 31. května 2013 o omezujících opatřeních vůči Sýrii (1), a zejména na čl. 30 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 31. května 2013 přijala Rada rozhodnutí 2013/255/SZBP.

(2)

Vzhledem k tomu, že někteří přední podnikatelé mají velké zisky na základě svých vztahů s Asadovým režimem a na oplátku pomáhají tento režim financovat, například prostřednictvím společných podniků, jež tito přední podnikatelé a subjekty vytvořili se státem podporovanými společnostmi s cílem realizovat developerské projekty na vyvlastněné půdě, tito podnikatelé a subjekty podporují Asadův režim a mají z něj prospěch, a to i využíváním vyvlastněného majetku.

(3)

Skutečnost, že Asadův režim osobám, které byly v důsledku konfliktu v Sýrii vysídleny, vyvlastnil půdu, navíc těmto osobám znemožňuje se vrátit do svých domovů.

(4)

Na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedený v příloze I rozhodnutí 2013/255/SZBP by mělo být doplněno osm fyzických osob a dva subjekty.

(5)

Rozhodnutí 2013/255/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha I rozhodnutí 2013/255/SZBP se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 17. února 2020.

Za Radu

předseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Úř. věst. L 147, 1.6.2013, s. 14.


PŘÍLOHA

1.   

Na seznam uvedený v oddílu A (Osoby) přílohy I rozhodnutí 2013/255/SZBP se doplňují tyto osoby:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„288.

Yasser Aziz ABBAS

(také znám jako Yasser, Yaser, Yasr – Aziz, Aziz – Abbas, Abas – ياسر عزيز عباس)

pohlaví: muž

datum narození: 22.8.1978

státní příslušnost: syrská

příbuzní / obchodní společníci / subjekty nebo partneři / vazby: Bajaa Trading Services LLC, Qudrah Trading, Tafawoq Tourism Projects Company, Top Business, Yang King, Al-Aziz Group

Přední podnikatel působící v Sýrii. Podporuje syrský režim nebo z něj má prospěch díky podnikatelským aktivitám, včetně pašování paliva a převodu zbraní. Yasser Aziz Abbas má prospěch ze zprostředkovávání dovozu ropy jménem syrského režimu a využívá svých vztahů s režimem k tomu, aby dosáhl preferenčního jednání a zacházení.

17. 2. 2020

289.

Mahir BurhanEddine AL-IMAM

(také znám jako ماهر برهان الدين الإمام)

pohlaví: muž

státní příslušnost: syrská

pozice: generální ředitel Telsa Group / Telsa Telecom

příbuzní / obchodní společníci / subjekty nebo partneři / vazby: Telsa Group / Telsa Telecom; Tazamon Contracting LLC; Castro LLC

Přední podnikatel působící v Sýrii, s podnikatelskými zájmy v oblasti cestovního ruchu, telekomunikací a nemovitostí. Jako generální ředitel režimem podporovaných společností Telsa Communication Group a Castro LLC a prostřednictvím dalších podnikatelských zájmů má Mahir BurhanEddine Al-Imam prospěch ze syrského režimu a podporuje jeho politiku v oblasti financování a lobování, jakož i jeho politiku v odvětví stavebnictví.

17. 2. 2020

290.

Waseem AL-KATTAN

(také znám jako Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim – Anouar – Al-Kattan, Al-Katan, Al-Qattan, Al-Qatan – وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)

pohlaví: muž

datum narození: 4.3.1976

státní příslušnost: syrská

pozice: předseda obchodní komory v provincii venkovské oblasti v okolí Damašku

příbuzní / obchodní společníci / subjekty nebo partneři / vazby:

Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; pokladník Svazu syrských obchodních komor

Přední podnikatel působící v Sýrii, který má prospěch ze syrského režimu a podporuje jej. Vlastník několika podniků a holdingových společností se zájmy a aktivitami v různých hospodářských odvětvích, jako jsou nemovitosti, luxusní hotely a obchodní centra. Wasseem Al-Kattan se rychle stal předním podnikatelem díky uvalení daní na zboží pašované do východní Ghúty, která byla v obležení, a nyní se prostřednictvím agresivních forem klientelismu angažuje ve prospěch režimu. Wasseem Al-Kattan má finanční prospěch ze zvýhodněného přístupu k veřejným zakázkám, jakož i licencím a zakázkám udělovaným vládními orgány, a to v důsledku svých úzkých vazeb na režim.

17. 2. 2020

291.

Amer FOZ

(také znám jako عامر فوز)

pohlaví: muž

datum narození: 11.3.1976

státní příslušnost: syrská

číslo pasu: 06010274747

pozice: generální ředitel společnosti ASM International General Trading, LLC (ASM International Trading)

příbuzní / obchodní společníci / subjekty nebo partneři / vazby: Samer Foz, osoba označená EU; společnost Aman Holding označená EU (Aman Damascus Joint Stock Company); společnost ASM International General Trading LLC (ASM International Trading)

Přední podnikatel s osobními a rodinnými podnikatelskými zájmy a aktivitami v řadě odvětví syrského hospodářství, mimo jiné prostřednictvím společnosti Aman Holding (dříve známé jako Aman Group). Prostřednictvím společnosti Aman Holding má finanční prospěch z přístupu k obchodním příležitostem a podporuje Asádův režim, včetně zapojením se do režimem podporovaného projektu Marota City. Od roku 2012 je rovněž generálním ředitelem společnosti ASM International Trading LLC.

Je rovněž spojen se svým bratrem Samerem Fozem, který je od ledna 2019 označen ze strany EU jako přední syrský podnikatel působící v Sýrii a podporující syrský režim nebo mající z něj prospěch.

17. 2. 2020

292.

Saqr RUSTOM

(také znám jako Saqr, Saqer – As’ad, Asaad, Asad – Al-Rustom, Al-Rostom - صقر رستم, صقر أسعد الرستم)

pohlaví: muž

státní příslušnost: syrská

pozice: velitel národních obranných sil v Homsu

příbuzní / obchodní společníci / subjekty nebo partneři / vazby: Damas Real Estate Development and Investment LLC

Vedoucí místní pobočky národních obranných sil v Homsu (režimních milicí Šabíha). V v této pozici nese odpovědnost za účast na brutálních represích namířených proti civilnímu obyvatelstvu v Sýrii. S ohledem na činnost svých milicí je Saqr Rustom odpovědný za řadu akcí profitujících z války, a má tedy prospěch ze syrského režimu a podporuje jej. Je spojen s označenou osobou Bassamem Hassanem, svým strýcem, s nímž za účelem investování do realitních projektů založil společnost Damas Real Estate Development and Investment LLC.

17. 2. 2020

293.

Abdelkader SABRA

(také znám jako Abdelkader, Abd el Kader, Abd al Kader, Abdul Kader Abd al Qadr, Abdul Qadr – Sabra, Sabrah - عبد القادر صبرا; عبد القادر صبره)

pohlaví: muž

datum narození: 14.9.1955

státní příslušnost: syrská; libanonská

pozice: majitel společnosti Sabra Maritime Agency, předseda syrsko-turecké podnikatelské rady; zakládající partner společnosti Phoenicia Tourism Company; předseda Komory pro námořní plavbu v Sýrii

příbuzní / obchodní společníci / subjekty nebo partneři / vazby:

Phoenicia Tourism Company (شركة فينيقيا للسياحة); Sabra Maritime Agency (كالة صبره البحرية)

Přední podnikatel působící v Sýrii s mnoha ekonomickými zájmy, zejména v námořním odvětví a v odvětví cestovního ruchu. Jako přední loďařský magnát a blízký obchodní společník Ramiho Makhloufa (stoupence režimu a bratrance Bašára Asáda), Abdelkader Sabra poskytuje syrskému režimu finanční a ekonomickou podporu, a to i prostřednictvím společností offshore. Abdelkader Sabra má rovněž prospěch ze svých vazeb na režim, které mu umožnily rozšířit svoji činnost a začít podnikat v odvětví nemovitostí. Podílí se také na praní peněz a obchodních aktivitách na podporu syrského režimu a osob či subjektů, jež jsou s ním spojeny.

17. 2. 2020

294.

Khodr Ali TAHER

(také znám jako خضر علي طاه)

pohlaví: muž

datum narození: 1976

státní příslušnost: syrská

pozice: ředitel a majitel společnosti Ella Media Services; zakládající partner společností Castle Security and Protection a Jasmine Contracting Company; předseda a zakládající partner společnosti Syrian Hotel Management Company; manažer a vlastník společnosti Ematel

Přední podnikatel působící v několika odvětvích syrského hospodářství, včetně soukromých bezpečnostních služeb, maloobchodního prodeje mobilních telefonů, hotelového managementu, reklamních služeb a služeb domácích převodů peněz.

Podporuje režim a má z něj prospěch prostřednictvím spolupráce v rámci své podnikatelské činnosti a zapojení do pašování a nekalého výnosného obchodování. Khodr Ali Taher je majitelem několika společností a spolumajitelem řady dalších. V rámci svých podnikatelských aktivit spolupracuje s režimem, mimo jiné tím, že se společností Syrian Transport and Tourism Company, jejíž dvě třetiny vlastní ministerstvo cestovního ruchu, založil společný podnik.

17. 2. 2020

 

 

příbuzní / obchodní společníci / subjekty nebo partneři / vazby:

Citadel for Protection; Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company.

 

 

295.

Adel Anwar AL-OLABI

(také znám jako Adel Anouar el-Oulabi / Adil Anwar al-Olabi - عادل أنور العلبي)

pohlaví: muž

datum narození: 1976

státní příslušnost: syrská

pozice: místopředseda společnosti Damascus Cham Holding Company (DCHC); guvernér Damašku

Přední podnikatel, který má prospěch z režimu a podporuje jej. Místopředseda společnosti Damascus Cham Holding Company (DCHC), investičního orgánu provincie Damašek, který spravuje majetek této provincie a realizuje projekt Marota City.

Adel Anwar Al-Olabi je rovněž guvernérem Damašku, přičemž do této funkce jej v listopadu 2018 jmenoval Bašár Asád. Jako guvernér Damašku a místopředseda společnosti DCHC je odpovědný za úsilí o provádění režimních politik výstavby na vyvlastněné půdě v Damašku (včetně vyhlášky č. 66 a zákona č. 10) zejména prostřednictvím projektu Marota City.

17. 2. 2020“

2.   

Na seznam obsažený v části B (Subjekty) v příloze I rozhodnutí 2013/255/SZBP se doplňují níže uvedené subjekty:

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„77.

Al Qatarji Company

(také známa pod názvem Qatarji International Group, Al-Sham and Al-Darwish Company, Khatirji / Katarji / Katerji Group, مجموعة/شركة قاطرخي)

Typ subjektu: soukromá společnost

Obor podnikání: dovoz/vývoz; nákladní silniční doprava; dodávky ropy a komodit

Jméno ředitele / členů vedení: Hussam AL-QATIRJI, výkonný ředitel (osoba označená EU)

Skutečný majitel(é): Hussam AL-QATIRJI, (osoba označená EU)

Významná společnost působící v řadě odvětví syrského hospodářství. Al Qatarji Company, jejíž správní radě předsedá Hossam Qatarji, člen Syrského lidového shromáždění, podporuje syrský režim a má z něj prospěch, neboť zprostředkovává obchod s pohonnými hmotami, zbraněmi a střelivem mezi režimem a různými aktéry včetně ISIS (Dá'iš) pod záminkou dovozu a vývozu potravin, podporuje milice bojující na straně režimu a využívá svých vazeb na režim k rozvoji své obchodní činnosti. .

17. 2. 2020

 

 

Registrované sídlo: Mazzah, Damascus (Damašek), Sýrie

Příbuzní / obchodní společníci / subjekty nebo partneři / vazby:

Arvada/Arfada Petroleum Company JSC.

 

 

78.

Damascus Cham Holding Company

(také známa pod názvem Damascus Cham Private Joint Stock Company, القابضة الشام دمشق)

Typ subjektu: veřejná společnost podle soukromého práva

Obor podnikání: developerská činnost

Jméno ředitele / členů vedení:

Adel Anwar AL-OLABI, místopředseda správní rady a guvernér Damašku (osoba označená EU)

Skutečný majitel: provincie Damašek

Damascus Cham Holding Company byla zřízena režimem jakožto investiční subjekt provincie Damašek za účelem správy jejího majetku a realizace luxusního developerského projektu Marota City na pozemcích, které byly vyvlastněny zejména podle vyhlášky č. 66 a zákona č. 10.

17. 2. 2020“

 

 

Příbuzní / obchodní společníci / subjekty nebo partneři / vazby:

Rami Makhlouf (osoba označená EU); Samer Foz (osoba označená EU) Mazen Tarazi (osoba označená EU);

Talas Group, vlastněná podnikatelem Anasem Talasem (osoba označená EU); Exceed Development and Investment Company, kterou vlastní soukromí investoři Hayan Mohammad Nazem Qaddour a Maen Rizk Allah Haykal (osoby označené EU); Khaled Al-Zubaidi a Nader Qalei (osoby označené EU)

Damascus Cham Holding (jejímž místopředsedou je guvernér Damašku) řídí realizaci projektu Marota City, a tím podporuje syrský režim a má z něj prospěch a přináší zisk podnikatelům s úzkými vazbami na režim, kteří s tímto subjektem uzavřeli lukrativní obchody v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru.

 


Top