EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1333

Nařízení Rady (EU) 2019/1333 ze dne 25. června 2019 o rozdělení rybolovných práv na základě Protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Gambijskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu

ST/8975/2019/INIT

OJ L 208, 8.8.2019, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1333/oj

8.8.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 208/42


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2019/1333

ze dne 25. června 2019

o rozdělení rybolovných práv na základě Protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Gambijskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s rozhodnutím Rady (EU) 2019/1332 (1) byly Dohoda mezi Evropskou unií a Gambijskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (dále jen „dohoda o partnerství“) a Protokol o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Gambijskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (dále jen „protokol“) podepsány dne 31. července 2019.

(2)

Dohoda o partnerství zrušuje Dohodu mezi Evropským hospodážským společenstvím a vládou Gambijské republiky o rybolovu při pobřeží Gambie (2), která vstoupila v platnost dne 2. června 1987.

(3)

Protokol se vztahuje na období šesti let ode dne počátku jeho uplatňování.

(4)

Rybolovná práva stanovená protokolem by měla být rozdělena mezi členské státy na celou dobu uplatňování protokolu.

(5)

Aby bylo zajištěno rychlé zahájení rybolovných činností plavidel Unie, bude protokol prozatímně prováděn ode dne podpisu. Toto nařízení by se proto mělo uplatňovat od stejného data,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Rybolovná práva stanovená v Protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Gambijskou republikou o partnerství v odvětví udržitelného rybolovu se mezi členské státy rozdělují takto:

a)

plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí:

Španělsko

16 plavidel

Francie

12 plavidel

b)

plavidla lovící na pruty:

Španělsko

8 plavidel

Francie

2 plavidla

c)

plavidla lovící pomocí hlubinných vlečných sítí pro lov při dně:

Členský stát

Maximální počet plavidel lovících pomocí hlubinných vlečných sítí pro lov při dně působících v kterémkoli daném okamžiku.

Počet čtvrtletních oprávnění k rybolovu za rok (3)

Tuny cílových druhů definované v dodatku 2b přílohy protokolu

Španělsko

3

10

625

Řecko

2 (ve dvou různých čtvrtletích)

125

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 31. července 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 25. června 2019.

Za Radu

předseda

A. ANTON


(1)  Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1332 ze dne 25. června 2019 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody mezi Evropskou unií a Gambijskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a protokolu o provádění dohody o partnerství (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).

(2)  Úř. věst. L 146, 6.6.1987, s. 3.

(3)  Dotčené členské státy spolupracují s Komisí s cílem koordinovat využívání čtvrtletních oprávnění k rybolovu.


Top