EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1292

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/1292 ze dne 31. července 2019, kterým se provádí čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

ST/10964/2019/INIT

OJ L 204, 2.8.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1292/oj

2.8.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 204/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2019/1292

ze dne 31. července 2019,

kterým se provádí čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2016/44 ze dne 18. ledna 2016 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení nařízení (EU) č. 204/2011 (1), a zejména na čl. 21 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. ledna 2016 přijala Rada nařízení (EU) 2016/44.

(2)

V souladu s čl. 21 odst. 6 nařízení (EU) 2016/44 provedla Rada přezkum seznamu označených osob a subjektů obsaženého v příloze III uvedeného nařízení.

(3)

Ze seznamu osob a subjektů obsaženého v příloze III nařízení (EU) 2016/44 by měly být vypuštěny položky týkající se dvou osob.

(4)

Příloha III nařízení (EU) č. 2016/44 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (EU) 2016/44 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. července 2019.

Za Radu

předsedkyně

T. TUPPURAINEN


(1)  Úř. věst. L 12, 19.1.2016, s. 1.


PŘÍLOHA

V seznamu obsaženém v oddíle A (Osoby) přílohy III (Seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů podle čl. 6 odst. 2) nařízení (EU) 216/44 se zrušují položka č. 1 týkající se Abdussaláma Muhammada ABDUSSALÁMA a položka č. 14 týkající se Dr. Abdulkádira Muhammada AL-BAGHDÁDÍHO a zbývající položky se přečíslovávají odpovídajícím způsobem.


Top