EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0999

Nařízení Rady (EU) 2019/999 ze dne 13. června 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky

ST/9340/2019/INIT

OJ L 163, 20.6.2019, p. 27–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; Implicitně zrušeno 32021R2278

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/999/oj

20.6.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 163/27


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2019/999

ze dne 13. června 2019,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 31 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S cílem zajistit dostatečné a nepřerušované dodávky některých zemědělských produktů a průmyslových výrobků, které nejsou v Unii dostupné, a tak zabránit narušení trhu s nimi, byla nařízením Rady (EU) č. 1387/2013 pozastavena všeobecná cla společného celního sazebníku na tyto produkty a výrobky (1). Tyto produkty a výrobky mohou být do Unie dováženy se sníženými nebo nulovými celními sazbami.

(2)

97 produktů a výrobků, které nejsou uvedeny v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013, není v Unii prodokování ebo vyráběno v dostatečném množství nebo vůbec. Proto je v zájmu Unie zcela pozastavit pro uvedené produkty a výrobky všeobecná cla společného celního sazebníku.

(3)

S ohledem na technický vývoj produktů a výrobků a ekonomické trendy na trhu je nutno změnit podmínky pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku u 47 produktů a výrobků, které jsou uvedeny v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013.

(4)

V zájmu Unie již není zachovávat pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku u 26 z těchto produktů a výrobků, které jsou uvedeny v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013. Tato pozastavení by proto měa být zrušena. Navíc s cílem podpořit výrobu integrovaných baterií v Unii a v souladu se sdělením Komise nazvaným „Udržitelná mobilita pro Evropu: bezpečná, propojená a čistá“ by mělo být zrušeno pozastavení cel u dalších 20 produktů a výrobků uvedených ve zmíněné příloze. Z uvedené přílohy by mělo být vypuštěno dalších 50 pozastavení cel v důsledku provádění dohody ve formě prohlášení o rozšíření obchodu s produkty informačních technologií (2), kterou se sazby cla na dotčené produkty nebo výrobky snížily na nulu.

(5)

Nařízení (EU) č. 1387/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Aby se zamezilo přerušení uplatňování režimu pozastavení všeobecných cel a dodržely pokyny stanovené ve sdělení Komise o pozastavení všeobecných cel a o autonomních celních kvótách (3), měly by se změny se stanovené tímto nařízením týkající se pozastavení cel u dotčených produktů a výrobků použít od 1. července 2019. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost co nejdříve,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU) č. 1387/2013 se mění takto:

1)

všechny hvězdičky v tabulce a poznámka (*) obsahující text „Nová nebo změněná položka, resp. položka, jejíž platnost byla prodloužena“ se zrušují;

2)

v tabulce se zrušují řádky s produkty a výrobky, jejichž kódy KN a TARIC jsou uvedeny v příloze I tohoto nařízení;

3)

do tabulky se vkládají řádky pro produkty a výrobky uvedené v příloze II tohoto nařízení podle pořadí kódů KN a TARIC uvedených v prvním a druhém sloupci uvedené tabulky.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 13. června 2019.

Za Radu

předseda

M.C. BUDĂI


(1)  Nařízení Rady (EU) č. 1387/2013 ze dne 17. prosince 2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 1344/2011 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 201).

(2)  Úř. věst. L 161, 18.6.2016, s. 4.

(3)  Úř. věst. C 363, 13.12.2011, s. 6.


PŘÍLOHA I

V tabulce uvedené v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013 se zrušují řádky týkající se pozastavení cel u produktů a výrobků označených následujícími kódy KN a TARIC:

Kód KN

TARIC

ex 2826 90 80

10

ex 2826 90 80

20

ex 2920 90 10

15

ex 2920 90 10

25

ex 2920 90 10

35

ex 2921 19 99

25

ex 2926 90 70

12

ex 3208 90 19

20

ex 3506 91 10

10

ex 3506 91 10

40

ex 3506 91 10

50

ex 3506 91 90

10

ex 3506 91 90

40

ex 3506 91 90

50

ex 3506 91 90

60

ex 3701 30 00

20

ex 3701 30 00

30

ex 3701 99 00

10

ex 3707 90 29

10

ex 3707 90 29

40

ex 3707 90 29

50

ex 3801 10 00

10

ex 3801 90 00

30

ex 3806 90 00

10

ex 3812 39 90

35

ex 3815 19 90

87

ex 3815 90 90

22

ex 3824 99 92

37

ex 3904 10 00

20

ex 3907 20 20

40

ex 3909 40 00

60

ex 3921 19 00

35

ex 3921 19 00

40

ex 5603 12 90

50

ex 5603 12 90

70

ex 5603 13 90

70

ex 5603 92 90

40

ex 5603 93 90

10

ex 7410 11 00

10

ex 8108 20 00

40

ex 8108 20 00

60

ex 8467 99 00

10

ex 8479 89 97

50

ex 8479 89 97

80

ex 8479 90 20

80

ex 8479 90 70

80

ex 8481 80 59

30

ex 8481 80 59

40

ex 8481 80 59

50

ex 8481 80 59

60

ex 8482 10 10

40

ex 8482 10 90

30

ex 8501 31 00

55

ex 8501 32 00

60

ex 8501 33 00

15

ex 8504 40 82

40

ex 8504 40 82

50

ex 8504 40 88

30

ex 8504 40 90

15

ex 8504 40 90

25

ex 8504 40 90

30

ex 8504 40 90

40

ex 8504 40 90

50

ex 8504 40 90

70

ex 8504 40 90

80

ex 8504 50 95

20

ex 8504 50 95

40

ex 8504 50 95

50

ex 8504 50 95

60

ex 8504 50 95

70

ex 8504 50 95

80

ex 8504 90 11

10

ex 8504 90 11

20

ex 8504 90 99

20

ex 8506 90 00

10

ex 8507 10 20

80

ex 8507 50 00

20

ex 8507 50 00

40

ex 8507 60 00

15

ex 8507 60 00

20

ex 8507 60 00

23

ex 8507 60 00

25

ex 8507 60 00

30

ex 8507 60 00

33

ex 8507 60 00

43

ex 8507 60 00

45

ex 8507 60 00

47

ex 8507 60 00

50

ex 8507 60 00

53

ex 8507 60 00

60

ex 8507 60 00

71

ex 8507 60 00

80

ex 8507 60 00

85

ex 8507 80 00

20

ex 8507 90 80

60

ex 8518 29 95

30

ex 8518 29 95

40

ex 8518 30 95

20

ex 8518 40 80

91

ex 8518 40 80

92

ex 8518 40 80

93

ex 8518 90 00

30

ex 8518 90 00

35

ex 8518 90 00

40

ex 8518 90 00

50

ex 8518 90 00

60

ex 8518 90 00

80

ex 8522 90 49

60

ex 8522 90 49

65

ex 8522 90 80

30

ex 8522 90 80

65

ex 8522 90 80

80

ex 8522 90 80

84

ex 8522 90 80

97

ex 8526 10 00

20

ex 8527 99 00

10

ex 8527 99 00

20

ex 8529 10 80

60

ex 8529 10 80

70

ex 8529 90 65

15

ex 8529 90 65

25

ex 8529 90 65

40

ex 8529 90 92

57

ex 8535 90 00

30

ex 8536 49 00

30

ex 8536 50 11

35

ex 8536 50 11

40

ex 8536 50 19

93

ex 8536 50 80

81

ex 8536 50 80

82

ex 8536 50 80

83

ex 8536 50 80

97

ex 8545 90 90

30

ex 9001 20 00

10

ex 9001 20 00

20

ex 9001 90 00

55

ex 9002 11 00

15

ex 9002 11 00

25

ex 9002 11 00

35

ex 9002 11 00

45

ex 9002 11 00

55

ex 9002 11 00

65

ex 9002 11 00

75

ex 9002 19 00

10

ex 9002 19 00

20

ex 9002 19 00

30

ex 9002 19 00

40

ex 9002 19 00

50

ex 9002 19 00

60

ex 9002 19 00

70

ex 9027 10 90

10

ex 9029 20 31

10

ex 9029 90 00

20

ex 9030 31 00

20


PŘÍLOHA II

V tabulce v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013 se vkládají následující řádky podle pořadí kódů KN a TARIC uvedených v prvním a druhém sloupci této tabulky:

Kód KN

TARIC

Popis zboží

Všeobecná celní sazba

Doplňková jednotka

Předpokládané datum povinného přezkumu

1516 20 10

 

Hydrogenovaný ricinový olej, tzv. „opálový vosk“

0 %

31.12.2023

ex 2818 10 11

10

Sol-gel korund (CAS RN 1302-74-5) o obsahu oxidu hlinitého 99,6 % hmotnostních nebo více, s mikrokrystalickou strukturou ve formě tyčinek s poměrem stran 1,3 nebo více, avšak nejvýše 6,0

0 %

31.12.2023

ex 2826 90 80

10

Hexafluorofosforečnan lithný (1-) (CAS RN 21324-40-3)

0 %

31.12.2019

ex 2828 10 00

10

Chlornan vápenatý (CAS RN 7778-54-3) o obsahu aktivního chloru 65 % nebo více

0 %

31.12.2023

ex 2905 32 00

10

(2S)-Propan-1,2-diol (CAS RN 4254-15-3)

0 %

31.12.2023

ex 2909 30 90

35

1-Chlor-2-(4-ethoxybenzyl)-4-jodbenzen (CAS RN 1103738-29-9)

0 %

31.12.2023

ex 2910 90 00

25

Fenyloxiran (CAS RN 96-09-3)

0 %

31.12.2023

ex 2912 29 00

55

Cyklohex-3-en-1-karbaldehyd (CAS RN 100-50-5)

0 %

31.12.2023

ex 2915 90 70

15

2,2-Dimethylbutanoylchlorid (CAS RN 5856-77-9)

0 %

31.12.2023

ex 2916 39 90

57

2-Fenylprop-2-enová kyselina (CAS RN 492-38-6)

0 %

31.12.2023

ex 2918 30 00

25

(E)-1-Ethoxy-3-oxobut-1-en-1-olát; 2-methylpropan-1-olát; titanium(4+) (CAS RN 83877-91-2)

0 %

31.12.2023

ex 2918 99 90

33

Kyselina vanilinová (CAS RN 121-34-6) obsahující

nejvýše 10 ppm palladia (CAS RN 7440-05-3),

nejvýše 10 ppm bismutu (CAS RN 7440-69-9),

nejvýše 14 ppm formaldehydu (CAS RN 50-00-0)

nejvýše 1,3 % hmotnostních 3,4-dihydroxybenzoové kyseliny (CAS RN 99-50-3)

nejvýše 0,5 % hmotnostních vanilinu (CAS RN 121-33-5)

0 %

31.12.2023

ex 2920 90 10

15

Ethylmethylkarbonát (CAS RN 623-53-0)

0 %

31.12.2019

ex 2920 90 10

25

Diethylkarbonát (CAS RN 105-58-8)

0 %

31.12.2019

ex 2920 90 10

35

Vinylen-karbonát (CAS RN 872-36-6)

0 %

31.12.2019

ex 2920 90 70

20

Diethylfosforochloridát (CAS RN 814-49-3)

0 %

31.12.2023

ex 2921 43 00

70

5-Brom-4-fluor-2-methylanilin (CAS RN 627871-16-3)

0 %

31.12.2023

ex 2921 45 00

30

(5 nebo 8)-Aminonaftalen-2-sulfonová kyselina (CAS RN 51548-48-2)

0 %

31.12.2023

ex 2921 45 00

80

2-Aminonaftalen-1-sulfonová kyselina (CAS RN 81-16-3)

0 %

31.12.2023

ex 2921 49 00

35

2-Ethylanilin (CAS RN 578-54-1)

0 %

31.12.2023

ex 2922 19 00

55

3-Aminoadamantan-1-ol (CAS RN 702-82-9)

0 %

31.12.2023

ex 2922 29 00

33

o-Fenetidin (CAS RN 94-70-2)

0 %

31.12.2023

ex 2923 90 00

65

N,N,N-trimethyl-tricyclo[3.3.1.13,7]dekan-1-aminium-hydroxid (CAS RN 53075-09-5) ve formě vodného roztoku obsahujícího 17,5 % hmotnostních N,N,N-trimethyl-tricyklo[3.3.1.13,7]dekan-1-aminium-hydroxidu nebo více, avšak nejvýše 27,5 % hmotnostních

0 %

31.12.2023

ex 2924 19 00

75

(S)-4-((terc-Butoxykarbonyl) amino)-2-hydroxybutanová kyselina (CAS RN 207305-60-0)

0 %

31.12.2023

ex 2924 29 70

67

N,N′-(2,5-Dichlor-1,4-fenylen)bis[3-oxobutyramid] (CAS RN 42487-09-2)

0 %

31.12.2023

ex 2924 29 70

70

N-[(benzyloxy)karbonyl]glycyl-N-[(2S)-1-{4-[(terc-butoxykarbonyl)oxy]fenyl}-3-hydroxypropan-2-yl]-L-alaninamid

0 %

31.12.2023

ex 2926 90 70

60

Cyfluthrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) nebo beta-cyfluthrin (ISO) (CAS RN 1820573-27-0) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2019

ex 2930 90 98

38

Allyisothiokyanát (CAS RN 57-06-7)

0 %

31.12.2023

ex 2930 90 98

50

3-Merkaptopropionová kyselina (CAS RN 107-96-0)

0 %

31.12.2023

ex 2932 19 00

65

Tefuryltrion (ISO) (CAS RN 473278-76-1)

0 %

31.12.2023

ex 2932 20 90

75

3-Acetyl-6-methyl-2H-pyran-2,4(3H)-dion (CAS RN 520-45-6)

0 %

31.12.2023

ex 2932 99 00

27

(2-Butyl-3-benzofuranyl)(4-hydroxy-3,5-dijodfenyl)methanon (CAS RN 1951-26-4)

0 %

31.12.2023

ex 2933 19 90

65

4-Brom-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazol (CAS RN 1024120-52-2)

0 %

31.12.2023

ex 2933 39 99

56

2,5-Dichlor-4,6-dimethylnikotinonitril (CAS RN 91591-63-8)

0 %

31.12.2023

ex 2933 39 99

59

Chlorpyrifos-methyl (ISO) (CAS RN 5598-13-0)

0 %

31.12.2023

ex 2933 39 99

61

6-Brompyridin-2-amin (CAS RN 19798-81-3)

0 %

31.12.2023

ex 2933 39 99

62

Ethyl-2,6-dichlornikotinát (CAS RN 58584-86-4)

0 %

31.12.2023

ex 2933 39 99

64

Methyl-1-(3-chlorpyridin-2-yl)-3-hydroxymethyl-1H-pyrazol-5-karboxylát (CAS RN 960316-73-8)

0 %

31.12.2023

ex 2933 39 99

68

1-(3-Chlorpyridin-2-yl)-3-[[5-(trifluormethyl)-2H-tetrazol-2-yl]methyl]-1H-pyrazol-5-karboxylová kyselina (CAS RN 1352319-02-8) o čistotě 85 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2023

ex 2933 49 90

80

Ethyl 6,7,8-trifluor-1-[formyl(methyl)amino]-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-karboxylát (CAS RN 100276-65-1)

0 %

31.12.2020

ex 2933 54 00

10

5,5′-(1,2-Diazendiyl)bis[2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidintrion] (CAS RN 25157-64-6)

0 %

31.12.2023

ex 2933 59 95

63

1-(3-Chlorfenyl)piperazin (CAS RN 6640-24-0)

0 %

31.12.2023

ex 2933 69 80

27

Natrium-troklosen, dihydrát (INNM) (CAS RN 51580-86-0)

0 %

31.12.2023

ex 2933 99 80

58

Ipkonazol (ISO) (CAS RN 125225-28-7) o čistotě 90 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2023

ex 2933 99 80

59

Hydráty hydroxybenzotriazolu (CAS RN 80029-43-2 a CAS RN 123333-53-9)

0 %

31.12.2023

ex 2933 99 80

61

(1R,5S)-8-Benzyl-8-azabicyklo(3.2.1)oktan-3-on-hydrochlorid

0 %

31.12.2023

ex 2933 99 80

63

L-Prolinamid (CAS RN 7531-52-4)

0 %

31.12.2023

ex 2933 99 80

68

5-((1S,2S)-2-((2R,6S,9S,11R,12R,14aS,15S,16S,20R,23S,25aR)-9-amino-20-((R)-3-amino-1-hydroxy-3-oxopropyl)-2,11,12,15-tetrahydroxy-6-((R)-1-hydroxyethyl)-16-methyl-5,8,14,19,22,25-hexaoxotetrakosahydro-1H-dipyrrolo[2,1-c:2′,1′-l][1,4,7,10,13,16]hexaazacyklohenikosin-23-yl)-1,2-dihydroxyethyl)-2-hydroxyfenyl-hydrogensulfát (CAS RN 168110-44-9)

0 %

31.12.2023

ex 2934 99 90

78

[(3aS,5R,6S,6aS)-6-Hydroxy-2,2-dimethyltetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl](morfolino)methanon (CAS RN 1103738-19-7)

0 %

31.12.2023

ex 2934 99 90

80

2-(Dimethylamino)-2-[(4-methylfenyl)methyl]-1-[4-(morfolin-4-yl)fenyl]butan-1-on (CAS RN 119344-86-4)

0 %

31.12.2023

ex 2935 90 90

33

4-Chlor-3-pyridinsulfonamid (CAS RN 33263-43-3)

0 %

31.12.2023

ex 2935 90 90

37

1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-sulfonamid (CAS RN 88398-53-2)

0 %

31.12.2023

ex 2935 90 90

60

4-[(3-Methylfenyl)amino]pyridin-3-sulfonamid (CAS RN72811-73-5)

0 %

31.12.2023

ex 3204 17 00

31

Barvivo C.I. Pigment Red 63:1 (CAS RN 6417-83-0) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 63:1 70 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2023

ex 3205 00 00

20

Přípravek založený na barvivu C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2) ve formě suchého prášku, obsahující

16 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25 % hmotnostních barviva C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2),

65 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 75 % hmotnostních hydroxidu hlinitého (CAS RN 21645-51-2)

0 %

31.12.2023

ex 3205 00 00

30

Přípravek založený na barvivu C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1) ve formě suchého prášku, obsahující

16 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 21 % hmotnostních barviva C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1),

65 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 69 % hmotnostních hydroxidu hlinitého (CAS RN 21645-51-2)

0 %

31.12.2023

ex 3208 90 19

55

Přípravek obsahující 5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních kopolymeru propylenu a maleinanhydridu, nebo směsi polypropylenu a kopolymeru propylenu a maleinanhydridu nebo směsi polypropylenu a kopolymeru propylenu, isobutenu a maleinanhydridu v organickém rozpouštědle

0 %

31.12.2020

ex 3506 91 90

10

Lepidlo na bázi vodné disperze směsi dimerizovaných živic a kopolymeru ethylen- a vinylacetátu (EVA)

0 %

31.12.2023

ex 3506 91 90

40

Akrylové adhesivum citlivé na tlak o tloušťce 0,076 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,127 mm, předkládané v rolích o šířce 45,7 cm nebo větší, avšak nejvýše 132 cm, dodávané na odstranitelné vrstvě s počáteční adhezní silou nejméně 15 N/25 mm (stanoveno dle ASTM D3330)

0 %

31.12.2019

ex 3506 91 90

50

Přípravek obsahující:

15 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 60 % hmotnostních styren-butadienových kopolymerů nebo styren-isoprenových kopolymerů a

10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních pinenových polymerů nebo pentadienových kopolymerů

rozpuštěných v:

methylethylketonu (CAS RN 78-93-3)

heptanu (CAS RN 142-82-5) a

toluenu (CAS RN 108-88-3) nebo lehké alifatické solventní naftě (CAS RN 64742-89-8)

0 %

31.12.2020

ex 3506 91 90

60

Adhezivní materiál pro dočasné spojení waferů ve formě suspenze pevného polymeru v D-limonenu (CAS RN 5989-27-5) s obsahem polymerů 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 35 % hmotnostních

0 %

l

31.12.2022

ex 3812 39 90

35

Směs obsahující:

25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 55 % hmotnostních směsi esterů tetramethylpiperidinylu s 15–18 uhlíkovými atomy (C15-18) (CAS RN 86403-32-9)

nejvýše 20 % hmotnostních jiných organických sloučenin

na polypropylenovém nosiči (CAS RN 9003-07-0) nebo nosiči z amorfního oxidu křemičitého (CAS RN 7631-86-9 nebo 112926-00-8)

0 %

31.12.2023

ex 3815 12 00

20

Katalyzátor kulovitého tvaru sestávající z nosné vrstvy oxidu hlinitého potažené platinou o

průměru 1,4 mm nebo více, avšak nejvýše 2,0 mm, a

obsahu platiny 0,2 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 0,5 %

0 %

31.12.2023

ex 3815 12 00

30

Katalyzátor

obsahující 0,3 gramu na litr nebo více, avšak nejvýše 7 gramů na litr drahých kovů,

s keramickou voštinovou strukturou potaženou oxidem hlinitým nebo oxidem ceričitým/zirkoničitým, přičemž voštinová struktura

obsahuje 1,26 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 1,29 % hmotnostních niklu,

obsahuje 62 buněk na cm2 nebo více, avšak nejvýše 140 buněk na cm2,

má průměr 100 mm nebo více, avšak nejvýše 120 mm a

má délku 60 mm nebo více, avšak nejvýše 150 mm,

pro použití při výrobě motorových vozidel (1)

0 %

31.12.2023

ex 3815 90 90

43

Katalyzátor, ve formě prášku, obsahující

92,50 % (± 2 %) hmotnostních oxidu titaničitého (CAS RN 13463-67-7)

5 % (±1 %) hmotnostních oxidu křemičitého (CAS RN 112926-00-8) a

2,5 % (± 1,5 %) hmotnostních oxidu sírového (CAS RN 7446-11-9)

0 %

31.12.2022

ex 3824 99 92

31

Směs kapalných krystalů pro použití při výrobě LCD modulů (s displejem z tekutých krystalů) (1)

0 %

31.12.2023

ex 3824 99 92

37

Směs acetátů 3-buten-1,2-diolu s obsahem 65 % hmotnostních nebo více 3-buten-1,2-diol-diacetátu (CAS RN 18085-02-4)

0 %

31.12.2023

ex 3824 99 96

33

Nádoba s pufrem o objemu nepřesahujícím 8 000 ml obsahující:

0,05 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 0,1 % hmotnostní 5-chlor-2-methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-onu (CAS RN 55965-84-9), a

0,05 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 0,1 % hmotnostní 2-methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-onu (CAS RN 2682-20-4) jako biostatikum

0 %

31.12.2023

ex 3904 69 80

20

Kopolymer tetrafluorethylenu, heptafluor-1-pentenu a ethenu (CAS RN 94228-79-2)

0 %

31.12.2023

ex 3904 69 80

30

Kopolymer tetrafluorethylenu, hexafluorpropenu a ethenu

0 %

31.12.2023

ex 3907 20 20

40

Kopolymer tetrahydrofuranu a tetrahydro-3-methylfuranu o početně průměrné molekulové hmotnosti (Mn) 900 nebo více, avšak nejvýše 3 600

0 %

31.12.2023

ex 3920 99 59

30

Polytetrafluorethylenový film obsahující 10 % hmotnostních nebo více grafitu

0 %

31.12.2023

ex 3921 19 00

40

Průhledné, mikroporézní filmy z polyethylenu roubovaného na kyselinu akrylovou ve formě rolí:

o šířce 98 mm nebo větší, avšak nejvýše 170 mm,

o tloušťce 15 μm nebo větší, avšak nejvýše 36 μm,

pro použití při výrobě separátorů alkalických baterií

0 %

31.12.2019

ex 3926 30 00

40

Plastová vnitřní dveřní klika používaná při výrobě motorových vozidel (1)

0 %

31.12.2023

ex 5402 44 00

10

Nitě ze syntetických elastomerových vláken:

nekroucené nebo se zákrutem nepřesahujícím 50 zákrutů na metr, o délkové hmotnosti 300 dtex nebo více, avšak nejvýše 1 000 dtex

sestávající z polyurethan-močoviny na bázi kopolyetherglykolu tetrahydrofuranu a 3-methyltetrahydrofuranu,

pro použití při výrobě jednorázových hygienických výrobků čísla 9619  (1)

0 %

31.12.2023

ex 7006 00 90

40

Tabulky ze sodnovápenatého skla ve kvalitě STN (Super Twisted Nematic)

o délce 300 mm nebo větší, avšak nejvýše 600 mm,

o šířce 300 mm nebo větší, avšak nejvýše 600 mm,

o tloušťce 0,5 mm nebo větší, avšak nejvýše 1,1 mm,

s povlakem z oxidu india a cínu s odporem 80 Ω nebo vyšším, avšak nejvýše 160 Ω na jedné straně,

s vícevrstvou antireflexní vrstvou na druhé straně a

strojově opracovanými (zkosenými) hranami,

typu používaného při výrobě LCD modulů (obrazovek na bázi tekutých krystalů)

0 %

31.12.2023

ex 7019 40 00

ex 7019 52 00

70

30

Tkaniny ze skleněného vlákna typu E:

o hmotnosti 20 g/m2 nebo více, avšak nejvýše 214 g/m2,

impregnované silanem,

v rolích,

o obsahu vlhkosti 0,13 % hmotnostních nebo méně a

s nejvýše 3 dutými vlákny ze 100 000 vláken,

pro výhradní použití při výrobě prepregů a laminátů plátované mědi (1)

0 %

31.12.2021

ex 7019 52 00

40

Tkaniny ze skelných vláken povrstvené epoxidovou pryskyřicí, obsahující:

91 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 93 % hmotnostních skelných vláken,

7 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 9 % hmotnostních epoxidové pryskyřice

0 %

31.12.2023

ex 7410 11 00

ex 8507 90 80

ex 8545 90 90

10

60

30

Role laminátové fólie z grafitu a mědi:

o šířce 610 mm nebo větší, avšak nejvýše 620 mm, a

o průměru 690 mm nebo větším, avšak nejvýše 710 mm,

pro použití při výrobě lithium-iontových akumulátorových baterií (1)

0 %

31.12.2019

ex 7607 20 90

10

Hliníková fólie v rolích:

potažená polypropylenem na jedné straně a polyamidem na straně druhé, spojené lepícími vrstvami

o šířce 200 mm nebo větší, avšak nejvýše 400 mm,

o tloušťce 0,138 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,168 mm,

pro použití při výrobě pouzder článků lithium-iontových baterií (1)

0 %

31.12.2019

8104 11 00

 

Netvářený (surový) hořčík obsahující nejméně 99,8 % hmotnostních hořčíku

0 %

31.12.2023

ex 8108 20 00

40

Ingot ze slitiny titanu:

o výšce 17,8 cm nebo větší, o délce 180 cm nebo větší a o šířce 48,3 cm nebo větší,

o hmotnosti 680 kg nebo více,

obsahující tyto slitinové prvky:

3 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 6 % hmotnostních hliníku,

2,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních cínu,

2,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 4,5 % hmotnostních zirkonia,

0,2 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 1 % hmotnostní niobu,

0,1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 1 % hmotnostní molybdenu,

0,1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 0,5 % hmotnostních křemíku

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8108 20 00

60

Ingot ze slitiny titanu:

o průměru 63,5 cm nebo větším a o délce 450 cm nebo větší,

o hmotnosti 6 350 kg nebo více,

obsahující tyto slitinové prvky:

5,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 6,7 % hmotnostních hliníku,

3,7 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 4,9 % hmotnostních vanadu

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8301 20 00

10

Mechanický nebo elektromechanický zámek sloupku řízení:

o výšce 10,5 cm (± 3 cm),

o šířce 6,5 cm (± 3 cm),

v kovovém pouzdře,

též s držákem,

pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (1)

0 %

31.12.2023

ex 8302 30 00

10

Podpěrná konzola výfukového systému:

o tloušťce 0,7 mm nebo větší, avšak nejvýše 1,3 mm,

vyrobená z nerezavějící oceli třídy 1.4310 a 1.4301 v souladu s normou EN 10088,

též s montážními otvory,

pro použití při výrobě výfukových systémů pro automobily (1)

0 %

31.12.2023

ex 8409 91 00

60

Sací modul pro přívod vzduchu do válců motoru sestávající z:

sacího potrubí,

snímače tlaku,

elektrické škrticí klapky,

hadic,

svorek,

pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (1)

0 %

31.12.2023

ex 8409 91 00

70

Sací potrubí, výlučně pro použití při výrobě motorových vozidel:

o šířce 40 mm nebo větší, avšak nejvýše 70 mm,

s ventily o délce 250 mm nebo větší, avšak nejvýše 350 mm,

s objemem vzduchu 5,2 litrů a

elektrickým systémem regulace průtoku, který poskytuje maximální výkon při otáčkách větších než 3 200 / min. (1)

0 %

31.12.2023

ex 8409 99 00

65

Systém recirkulace výfukových plynů sestávající z:

řídicí jednotky,

škrticí klapky,

sacího potrubí,

výfukové hadice,

pro použití při výrobě dieselových motorů motorových vozidel (1)

0 %

31.12.2023

ex 8414 10 25

30

Tandemové čerpadlo sestávající z:

olejového čerpadla se zdvihovým objemem 21,6 cm3/ot. (± 2 cm3/ot.) a s pracovním tlakem 1,5 baru při 1 000 ot./min.,

vývěvy se zdvihovým objemem 120 cm3/ot. (± 12 cm3/ot.) a s výkonem – 666 mbar během 6 sekund při 750 ot./min.,

pro použití při výrobě motorů motorových vozidel (1)

0 %

31.12.2023

ex 8414 10 89

30

Elektrická vývěva:

s datovou sběrnici CAN,

též s pryžovou hadicí,

s propojovacím kabelem s konektorem,

s upevňovací svorkou,

pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (1)

0 %

31.12.2023

ex 8414 30 89

30

Spirálový (scroll) kompresor s volnou hřídelí a sestavou spojky, s výkonem vyšším než 0,4 kW, pro klimatizaci vozidel, pro použití při výrobě motorových vozidel kapitoly 87 (1)

0 %

31.12.2023

ex 8414 59 35

20

Radiální ventilátor:

o rozměrech 25 mm (výška) × 85 mm (šířka) × 85 mm (hloubka),

o hmotnosti 120 g,

se stejnosměrným jmenovitým napětím 13,6 V,

se stejnosměrným provozním napětím 9 V nebo vyšším, avšak nejvýše 16 V,

s jmenovitým proudem 1,1 A,

s jmenovitým výkonem 15 W,

s rychlostí otáček 500 ot./min. nebo vyšší, avšak nejvýše 4 800 ot./min. (volný průtok),

s průtokem vzduchu nejvýše 17,5 l/s,

s tlakem vzduchu nejvýše 16 mm H2O ≈ 157 Pa,

0 %

31.12.2023

 

 

s celkovým akustickým tlakem nejvýše 58 dB (A) při 4 800 ot./min. a

s rozhraním FIN (Fan Interconnect Network) pro komunikaci s řídící jednotkou ohřevu a klimatizace používanou ve ventilačních systémech autosedaček

 

 

 

ex 8467 99 00

10

Mechanické vypínače a spínače pro připojování elektrických obvodů:

o napětí 14,4 V nebo vyšším, avšak nejvýše 42 V,

s proudovou intenzitou 10 A nebo vyšší, avšak nejvýše 42 A,

pro použití při výrobě strojů čísla 8467  (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8481 80 59

30

Dvoucestný ventil pro regulaci průtoku s tělesem:

s alespoň 5, avšak nejvýše 10 výtokovými otvory o průměru alespoň 0,09 mm, avšak nejvýše 0,2 mm,

o průtoku alespoň 550 cm3 /min., avšak nejvýše 2 000 cm3/min.,

s provozním tlakem alespoň 19, avšak nejvýše 300 MPa

0 %

31.12.2022

ex 8481 80 59

40

Ventil pro regulaci průtoku

vyrobený z oceli,

s výtokovým otvorem o průměru alespoň 0,1 mm, avšak nejvýše 0,3 mm,

se vstupním otvorem o průměru alespoň 0,4 mm, avšak nejvýše 1,3 mm,

pokovený nitridem chromu,

s drsností povrchu Rp 0,4

0 %

31.12.2022

ex 8481 80 59

50

Elektromagnetický ventil pro kontrolu množství

s plunžrem,

se solenoidem s odporem cívky alespoň 2,6 Ω, avšak nejvýše 3 Ω

0 %

31.12.2022

ex 8481 80 59

60

Elektromagnetický ventil pro kontrolu množství

se solenoidem s odporem cívky alespoň 0,19 Ω, avšak nejvýše 0,66 Ω a s indukcí nejvýše 1 mH

0 %

31.12.2022

ex 8481 80 79

ex 8481 80 99

30

30

Servisní ventil vhodný pro plyn R410A nebo R32 používaný ke spojení vnitřních a venkovních jednotek:

s tělesem odolávajícím zkušebnímu tlaku 6,3 MPa,

s mírou úniků menší než 1,6 gramu za rok,

s mírou znečištění menší než 1,2 mg/PCS,

s tělesem vzduchotěsným při tlaku 4,2 MPa,

pro použití při výrobě klimatizačních zařízení (1)

0 %

31.12.2023

ex 8484 20 00

20

Mechanické lícové těsnění složené ze dvou pohyblivých kroužků (jeden keramický statický s tepelnou vodivostí nižší než 80 W/Mk a druhý uhlíkový pohyblivý), jedné pružiny a nitrilového tmelu na vnější straně, typu používaného při výrobě oběhových čerpadel chladicích systémů motorových vozidel

0 %

31.12.2023

ex 8501 10 10

30

Motory pro kompresory:

se stejnosměrným provozním napětím 9 V nebo vyšším, avšak nejvýše 24 V DC,

s provozní teplotou v rozmezí od – 40 °C nebo vyšší, avšak nejvýše 80 °C,

s výkonem nepřesahujícím 18 W,

pro použití při výrobě pneumatických podpůrných a ventilačních systémů pro autosedačky (1)

0 %

31.12.2023

ex 8501 31 00

ex 8501 32 00

55

40

Motor na stejnosměrný proud s komutátorem,

s vnějším průměrem 24,2 mm nebo větším, avšak nejvýše 140 mm,

o jmenovitých otáčkách 3 300 ot./min. nebo vyšších, avšak nejvýše 26 200 ot./min.,

se jmenovitým napájecím napětím 3,6 V nebo větším, avšak nejvýše 230 V,

s výstupním výkonem vyšším než 37,5 W, avšak nejvýše 2 400 W,

s proudem při nulovém zatížení nejvýše 20,1 A,

s maximální účinností 50 % nebo vyšší,

pro pohon ručního elektrického nářadí nebo sekaček na trávu

0 %

31.12.2023

ex 8501 33 00

25

Trakční motor na střídavý proud s výkonem 75 kW nebo vyšším, avšak nejvýše 375 kW:

s výstupním točivým momentem 200 Nm nebo větším, avšak nejvýše 400 Nm,

s výstupním výkonem 50 kW nebo vyšším, avšak nejvýše 200 kW, a

se jmenovitými otáčkami nejvýše 15 000 ot./min.,

pro použití při výrobě elektrických vozidel (1)

0 %

31.12.2019

ex 8503 00 99

55

Stator pro bezkomutátorový motor o:

vnitřním průměru (206,6 ± 0,5) mm,

vnějším průměru (265,0 ± 0,2) mm a

o šířce 37,2 mm nebo větší, avšak nejvýše 47,8 mm,

typu používaného při výrobě praček, praček se sušičkou nebo sušiček vybavených bubny s přímým pohonem

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8506 90 00

10

Katoda, ve svitcích, pro zinkovzdušné knoflíkové články (baterie do pomůcek pro nedoslýchavé) (1)

0 %

31.12.2023

ex 8507 60 00

13

Lithium-iontové akumulátory ve tvaru hranolu:

o šířce 173,0 mm (± 0,4 mm),

o tloušťce 45,0 mm (± 0,4 mm),

o výšce 125,0 mm (± 0,3 mm),

s jmenovitým napětím 3,67 V (± 0,01 V) a

o jmenovité kapacitě 94 Ah a/nebo 120 Ah,

pro použití při výrobě dobíjecích baterií pro elektromobily (1)

0 %

31.12.2019

ex 8507 60 00

15

Válcové lithium-iontové akumulátory nebo moduly s:

jmenovitou kapacitou 8,8 Ah nebo vyšší, avšak nejvýše 18 Ah,

jmenovitým napětím 36 V nebo vyšším, avšak nejvýše 48 V,

výkonem 300 Wh nebo vyšším, avšak nejvýše 648 Wh,

pro použití při výrobě elektrických jízdních kol (1)

0 %

31.12.2019

ex 8507 60 00

18

Obdélníkový lithium-iontový polymerový akumulátor vybavený systémem pro správu článků a rozhraním CAN-BUS:

o délce nejvýše 1 600  mm,

o šířce nejvýše 448 mm,

o výšce nejvýše 395 mm,

o hmotnosti 125 kg nebo více, avšak nejvýše 135 kg,

se jmenovitým napětím 280 V nebo vyšším, avšak nejvýše 400 V,

se jmenovitou kapacitou 9,7 Ah nebo vyšší, avšak nejvýše 10,35 Ah,

s napájecím napětím 110 V nebo vyšším, avšak nejvýše 230 V,

obsahující 6 modulů s 90 články nebo více, avšak nejvýše 96 články uzavřenými v ocelovém pouzdře,

pro použití při výrobě vozidel čísla 8703 , která lze nabíjet připojením k vnějšímu zdroji elektrické energie (1)

0 %

31.12.2019

ex 8507 60 00

30

Válcový lithium-iontový akumulátor nebo modul, o délce 63 mm nebo vícea průměru 17,2 mm nebo více, o nominální kapacitě 1 200 mAh nebo více, pro použití při výrobě akumulátorových baterií (1)

0 %

31.12.2019

ex 8507 60 00

33

Lithium-iontový akumulátor:

o délce 150 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 000  mm,

o šířce 100 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 000  mm,

o výšce 200 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 500  mm

o hmotnosti 75 kg nebo více, avšak nejvýše 200 kg,

se jmenovitou kapacitou nejméně 150 Ah, avšak nejvýše 500 Ah

0 %

31.12.2019

ex 8507 60 00

50

Moduly pro montáž baterií lithium-iontových elektrických akumulátorů:

o délce 298 mm nebo větší, avšak nejvýše 408 mm,

o šířce 33,5 mm nebo větší, avšak nejvýše 209 mm,

o výšce 138 mm nebo větší, avšak nejvýše 228 mm,

o hmotnosti 3,6 kg nebo větší, avšak nejvýše17 kg a

o výkonu 458 Wh nebo vyšším, avšak nejvýše 2 158 Wh

0 %

31.12.2019

ex 8507 60 00

71

Lithium-iontové nabíjecí baterie:

o délce 700 mm nebo více, avšak nejvýše 2 820  mm,

o šířce 935 mm nebo více, avšak nejvýše 1 660  mm,

o výšce 85 mm nebo více, avšak nejvýše 700 mm,

o hmotnosti 250 kg nebo více, avšak nejvýše 700 kg,

o výkonu nejvýše 175 kWh

0 %

31.12.2019

ex 8507 60 00

85

Lithium-iontové moduly pro zabudování do lithium-iontových nabíjecích baterií s možností opakovaného nabíjení:

o délce 300 mm nebo větší, avšak nejvýše 350 mm,

o šířce 79,8 mm nebo větší, avšak nejvýše 225 mm,

o výšce 35 mm nebo větší, avšak nejvýše 168 mm,

o hmotnosti 3,95 kg nebo větší, avšak nejvýše 8,85 kg,

o jmenovité kapacitě 66,6 Ah nebo větší, avšak nejvýše 129 Ah

0 %

31.12.2019

ex 8507 90 30

20

Vyztužený bezpečnostní separátor určený k oddělení katody a anody v lithium-iontových elektrických akumulátorech pro použití při výrobě lithium-iontových akumulátorů pro baterie motorových vozidel (1)

0 %

31.12.2019

ex 8529 90 65

25

Sestava desek tištěných obvodů sestávající z:

rádiového tuneru (schopného přijímat a dekódovat rádiové signály a přenášet tyto signály v rámci sestavy) bez schopnosti zpracování signálu,

mikroprocesoru schopného přijímat signály z dálkového ovládání a řídit čipovou sadu tuneru,

pro použití při výrobě systémů domácí zábavy (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8529 90 65

28

Elektronická sestava obsahující alespoň desku plošných spojů zahrnující:

procesory pro multimediální aplikace a zpracování video signálu,

FPGA (Field Programmable Gate Array),

paměť typu flash,

operační paměť,

rozhraní USB,

též rozhraní HDMI, VGA a RJ-45,

zástrčky a zásuvky pro připojení LCD monitoru, osvětlení LED a ovládacího panelu

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8529 90 65

40

Podsestava desek tištěných obvodů sestávající z:

rádiového tuneru schopného přijímat a dekódovat rádiové signály a přenášet tyto signály v rámci sestavy, s dekodérem signálu,

přijímače signálů dálkového ovládání pracujícího na radiové frekvenci (RF),

vysílače infračervených signálů dálkového ovládání,

generátoru signálů SCART,

snímače stavu televizního přijímače,

pro použití při výrobě systémů domácí zábavy (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8529 90 92

52

LCD modul, pokrytý skleněnými nebo plastovými listy a opticky lepený,

s úhlopříčkou obrazovky 12 cm nebo větší, avšak nejvýše 31 cm,

s LED podsvícením,

s deskou plošných spojů s pamětí EEPROM (elektricky mazatelná programovatelná paměť pouze pro čtení), mikrořadičem, časovým řadičem a dalšími aktivními a pasivními prvky,

se zástrčkou pro napájení a rozhraními CAN (Controller Area Network) a LVDS (Low Voltage Differential Signaling),

též s elektronickými komponenty pro generování dalších kontrolních ukazatelů pro informace o vozidle na displeji,

0 %

31.12.2023

 

 

též s dotykovou obrazovkou,

bez modulu na zpracování signálu,

v pouzdře s dalšími LED ukazateli pro výstražná světla,

též s ukazatelem rychlostních stupňů a fotosenzorem,

typu používaného jako displej k zobrazení informací pro řidiče motorových vozidel kapitoly 87 (1)

 

 

 

ex 8529 90 92

54

LCD displej:

s dotykovou obrazovkou,

alespoň s jednou deskou plošných spojů pro jednoduché pomocné zařízení pro adresování pixelů (funkce časovače) a dotýkovým ovládáním, s pamětí EEPROM (elektricky mazatelná programovatelná paměť pouze pro čtení) pro nastavení obrazovky,

s úhlopříčkou obrazovky 15 cm nebo větší, avšak nejvýše 21 cm,

s podsvícením,

s LVDS (Low Voltage Differential Signalling) a konektorem napájení,

pro použití při výrobě motorových vozidel kapitoly 87 (1)

0 %

31.12.2023

ex 8529 90 92

57

Kovový držák, kovový upevňovací element nebo kovový upínák k použití při výrobě televizorů, monitorů a videopřehrávačů (1)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8535 90 00

30

Polovodičový modulový spínač v obalu:

sestávající z čipu IGBT a diodového čipu na jednom nebo více olověných rámečcích

pro napětí 600 V nebo 1 200 V

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8537 10 91

57

Programovatelná paměťová řídící deska:

se 4 nebo více ovládači krokových motorů,

se 4 nebo více výstupy s MOSFET tranzistory,

s hlavním procesorem,

s 3 nebo více vstupy pro teplotní snímače

pro napětí 10 V nebo vyšší, avšak nejvýše 30 V,

pro použití při výrobě 3D tiskáren (1)

0 %

31.12.2023

ex 8537 10 91

59

Elektronické řídicí jednotky pro řízení přenosu točivého momentu mezi nápravami v automobilech s pohonem všech kol:

s deskou plošných spojů s programovatelným paměťovým řídicím prvkem,

s jedním konektorem, a

pracující s napětím 12 V

0 %

31.12.2023

ex 8537 10 91

63

Elektronické řídicí jednotky schopné řídit automaticky plynule měnitelný převod v osobních automobilech:

s deskou plošných spojů s programovatelným paměťovým řídicím prvkem,

v kovovém pouzdře,

s jedním konektorem,

pracující s napětím 12 V

0 %

31.12.2023

ex 8537 10 91

67

Elektronická řídicí jednotka motoru (ECU):

s deskou plošných spojů,

s napětím 12 V,

reprogramovatelná,

s mikroprocesorem schopným ovládat, řídit a vyhodnocovat podpůrné servisní funkce v automobilech (hodnoty související se vstřikováním a předstihem zážehu paliva, průtok paliva a vzduchu),

pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (1)

0 %

31.12.2023

ex 8708 40 20

ex 8708 40 50

60

50

Sestava automatické převodovky s rotačním měničem převodových stupňů s:

pouzdrem z hliníkové slitiny,

diferenciálem,

9 rychlostními stupni,

systémem ERS (electronic range select) pro řazení rychlostních stupňů,

s těmito rozměry:

šířkou 330 mm nebo větší, avšak nejvýše 420 mm,

výškou 380 mm nebo větší, avšak nejvýše 450 mm,

délkou 580 mm nebo větší, avšak nejvýše 690 mm,

pro použití při výrobě motorových vozidel kapitoly 87  (1)

0 %

31.12.2023

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

60

15

45

65

Rozdělovací převodovka vozidla s jedním vstupem a dvěma výstupy, pro rozdělení točivého momentu mezi přední a zadní nápravu, v hliníkovém pouzdře, o rozměrech nejvýše 565 × 570 × 510 mm, obsahující alespoň:

ovladač a

vnitřní řetězový převod

0 %

31.12.2019

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

65

20

Ocelová mezihřídel spojující převodovku s poloosou:

o délce 300 mm nebo větší, avšak nejvýše 650 mm,

s drážkou na obou stranách,

též s ložiskem zasazeným do pouzdra,

též s držákem,

pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (1)

0 %

31.12.2023

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

70

25

Pouzdro třiramenného vnitřního kloubu poloosy pro přenos točivého momentu z motoru a převodovky na kola motorových vozidel:

o vnějším průměru 67,0 mm nebo větším, avšak nejvýše 84,5 mm,

se 3 za studena kalibrovanými vodicími dráhami o průměru 29,90 mm nebo větším, avšak nejvýše 36,60 mm,

o průměru těsnění 34,0 mm nebo větším, avšak nejvýše 41,0 mm, bez úhlu stoupání,

s vývodem s 21 drážkami nebo více, avšak nejvýše s 35 drážkami,

s osazením pro ložisko o průměru 25,0 mm nebo větším, avšak nejvýše 30,0 mm, též s olejovými kanálky

0 %

31.12.2023

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

75

35

Sestava vnějšího kloubu pro přenos točivého momentu z motoru a převodovkyna kola motorových vozidel, sestávající z:

vnitřního prstence se 6 kuličkovými dráhami s ložiskovými kuličkami o průměru 15,0 mm nebo větším, avšak nejvýše 20,0 mm,

vnějšího prstence s 6 kuličkovými dráhami se 6 ložiskovými kuličkami, vyrobeného z oceli o obsahu uhlíku 0,45 % nebo více, avšak nejvýše 0,58 %, se závitem a s vývodem s 26 drážkami nebo více, avšak nejvýše s 38 drážkami,

kulové klece, která udržuje kuličky v dráhách vnějšího a vnitřního prstence ve správné úhlové poloze, vyrobené z materiálu vhodného pro cementování o obsahu uhlíku 0,14 % nebo více, avšak nejvýše 0,25 %, a

komory pro mazací tuk,

schopné pracovat při konstantní rychlosti a proměnném úhlu zlomu nepřesahujícím 50 stupňů

0 %

31.12.2023

ex 8708 80 99

20

Hliníkové závěsné rameno:

o výšce 50 mm nebo větší, avšak nejvýše 150 mm,

o šířce 10 mm nebo větší, avšak nejvýše 100 mm,

o délce 100 mm nebo větší, avšak nejvýše 600 mm,

o hmotnosti 1 000 g nebo více, avšak nejvýše 3 000 g,

vybavené alespoň dvěma ložiskovými pouzdry z hliníkové slitiny s:

pevností v tahu 2 00 mPa nebo větší,

pevností 19 kN nebo větší,

tuhostí 5 kN/mm nebo větší, avšak nejvýše 9 kN/mm,

frekvencí 400 Hz nebo více, avšak nejvýše 600 Hz

0 %

31.12.2023

ex 8708 92 99

10

Vnitřní vložka výfukového systému:

se stěnami o tloušťce 0,7 mm nebo větší, avšak nejvýše 1,3 mm,

vyrobená z tabulí nebo svitků plechu z nerezavějící oceli třídy 1.4310 a 1.4301 v souladu s normou EN 10088,

též s montážními otvory,

pro použití při výrobě výfukových systémů pro automobily (1)

0 %

31.12.2023

ex 8708 92 99

20

Potrubí pro odvod výfukových plynů ze spalovacího motoru:

o průměru 40 mm nebo větším, avšak nejvýše 100 mm,

o délce 90 mm nebo větší, avšak nejvýše 410 mm,

se stěnami o tloušťce 0,7 mm nebo větší, avšak nejvýše 1,3 mm,

z nerezavějící oceli,

pro použití při výrobě výfukových systémů pro automobily (1)

0 %

31.12.2023

ex 8708 92 99

30

Kryt konce výfukového systému:

o tloušťce stěn 0,7 mm nebo větší, avšak nejvýše 1,3 mm,

vyrobený z nerezavějící oceli třídy 1.4310 a 1.4301 v souladu s normou EN 10088,

též s vložkou,

též s povrchovou úpravou,

pro použití při výrobě výfukových systémů pro automobily (1)

0 %

31.12.2023

ex 9001 90 00

55

Optické, rozptylové, reflexní nebo prizmové fólie, nepotištěné rozptylové desky, též s polarizačními vlastnostmi, specificky řezané

0 %

31.12.2023

ex 9002 11 00

15

Infračervené čočky s motorizovaným zaostřováním:

využívající vlnovou délku 3 μm nebo větší, avšak nejvýše 5 μm,

zajišťující jasný obraz od 50 m až do nekonečna,

s velikostí zorného pole 3° × 2,25° a 9° × 6,75°,

o hmotnosti nejvýše 230 g,

o délce nejvýše 88 mm,

o průměru nejvýše 46 mm,

atermalizované,

pro použití při výrobě termovizních kamer, infračervených dalekohledů, puškohledů (1)

0 %

31.12.2020

ex 9002 11 00

18

Sestava objektivu složená z krytu ve tvaru válce vyrobeného z kovu nebo plastu a optických prvků:

s horizontálním zorným úhlem maximálně 120°,

s úhlopříčným zorným úhlem maximálně 92°,

s ohniskovou vzdáleností nejvýše 7,50 mm,

se světelností objektivu nejvýše F/2,90,

o maximálním průměru 22 mm,

typu používaného při výrobě automobilových kamer CMOS

0 %

31.12.2023

ex 9002 11 00

25

Infračervená optická jednotka sestávající

z čočky z monokrystalického křemíku o průměru 84 mm (± 0,1 mm) a

z čočky z monokrystalického germania o průměru 62 mm (± 0,05 mm),

přimontovaná na strojově obrobenou podložku z hliníkové slitiny, typu používaného do termovizních kamer

0 %

31.12.2021

ex 9002 11 00

35

Infračervená optická jednotka sestávající

z křemíkové čočky o průměru 29 mm (± 0,05 mm) a

z čočky z monokrystalického fluoridu vápenatého o průměru 26 mm (± 0,05 mm),

přimontovaná na strojově obrobenou podložku z hliníkové slitiny, typu používaného do termovizních kamer

0 %

31.12.2021

ex 9002 11 00

45

Infračervená optická jednotka

s křemíkovou čočkou o průměru 62 mm (± 0,05 mm),

přimontovaná na strojově obrobenou podložku z hliníkové slitiny,

typu používaného do termovizních kamer

0 %

31.12.2021

ex 9002 11 00

55

Infračervená optická jednotka sestávající

z germaniové čočky o průměru 11 mm (± 0,05 mm),

z čočky z monokrystalického fluoridu vápenatého o průměru 14 mm (± 0,05 mm) a

z křemíkové čočky o průměru 17 mm (± 0,05 mm),

přimontovaná na strojově obrobenou podložku z hliníkové slitiny, typu používaného do termovizních kamer

0 %

31.12.2021

ex 9002 11 00

65

Infračervená optická jednotka

s křemíkovou čočkou o průměru 26 mm (± 0,1 mm),

přimontovaná na strojově obrobenou podložku z hliníkové slitiny,

typu používaného do termovizních kamer

0 %

31.12.2021

ex 9002 11 00

75

Infračervená optická jednotka sestávající

z germaniové čočky o průměru 19 mm (± 0,05 mm),

z čočky z monokrystalického fluoridu vápenatého o průměru 18 mm (± 0,05 mm),

z germaniové čočky o průměru 20,6 mm (± 0,05 mm),

přimontovaná na strojově obrobenou podložku z hliníkové slitiny, typu používaného do termovizních kamer

0 %

31.12.2021

ex 9029 20 31

ex 9029 90 00

20

30

Sdružený přístrojový panel s mikroprocesorovou řídící deskou, též s krokovými motory, a ukazateli LED zobrazujícími alespoň:

rychlost,

otáčky motoru,

teplotu motoru,

stav paliva,

komunikující prostřednictvím protokolů sběrače CAN a/nebo K-LINE, typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87

0 %

p/st

31.12.2019


(1)  Pozastavení cel podléhá celnímu dohledu nad konečným užitím v souladu s článkem 254 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).


Top