EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0674

Nařízení Komise (EU) 2019/674 ze dne 29. dubna 2019, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin

C/2019/3091

OJ L 114, 30.4.2019, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2021; Implicitně zrušeno 32019R0787

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/674/oj

30.4.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 114/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/674

ze dne 29. dubna 2019,

kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89 (1), a zejména na čl. 20 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 110/2008 předložily členské státy technické dokumentace ke 243 z 330 zavedených zeměpisných označení lihovin.

(2)

V souladu s čl. 9 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 716/2013 (2) posoudila Komise tyto technické dokumentace na základě požadavků uvedených v čl. 15 odst. 1 nařízení (ES) č. 110/2008 a stanovila lhůtu, ve které mohou dané členské státy dokumentaci upravit nebo stáhnout.

(3)

Technické dokumentace k produktům „Königsberger Bärenfang“, „Grappa di Marsala“, „Kirsch Veneto“/„Kirschwasser Veneto“ a „Sliwovitz del Veneto“ byly Německem a Itálií staženy.

(4)

V případě, že nedostatky nalezené v technické dokumentaci zavedených zeměpisných označení předložené v souladu s čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 110/2008 nebudou členským státem odstraněny ve lhůtě stanovené Komisí, má se za to, že uvedená technická dokumentace nebyla předložena, a to v souladu s čl. 9 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) č. 716/2013.

(5)

Nedostatky zjištěné v technických dokumentací k produktům „Karlovarská Hořká“, „Polish Cherry“, „Orehovec“, „Janeževec“ a „Slovenska travarica“ nebyly odstraněny.

(6)

Zavedená zeměpisná označení „Karlovarská Hořká“, „Königsberger Bärenfang“, „Grappa di Marsala“, „Kirsch Veneto“/„Kirschwasser Veneto“, „Sliwovitz del Veneto“, „Polish Cherry“, „Orehovec“, „Janeževec“ a „Slovenska travarica“ by tedy měla být vyňata z přílohy III nařízení (ES) č. 110/2008.

(7)

Příloha III nařízení (ES) č. 110/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro lihoviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (ES) č. 110/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. dubna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 39, 13.2.2008, s. 16.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 716/2013 ze dne 25. července 2013, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin (Úř. věst. L 201, 26.7.2013, s. 21).


PŘÍLOHA

Příloha III nařízení (ES) č. 110/2008 se mění takto:

1)

v kategorii výrobku 6. Matolinová pálenka se zrušuje položka

 

Grappa di Marsala

Itálie“

2)

v kategorii výrobku 9. Ovocný destilát se zrušují položky

 

Sliwovitz del Veneto

Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto

Itálie

Itálie“

3)

v kategorii výrobku 25. Anýzové lihoviny se zrušuje položka

 

Janeževec

Slovinsko“

4)

v kategorii výrobku 30. Hořké lihoviny nebo bitter se zrušuje položka“

 

Slovenska travarica

Slovinsko“

5)

v kategorii výrobku 32. Likér se zrušují položky“

 

Polish Cherry

Karlovarská Hořká

Polsko

Česká republika“

6)

v kategorii výrobku 40. Nocino se zrušuje položka

 

Orehovec

Slovinsko“

7)

v kategorii výrobků Ostatní lihoviny se zrušuje položka“

 

Königsberger Bärenfang

Německo“


Top