Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1671

Prováděcí Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1671 ze dne 4. října 2019 o jmenování místopředsedy Rady dohledu Evropské centrální banky

ST/12029/2019/INIT

OJ L 256, 7.10.2019, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1671/oj

7.10.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 256/8


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/1671

ze dne 4. října 2019

o jmenování místopředsedy Rady dohledu Evropské centrální banky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (1), a zejména na čl. 26 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 15. října 2013 Rada přijala nařízení (EU) č. 1024/2013, kterým se Evropské centrální bance (ECB) svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi.

(2)

Plánování a plnění úkolů svěřených ECB by měla provádět její Rada dohledu, která se skládá z předsedy, místopředsedy a čtyř zástupců ECB a jednoho zástupce vnitrostátního příslušného orgánu v každém zúčastněném členském státě.

(3)

Rada dohledu je zásadním orgánem při plnění úkolů ECB v oblasti dohledu. Nařízení (EU) č. 1024/2013 proto svěřilo Radě pravomoc jmenovat předsedu a místopředsedu Rady dohledu.

(4)

Dne 11. února 2014 Rada jmenovala prováděcím rozhodnutím 2014/77/EU první místopředsedkyni Rady dohledu (2). Funkční období této první místopředsedkyně Rady dohledu skončilo dne 11. února 2019.

(5)

V souladu s čl. 26 odst. 3 nařízení (EU) č. 1024/2013 předkládá ECB po vyslechnutí Rady dohledu Evropskému parlamentu návrh na jmenování místopředsedy Rady dohledu, který má být vybrán z členů Výkonné Rady ECB. ECB takový návrh předložila dne 9. dubna 2019 a Evropský parlament jej schválil dne 17. září 2019,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Místopředsedou Rady dohledu Evropské centrální banky je na období od 7. října 2019 do 14. prosince 2020 jmenován pan Yves MERSCH.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 4. října 2019.

Za Radu

předseda

K. MIKKONEN


(1)  Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Prováděcí rozhodnutí Rady 2014/77/EU ze dne 11. února 2014, kterým se provádí nařízení (EU) č. 1024/2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (Úř. věst. L 41, 12.2.2014, s. 19).


Top