EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1182

Rozhodnutí Komise (EU) 2019/1182 ze dne 3. července 2019 o navrhované občanské iniciativě s názvem „Právo EU, práva menšin a demokratizace španělských institucí“ (oznámeno pod číslem C(2019) 4972)

C/2019/4972

OJ L 185, 11.7.2019, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1182/oj

11.7.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 185/46


ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/1182

ze dne 3. července 2019

o navrhované občanské iniciativě s názvem „Právo EU, práva menšin a demokratizace španělských institucí“

(oznámeno pod číslem C(2019) 4972)

(Pouze anglické znění je závazné)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 o občanské iniciativě (1), a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Předmětem navrhované občanské iniciativy s názvem „Právo EU, práva menšin a demokratizace španělských institucí“ jsou: „Systémová rizika ve Španělsku, zacházení s menšinovými skupinami a naléhavá potřeba podpořit kroky, jež pomohou demokratizovat Španělsko a dosáhnout souladu se základními zásadami práva EU.“

(2)

Cíle navrhované občanské iniciativy jsou formulovány takto: „Naším cílem je zajistit, aby si Komise i Parlament byly plně vědomy současné situace ve Španělsku, systémových rizik v zemi, nedodržování pravidel a hlavních zásad práva EU i potřeby spustit mechanismy, jež ve Španělsku pomohou zlepšit demokratické normy, a zaručit tak práva a svobody menšinových skupin a všech španělských občanů prostřednictvím práva a nástrojů EU.“

(3)

Smlouva o Evropské unii (SEU) posiluje občanství Unie a demokratické fungování Unie tím, že mimo jiné stanoví, že každý občan má právo podílet se na demokratickém životě Unie prostřednictvím evropské občanské iniciativy.

(4)

Postupy a podmínky vyžadované pro občanskou iniciativu by proto měly být jasné, jednoduché, uživatelsky vstřícné a přiměřené povaze občanské iniciativy, tak aby povzbuzovaly občany k účasti a učinily Unii přístupnější.

(5)

Podle čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 211/2011 Komise navrhovanou občanskou iniciativu zaregistruje, jsou-li splněny podmínky uvedené v čl. 4 odst. 2 písm. a) až d).

(6)

Navrhovaná občanská iniciativa vyzývá Komisi, aby přezkoumala situaci ve Španělsku, pokud jde o hnutí za nezávislost Katalánska, ve světle sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě „Nový postup EU pro posílení právního státu“ (COM(2014) 158) a případně aby v této souvislosti zasáhla. Navrhovaná občanská iniciativa však Komisi nevyzývá k předložení návrhu právního aktu Unie.

(7)

Z uvedených důvodů spadá tato navrhovaná občanská iniciativa zjevně mimo rámec pravomocí Komise k předložení návrhu právního aktu Unie pro účely provedení Smluv ve smyslu čl. 4 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 211/2011 ve spojení s čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Registrace navrhované občanské iniciativy s názvem „Právo EU, práva menšin a demokratizace španělských institucí“ se odmítá.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno organizátorům (členům výboru občanů) navrhované občanské iniciativy s názvem „Právo EU, práva menšin a demokratizace španělských institucí“, které jakožto kontaktní osoby zastupují paní Elisenda PALUZIE a pan Gérard ONESTA.

V Bruselu dne 3. července 2019.

Za Komisi

Frans TIMMERMANS

první místopředseda


(1)  Úř. věst. L 65, 11.3.2011, s. 1.


Top