Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0847

Rozhodnutí Komise (EU) 2019/847 ze dne 15. května 2019 o navrhované občanské iniciativě s názvem „Zachraňte včely! Ochrana biologické rozmanitosti a zlepšení stanovišť pro hmyz v Evropě“ (oznámeno pod číslem dokumentu C(2019) 3800)

C/2019/3800

OJ L 138, 24.5.2019, p. 90–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/847/oj

24.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 138/90


ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/847

ze dne 15. května 2019

o navrhované občanské iniciativě s názvem „Zachraňte včely! Ochrana biologické rozmanitosti a zlepšení stanovišť pro hmyz v Evropě“

(oznámeno pod číslem dokumentu C(2019) 3800)

(Pouze německé znění je závazné)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 o občanské iniciativě (1), a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Předmět navrhované občanské iniciativy s názvem „Zachraňte včely! Ochrana biologické rozmanitosti a zlepšení stanovišť pro hmyz v Evropě“ je následující: „Potřebujeme hmyz pro naše ekosystémy a pro potravinové zabezpečení. Komise musí přijmout právní předpisy s cílem zachovat a zlepšit stanoviště pro hmyz jakožto ukazatel nepoškozeného životního prostředí.“

(2)

Cíle navrhované občanské iniciativy jsou formulovány takto: „Pro prokazatelné zlepšení přírodního základu života vyzýváme ke stanovení povinných cílů: zařadit podporu biologické rozmanitosti mezi obecné cíle SZP; výrazně snížit používání pesticidů, bez výjimky zakázat škodlivé pesticidy a reformovat kritéria způsobilosti; podporovat strukturální rozmanitost zemědělské krajiny; účinně omezovat množství živin (např. Natura 2000); účinně zřizovat chráněné oblasti (např. rámcová směrnice o vodě); zintenzivnit výzkum a monitorování a zlepšit vzdělávání.“

(3)

Smlouva o Evropské unii (SEU) posiluje občanství Unie a zvyšuje demokratické fungování Unie tím, že mimo jiné stanoví, že každý občan má právo se podílet na demokratickém životě Unie prostřednictvím evropské občanské iniciativy.

(4)

Postupy a podmínky vyžadované pro občanskou iniciativu by proto měly být jasné, jednoduché, uživatelsky vstřícné a přiměřené povaze občanské iniciativy, tak aby povzbuzovaly k účasti občanů a učinily Unii přístupnější.

(5)

Právní akty Unie pro účely provádění Smluv mohou být přijaty:

ke zřízení společné organizace zemědělských trhů a ostatních ustanovení nezbytných pro sledování cílů společné zemědělské politiky, na základě čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské Unie (SFEU),

ke sbližování ustanovení právních a správních předpisů členských států, jejichž účelem je vytvoření a fungování vnitřního trhu, na základě článku 114 SFEU,

k opatřením ve veterinární a rostlinolékařské oblasti, která mají za svůj přímý cíl ochranu veřejného zdraví, na základě čl. 168 odst. 4 písm. b) SFEU,

pro přijetí víceletého rámcového programu vymezujícího všechny činnosti Unie v oblasti výzkumu a technologického rozvoje, na základě čl. 182 odst. 1 SFEU,

k podpoře cílů, jimiž jsou zachování, ochrana a zlepšování kvality životního prostředí a uvážlivé a racionální využívání přírodních zdrojů, na základě čl. 192 odst. 1 SFEU ve spojení s čl. 191 odst. 1 první a třetí odrážkou SFEU.

(6)

Z těchto důvodů navrhovaná občanská iniciativa zjevně nespadá mimo rámec pravomocí Komise na předložení návrhu právního aktu Unie pro účely provedení Smluv v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. b) uvedeného nařízení.

(7)

Kromě toho byl ustaven výbor občanů a byly jmenovány kontaktní osoby v souladu s čl. 3 odst. 2 nařízení a navrhovaná občanská iniciativa není zjevně zneužívající, bezdůvodná nebo šikanózní ani není zjevně v rozporu s hodnotami Unie uvedenými v článku 2 SEU.

(8)

Navrhovaná občanská iniciativa s názvem „Zachraňte včely! Ochrana biologické rozmanitosti a zlepšení stanovišť pro hmyz v Evropě“ by proto měla být zaregistrována,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Navrhovaná občanská iniciativa s názvem „Zachraňte včely! Ochrana biologické rozmanitosti a zlepšení stanovišť pro hmyz v Evropě“ je zaregistrována.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 27. května 2019.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno organizátorům (členům výboru občanů) navrhované občanské iniciativy s názvem „Zachraňte včely! Ochrana biologické rozmanitosti a zlepšení stanovišť pro hmyz v Evropě“, kterou jako kontaktní osoby zastupují paní Manuela RIPA a paní Clara BORASIO.

V Bruselu dne 15. května 2019.

Za Komisi

Frans TIMMERMANS

první místopředseda


(1)  Úř. věst. L 65, 11.3.2011, s. 1.


Top