Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0450

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/450 ze dne 19. března 2019 o zveřejnění evropských dokumentů pro posuzování (EAD) pro stavební výrobky vypracovaných na podporu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (Text s významem pro EHP.)

C/2019/2026

OJ L 77, 20.3.2019, p. 78–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/450/oj

20.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 77/78


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/450

ze dne 19. března 2019

o zveřejnění evropských dokumentů pro posuzování (EAD) pro stavební výrobky vypracovaných na podporu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (1), a zejména na článek 22 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 mají subjekty pro technické posuzování používat pro posuzování vlastností stavebních výrobků ve vztahu k jejich základním charakteristikám metody a kritéria uvedené v evropských dokumentech pro posuzování, které pokrývají tyto stavební výrobky, a na které byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie.

(2)

V souladu s článkem 19 nařízení (EU) č. 305/2011 po několika žádostech výrobců o evropská technická posouzení organizace subjektů pro technické posuzování vypracovala a přijala několik evropských dokumentů pro posuzování.

(3)

Komise posoudila, zda evropské dokumenty pro posuzování vypracované organizací subjektů pro technické posuzování vyhovují požadavkům, které je třeba splnit v souvislosti se základními požadavky na stavby stanovenými v příloze I nařízení (EU) č. 305/2011.

(4)

Evropské dokumenty pro posuzování vypracované organizací subjektů pro technické posuzování vyhovují požadavkům, které je třeba splnit v souvislosti se základními požadavky na stavby stanovenými v příloze I nařízení (EU) č. 305/2011. Je proto vhodné zveřejnit odkaz na tyto evropské dokumenty pro posuzování v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Odkazy na evropské dokumenty pro posuzování stavebních výrobků vypracované na podporu nařízení (EU) č. 305/2011, které jsou uvedeny v příloze tohoto rozhodnutí, se tímto zveřejňují v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 19. března 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 5.


PŘÍLOHA

Odkaz na evropský dokument pro posuzování a jeho název

040427-00-0404

Sestavy pro vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) s maltou jako tepelněizolačním výrobkem a omítkou nebo obkladem na vnějším povrchu

060012-00-0802

Sestava obsahující komínovou vložku, vyrobenou ze skelných vláken, minerálních a organických látek, a příslušenství

090119-00-0404

Sestavy pro vnější obklady stěn z minerálních desek včetně omítky aplikované in-situ

090120-00-0404

Sestavy pro vnější nenosné stěnové systémy z minerálních desek

130031-00-0304

Kovové příhradové nosníky a sloupy

130082-00-0603

Fasádní upevňovací systém - plastová konzola pro upevnění dřevěných prvků na základní konstrukci

260014-00-0301

Kalcitovaná vrstva na bázi silikátu s přísadou typu II


Top