EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0026

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2019/1377 ze dne 31. července 2019 o jmenování vedoucích pracovních útvarů, kteří přijímají rozhodnutí v přenesené pravomoci o pasportizaci, nabytí kvalifikovaných účastí a odnětí povolení k činnosti úvěrové instituce (ECB/2019/26)

OJ L 224, 28.8.2019, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2020; Zrušeno 32020D1335

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1377/oj

28.8.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 224/6


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2019/1377

ze dne 31. července 2019

o jmenování vedoucích pracovních útvarů, kteří přijímají rozhodnutí v přenesené pravomoci o pasportizaci, nabytí kvalifikovaných účastí a odnětí povolení k činnosti úvěrové instituce (ECB/2019/26)

VÝKONNÁ RADA EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 11.6 tohoto statutu,

s ohledem na rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2017/933 ze dne 16. listopadu 2016 o obecném rámci pro přenesení rozhodovacích pravomocí ve vztahu k právním nástrojům týkajícím se úkolů v oblasti dohledu (ECB/2016/40) (1), a zejména na články 4 a 5 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2019/1376 ze dne 23. července 2019 o přenesení pravomoci přijímat rozhodnutí o pasportizaci, nabytí kvalifikovaných účastí a odnětí povolení k činnosti úvěrové instituce (ECB/2019/23) (2), a zejména na článek 3 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na rozhodnutí ECB/2004/2 ze dne 19. února 2004, kterým se přijímá jednací řád Evropské centrální banky (3), a zejména na článek 10 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S ohledem na značný počet rozhodnutí, jež má Evropská centrální banka (ECB) přijímat v souvislosti s plněním svých úkolů v oblasti dohledu, byl zaveden postup pro přijímání určitých rozhodnutí v přenesené pravomoci.

(2)

Rozhodnutí o přenesení pravomoci nabývá účinnosti přijetím rozhodnutí Výkonné rady o jmenování jednoho nebo více vedoucích pracovních útvarů za účelem přijímání rozhodnutí na základě rozhodnutí o přenesení pravomoci.

(3)

Výkonná rada by měla při jmenování vedoucích pracovních útvarů zohlednit význam rozhodnutí o přenesení pravomoci a počet adresátů, jimž je třeba rozhodnutí v přenesené pravomoci zaslat.

(4)

Předseda Rady dohledu byl konzultován ohledně vedoucích pracovních útvarů, na které by měla být přenesena pravomoc přijímat rozhodnutí o pasportizaci, nabytí kvalifikovaných účastí a odnětí povolení k činnosti úvěrové instituce,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí definice obsažené v článku 1 rozhodnutí (EU) 2019/1376 (ECB/2019/23).

Článek 2

Rozhodnutí v přenesené pravomoci o nabytí kvalifikované účasti

1.   Rozhodnutí v přenesené pravomoci podle článků 3 a 4 rozhodnutí (EU) 2019/1376 (ECB/2019/23), která se týkají významných dohlížených subjektů ve smyslu čl. 2 bodu 16 nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17) (4), přijímá generální ředitel nebo zástupce generálního ředitele generálního ředitelství Sekretariát Rady dohledu nebo vedoucí odboru pro udělování povolení k činnosti, není-li generální ředitel ani jeho zástupce přítomen, a jeden z těchto vedoucích pracovních útvarů:

a)

generální ředitel nebo zástupce generálního ředitele generálního ředitelství Mikroobezřetnostní dohled I, pokud dohled nad příslušným dohlíženým subjektem nebo skupinou vykonává generální ředitelství Mikroobezřetnostní dohled I;

b)

generální ředitel nebo zástupce generálního ředitele generálního ředitelství Mikroobezřetnostní dohled II, pokud dohled nad příslušným dohlíženým subjektem nebo skupinou vykonává generální ředitelství Mikroobezřetnostní dohled II;

Pokud se rozhodnutí v přenesené pravomoci podle článků 3 a 4 rozhodnutí (EU) 2019/1376 (ECB/2019/23) týká více než jednoho významného dohlíženého subjektu, je příslušným dohlíženým subjektem dohlížený subjekt nebo skupina, v nichž je kvalifikovaná účast nabývána.

2.   Rozhodnutí v přenesené pravomoci podle článků 3 a 4 rozhodnutí (EU) 2019/1376 (ECB/2019/23), která se netýkají významných dohlížených subjektů, přijímá generální ředitel nebo zástupce generálního ředitele generálního ředitelství Mikroobezřetnostní dohled III.

Článek 3

Rozhodnutí v přenesené pravomoci o odnětí povolení

1.   Rozhodnutí v přenesené pravomoci podle článků 3 a 5 rozhodnutí (EU) 2019/1376 (ECB/2019/23), která se týkají významných dohlížených subjektů ve smyslu čl. 2 bodu 16 nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17), přijímá generální ředitel nebo zástupce generálního ředitele generálního ředitelství Sekretariát Rady dohledu nebo vedoucí odboru pro udělování povolení k činnosti, není-li generální ředitel ani jeho zástupce přítomen, a jeden z těchto vedoucích pracovních útvarů:

a)

generální ředitel nebo zástupce generálního ředitele generálního ředitelství Mikroobezřetnostní dohled I, pokud dohled nad příslušným dohlíženým subjektem nebo skupinou vykonává generální ředitelství Mikroobezřetnostní dohled I;

b)

generální ředitel nebo zástupce generálního ředitele generálního ředitelství Mikroobezřetnostní dohled II, pokud dohled nad příslušným dohlíženým subjektem nebo skupinou vykonává generální ředitelství Mikroobezřetnostní dohled II.

2.   Rozhodnutí v přenesené pravomoci podle článků 3 a 5 rozhodnutí (EU) 2019/1376 (ECB/2019/23), která se týkají méně významných dohlížených subjektů ve smyslu čl. 2 bodu 7 nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17), přijímá generální ředitel nebo zástupce generálního ředitele generálního ředitelství Mikroobezřetnostní dohled III.

Článek 4

Rozhodnutí v přenesené pravomoci o pasportizaci

Rozhodnutí v přenesené pravomoci podle článků 3 a 6 rozhodnutí (EU) 2019/1376 (ECB/2019/23) přijímá jeden z těchto vedoucích pracovních útvarů:

a)

generální ředitel nebo zástupce generálního ředitele generálního ředitelství Mikroobezřetnostní dohled I, pokud dohled nad příslušným dohlíženým subjektem nebo skupinou vykonává generální ředitelství Mikroobezřetnostní dohled I;

b)

generální ředitel nebo zástupce generálního ředitele generálního ředitelství Mikroobezřetnostní dohled II, pokud dohled nad příslušným dohlíženým subjektem nebo skupinou vykonává generální ředitelství Mikroobezřetnostní dohled II.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 31. července 2019.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. L 141, 1.6.2017, s. 14.

(2)  Viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku.

(3)  Úř. věst. L 80, 18.3.2004, s. 33.

(4)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 468/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví rámec spolupráce Evropské centrální banky s vnitrostátními příslušnými orgány a vnitrostátními pověřenými orgány v rámci jednotného mechanismu dohledu (nařízení o rámci jednotného mechanismu dohledu) (ECB/2014/17) (Úř. věst. L 141, 14.5.2014, s. 1).


Top