EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1850

Nařízení Komise (EU) 2018/1850 ze dne 21. listopadu 2018 o zápisu zeměpisného označení lihoviny do přílohy III nařízení (ES) č. 110/2008 („Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte“ (ZO))

C/2018/7902

OJ L 302, 28.11.2018, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1850/oj

28.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 302/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1850

ze dne 21. listopadu 2018

o zápisu zeměpisného označení lihoviny do přílohy III nařízení (ES) č. 110/2008 („Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte“ (ZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin (1), a zejména na čl. 17 odst. 8 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

v souladu s čl. 17 odst. 5 nařízení (ES) č. 110/2008 Komise posoudila žádost Bulharska o zápis zeměpisného označení „Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte“.

(2)

Komise dospěla k závěru, že žádost je v souladu s nařízením (ES) č. 110/2008, a zveřejnila hlavní specifikace technické dokumentace podle čl. 17 odst. 6 uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie (2).

(3)

Protože Komise neobdržela žádnou námitku podle čl. 17 odst. 7 nařízení (ES) č. 110/2008, musí být označení „Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte“ zapsáno jako zeměpisné označení do přílohy III uvedeného nařízení.

(4)

Název, který byl zveřejněn v Úředním věstníku pro účely vyjádření námitek, obsahuje chybu v přepisu. Po opravě této chyby musí být opravená verze hlavních specifikací technické dokumentace pro informaci zveřejněna.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro lihoviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze III nařízení (ES) č. 110/2008 se v kategorii výrobku „vinný destilát“ doplňuje nová položka, která zní:

„Vinný destilát

Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte

Bulharsko“

Článek 2

Opravené znění hlavních specifikací technické dokumentace je obsažen v příloze tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. listopadu 2018.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Phil HOGAN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 39, 13.2.2008, s. 16.

(2)  Úř. věst. C 294, 5.9.2017, s. 15.


PŘÍLOHA

HLAVNÍ SPECIFIKACE TECHNICKÉ DOKUMENTACE PRODUKTU

„ГРОЗДОВА РАКИЯ ОТ ТЪРГОВИЩЕ“/„GROZDOVA RAKYA OT TARGOVISHTE“

EU č.: PGI-BG-01864 – 7.1.2014

1.   Zeměpisné označení, které má být zapsáno„Гроздова ракия от Търговище“/„Grozdova rakya ot Targovishte“

2.   Kategorie lihoviny Vinný destilát

3.   Popis lihoviny

3.1   Fyzikální, chemické a/nebo organoleptické vlastnosti

Vinný destilát se zeměpisným označením „Гроздова ракия от Търговище“/„Grozdova rakya ot Targovishte“ se vyznačuje světležlutou barvou, příjemným vanilkovým aromatem a jemnou harmonickou chutí. Za své osobité fyzikálně-chemické a organoleptické vlastnosti vděčí těmto faktorům: surovině, zeměpisné oblasti, metody produkce, jakož i výrobní praxi, při níž se dbá na kombinaci tradice s moderní technologií.

3.2   Specifické charakteristiky (ve srovnání s jinými lihovinami dané kategorie)

Vinný destilát se zeměpisným označením „Гроздова ракия от Търговище“/„Grozdova rakya ot Targovishte“ se vyrábí tradiční bulharskou metodou a vykazuje tyto fyzikálně-chemické vlastnosti:

minimální obsah ethanolu: 40 % objemových,

obsah těkavých látek (včetně vyšších alkoholů, celkového objemu kyselin, esterů a aldehydů): 267–365 g/hl v 100 % objemových alkoholu,

maximální obsah methanolu: 120 g/hl v 100 % objemových alkoholu.

Na jedinečné chuti nápoje se rovněž podílí dřevo, ze kterého se vyrábějí sudy na zrání destilátu, a minerální voda, která se po změkčení používá k ředění vinného destilátu.

4.   Příslušná zeměpisná oblast

Vinný destilát se zeměpisným označením „Гроздова ракия от Търговище“/„Grozdova rakya ot Targovishte“ se vyrábí v oblasti Targovište ve východní části Podunajské nížiny. Vinice se nacházejí na pozemcích v oblasti Targovište, zejména v obcích Kralevo, Dalgač, Ovčarovo, Pevec, Straža a Ruec.

5.   Metoda získání lihoviny

Vinný destilát se zeměpisným označením „Гроздова ракия от Търговище“/„Grozdova rakya ot Targovishte“ se vyrábí z těchto odrůd révy:

bílé odrůdy: Chardonnay, Rkatsiteli, Muscat Ottonel, Dimyat, Tamyanka, Traminer, Sauvignon Blanc, Aligoé a Italianski Rizling,

červené odrůdy: Cabernet Sauvignon a Pamid.

Prvním krokem výroby je sběr hroznů a následné třídění podle odrůdy, obecného vzhledu a obsahu cukru. Vytříděné hrozny se lisují, přičemž získané mláto nakvašuje v rotujících nádobách 4 až 12 hodin. Mošt se pročistí a odvede na kvašení. Alkoholové kvašení probíhá během přibližně 20 dní při teplotě 14 až 18 °С. Hotové víno se odvádí na jednoduchou nebo dvojitou destilaci v destilační koloně K5 na objemu alkoholu do 65 %. Destilační systém K5 byl vyvinut v Bulharsku. Získaný vinný destilát se skladuje ve zvláštních místnostech na zrání v dubových sudech a na kupáž.

6.   Souvislost se zeměpisným prostředím nebo zeměpisným původem

6.1   Údaje potvrzující souvislost se zeměpisným prostředím nebo zeměpisným původem

Zeměpisná oblast je převážně pahorkatá nebo zvlněná. Průměrná nadmořská výška je 200 až 520 m. Převládá mírné kontinentální klima s mořskými vlivy. Podzim bývá teplý, suchý a dlouhý, což má mimořádně příznivý vliv na obohacování hroznů cukrem. Roční průměrná teplota v oblasti je 10,7 °C. Z hlediska ročního průměrného úhrnu srážek se nejvyšší hodnoty zaznamenávají v období pozdního jara a začátkem léta. Půdy v dané oblasti jsou černozemě, jakož i pískovito-jílovité šedé lesní půdy.

6.2   Zvláštní charakteristické vlastnosti lihoviny, které lze přičítat zeměpisné oblasti

Vinný destilát se zeměpisným označením „Гроздова ракия от Търговище“/„Grozdova rakya ot Targovishte“ se vyrábí v oblasti Targovište, která se vyznačuje kombinací topografických podmínek, půd a podnebí příznivou pro rozvinutí optimální technologické zralosti hroznů, jakož i pro pěstování kvalitních hroznů. Za mnohé specifické vlastnosti vděčí nápoj mimořádnému dřevu druhu Quercus Frainetto (dub balkánský), ze kterého se vyrábějí sudy používané na zrání destilátu. Na ředění destilátu se používá změkčená minerální voda z pramene „Boaza“, který se nachází ve vzdálenosti 8 km jihozápadně od města Targovište. Výsledkem následné kupáže je kvalitní výrobek se stabilními organoleptickými vlastnostmi: světle žlutou barvou, příjemným vanilkovým aroma a harmonickou jemnou chutí. Aromatické látky v hroznech, které tvoří buket a aroma nápoje, se zachovávají díky tradičním i moderním výrobním metodám.

7.   Předpisy Evropské unie nebo vnitrostátní/regionální předpisy

V Bulharsku je postup schvalování lihovin se zeměpisným označením stanoven v části VII „Výroba lihovin se zeměpisným označením“ kapitole 9 „Lihoviny“ zákona o víně a lihovinách zveřejněného ve Státním věstníku č. 45 ze dne 15. června 2012.

„Výnosem č. T-RD-27-13 ministerstva hospodářství ze dne 27. listopadu 2013 se nápoj Гроздова ракия от Търговище“/„Grozdova rakya ot Targovishte“ schválil jako vinný destilát se zeměpisným označením. Daný výnos byl zveřejněn na webové stránce ministerstva hospodářství na adrese: http://www.mi.government.bg/bg/library/zapoved-za-utvarjdavane-na-vinena-destilatna-spirtna-napitka-grozdova-rakiya-s-geografsko-ukazanie-t-68-c28-m361-1.html.

8.   Žadatel:

Členský stýt, třetí země nebo fyzická/právnická osoba – Republika Bulgaria, Ministerstvo na ikonomikata/Bulharská republika, Ministerstvo zahraničních věcí.

Úplná adresa (název a číslo ulice, obec a PSČ, země):

Gr. Sofia 1052, ul. „Slavyanska“ no 8, Republika Bulgaria/ul. „Slavyanska“ 8, Sofie 1052, Bulharská republika.

9.   Zvláštní pravidla pro označování

Pravidla pro označování lihovin se zeměpisným označením vyrobených v Bulharsku a určených na bulharský trh jsou stanoveny v čl. 170 odst. 1 a čl. 172 odst. 1 zákona o víně a lihovinách.


Top