Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1556

Nařízení Komise (EU) 2018/1556 ze dne 17. října 2018 o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí (Text s významem pro EHP.)

C/2018/5476

OJ L 261, 18.10.2018, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1556/oj

18.10.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 261/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1556

ze dne 17. října 2018

o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin (1), a zejména na čl. 18 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení (ES) č. 1924/2006 jsou zdravotní tvrzení při označování potravin zakázána, pokud je Komise v souladu s uvedeným nařízením neschválí a nezařadí na seznam schválených tvrzení.

(2)

Nařízení (ES) č. 1924/2006 rovněž stanoví, že provozovatelé potravinářských podniků mohou podávat žádosti o schválení zdravotních tvrzení u příslušného vnitrostátního orgánu členského státu. Příslušný vnitrostátní orgán postoupí platné žádosti Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA, dále jen „úřad“) k vědeckému hodnocení a Komisi a členským státům pro informaci.

(3)

Úřad vydá k danému zdravotnímu tvrzení své stanovisko.

(4)

Komise rozhodne o schválení zdravotních tvrzení s ohledem na stanovisko úřadu.

(5)

V návaznosti na žádost Laboratoires Nutrition et Cardiométabolisme předloženou v souladu s čl. 13 odst. 5 nařízení (ES) č. 1924/2006 byl úřad požádán o vydání stanoviska ke zdravotnímu tvrzení týkajícímu se výrobku Stablor® k přípravě nápojů s vymezeným složením, pokud jde o makro- a mikroživiny a zvláštní poměr obsahu aminokyselin (poměr tryptofanu vůči neutrálním aminokyselinám), a snížení útrobního tuku při současném zachování svalové hmoty bez tuku (otázka č. EFSA- Q-2016-00319 (2)). Navrhované tvrzení zformuloval žadatel takto: „Při vyvážené dietě s mírně omezeným kalorickým příjmem přispívá přípravek Stablor® ke snížení útrobního tuku při současném zachování svalové hmoty bez tuku u osob trpících nadváhou nebo obezitou s břišním tukem a kardiometabolickými rizikovými faktory“.

(6)

Dne 28. února 2017 obdržela Komise a členské státy vědecké stanovisko úřadu, ve kterém úřad dospěl k závěru, že na základě předložených údajů nebyl zjištěn příčinný vztah mezi užíváním přípravku Stablor® a snížením útrobního toku při současném zachování svalové hmoty bez tuku při vyvážené nízkoenergetické výživy. Vzhledem k tomu, že dané tvrzení neodpovídá požadavkům stanoveným v nařízení (ES) č. 1924/2006, nemělo by být schváleno.

(7)

V návaznosti na žádost společnosti Suomen Terveysravinto Oy předloženou podle čl. 13 odst. 5 nařízení (ES) č. 1924/2006 byl úřad požádán o vydání stanoviska ke zdravotnímu tvrzení týkajícímu se vztahu kurkuminu a normálního fungování kloubů (otázka č. Q-2016-00856 (3)). Navrhované tvrzení zformuloval žadatel takto: „Kurkumin přispívá k normálnímu fungování kloubů“.

(8)

Dne 8. května 2017 obdržela Komise a členské státy vědecké stanovisko úřadu, ve kterém úřad dospěl k závěru, že na základě předložených údajů nebyla zjištěna příčinná souvislost mezi konzumací kurkuminu a zachováním normálního fungování kloubů. Vzhledem k tomu, že dané tvrzení neodpovídá požadavkům stanoveným v nařízení (ES) č. 1924/2006, nemělo by být schváleno.

(9)

V návaznosti na žádost společnosti Marks and Spencer PLC předloženou podle čl. 13 odst. 5 nařízení (ES) č. 1924/2006 byl úřad požádán o vydání stanoviska ke zdravotnímu tvrzení týkajícímu se poměru sacharidů a bílkovin (CHO:P) ≤ 1,8 na energetické bázi v rámci nízkoenergetické výživy a tělesné hmotnosti (otázka č. EFSA-Q-2016-00436 (4)). Navrhované tvrzení zformuloval žadatel takto: „Při užívání v rámci nízkoenergetické výživy (< 8 368 kJ/2 000 kcal/den) po dobu nejméně 12 týdnů pomáhá dosáhnout snížení tělesné hmotnosti a množství tělesného tuku“.

(10)

Dne 13. června 2017 obdržela Komise a členské státy vědecké stanovisko úřadu, ve kterém úřad dospěl k závěru, že na základě předložených údajů nebyl zjištěn příčinný vztah mezi konzumací poměru CHO:P ≤ 1,8 na energetické bázi v rámci nízkoenergetické výživy a snížením tělesné hmotnosti. Vzhledem k tomu, že dané tvrzení neodpovídá požadavkům stanoveným v nařízení (ES) č. 1924/2006, nemělo by být schváleno.

(11)

V návaznosti na žádost skupiny Loc Troi předloženou podle čl. 13 odst. 5 nařízení (ES) č. 1924/2006 byl úřad požádán o vydání stanoviska ke zdravotnímu tvrzení týkajícímu se výrobku Vibigaba (naklíčená hnědá rýže) a snížení tělesné hmotnosti v rámci nízkoenergetické výživy (otázka č. EFSA- Q-2017-00032 (5)). Navrhované tvrzení zformuloval žadatel takto: „Při užívání v rámci nízkoenergetické výživy přispívá ke snížení hmotnosti.“

(12)

Dne 21. července 2017 obdržela Komise a členské státy vědecké stanovisko úřadu, ve kterém úřad dospěl k závěru, že na základě předložených údajů nebyl zjištěn příčinný vztah mezi užíváním výrobku Vibigaba (naklíčené hnědé rýže) a snížením tělesné hmotnosti v rámci nízkoenergetické výživy. Vzhledem k tomu, že dané tvrzení neodpovídá požadavkům stanoveným v nařízení (ES) č. 1924/2006, nemělo by být schváleno.

(13)

V návaznosti na žádost skupiny Loc Troi předloženou podle čl. 13 odst. 5 nařízení (ES) č. 1924/2006 byl úřad požádán o vydání stanoviska ke zdravotnímu tvrzení týkajícímu se výrobku Vibigaba (naklíčená hnědá rýže) a dlouhodobého udržování normální koncentrace glukózy v krvi (otázka č. EFSA- Q-2017-00033 (6)). Navrhované tvrzení zformuloval žadatel takto: „Přispívá k udržení normální hladiny glukózy v krvi“.

(14)

Dne 21. července 2017 obdržela Komise a členské státy vědecké stanovisko úřadu, ve kterém úřad dospěl k závěru, že na základě předložených údajů nebyla zjištěna příčinná souvislost mezi užíváním výrobku Vibigaba (naklíčená hnědá rýže) a udržováním dlouhodobě normální koncentrace glukózy v krvi. Vzhledem k tomu, že dané tvrzení neodpovídá požadavkům stanoveným v nařízení (ES) č. 1924/2006, nemělo by být schváleno.

(15)

V návaznosti na žádost skupiny Loc Troi předloženou podle čl. 13 odst. 5 nařízení (ES) č. 1924/2006 byl úřad požádán o vydání stanoviska ke zdravotnímu tvrzení týkajícímu se výrobku Vibigaba (naklíčená hnědá rýže) a přispívání k zachování normálního krevního tlaku (otázka č. EFSA- Q-2017-00031 (7)). Navrhované tvrzení zformuloval žadatel takto: „Přispívá k udržení normálního krevního tlaku“.

(16)

Dne 21. července 2017 obdržela Komise a členské státy vědecké stanovisko úřadu, ve kterém úřad dospěl k závěru, že na základě předložených údajů nebyla zjištěna příčinná souvislost mezi užíváním výrobku Vibigaba (naklíčená hnědá rýže) a udržováním normálního krevního tlaku. Vzhledem k tomu, že dané tvrzení neodpovídá požadavkům stanoveným v nařízení (ES) č. 1924/2006, nemělo by být schváleno.

(17)

V návaznosti na žádost skupiny Loc Troi předloženou podle čl. 13 odst. 5 nařízení (ES) č. 1924/2006 byl úřad požádán o vydání stanoviska ke zdravotnímu tvrzení týkajícímu se výrobku Vibigaba (naklíčená hnědá rýže) a udržování normální koncentrace cholesterolu v krvi (otázka č. EFSA- Q-2017-00030 (8)). Navrhované tvrzení zformuloval žadatel takto: „Přispívá k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi“.

(18)

Dne 21. července 2017 obdržela Komise a členské státy vědecké stanovisko úřadu, ve kterém úřad dospěl k závěru, že na základě předložených údajů nebyla zjištěna příčinná souvislost mezi užíváním výrobku Vibigaba (naklíčená hnědá rýže) a udržováním normální koncentrace cholesterolu v krvi. Vzhledem k tomu, že dané tvrzení neodpovídá požadavkům stanoveným v nařízení (ES) č. 1924/2006, nemělo by být schváleno.

(19)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zdravotní tvrzení uvedená v seznamu v příloze tohoto nařízení se nezařadí na seznam schválených tvrzení platných pro Unii stanovený v čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 1924/2006.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. října 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 9.

(2)  EFSA Journal 2017;15(2):4723.

(3)  EFSA Journal 2017;15(5):4774.

(4)  EFSA Journal 2017;15(6):4839.

(5)  EFSA Journal 2017;15(7):4915.

(6)  EFSA Journal 2017;15(7):4916.

(7)  EFSA Journal 2017;15(7):4914.

(8)  EFSA Journal 2017;15(7):4913.


PŘÍLOHA

Zamítnuté zdravotní tvrzení

Žádost – příslušná ustanovení nařízení (ES) č. 1924/2006

Živina, látka, potravina nebo kategorie potravin

Tvrzení

Referenční číslo stanoviska EFSA

Zdravotní tvrzení podle čl. 13 odst. 5, které je založeno na nejnovějších vědeckých poznatcích a/nebo které zahrnuje požadavek na ochranu údajů, jež jsou předmětem průmyslového vlastnictví

Stablor®, výrobek k přípravě nápoje s vymezeným složením, pokud jde o makro- a mikroživiny a zvláštní poměr obsahu aminokyselin (poměr tryptofanu vůči neutrálním aminokyselinám).

Při vyvážené dietě s mírně omezeným kalorickým příjmem přispívá přípravek Stablor® ke snížení útrobního tuku při současném zachování svalové hmoty bez tuku u osob trpících nadváhou a obezitou s břišním tukem a kardiometabolickými rizikovými faktory.

Q-2016-00319

Zdravotní tvrzení podle čl. 13 odst. 5, které je založeno na nejnovějších vědeckých poznatcích a/nebo které zahrnuje požadavek na ochranu údajů, jež jsou předmětem průmyslového vlastnictví

Kurkumin

Kurkumin přispívá k normálnímu fungování kloubů.

Q-2016-00856

Zdravotní tvrzení podle čl. 13 odst. 5, které je založeno na nejnovějších vědeckých poznatcích a/nebo které zahrnuje požadavek na ochranu údajů, jež jsou předmětem průmyslového vlastnictví

Poměr sacharidů a bílkovin (CHO:P) ≤ 1,8 na energetické bázi v rámci nízkoenergetické výživy a tělesná hmotnost

Při konzumaci v rámci nízkoenergetické výživy (< 8 368 kJ/2 000 kcal/den) po dobu nejméně 12 týdnů pomáhá dosáhnout snížení tělesné hmotnosti a množství tělesného tuku.

Q-2016-00436

Zdravotní tvrzení podle čl. 13 odst. 5, které je založeno na nejnovějších vědeckých poznatcích a/nebo které zahrnuje požadavek na ochranu údajů, jež jsou předmětem průmyslového vlastnictví

Vibigaba (naklíčená hnědá rýže)

V rámci diety s omezeným energetickým příjmem přispívá ke snižování hmotnosti.

Q-2017-00032

Zdravotní tvrzení podle čl. 13 odst. 5, které je založeno na nejnovějších vědeckých poznatcích a/nebo které zahrnuje požadavek na ochranu údajů, jež jsou předmětem průmyslového vlastnictví

Vibigaba (naklíčená hnědá rýže)

Přispívá k udržení normální hladiny glukózy v krvi.

Q-2017-00033

Zdravotní tvrzení podle čl. 13 odst. 5, které je založeno na nejnovějších vědeckých poznatcích a/nebo které zahrnuje požadavek na ochranu údajů, jež jsou předmětem průmyslového vlastnictví

Vibigaba (naklíčená hnědá rýže)

Přispívá k udržení normálního krevního tlaku.

Q-2017-00031

Zdravotní tvrzení podle čl. 13 odst. 5, které je založeno na nejnovějších vědeckých poznatcích a/nebo které zahrnuje požadavek na ochranu údajů, jež jsou předmětem průmyslového vlastnictví

Vibigaba (naklíčená hnědá rýže)

Přispívá k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi.

Q-2017-00030


Top