EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0541

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/541 ze dne 20. prosince 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/2358 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/2359, pokud jde o jejich den použitelnosti (Text s významem pro EHP. )

C/2017/8681

OJ L 90, 6.4.2018, p. 59–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/541/oj

6.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 90/59


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/541

ze dne 20. prosince 2017,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/2358 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/2359, pokud jde o jejich den použitelnosti

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění (1), a zejména na čl. 25 odst. 2, čl. 28 odst. 4, čl. 29 odst. 4 a 5 a čl. 30 odst. 6 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice (EU) 2016/97 harmonizuje vnitrostátní ustanovení o distribuci pojištění a zajištění a zmocňuje Komisi k přijímání aktů v přenesené pravomoci za účelem dalšího upřesnění kritérií a praktických podrobností, pokud jde o pravidla výkonu činnosti vztahující se na distribuci pojistných produktů s investiční složkou a pokud jde o požadavky na dohled nad produktem a jeho řízení vztahující se na pojišťovny a distributory pojištění. Dne 21. září 2017 Komise na základě tohoto zmocnění přijala nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/2358 (2) a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/2359 (3).

(2)

Aby se mohly příslušné orgány a odborníci z oblasti pojišťovnictví lépe přizpůsobit požadavkům stanoveným v obou nařízeních v přenesené pravomoci uvedených v prvním bodě odůvodnění, měl by být den použitelnosti uvedený v těchto nařízeních v přenesené pravomoci uveden do souladu se dnem, od něhož mají členské státy uplatňovat opatření nezbytná pro dosažení souladu se směrnicí (EU) 2016/97, jak je stanoveno v čl. 42 odst. 1 uvedené směrnice,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/2358

V článku 13 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/2358 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Použije se ode dne, od něhož mají členské státy uplatňovat opatření uvedená v čl. 42 odst. 1 prvním pododstavci směrnice (EU) 2016/97.“

Článek 2

Změna nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/2359

V článku 20 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/2359 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Použije se ode dne, od něhož mají členské státy uplatňovat opatření uvedená v čl. 42 odst. 1 prvním pododstavci směrnice (EU) 2016/97.“

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 26, 2.2.2016, s. 19.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2358 ze dne 21. září 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97, pokud jde o požadavky na dohled nad produktem a jeho řízení vztahující se na pojišťovny a distributory pojištění (Úř. věst. L 341, 20.12.2017, s. 1).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2359 ze dne 21. září 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97, pokud jde o požadavky na informace a pravidla výkonu činnosti vztahující se na distribuci pojistných produktů s investiční složkou (Úř. věst. L 341, 20.12.2017, s. 8).


Top