Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1511

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1511 ze dne 9. října 2018, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/789 o opatřeních proti zavlékání organismu Xylella fastidiosa (Wells et al.) do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie (oznámeno pod číslem C(2018) 6452)

C/2018/6452

OJ L 255, 11.10.2018, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1511/oj

11.10.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 255/16


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/1511

ze dne 9. října 2018,

kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/789 o opatřeních proti zavlékání organismu Xylella fastidiosa (Wells et al.) do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie

(oznámeno pod číslem C(2018) 6452)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména čl. 16 odst. 3 čtvrtou větu této směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 9 odst. 8 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2015/789 (2) se stanoví podmínky pro přemísťování některých hostitelských rostlin, které nebyly nikdy pěstovány ve vymezené oblasti, a konkrétnější podmínky pro určité hostitelské rostliny, včetně rostlin určených k pěstování druhu Polygala myrtifolia L.

(2)

Zkušenosti ukazují, že rostliny určené k pěstování druhu Polygala myrtifolia L. se ukázaly být obzvláště náchylné k napadení organismem Xylella fastidiosa (Wells et al.) (dále jen „dotčený organismus“). S cílem zajistit lepší fytosanitární ochranu území Unie je vhodné požadovat, aby byly vizuální prohlídky, odběry vzorků a testování prováděny v co nejkratší možné době před termínem jejich prvního přemístění ze stanoviště produkce. Tytéž požadavky by měly platit pro rostliny určené k pěstování druhu Polygala myrtifolia L. dovážené do Unie, které pocházejí ze třetí země, v níž se dotčený organismus nevyskytuje.

(3)

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/789 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/789 se mění takto:

1)

V čl. 9 odst. 8 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Rostliny určené k pěstování, kromě osiva, druhů rodu Coffea a druhů Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. a Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb. však smí být přemísťovány v rámci Unie pouze tehdy, pokud byly vypěstovány na stanovišti, které podléhá každoroční úřední prohlídce a odběru vzorků, při zohlednění odborných pokynů k průzkumu organismu Xylella fastidiosa, které jsou k dispozici na internetových stránkách Komise, i testování v souladu s mezinárodními normami ke zjištění výskytu dotčeného organismu, a byla potvrzena nepřítomnost dotčeného organismu za použití systému odběru vzorků umožňujícího s 99 % spolehlivostí určit míru výskytu napadených rostlin ve výši 5 %. Kromě toho musí být každá partie rostlin určených k pěstování druhu Polygala myrtifolia L. před prvním přemístěním ze svého stanoviště, které má proběhnout v rámci Unie, v co nejkratší době před termínem přemístění, jak je to prakticky možné, podrobena úřední vizuální prohlídce a odběru vzorků s přihlédnutím k odborným pokynům k průzkumu organismu Xylella fastidiosa, které jsou k dispozici na internetových stránkách Komise, i testování v souladu s mezinárodními normami ke zjištění výskytu dotčeného organismu za použití systému odběru vzorků umožňujícího s 99 % spolehlivostí určit míru výskytu napadených rostlin ve výši 5 %. Odchylně od čl. 3 odst. 2 prvního pododstavce se výskyt dotčeného organismu prověří pomocí jednoho testu a v případě pozitivních výsledků se výskyt potvrdí provedením nejméně jednoho pozitivního molekulárního testu v souladu s mezinárodními normami. Tyto testy se uvedou v databázi Komise, která obsahuje testy určené k identifikaci dotčeného organismu a jeho poddruhů.“

2)

V článku 16 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Rostliny určené k pěstování, kromě osiva, druhů rodu Coffea a druhů Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. a Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb. smí být dováženy do Unie pouze tehdy, pokud byly vypěstovány na stanovišti, které podléhá každoroční úřední prohlídce, odběru vzorků a testování prováděných ve vhodných termínech na těchto rostlinách a v souladu s mezinárodními normami ke zjištění výskytu dotčeného organismu, a byla potvrzena nepřítomnost dotčeného organismu za použití systému odběru vzorků umožňujícího s 99 % spolehlivostí určit míru výskytu napadených rostlin ve výši 5 %. Kromě toho musí být každá partie rostlin určených k pěstování druhu Polygala myrtifolia L. před prvním přemístěním ze svého stanoviště v co nejkratší době před termínem přemístění, jak je to prakticky možné, podrobena úřední vizuální prohlídce a odběru vzorků i testování v souladu s mezinárodními normami ke zjištění výskytu dotčeného organismu, a byla potvrzena nepřítomnost dotčeného organismu za použití systému odběru vzorků umožňujícího s 99 % spolehlivostí určit míru výskytu napadených rostlin ve výši 5 %.“

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 9. října 2018.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/789 ze dne 18. května 2015 o opatřeních proti zavlékání organismu Xylella fastidiosa (Wells et al.) do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie (Úř. věst. L 125, 21.5.2015, s. 36).


Top