EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0313

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/313 ze dne 28. února 2018, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v TRACES (oznámeno pod číslem C(2018) 1149) (Text s významem pro EHP. )

C/2018/1149

OJ L 60, 2.3.2018, p. 40–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; Implicitně zrušeno 32019R1014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/313/oj

2.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 60/40


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/313

ze dne 28. února 2018,

kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v TRACES

(oznámeno pod číslem C(2018) 1149)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 20 odst. 1 a 3 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (2), a zejména na čl. 6 odst. 4 druhý pododstavec druhou větu a čl. 6 odst. 5 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (3), a zejména na čl. 6 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2009/821/ES (4) stanoví seznam stanovišť hraniční kontroly schválených v souladu se směrnicemi 91/496/EHS a 97/78/ES. Tento seznam je stanoven v příloze I uvedeného rozhodnutí.

(2)

Belgie informovala Komisi, že schválení kontrolních středisek Avia Partner a WFS na letišti Brussel-Zaventem by mělo být omezeno na produkty za některých kontrolovaných teplot. Příloha I rozhodnutí 2009/821/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(3)

V návaznosti na návrh Dánska by schválení stanoviště hraniční kontroly v přístavu Kodaň mělo být omezeno pouze na balené produkty. Proto by příloha I rozhodnutí 2009/821/ES měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

Německo informovalo Komisi, že stáhlo schválení pro stanoviště hraniční kontroly na letišti Hannover-Langenhagen. Proto by příloha I rozhodnutí 2009/821/ES měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(5)

Irsko informovalo Komisi, že stáhlo schválení pro živé kopytníky pro stanoviště hraniční kontroly na letišti Shannon. Příloha I rozhodnutí 2009/821/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(6)

Španělsko informovalo Komisi, že pozastavilo schválení stanoviště hraniční kontroly na letišti v Alicante, pokud jde o živá zvířata a produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě. Příloha I rozhodnutí 2009/821/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(7)

V návaznosti na návrh Španělska by mělo být doplněno schválení nového kontrolního střediska Alaire na stanovišti hraniční kontroly na letišti v Madridu a schválení kontrolního střediska Frigalsa na stanovišti hraniční kontroly v přístavu Vigo by mělo být obnoveno. Příloha I rozhodnutí 2009/821/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

Příloha II rozhodnutí 2009/821/ES stanoví seznam ústředních, regionálních a místních jednotek v integrovaném počítačovém veterinárním systému (TRACES).

(9)

V návaznosti na informace obdržené z Chorvatska by pro tento členský stát měly být provedeny určité změny seznamu místních jednotek v systému Traces. Rozhodnutí 2009/821/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Přílohy I a II rozhodnutí 2009/821/ES se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 28. února 2018.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.

(2)  Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56.

(3)  Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9.

(4)  Rozhodnutí Komise 2009/821/ES ze dne 28. září 2009, kterým se stanoví seznam schválených stanovišť hraniční kontroly, některá prováděcí pravidla týkající se inspekcí prováděných veterinárními odborníky Komise a veterinární jednotky v TRACES (Úř. věst. L 296, 12.11.2009, s. 1).


PŘÍLOHA

Přílohy I a II rozhodnutí 2009/821/ES se mění takto:

1)

Příloha I se mění takto:

a)

v části týkající se Belgie se položka pro letiště Brussel-Zaventem nahrazuje tímto:

„Brussel-Zaventem

Bruxelles-Zaventem

BE BRU 4

A

Flight Care 2

NHC(2)

U, E, O

Avia Partner

HC-T(2)

 

WFS

HC-T(CH)(2)

 

Swiss Port

HC(2)“

 

b)

v části týkající se Dánska se položka pro přístav København nahrazuje tímto:

„København

DK CPH 1

P

 

HC(1)(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)“

 

c)

v části týkající se Německa se položka pro letiště Hannover-Langenhagen nahrazuje tímto:

„Hannover-Langenhagen

DE HAJ 4

A

 

 

O(10)“

d)

v části týkající se Irska se položka pro letiště Shannon nahrazuje tímto:

„Shannon

IE SNN 4

A

 

HC(2), NHC(2)

E“

e)

část týkající se Španělska se mění takto:

i)

položka pro letiště Alicante se nahrazuje tímto:

„Alicante

ES ALC 4

A

 

HC(2), NHC(2) (*)

O(10) (*)“

ii)

položka pro letiště Madrid se nahrazuje tímto:

„Madrid

ES MAD 4

A

Iberia

HC-T(FR)(2) (*), HC-NT(2) (*), NHC(2)

U, E, O

Swissport

HC(2), NHC(2)

O

PER4

HC-T(CH)(2)

 

WFS: World Wide Flight Services

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT

O

Alaire

HC-T(2)“

 

iii)

položka pro přístav Vigo se nahrazuje tímto:

„Vigo

ES VGO 1

P

T.C. Guixar

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Frioya

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frigalsa

HC-T(FR)(3)

 

Pescanova

HC-T(FR)(2)(3)

 

Fandicosta (*)

HC-T(FR)(2)(3) (*)

 

Frig. Morrazo

HC-T(FR)(3)“

 

2)

Příloha II, v části týkající se Chorvatska se položky nahrazují tímto:

„HR00001

BJELOVAR

HR00007

GRAD ZAGREB

HR00002

VUKOVAR

HR00003

PULA

HR00009

ŠIBENIK

HR00008

SLAVONSKI BROD

HR00004

SPLIT

HR00005

VARAŽDIN

HR00006

ZAGREB

HR00010

KARLOVAC

HR00011

SISAK

HR00012

VIROVITICA“


Top