EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0061

Rozhodnutí Rady (EU) 2018/61 ze dne 21. března 2017 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění změny Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví

OJ L 11, 16.1.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/61/oj

16.1.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 11/1


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2018/61

ze dne 21. března 2017

o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění změny Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 100 odst. 2 ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 25. září 2014 zmocnila Rada Komisi, aby zahájila jednání se Spojenými státy americkými o změně Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví (1) (dále jen „dohoda“), která vstoupila v platnost dne 1. května 2011. Jednání byla úspěšně završena výměnou e-mailů mezi hlavními vyjednavači, kteří v nich vyjádřili svůj souhlas s dojednaným zněním.

(2)

Dojednaná změna dohody (dále jen „změna 1“) rozšiřuje spolupráci v těch oblastech dohody, v nichž lze uplatňovat vzájemné uznávání závěrů o vyhovění a oprávnění nebo schválení a umožnit tak optimalizaci využívání zdrojů a proporcionální úspory nákladů při současném zachování vysoké míry bezpečnosti v letecké dopravě.

(3)

Změna 1 by proto měla být podepsána.

(4)

S cílem umožnit přijetí nové přílohy o vydávání průkazů způsobilosti pilotům na základě rozšířené oblasti působnosti dohody, jejíž význam je třeba posuzovat v souvislosti s příslušnými ustanoveními nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 (2) o převodu průkazů způsobilosti třetích zemí by změna 1 měla být prováděna prozatímně do dokončení postupů nezbytných k tomu, aby nabyla platnosti,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podpis změny 1 Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví jménem Unie se schvaluje s výhradou jejího uzavření.

Znění změny 1 se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat změnu 1 jménem Unie.

Článek 3

Změna 1 je v souladu s článkem 2 změny 1 prováděna prozatímně ode dne jejího podpisu do dokončení postupů nezbytných k tomu, aby nabyla platnosti.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 21. března 2017.

Za Radu

předseda

E. SCICLUNA


(1)  Úř. věst. L 291, 9.11.2011, s. 3.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 311, 25.11.2011, s. 1).


Top