Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0051

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/51 ze dne 25. října 2017 o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti k zajištění financování Evropského fondu pro udržitelný rozvoj

OJ L 7, 12.1.2018, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/51/oj

12.1.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 7/37


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/51

ze dne 25. října 2017

o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti k zajištění financování Evropského fondu pro udržitelný rozvoj

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (1), a zejména na bod 12 této dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nástroj pružnosti má umožnit financování přesně určených výdajů, které nebylo možné financovat v mezích stropů pro jeden nebo více jiných okruhů.

(2)

Podle článku 11 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 (2) činí strop pro roční částku disponibilní pro nástroj pružnosti 600 000 000 EUR (v cenách z roku 2011).

(3)

Za účelem řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami je nutné urychleně uvolnit další, významné částky na financování vhodných opatření.

(4)

Po prozkoumání všech možností přerozdělení prostředků v rámci výdajového stropu v okruhu 4 (Globální Evropa) je nutné uvolnit prostředky z nástroje pružnosti, aby byly doplněny finanční prostředky dostupné v souhrnném rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2017 o částku ve výši 275 000 000 EUR nad rámec stropu v okruhu 4 za účelem financování Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD). Tato suma zahrnuje částky, jež v předchozích letech propadly ve Fondu solidarity Evropské unie a Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci a které jsou v souladu s čl. 11 odst. 1 druhým pododstavcem nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013 poskytovány na nástroj pružnosti.

(5)

Na základě očekávaného profilu plateb by prostředky na platby odpovídající prostředkům uvolněným z nástroje pružnosti měly být přiděleny pouze na rok 2017,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Pro účely souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2017 se z nástroje pružnosti uvolňuje částka ve výši 275 000 000 EUR ke krytí prostředků na závazky v okruhu 4 (Globální Evropa).

Částka uvedená v prvním pododstavci se použije k zajištění financování záručního fondu Evropského fondu pro udržitelný rozvoj.

2.   Na základě očekávaného profilu plateb dosáhnou prostředky na platby odpovídající prostředkům uvolněným z nástroje pružnosti v roce 2017 částky ve výši 275 000 000 EUR. Tato částka bude schválena v rámci ročního rozpočtového procesu.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Štrasburku dne 25. října 2017.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předseda

M. MAASIKAS


(1)  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).


Top