EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0032

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2019/48 ze dne 30. listopadu 2018 o splacení základního kapitálu Evropské centrální banky národními centrálními bankami mimo eurozónu a o zrušení rozhodnutí ECB/2013/31 (ECB/2018/32)

OJ L 9, 11.1.2019, p. 196–197 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2020; Zrušeno 32020D0136

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/48/oj

11.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 9/196


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2019/48

ze dne 30. listopadu 2018

o splacení základního kapitálu Evropské centrální banky národními centrálními bankami mimo eurozónu a o zrušení rozhodnutí ECB/2013/31 (ECB/2018/32)

GENERÁLNÍ RADA EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 47 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 47 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen „statut ESCB“) stanoví, že národní centrální banky členských států, na které se vztahuje výjimka (dále jen „národní centrální banky mimo eurozónu“), nesplácejí svůj upsaný základní kapitál, nerozhodne-li Generální rada Evropské centrální banky (ECB) většinou představující alespoň dvě třetiny upsaného základního kapitálu ECB a alespoň polovinu podílníků, že musí být splacen minimální procentní podíl jako příspěvek na úhradu provozních nákladů ECB.

(2)

Článek 1 rozhodnutí ECB/2013/31 (1) stanoví, že každá národní centrální banka mimo eurozónu splatí 3,75 % svého podílu na upsaném základním kapitálu ECB s účinkem od 1. ledna 2014.

(3)

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2019/43 (ECB/2018/27) (2) upravuje klíč pro upisování základního kapitálu ECB (dále jen „klíč pro upisování základního kapitálu“) v souladu s článkem 29.3 statutu ESCB a s účinkem od 1. ledna 2019 stanoví nové vážené podíly přidělené jednotlivým národním centrálním bankám v upraveném klíči pro upisování základního kapitálu (dále jen „vážené podíly v klíči pro upisování základního kapitálu“).

(4)

Úprava klíče pro upisování základního kapitálu ECB, k níž dochází každých pět let, vyžaduje přijetí nového rozhodnutí ECB, které s účinkem od 1. ledna 2019 zruší rozhodnutí ECB/2013/31 a stanoví procentní podíl na upsaném základním kapitálu ECB, jenž jsou národní centrální banky mimo eurozónu povinny splatit s účinkem od 1. ledna 2019,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Výše a forma upsaného a splaceného základního kapitálu

Každá národní centrální banka mimo eurozónu splatí 3,75 % svého podílu na upsaném základním kapitálu ECB s účinkem od 1. ledna 2019. S ohledem na nové vážené podíly v klíči pro upisování základního kapitálu stanovené v článku 2 rozhodnutí (EU) 2019/43 (ECB/2018/27) má každá národní centrální banka mimo eurozónu upsaný a splacený podíl na základním kapitálu v celkové výši uvedené vedle jejího názvu v následující tabulce:

Národní centrální banka mimo eurozónu

Upsaný základní kapitál k 1. lednu 2019

(v EUR)

Splacený základní kapitál k 1. lednu 2019

(v EUR)

Българска народна банка

(Bulharská národní banka)

92 131 635,17

3 454 936,32

Česká národní banka

175 062 014,33

6 564 825,54

Danmarks Nationalbank

162 223 555,95

6 083 383,35

Hrvatska narodna banka

61 410 265,11

2 302 884,94

Magyar Nemzeti Bank

144 492 194,37

5 418 457,29

Narodowy Bank Polski

563 636 468,10

21 136 367,55

Banca Naţională a României

264 887 922,99

9 933 297,11

Sveriges riksbank

273 028 328,31

10 238 562,31

Bank of England

1 552 024 563,60

58 200 921,14

Článek 2

Úprava splaceného základního kapitálu

1.   Vzhledem k tomu, že každá národní centrální banka mimo eurozónu již splatila 3,75 % svého podílu na upsaném základním kapitálu ECB platného k 31. prosinci 2018 na základě rozhodnutí ECB/2013/31, každá z těchto bank buď převede dodatečnou částku na ECB, nebo případně obdrží určitou částku od ECB zpět, tak aby bylo dosaženo částek uvedených ve třetím sloupci tabulky v článku 1.

2.   Všechny převody podle tohoto článku se provádějí v souladu s rozhodnutím Evropské centrální banky (EU) 2019/45 (ECB/2018/29) (3).

Článek 3

Vstup v platnost a zrušení

1.   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2019.

2.   Rozhodnutí ECB/2013/31 se zrušuje s účinkem od 1. ledna 2019.

3.   Odkazy na rozhodnutí ECB/2013/31 se považují za odkazy na toto rozhodnutí.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 30. listopadu 2018.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Rozhodnutí ze dne 30. srpna 2013 o splacení základního kapitálu Evropské centrální banky národními centrálními bankami mimo eurozónu (Úř. věst. L 16, 21.1.2014, s. 63).

(2)  Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2019/43 ze dne 29. listopadu 2018 o procentních podílech národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu Evropské centrální banky a o zrušení rozhodnutí ECB/2013/28 (ECB/2018/27) (viz strana 178 v tomto čísle Úředního věstníku).

(3)  Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2019/45 ze dne 29. listopadu 2018 o podmínkách pro převody podílů na základním kapitálu Evropské centrální banky mezi národními centrálními bankami a pro úpravu splaceného základního kapitálu a o zrušení rozhodnutí ECB/2013/29 (ECB/2018/29) (viz strana 183 v tomto čísle Úředního věstníku).


Top