EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0027

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2019/43 ze dne 29. listopadu 2018 o procentních podílech národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu Evropské centrální banky a o zrušení rozhodnutí ECB/2013/28 (ECB/2018/27)

OJ L 9, 11.1.2019, p. 178–179 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2020; Zrušeno 32020D0137

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/43/oj

11.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 9/178


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2019/43

ze dne 29. listopadu 2018

o procentních podílech národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu Evropské centrální banky a o zrušení rozhodnutí ECB/2013/28 (ECB/2018/27)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 29.3 a 29.4 tohoto statutu,

s ohledem na příspěvek Generální rady Evropské centrální banky podle čl. 46.2 čtvrté odrážky statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 29.3 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen „statut ESCB“) požaduje, aby vážené podíly v klíči pro upisování základního kapitálu byly po založení Evropského systému centrálních bank (ESCB) upravovány každých pět let, přičemž se přiměřeně použije článek 29.1 statutu ESCB. Upravený klíč pro upisování základního kapitálu platí od prvního dne roku následujícího po roce, ve kterém dojde k úpravě.

(2)

Poslední úprava vážených podílů v klíči pro upisování základního kapitálu podle článku 29.3 statutu ESCB byla provedena v roce 2013 s účinkem od 1. ledna 2014 (1).

(3)

V souladu s rozhodnutím Rady 2003/517/ES (2) poskytla Evropská komise Evropské centrální bance (ECB) statistické údaje pro stanovení upraveného klíče pro upisování základního kapitálu,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Zaokrouhlování

V případě, že Evropská komise poskytne revidované statistické údaje pro úpravu klíče pro upisování základního kapitálu a součet číselných údajů nečiní 100 %, vyrovnává se rozdíl takto: i) pokud celkový součet nedosahuje 100 %, přičítá se k nejmenšímu podílu (nejmenším podílům) ve vzestupném pořadí 0,0001 procentního bodu, až se dosáhne přesně 100 %, nebo ii) pokud celkový součet přesahuje 100 %, odečítá se od největšího podílu (největších podílů) v sestupném pořadí 0,0001 procentního bodu, až se dosáhne přesně 100 %.

Článek 2

Vážené podíly v klíči pro upisování základního kapitálu

Vážené podíly v klíči pro upisování základního kapitálu, uvedeném v článku 29 statutu ESCB, jsou s účinkem od 1. ledna 2019 přiděleny jednotlivým národním centrálním bankám takto:

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

2,5280 %

Българска народна банка (Bulharská národní banka)

0,8511 %

Česká národní banka

1,6172 %

Danmarks Nationalbank

1,4986 %

Deutsche Bundesbank

18,3670 %

Eesti Pank

0,1968 %

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,1754 %

Bank of Greece

1,7292 %

Banco de España

8,3391 %

Banque de France

14,2061 %

Hrvatska narodna banka

0,5673 %

Banca d'Italia

11,8023 %

Central Bank of Cyprus

0,1503 %

Latvijas Banka

0,2731 %

Lietuvos bankas

0,4059 %

Banque centrale du Luxembourg

0,2270 %

Magyar Nemzeti Bank

1,3348 %

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

0,0732 %

De Nederlandsche Bank

4,0677 %

Oesterreichische Nationalbank

2,0325 %

Narodowy Bank Polski

5,2068 %

Banco de Portugal

1,6367 %

Banca Naţională a României

2,4470 %

Banka Slovenije

0,3361 %

Národná banka Slovenska

0,8004 %

Suomen Pankki

1,2708 %

Sveriges riksbank

2,5222 %

Bank of England

14,3374 %

Článek 3

Vstup v platnost a zrušení

1.   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2019.

2.   Rozhodnutí ECB/2013/28 se zrušuje s účinkem od 1. ledna 2019.

3.   Odkazy na rozhodnutí ECB/2013/28 se považují za odkazy na toto rozhodnutí.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 29. listopadu 2018.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Rozhodnutí ECB/2013/28 ze dne 29. srpna 2013 o procentních podílech národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu Evropské centrální banky (Úř. věst. L 16, 21.1.2014, s. 53).

(2)  Rozhodnutí Rady 2003/517/ES ze dne 15. července 2003 o statistických údajích, jež mají být použity k úpravě klíče pro upisování základního kapitálu Evropské centrální banky (Úř. věst. L 181, 19.7.2003, s. 43).


Top