EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0011(01)

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2018/547 ze dne 27. března 2018 o jmenování vedoucích pracovních útvarů, kteří přijímají kapitálová rozhodnutí v přenesené pravomoci (ECB/2018/11)

OJ L 90, 6.4.2018, p. 110–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2020; Zrušeno 32020D1333

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/547/oj

6.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 90/110


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2018/547

ze dne 27. března 2018

o jmenování vedoucích pracovních útvarů, kteří přijímají kapitálová rozhodnutí v přenesené pravomoci (ECB/2018/11)

VÝKONNÁ RADA EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 11.6 tohoto statutu,

s ohledem na rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2017/933 ze dne 16. listopadu 2016 o obecném rámci pro přenesení rozhodovacích pravomocí ve vztahu k právním nástrojům týkajícím se úkolů v oblasti dohledu (ECB/2016/40) (1), a zejména na články 4 a 5 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2018/546 ze dne 15. března 2018 o přenesení pravomoci přijímat kapitálová rozhodnutí (ECB/2018/10) (2), a zejména článek 2 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na rozhodnutí ECB/2004/2 ze dne 19. února 2004, kterým se přijímá jednací řád Evropské centrální banky (3), a zejména na článek 10 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S ohledem na značný počet rozhodnutí, jež má Evropská centrální banka (ECB) přijímat v souvislosti s plněním svých úkolů v oblasti dohledu, byl zaveden postup pro přijímání určitých rozhodnutí v přenesené pravomoci.

(2)

Rozhodnutí o přenesení pravomoci nabývá účinnosti přijetím rozhodnutí Výkonné rady o jmenování jednoho nebo více vedoucích pracovních útvarů za účelem přijímání rozhodnutí na základě uvedeného rozhodnutí o přenesení pravomoci.

(3)

Výkonná rada by měla při jmenování vedoucích pracovních útvarů zohlednit význam rozhodnutí o přenesení pravomoci a počet adresátů, jimž je třeba rozhodnutí v přenesené pravomoci zaslat.

(4)

Předsedkyně Rady dohledu byla konzultována ohledně vedoucích pracovních útvarů, na které by měla být přenesena pravomoc přijímat kapitálová rozhodnutí,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Kapitálová rozhodnutí v přenesené pravomoci

Rozhodnutí v přenesené pravomoci podle článku 2 rozhodnutí (EU) 2018/546 (ECB/2018/10) přijímá jeden z těchto vedoucích pracovních útvarů:

a)

generální ředitel generálního ředitelství Mikroobezřetnostní dohled I, pokud dohled nad příslušným dohlíženým subjektem nebo skupinou vykonává generální ředitelství Mikroobezřetnostní dohled I;

b)

generální ředitel generálního ředitelství Mikroobezřetnostní dohled II, pokud dohled nad příslušným dohlíženým subjektem nebo skupinou vykonává generální ředitelství Mikroobezřetnostní dohled II; nebo

c)

zástupce generálního ředitele, není-li generální ředitel přítomen.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 27. března 2018.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. L 141, 1.6.2017, s. 14.

(2)  Viz strana 105 v tomto čísle Úředního věstníku.

(3)  Úř. věst. L 80, 18.3.2004, s. 33.


Top