Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2272

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2272 ze dne 8. prosince 2017 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit („Kabanosy staropolskie“ (ZTS))

C/2017/8237

OJ L 326, 9.12.2017, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2272/oj

9.12.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 326/40


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2272

ze dne 8. prosince 2017

o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit („Kabanosy staropolskie“ (ZTS))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na článek 26 a čl. 52 odst. 3 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 26 nařízení (EU) č. 1151/2012 předložilo Polsko název „Kabanosy staropolskie“, aby mohl být zapsán do rejstříku zaručených tradičních specialit podle článku 22 nařízení (EU) č. 1151/2012. „Kabanosy staropolskie“ jsou dlouhé tenké, suché klobásky.

(2)

Do rejstříku zaručených tradičních specialit byl dříve zapsán (2) název „Kabanosy“ bez výhrady názvu v souladu s čl. 13 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 509/2006 (3).

(3)

Po vnitrostátním námitkovém řízení podle čl. 26 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 1151/2012 byl název „Kabanosy“ doplněn výrazem „staropolskie“. Doplňující výraz označuje tradiční povahu produktu v souladu s čl. 26 odst. 1 třetím pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012.

(4)

Předložení názvu „Kabanosy staropolskie“ bylo obdrženo Komisí a následně zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie  (4).

(5)

Dne 26. srpna 2016 obdržela Komise odůvodněné prohlášení o námitce. Dne 9. září 2016 Komise odůvodněné prohlášení o námitce přeposlala.

(6)

Rumunsko namítalo, že zapsáním „Kabanosy staropolskie“ by se ohrozila existence názvu „Cabanos“, který je z části homonymní a označuje rumunskou obdobu produktu „Kabanosy“. Názvem „Cabanos“ se skutečně označuje rumunský masný polotovar s velmi podobnými surovinami a s podobnou technologií výroby jako „Kabanosy staropolskie“, jež Polsko navrhuje zapsat jako zaručenou tradiční specialitu (ZTS).

(7)

Komise shledala námitku přípustnou a dopisem ze dne 7. listopadu 2016 vyzvala Polsko a Rumunsko, aby zahájily náležité konzultace a do tří měsíců se pokusily dosáhnout vzájemné dohody v souladu s jejich vnitřními postupy.

(8)

Strany dospěly k dohodě. Polsko sdělilo výsledky dohody Komisi dopisem ze dne 2. února 2017.

(9)

Polsko a Rumunsko souhlasily, že ochrana se bude týkat pouze názvu „Kabanosy staropolskie“ jako celku. Ochrana takového názvu tak nebude bránit užívání výrazu „Kabanosy“ jako takového, ani variantám tohoto výrazu typu „Cabanos“.

(10)

Komise bere na vědomí, že obě země v dohodě uznaly, že název „Kabanosy staropolskie“ by měl být zapsán jako ZTS, a že v ní vyjádřily snahu správně využívat práva spojená s tímto zápisem.

(11)

Název „Kabanosy staropolskie“ proto musí být zapsán do rejstříku zaručených tradičních specialit,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název „Kabanosy staropolskie“ (ZTS) se zapisuje do rejstříku.

Specifikace produktu zaručené tradiční speciality „Kabanosy“ se považuje za specifikaci zaručené tradiční speciality „Kabanosy staropolskie“ podle článku 19 nařízení (EU) č. 1151/2012 s výhradou názvu.

„Kabanosy staropolskie“ (ZTS) označuje produkt třídy 1.2 Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.) uvedené v příloze XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 (5).

Článek 2

Název „Kabanosy staropolskie“ (ZTS) je chráněn jako celek. Pokud jsou dodrženy zásady a pravidla platné v právním řádu Evropské unie, smí se výraz „Kabanosy“ nadále užívat i v jazykových variantách a v jejich překladech v celé Evropské unii.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. prosince 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1044/2011 ze dne 19. října 2011 o zapsání názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Kabanosy (ZTS)) (Úř. věst. L 275, 20.10.2011, s. 16).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 509/2006 ze dne 20. března 2006 o zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality (Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 1). Nařízení zrušené a nahrazené nařízením (EU) č. 1151/2012.

(4)  Úř. věst. C 188, 27.5.2016, s. 6.

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).


Top