EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2277

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2277 ze dne 8. prosince 2017, kterým se stanoví, že dočasné pozastavení preferenční celní sazby podle článku 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 19/2013 není vhodné pro dovoz banánů pocházejících z Peru

C/2017/8220

OJ L 326, 9.12.2017, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2277/oj

9.12.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 326/53


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/2277

ze dne 8. prosince 2017,

kterým se stanoví, že dočasné pozastavení preferenční celní sazby podle článku 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 19/2013 není vhodné pro dovoz banánů pocházejících z Peru

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 19/2013 ze dne 15. ledna 2013, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií, Peru a Ekvádorem na straně druhé (1), a zejména na čl. 15 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Mechanismus stabilizace pro banány byl zaveden Obchodní dohodou mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií, Peru a Ekvádorem na straně druhé, která se, pokud jde o Peru, prozatímně používá ode dne 1. března 2013.

(2)

Podle tohoto mechanismu stabilizace prováděného nařízením (EU) č. 19/2013, jakmile je překročen určitý spouštěcí objem dovozu čerstvých banánů (podpoložka 0803 00 19 kombinované nomenklatury Evropské unie ze dne 1. ledna 2012) z jedné z dotčených zemí, může Komise prováděcím aktem, který se přijme v souladu s postupem pro naléhavé případy stanoveným v čl. 14 odst. 4 nařízení (EU) č. 19/2013, buď dočasně pozastavit preferenční celní sazby používané na dovoz čerstvých banánů pro danou zemi, nebo stanovit, že toto pozastavení není vhodné.

(3)

Dne 16. října 2017 překročil dovoz čerstvých banánů pocházejících z Peru do Unie prahovou hodnotu 93 750 tun stanovenou uvedenou dohodou.

(4)

V této souvislosti Komise podle čl. 15 odst. 3 nařízení (EU) č. 19/2013 zvážila dopad daného dovozu na situaci na trhu s banány v Unii, aby rozhodla, zda má být preferenční celní sazba pozastavena. Komise posoudila vliv dotčeného dovozu na úroveň cen v Unii, vývoj dovozu z jiných zdrojů a celkovou stabilitu trhu s čerstvými banány v Unii.

(5)

Při překročení prahové hodnoty pro rok 2017 představoval dovoz čerstvých banánů z Peru pouze 2,7 % dovozu čerstvých banánů do Unie v rámci mechanismu stabilizace pro banány. Kromě toho dovoz z Peru představuje pouze 2,25 % celkového dovozu čerstvých banánů do Unie.

(6)

Dovoz ze zemí, které jsou velkými vývozci a se kterými má Unie rovněž uzavřenu dohodu o volném obchodu, zejména z Kolumbie, Ekvádoru a Kostariky, činil 58,7 % prahové hodnoty v případě Kolumbie, 61,4 % v případě Ekvádoru a 60,4 % v případě Kostariky. „Nevyužitá“ množství v rámci mechanismu stabilizace (přibližně 2,3 milionu tun) jsou podstatně vyšší než dosavadní celkový dovoz z Peru (93 800 tun).

(7)

Pokud jde o ceny, dovoz banánů z Peru neměl vliv na pokles dovozních cen banánů jakéhokoli původu. Dovozní cena banánů z Peru činila v prvních osmi měsících roku 2017 průměrně 732 EUR za tunu, což je více než (vážená) průměrná dovozní cena banánů jakéhokoli původu (přibližne 720 EUR za tunu). Posledně uvedená cena navíc sleduje roční trend a je poměrně stabilní.

(8)

Z následného posouzení účinku tohoto dovozu na velkoobchodní ceny v době, kdy Peru překročilo prahovou hodnotu, je zřejmé, že i když vážená průměrná velkoobchodní cena banánů (jakéhokoli původu) v září 2017 (861 EUR za tunu) byla o 9,5 % nižší než v září 2016 (952 EUR za tunu), velkoobchodní cena banánů produkovaných v EU byla poměrně stabilní, a sice na úrovni 910 EUR za tunu v září 2017 ve srovnání s 915 EUR za tunu v září 2016.

(9)

V této fázi tedy nic nenaznačuje, že by dovozem čerstvých banánů z Peru přesahujícím stanovený roční spouštěcí objem dovozu byla narušena stabilita trhu Unie ani že by to mělo významný dopad na situaci producentů z Unie.

(10)

V říjnu 2017 neexistoval žádný náznak hrozby závažného zhoršení nebo náznak závažného zhoršení hospodářské situace v nejvzdálenějších regionech Unie.

(11)

Pozastavení preferenční celní sazby na dovoz banánů pocházejících z Peru se tudíž v této fázi nezdá být vhodné,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Dočasné pozastavení preferenční celní sazby na dovoz čerstvých banánů pocházejících z Peru zařazených pod podpoložkou 0803 00 19 kombinované nomenklatury Evropské unie není vhodné.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 8. prosince 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 17, 19.1.2013, s. 1.


Top