EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2173

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2173 ze dne 20. listopadu 2017, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2008/185/ES, pokud jde o schválení programu tlumení pro eradikaci Aujeszkyho choroby pro oblast Lombardie v Itálii (oznámeno pod číslem C(2017) 7587) (Text s významem pro EHP. )

C/2017/7587

OJ L 306, 22.11.2017, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; Implicitně zrušeno 32021R0620

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2173/oj

22.11.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 306/26


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/2173

ze dne 20. listopadu 2017,

kterým se mění příloha II rozhodnutí 2008/185/ES, pokud jde o schválení programu tlumení pro eradikaci Aujeszkyho choroby pro oblast Lombardie v Itálii

(oznámeno pod číslem C(2017) 7587)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 64/432/EHS stanoví pravidla obchodu s prasaty uvnitř Unie. Článek 9 uvedené směrnice stanoví, že členský stát, který na celém nebo na části svého území uskutečňuje povinný vnitrostátní program tlumení Aujeszkyho choroby, může tento program předložit Komisi ke schválení. Uvedený článek rovněž stanoví, že v obchodu s prasaty uvnitř Unie mohou být vyžadovány doplňkové záruky.

(2)

Rozhodnutí Komise 2008/185/ES (2) stanoví další záruky pro pohyb prasat mezi členskými státy. Tyto záruky souvisí s klasifikací členských států na základě jejich nákazového statusu, pokud jde o Aujeszkyho chorobu. Příloha II rozhodnutí 2008/185/ES uvádí členské státy nebo jejich oblasti, ve kterých byly zavedeny schválené vnitrostátní programy tlumení pro eradikaci Aujeszkyho choroby.

(3)

Itálie předložila Komisi podpůrnou dokumentaci k tomu, aby byl pro oblast Lombardie schválen program tlumení pro eradikaci Aujeszkyho choroby a aby byla tato oblast náležitě uvedena v příloze II rozhodnutí 2008/185/ES. Na základě hodnocení uvedené podpůrné dokumentace by oblast Lombardie měla být uvedena v příloze II rozhodnutí 2008/185/ES. Příloha II rozhodnutí 2008/185/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

Rozhodnutí 2008/185/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha II rozhodnutí 2008/185/ES se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 20. listopadu 2017.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 1977.

(2)  Rozhodnutí Komise 2008/185/ES ze dne 21. února 2008 o stanovení dalších záruk týkajících se Aujeszkyho choroby při obchodu s prasaty uvnitř Společenství a o stanovení kritérií pro poskytování informací o této nákaze (Úř. věst. L 59, 4.3.2008, s. 19).


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA II

Členské státy nebo jejich oblasti, ve kterých byly zavedeny schválené vnitrostátní programy tlumení pro eradikaci Aujeszkyho choroby

Kód ISO

Členský stát

Oblasti

ES

Španělsko

všechny oblasti

IT

Itálie

oblast Friuli-Venezia Giulia

oblast Veneto

oblast Lombardia

LT

Litva

všechny oblasti

PL

Polsko

dolnoslezské vojvodství: všechny okresy,

kujavsko-pomořské vojvodství: všechny okresy,

lublinské vojvodství: všechny okresy,

lubušské vojvodství: všechny okresy,

lodžské vojvodství: všechny okresy,

malopolské vojvodství: všechny okresy,

mazovské vojvodství: všechny okresy,

opolské vojvodství: všechny okresy,

podkarpatské vojvodství: všechny okresy,

tyto okresy podleského vojvodství: grajewski, kolneński, łomżyński, Łomża, wysokomazowiecki, zambrowski,

pomořské vojvodství: všechny okresy,

slezské vojvodství: všechny okresy,

svatokřížské vojvodství: všechny okresy,

varmijsko-mazurské vojvodství: všechny okresy,

velkopolské vojvodství: všechny okresy,

západopomořanské vojvodství: všechny okresy.


Top