Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0704(01)

Rozhodnutí Komise ze dne 8. května 2017 o slučitelnosti opatření, která Maďarsko zamýšlí přijmout podle článku 14 směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách), s právem Unie

OJ C 214, 4.7.2017, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

4.7.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 214/3


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 8. května 2017

o slučitelnosti opatření, která Maďarsko zamýšlí přijmout podle článku 14 směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách), s právem Unie

(2017/C 214/04)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) (1), a zejména na čl. 14 odst. 2 uvedené směrnice,

s ohledem na stanovisko výboru zřízeného podle článku 29 směrnice 2010/13/EU,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dopisem ze dne 20. února 2017 oznámilo Maďarsko Komisi určitá opatření přijatá v souladu s čl. 14 odst. 1 směrnice 2010/13/EU.

(2)

Komise ve lhůtě tří měsíců od doručení uvedeného oznámení ověřila slučitelnost těchto opatření s právem Unie, zejména pokud jde o proporcionalitu opatření a transparentnost vnitrostátního konzultačního postupu.

(3)

Při posuzování těchto opatření Komise vzala v úvahu dostupné údaje o maďarském audiovizuálním trhu, zejména pokud jde o dopad na televizní trh.

(4)

Seznam událostí zásadního společenského významu Maďarsko vypracovalo jasným a transparentním způsobem na základě rozsáhlé veřejné konzultace.

(5)

Na základě podrobných důkazů a údajů o sledovanosti poskytnutých maďarskými orgány Komise ověřila, že seznam určených událostí vypracovaný podle čl. 14 odst. 1 směrnice 2010/13/EU splňuje nejméně dvě z následujících kritérií, která se považují za spolehlivé ukazatele společenského významu událostí: i) událost má v určitém členském státě mimořádný celkový ohlas a nemá význam pouze pro veřejnost, která příslušnou sportovní či jinou činnost zpravidla sleduje; ii) událost je všeobecně uznávaná a pro obyvatelstvo daného členského státu má zvláštní kulturní význam, neboť především posiluje kulturní identitu; iii) příslušné události se účastní národní tým v rámci soutěže nebo turnaje mezinárodního významu a iv) událost je tradičně vysílána ve volně dostupném televizním vysílání a mívá vysokou sledovanost.

(6)

Oznámený seznam událostí zásadního společenského významu obsahuje řadu určených událostí, jež jsou považovány za události zásadního společenského významu, kupříkladu letní a zimní olympijské hry, kterých se účastní maďarský národní tým nebo jeden či více maďarských atletů. Jak prokázaly maďarské orgány, letní a zimní olympijské hry jsou velmi oblíbené u široké veřejnosti, a nikoli pouze u veřejnosti, která sportovní události zpravidla sleduje. Tyto události mají vysokou sledovanost a tradičně se vysílají ve volně dostupném televizním vysílání.

(7)

Zahajovací zápasy, čtvrtfinále, semifinále a finále mistrovství světa ve fotbale a mistrovství světa UEFA jsou také považovány za události zásadního společenského významu. Jak prokázaly maďarské orgány, tyto události mají v Maďarsku mimořádný celkový ohlas, neboť jsou velmi oblíbené u široké veřejnosti, a nikoli pouze u veřejnosti, která sportovní události zpravidla sleduje. Národní tým se při nich účastní mezinárodního turnaje zásadního významu. Události mají vysokou sledovanost a tradičně se vysílají ve volně dostupném televizním vysílání.

(8)

Seznam také zahrnuje všechny zápasy maďarského národního týmu odehrané na mistrovství světa ve fotbale, které pořádá FIFA a mistrovství světa UEFA a stejně tak kvalifikace na tyto události a oficiální přátelské zápasy. Jak prokázaly maďarské orgány, tyto události mají v Maďarsku mimořádný celkový ohlas a to nejen u těch, kdo zpravidla fotbal sledují. Národní tým se při nich účastní mezinárodního turnaje zásadního významu. Události mají vysokou sledovanost a tradičně se vysílají ve volně dostupném televizním vysílání.

(9)

Finále Ligy mistrů UEFA a zápasy Ligy mistrů UEFA a Evropské ligy UEFA, kterých se účastní tým maďarského klubu jsou také považovány za události zásadního společenského významu. V maďarské společnosti vzbuzují mimořádný celkový ohlas, jelikož jsou oblíbené u široké veřejnosti, a to nejen diváků, kteří fotbalové zápasy zpravidla sledují. Týmy maďarských klubů se při nich účastní mezinárodního turnaje zásadního významu. Události mají vysokou sledovanost a tradičně se vysílají ve volně dostupném televizním vysílání.

(10)

Zápasy Evropského mistrovství v házené žen a mužů, kterých se účastní maďarský národní tým, jsou také považovány za události zásadního společenského významu. Maďarské orgány poukazují na to, že v Maďarsku vzbuzují mimořádný celkový ohlas, který sahá dále než jen k fanouškům této sportovní disciplíny. Zápasů se obvykle účastní maďarský národní tým, mají vysokou sledovanost a tradičně se vysílají ve volně dostupném televizním vysílání.

(11)

Seznam také zahrnuje všechny zápasy Ligy mistrů v házené a Ligy mistrů v házené žen, kterých se účastní týmy maďarských klubů. Jak prokázaly maďarské orgány, tyto události mají v Maďarsku mimořádný celkový ohlas a to nejen u těch, kdo zpravidla házenou sledují. Týmy maďarských klubů se při nich účastní mezinárodního turnaje. Události mají vysokou sledovanost a tradičně se vysílají ve volně dostupném televizním vysílání.

(12)

Zápasy Světové ligy vodního póla mužů a ligy ve vodním pólu LEN Champion’s League, kterých se účastní maďarský národní tým, jsou také považovány za události zásadního společenského významu. Maďarské orgány poukazují na to, že v Maďarsku vzbuzují mimořádný celkový ohlas, který sahá dále než jen k divákům, kteří tento sport zpravidla sledují. Mimořádný a široký ohlas podporuje i skutečnost, že maďarský národní tým dosáhl v těchto turnajích značných úspěchů. Týmy maďarských klubů se při událostech účastní mezinárodního turnaje. Události mají vysokou sledovanost a tradičně se vysílají ve volně dostupném televizním vysílání.

(13)

Seznam také zahrnuje Formuli 1 – Velkou cenu Maďarska, která je považována za událost zásadního společenského významu. Jak prokázaly maďarské orgány, tato událost má v Maďarsku mimořádný celkový ohlas a svým významem sahá dále než jen k těm, kdo tento sport zpravidla sledují. Událost má také vysokou sledovanost a tradičně se vysílá ve volně dostupném televizním vysílání.

(14)

Určená opatření nepřekračují rámec toho, co je nezbytné k dosažení sledovaného cíle, a sice ochrany práva na informace a širokého přístupu veřejnosti k televizním přenosům událostí zásadního společenského významu. Tento závěr zohledňuje způsoby, jakými se předmětné události budou vysílat, definici „oprávněného subjektu televizního vysílání“, úlohu Maďarské rady pro sdělovací prostředky při řešení sporů vzniklých při provádění opatření a skutečnost, že rozhodnutí stanovující seznam událostí se bude vztahovat na události, u kterých dojde k uzavření smluv o výlučných právech poté, co rozhodnutí vstoupilo v platnost. Lze proto učinit závěr, že účinky na právo na vlastnictví zakotvené v článku 17 Listiny základních práv Evropské unie nejdou nad rámec účinků, které jsou neoddělitelně spojeny se zahrnutím událostí na seznam stanovený v čl. 14 odst. 1 směrnice 2010/13/EU.

(15)

Ze stejných důvodů se maďarská opatření jeví jako přiměřená k odůvodnění výjimky ze základní svobody volného pohybu služeb stanovené v článku 56 Smlouvy o fungování Evropské unie. Převažujícím veřejným zájmem je zajistit přístup široké veřejnosti k vysílání událostí zásadního společenského významu. Maďarská opatření kromě toho nepředstavují diskriminaci ani uzavření trhu vůči subjektům televizního vysílání, držitelům práv nebo jiným hospodářským subjektům z jiných členských států.

(16)

Určená opatření jsou nadto slučitelná s pravidly hospodářské soutěže Unie. Definice oprávněných subjektů, jež mohou vysílat události uvedené na seznamu, je založena na objektivních kritériích, která umožňují skutečnou a potenciální hospodářskou soutěž při získávání vysílacích práv na tyto události. Kromě toho není počet určených událostí nepřiměřený v rozsahu, jaký by narušil hospodářskou soutěž na navazujících trzích s volně dostupným televizním vysíláním a placeným televizním vysíláním. Lze proto zaujmout stanovisko, že účinky na volnou hospodářskou soutěž nejdou nad rámec účinků, které jsou neoddělitelně spojeny se zahrnutím událostí na seznam stanovený v čl. 14 odst. 1 směrnice 2010/13/EU.

(17)

Komise sdělila opatření, jež Maďarsko přijalo, ostatním členským státům a předložila výsledky ověřování výboru zřízenému podle článku 29 směrnice 2010/13/EU. Výbor přijal kladné stanovisko,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

1.   Opatření přijatá Maďarskem podle čl. 14 odst. 1 směrnice 2010/13/EU a oznámená Komisi podle čl. 14 odst. 2 uvedené směrnice, jsou slučitelná s právem Unie.

2.   Opatření přijatá Maďarskem se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 8. května 2017.

Za Komisi

Andrus ANSIP

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 95, 15.4.2010, s. 1.


Top