Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0192

Rozhodnutí Rady (EU) 2017/192 ze dne 8. listopadu 2016 o uzavření Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob týkajícího se účasti Chorvatské republiky jakožto smluvní strany na základě jejího přistoupení k Evropské unii

OJ L 31, 4.2.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/192/oj

4.2.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 31/1


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/192

ze dne 8. listopadu 2016

o uzavření Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob týkajícího se účasti Chorvatské republiky jakožto smluvní strany na základě jejího přistoupení k Evropské unii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 217 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) a odst. 8 druhým pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Chorvatské republiky, a zejména na čl. 6 odst. 2 tohoto aktu,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s rozhodnutím Rady 2014/122/EU (2) byl Protokol k Dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob týkající se účasti Chorvatské republiky jakožto smluvní strany na základě jejího přistoupení k Evropské unii, podepsán dne 4. března 2016, s výhradou pozdějšího uzavření.

(2)

Protokol by měl být uzavřen jménem Evropské unie a jejích členských států,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Protokol k Dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob týkající se účasti Chorvatské republiky jakožto smluvní strany na základě jejího přistoupení k Evropské unii se schvaluje jménem Evropské unie (3) a jejích členských států.

Článek 2

Předseda Rady jmenuje osobu zmocněnou učinit jménem Evropské unie a jejích členských států oznámení stanovené v článku 6 protokolu vyjadřující souhlas Evropské unie a jejích členských států být protokolem vázány (4).

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 8. listopadu 2016.

Za Radu

předseda

P. KAŽIMÍR


(1)  Souhlas ze dne 14. září 2016 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(2)  Rozhodnutí Rady 2014/122/EU ze dne 11. února 2014 o podpisu Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob týkající se účasti Chorvatské republiky jakožto smluvní strany na základě jejího přistoupení k Evropské unii jménem Evropské unie a jejích členských států (Úř. věst. L 69, 8.3.2014, s. 2).

(3)  Znění protokolu bylo vyhlášené v Úředním věstníku Evropské unie (Úř. věst. L 31, 4.2.2017, s. 3 ).

(4)  Den vstupu protokolu v platnost zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie generální sekretariát Rady.


Top