EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0014(01)

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2017/1360 ze dne 18. května 2017, kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/40 o provádění třetího programu nákupu krytých dluhopisů (ECB/2017/14)

Úř. věst. L 190, 21.7.2017, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/02/2020; Implicitně zrušeno 32020D0187

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1360/oj

21.7.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 190/22


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2017/1360

ze dne 18. května 2017,

kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/40 o provádění třetího programu nákupu krytých dluhopisů (ECB/2017/14)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 první odrážku této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na druhý pododstavec článku 12.1 ve spojení s čl. 3.1 první odrážkou a článkem 18.1 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím ECB/2014/40 (1) byl zaveden třetí program nákupu krytých dluhopisů (third covered bond purchase programme – dále jen „CBPP3“). CBPP3 je spolu s programem nákupu cenných papírů krytých aktivy, programem nákupu aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích a programem nákupu cenných papírů podnikového sektoru součástí rozšířeného programu nákupu aktiv (asset purchase programme – APP). Cílem APP je dále zlepšit transmisi měnové politiky, usnadnit poskytování úvěrů hospodářství eurozóny, uvolnit úvěrové podmínky pro domácnosti a podniky a přispět k návratu míry inflace ve střednědobém horizontu pod 2 %, ale blízko této úrovně, což je v souladu s prvořadým cílem Evropské centrální banky (ECB) udržovat cenovou stabilitu.

(2)

Dosažení jednotné měnové politiky, a to i prostřednictvím APP, vyžaduje vymezení nástrojů a postupů, které má využívat Eurosystém za účelem provádění této politiky jednotným způsobem ve všech členských státech, jejichž měnou je euro.

(3)

Rada guvernérů dne 22. března 2017 rozhodla dále upřesnit pravidla platná pro emitenty krytých dluhopisů, kteří jsou subjekty pro likvidaci, s cílem zajistit jednotné zacházení s těmito subjekty při provádění měnové politiky Eurosystému prostřednictvím APP.

(4)

Rozhodnutí ECB/2014/40 je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Změny

V článku 2 rozhodnutí ECB/2014/40 se doplňuje nový bod 8, který zní:

„8.

Emitentem krytých dluhopisů není subjekt v soukromém nebo veřejném vlastnictví, který: i) má za hlavní cíl postupný prodej svých aktiv a ukončení své obchodní činnosti; nebo ii) je subjektem pro správu nebo prodej aktiv zřízeným k podpoře restrukturalizace a/nebo řešení krize finančního sektoru, včetně společností pro správu aktiv zřízených v důsledku řešení krize pomocí nástroje oddělení aktiv v souladu s článkem 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 (*1) nebo vnitrostátními právními předpisy, kterými se provádí článek 42 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU (*2).

Článek 2

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 21. července 2017.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 18. května 2017.

Za Radu guvernérů ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Rozhodnutí ECB/2014/40 ze dne 15. října 2014 o provádění třetího programu nákupu krytých dluhopisů (Úř. věst. L 335, 22.11.2014, s. 22).


Top